Giai Ngha Li Chua Nam A

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngay 25 Thang 12

Le Chua Giang Sinh

Thanh Le Ban Ngay

Viec Ky Dieu

(Ys 52,7-10; Hr 1,1-6; Gn 1,1-18)

 

Phuc Am: Ga 1, 1-18 {hoac 1-5. 9-14}

"Ngoi Li a hoa thanh nhuc the, va Ngi a c ngu gia chung ta".

T nguyen thuy a co Ngoi Li, va Ngoi Li van vi Thien Chua, va Ngoi Li van la Thien Chua. Ngi van vi Thien Chua ngay t nguyen thuy.

Moi vat eu do Ngi lam nen, va khong co Ngi, th chang vat chi a c tac thanh trong moi cai a c tac thanh. ni Ngi van co s song, va s song la s sang cua nhan loai; s sang chieu soi trong u toi, va u toi a khong tiep nhan s sang.

Co mot ngi c Thien Chua sai en, ten la Gioan. Ong a en nham viec chng minh, e ong chng minh ve s sang, hau cho moi ngi nh ong ma tin. Chnh ong khong phai la s sang, nhng en e chng minh ve s sang.

Van co s sang thc, s sang soi to cho het moi ngi sinh vao the gian nay. Ngi van trong the gian, va the gian a do Ngi tac tao, va the gian a khong nhan biet Ngi. Ngi a en nha cac gia nhan Ngi, va cac gia nhan Ngi a khong tiep nhan Ngi. Nhng pham bao nhieu ke a tiep nhan Ngi, th Ngi cho ho c quyen tr nen con Thien Chua, tc la cho nhng ai tin vao danh Ngi. Nhng ngi nay khong do kh huyet, khong do y muon xac tht, cung khong do y muon cua an ong, nhng do Thien Chua ma sinh ra.

Va Ngoi Li a hoa thanh nhuc the, va Ngi a c ngu gia chung toi, va chung toi a nhn thay vinh quang cua Ngi, vinh quang Ngi nhan c bi Chua Cha, nh cua ngi Con Mot ay an sung va chan ly.

Gioan lam chng ve Ngi khi tuyen xng rang: "ay la ang toi tien bao. Ngi en sau toi, nhng xuat hien trc toi, v Ngi co trc toi".

Chnh do s sung man Ngi ma chung ta het thay tiep nhan n nay ti n khac. Bi v Chua ban Le luat qua Mose, nhng n thanh va chan ly th ban qua c Giesu Kito. Khong ai nhn thay Thien Chua, nhng chnh Con Mot Chua, ang ng trong Chua Cha, se mac khai cho chung ta.

 

Suy Niem:

(Ngay 25 Thang 12 Le Chua Giang Sinh - Thanh Le Ban Ngay)

(Ys 52,7-10; Hr 1,1-6; Gn 1,1-18)

Thanh le bay gi khong con nhng mau sac cua Thanh le Na em na. Chung ta co the tiec bau kh linh thieng am ap, thi v cua em Giang sinh. Chung ta muon c nghe lai cau chuyen Chua ra i ni mang co va theo chan cac muc ong en Belem. Gi ay, trong Thanh le nay, Phung vu con dan ta en vi Hai Nhi; nhng qua cac bai Thanh Kinh nang chat than hoc, phung vu mi ta suy ngh sau sac hn ve viec Chua Giang sinh lam ngi. The nen, ta phai dung hien tng e i vao ban chat cua mau nhiem Giang sinh; ta phai i qua cau chuyen Chua ra i e tm hieu y ngha viec Chua Giang tran.

 

A. Viec Ky Dieu Chua Lam Cho Ta

Bai tien tri Isaia van tat, nhng muon thu hut s chu y cua ta. Nay, chan ngi em tin mng a en. Chung ta hay m mat ra nhn n Chua cu o chung ta. Isaia bay gi noi vi Yerusalem trong thi b bo ri, tieu ieu, x xac, lam than, kho s, mat quyen t chu, khong co oc lap va t do. Yerusalem van con la hnh anh cua tat ca chung ta, khi chung ta khong lam chu c ban than, i song va van mang cua mnh. Ai y thc mnh nh the, hay nghe li tien bao cua Isaia: ep thay bc chan ngi em tin mng, ngi loan bao hoa bnh cu o! Chnh Chua a ra tay trc mat muon dan va khap chon a nhn thay n cu o cua Thien Chua chung ta.

La v, theo li th Hipri, a lam phen cung nhieu kieu, xa kia Thien Chua a noi vi cha ong qua cac tien tri, nay vao thi sau het, Ngi a noi vi ta ni Con Mot cua Ngi. Nh vay le Chua Giang sinh cho ta thay cong viec v ai cuoi cung ma Thien Chua lam e dt khoat cu o chung ta. Khong ai con co the ch i hanh ong giai thoat nao khac. Va moi cong viec trc ay ch la tam thi e chuan b hoac e tien bao.

e thu hut moi suy ngh cua chung ta vao cong viec Chua lam ay, tac gia th Hipri cho chung ta thay: ngay cac thien than tren tri bay gi cung chau au th lay Con Thien Chua giang tran. Noi cach khac, Hai Nhi mi sinh t nay tr thanh trung tam iem cua vu tru va cua lch s. Muon tm thay Thien Chua, phai chay en vi Ngi. Muon biet ke hoach cu o cua Thien Chua, cung phai tm hieu ni Ngi Con ay. Ngi la mac khai cuoi cung va toan ven, bao gom moi mac khai trc sau; chung ta khong the tm c g tot ep khac ngoai Ngi. Hanh phuc va cu o cua chung ta tuy viec nhan ra Y Ngi va thi hanh menh lenh Ngi. Hom nay Chua Cha a sinh ra Ngi cho ta, e mai ngay cung chnh Chua Cha se phan: cac ngi het thay hay nghe Li Ngi.

Yoan la ngi hieu ro y ngha cua mau nhiem Giang sinh. Ong khong dng lai hien tng va khong mo ta viec Chua sinh ra. Nhng ong a suy ngh ve viec Chua ra i va thay o la ca mot cong trnh cu o cua chung ta. Ong a viet nen bai Tin Mng chung ta va nghe oc va Phung vu muon chung ta suy ngh bai Tin Mng ay e on nhan n Chua Giang sinh.

 

B. Bai Tin Mng Yoan

Yoan nhn mang co, nhn mau nhiem Chua ra i nh la mot sang tao va mot the gii mi. Sach Tin Mng cua ong bat au bang may ch: luc Khi Nguyen. Lap tc chung ta phai ngh ti nhng ch au tien cua toan bo Kinh Thanh la sach Khi Nguyen noi en viec Chua sang tao van vat va lam ra lch s. Nh vay khi dung nhng ch luc khi nguyen e bat au noi ve Tin Mng cua c Yesu va gi len viec Ngi sinh ra, Yoan ro ret muon noi vi chung ta rang: viec Chua Giang sinh bat au mot sang tao mi, mot lch s mi, khong phai e thay the lch s va sang tao cu, nhng e lam cho chung nen mi me.

The nen trong bai Tin Mng nay, Yoan noi i noi lai van e anh sang, van e s song, van e sung man, van e vinh quang la nhng nhan to trong viec sang tao. Chung ta han con nh bai tng thuat cua sach Khi nguyen ve viec dng nen tri at. Ngay t ngay au tien, tac gia a noi en anh sang, v khong co anh sang, ai co the lam c viec g? Roi trong nhng ngay sau, tac gia noi en s song sinh soi nay n tren tri, di nc va tren mat at. Tac gia ket thuc moi viec sang tao bang mot cau: va Thien Chua thay moi s a lam ra eu tot lanh va Ngai chuc phuc cho van s. ay, Yoan cung luon luon noi en an sung va chan ly, tc la chan thien my, dien ta s tot lanh va hanh phuc.

Va cung nh trong bai sang tao cua sach Khi nguyen, tat ca a quy vao viec dng nen con ngi th chac chan cau then chot cua bai Tin Mng hom nay cung co cau: Va Ngoi Li a lam ngi va cung chung toi. Chung toi a c ngam vinh quang cua Ngi, vinh quang nh cua Con Mot t ni Cha, ay n ngha va s that. The nen, ta ch ap ng nguyen vong cua Yoan va cua Phung vu, neu ta cham chu nhn vao Hai Nhi mi sinh ni mang co nh la sang tao va cong trnh mi cua Thien Chua, e i vao the gii mi, lch s mi, s song mi ma Hai Nhi thanh Belem mang en cho chung ta.

 

C. ieu Kien on Nhan

Khong phai het moi ngi nhan ra ieu o. Va cung nh trong buoi Khi nguyen cua lch s a co cuoc tranh chap gia lanh d, th bai Tin Mng Yoan hom nay cung cho ta thay nhng thai o cua loai ngi trc ke hoach sang tao cua Thien Chua. Va noi en viec Ngoi Li la anh sang va la s song that en trong the gian, Yoan a nhan xet ngay: the ma the gian lai khong on nhan Ngi. Co mot cai g chua chat trong giong van cua tac gia khi ong viet: Ngi en trong nha cua Ngi, ma ngi nha a khong tiep nhan Ngi. Yoan am ch en ngi Dothai, nhng cung gian tiep noi ve moi ngi khong on nhan c Kito vi s iep cu o cua Ngi, v tat ca loai ngi ch la cong trnh cua tay Chua lam ra. Le ra ai ai cung phai on nhan n ban cua Thien Chua khi Ngai ban Con Mot Ngai cho ta. Nhng biet bao ngi a t khc! Ngi Dothai khong on nhan v ho da vao cac tien tri va con tin vao Yoan Tay Gia, lay le ong nay con troi vt hn c Kito. Nhng chnh Yoan Tay Gia a noi: ang en sau toi a co trc toi; Ngai hn toi boi phan. Cung nh Mose a ch ban c Luat phap, ch lam sao co kha nang ban n ngha va s that! The ma ngi Dothai van con tin vao Yoan va Mose; the ma bao ngi khac van bat chc ho ma khc t c Kito.

Tai sao vay?

Yoan ap: tai ho sinh ra bi huyet nhuc va xac tht; ho ke tha nhng c muon cua nam nhan; ho song theo duc vong va suy ngh theo the tuc; ho muon s cu o va hanh phuc tran ai, ch ky; ho khong chap nhan mot Thien Chua sinh lam Hai Nhi ni mang co; ho t khc i vao con ng Ngi a i khi sinh ra i nay va cung chung toi. Noi tom lai, ho muon xay dng hanh phuc theo y ho, ch khong muon tap hop tren mot con ng dan ti hanh phuc chung.

The ma ngay t au, Thien Chua a cau tao ban chat con ngi cho mot hanh phuc tap the. Ca moi ngi va ca moi vat eu ch man nguyen trong s duy nhat. Adam-Eva a muon pha cai moi lien ket tat ca, la Thien Chua; khien t khc Thien Chua roi, moi ngi va moi vat khong con c s nao e duy nhat lai na. Nay chnh Thien Chua phai giang sinh lam ngi, ket hp lai vi con ngi, e roi con ngi ket hp lai vi nhau va vi van vat. Ngi ban cho nhng ai tin vao Ngi, ket hp vi Ngi Con cua Ngi, c kha nang nh the, tc la c kha nang khong con song theo y muon cua huyet nhuc xac tht va nam nhi na, mot theo y Chua, la y muon yeu thng cu o moi ngi, e ai ai cung nh Ngi Con ay tran ay n ngha va s that. o la nhng ngi sinh bi Chua, nh Yoan noi tc la nhng ngi co s song cua Chua, s song yeu thng a sinh ra lam ngi v chung ta.

Nh vay, mng le Giang sinh, on nhan n Chua ra i, la tiep nhan mot s song mi, ma Chua Cu The mang ti. S song ay khong nguyen la n ngha giao hoa chung ta vi Chua, tc la n tha th toi loi va yeu men Thien Chua; nhng khi ta chia se s song cua Ngi, ta cung theo sc manh tnh yeu cua Ngi ma muon giao hoa vi moi ngi va moi vat. Ta bo nep song ch ky tm t li, e muon duy nhat tat ca lai trong c Kito. Va cho c nh vay, ta phai i vao ng loi Ngi a i, ma gi ay trong Thanh Le, Ngi con khang nh ro ret: Nay la Mnh Ta se chu nop v cac con; nay la Mau Ta se o ra cho muon ngi c khoi toi. c Kito a t bo en ca mang song v anh em. Ma au a co ai oi hoi ta en nh the? C xem Ngoi Li Thien Chua a phai hy sinh en mc nao e chap nhan cuoc i tai the hau lam chng tnh yeu cua Thien Chua oi vi con ngi, e chung ta c thuc ay bat chc Ngi ma i vao con ng hy sinh xa ky hau lam chng chung ta muon co tnh ong bao, ong loai vi moi ngi.

Xin Thanh The Chua se ket hp chung ta vao vi Ngi cung se ket hp chung ta lai vi nhau, e khong nhng chung ta men Chua hn ma cung yeu ngi nhieu hn. Chua a xuong the va en cung chung ta th en lt chung ta cung phai muon en vi anh em va cung song vi anh em nh anh em mot nha, v tat ca chung ta ch co mot Cha tren tri, ang a sang tao lai tat ca trong Ngi Con duy nhat ma Ngi a ban cho the gian trong mau nhiem Giang sinh chung ta ang c hanh.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page