Giai Ngha Li Chua Nam C

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 3 Mua Thng Nien Nam C

c Giesu rao giang Tin Mng

trong nguyen ng Nadaret

(Nehemya 8,1-4a.5-6.8-10; 1Corinto 12,12-30; Luca 1,1-4; 4,14)

 

Phuc Am: Lc 1, 1-4; 4, 14-21

"Hom nay ng nghiem oan Kinh Thanh nay".

V co nhieu ngi khi cong chep lai nhng bien co a xay ra gia chung ta, theo nh cac ke t au a chng kien va phuc vu li Chua, a truyen lai cho chung ta, phan toi, tha ngai Theophile, sau khi tm hoi can than moi s t au, toi quyet nh viet cho ngai bai tng thuat sau ay, e ngai hieu chan ly cac giao huan ngai a lanh nhan.

Bay gi Chua Giesu tr ve Galilea trong quyen lc Thanh Than, va danh tieng Ngi lan tran khap ca mien chung quanh. Ngi giang day trong cac hoi ng va c moi ngi ca tung. Ngi en Nadaret, ni Ngi sinh trng, va theo thoi quen cua Ngi, th ngay ngh le, Ngi vao hoi ng. Ngi ng day e oc sach. Ngi ta trao cho Ngi sach tien tri Isaia. M sach ra, Ngi gap ngay oan chep rang:

"Thanh Than Chua ng tren toi, v Ngai xc dau cho toi, sai toi i rao giang Tin Mng cho ngi ngheo kho, thuyen cha nhng tam hon sam hoi, loan truyen s giai thoat cho ke b giam cam, cho ngi mu c trong thay, tra t do cho nhng ke b ap bc, cong bo nam hong an va ngay khen thng".

Ngi gap sach lai, trao cho tha tac vien, va ngoi xuong. Moi ngi trong hoi ng eu cham chu nhn Ngi. Ngi bat au noi vi ho: "Hom nay ng nghiem oan Kinh Thanh ma tai cac ngi va nghe".

 

Suy Niem:

Trong tam cua bai Tin Mng chung ta va nghe cung la e tai chnh cua toan the Li Chua hom nay: chung ta thay c Giesu ng cong bo Tin Mng trong nguyen ng Nadaret. Nh vay, cau chuyen Ezra ng oc luat phap Mose trc mat con cai Israen nh bai oc I hom nay ke lai, ch la hnh anh bao trc viec Chua Kito se rao giang Tin Mng cu o cho muon dan. Va nh the sinh hoat cua Hoi Thanh hien nay nh th Corinto ke, cung ch la hieu qua cua viec cong bo Tin Mng nay. Chung ta hay suy ngh ve ca ba bai oc e hieu ro Li Chua muon nhan nhu chung ta nhng g chung quanh viec cong bo Tin Mng.

 

1. Cong Bo Tin Mng e Trieu Tap Dan Chua

Bai sach Nehemya a chung ta tr ve thi sau lu ay trong lch s Israen, vao khoang the ky th 6 trc c Giesu giang sinh... Nha cam quyen Ba T bay gi cho phep cac dan b tr c phuc hoi cac truyen thong cua dan toc mnh. Con cai Israen c khuyen khch bo at Babylon e tr ve quen quan. Ho dng lai en th va tai thiet Gierusalem. Cong viec gap nhieu kho khan.

Trc het phan ln nhng ngi Do Thai lam an c at khach, khong muon tr ve. Nhng ngi yeu nc va tha thiet vi que cha at to, muon tr ve nhng lai t phng tien. Roi ve en ni, ho lai gap thai o thu ch cua dan a en sinh song tai Gierusalem trong thi gian lu ay. Do o viec trung tu thanh ien tien hanh rat cham. May co Ezra va Nehemya.

Hai ngi co uy tn vi trieu nh Ba T. Ezra la t te. Nhng at lu ay khong co ni phung th Giave, ong a chuyen khao va suy niem luat phap Mose. ang khi ay Nehemya c gi chc tien ru trong en Vua, nhng long van hng ve Gierusalem. Khi c tin cong viec phuc hng x s gap nhieu kho khan, ong a xin phep hoi hng va c nha vua phong lam Tong oc Gierusalem. Nh sac phong nay ong a giup ong bao xay dng lai c tng thanh e co the song yen on oi vi dan a en lap c tai Gierusalem trong thi gian lu ay. Nhng thanh quach ch la gii han ben ngoai. Muon cung co tinh than cua ong bao ong va xay dng lai cong ong con cai Israen, can phai co luat phap. Va ay la phan ong gop cua Ezra.

Bai oc I hom nay gii thieu ong trong vai tro luat s hn la t te. Va ro rang con cai Israen a c hanh phung vu Li Chua ch khong phai la phung vu te le.

o la ac iem cua Do Thai giao sau lu ay. Toan dan tap hop lai u moi thanh phan gia tre, trai gai. Va tram ngi nh mot. Tat ca eu cham chu nhn vao thay Ezra ang "kieu" sach Luat len ng tren mot buc go cao, ke quay xuong quan chung... chung quanh thay co cac phu te, tang them ve trang trong cho viec cong bo Li Chua sap c hanh. Thay Ezra bat au bang may li chuc tung danh Chua. Cong oan sot sang ap lai bang nhng ch "Amen, Amen", kem theo le nghi phu phuc th lay. Roi Thay Ezra bat au oc Li Chua trong sach Luat. Thay oc de dang, trang trong. Nhng sach viet bang ch Hipri. Rat nhieu ngi trong dan chung khong hieu th tieng ay mot cach de dang na. t ra ho cung thay co nhieu ieu kho hieu khien Nehemya va cac phu te phai giup thay Ezra giai ngha cho dan. Cang nghe con cai Israen cang bui ngui xot xa. Ho thay Chua thng dan en nh vay ma cha ong ho a khong nghe tieng Ngi. ho tham tha nhng hnh phat ma Ngi a buoc long phai gi en. Nc mat ho trao ra... Ca Nehemya va Ezra phai voi vang tuyen bo: Hom nay la ngay thanh, khong c khoc nh vay... ung hn phai bien nhng giot le xot xa v toi loi nen niem tin va n Chua cu o. Nen hay an uong va chia phan cho moi ke ang tung thieu.

Ro rang buoi phung vu Li Chua theo sach Nehemya chung ta va oc co nhng net rat gan vi nghi thc cong bo Li Chua trong cac buoi phung vu cua chung ta ngay nay. o la khi nguyen e chung ta hoan thanh. Chung ta nhat nh phai lam tot hn con cai Israen ngay xa. Ho a tap hop ay u, cac thanh phan gia tre, trai gai. Gia nh chung ta co the lam c nh vay ch! Ho a nghiem chnh, cham chu nhn vao ngi oc va lang nghe Li Chua. Ho lai chang chu e li nao nghe ma khong hieu, nhng a oi c giai thch. Chung ta co lam nh vay khong? Nhat la ho e cho Li Chua, lng tam khien ho co thai o thong hoi an nan va quyet tam sa mnh. Chung ta cung can bien viec oc va nghe Li Chua nen nh c hoi e thc hien mau nhiem t nan phuc sinh hau tm thay n cu o cua Chua trong viec oc va nghe Li sach thanh.

c g Li Chua t nay tr thanh sc manh tap hop va thanh hoa gia nh chung ta va giao x chung ta. Co nh vay chung ta mi hn c con cai Israen ngay xa.

Tuy nhien chung ta phai danh cho viec cong bo Li Chua trong nha th mot a v quan trong hn. Va cho c nh the chung ta hay xem bai Tin Mng hom nay thuat lai viec c Giesu rao giang Tin Mng trong nguyen ng Nadaret.

 

2. Dan Chua Hieu Tin Mng Theo c Giesu

Chung ta hay tam khong noi en nhng li au tien trong bai Tin Mng hom nay. o cung la nhng li m au cua sach Tin Mng theo thanh Luca. Roi ay, chung ta se thay rat y ngha. Nhng chung ta hay nhn thang vao trong tam cua bai Tin Mng nay.

Luca tom tat cho chung ta thay, c Giesu bay gi ay Thanh Than. Ngi ra khoi sa mac heo lanh sau 40 ngay em chay tnh. Ngi tr ve Galile. Chac chan i en au Ngi cung rao giang Tin Mng va cha nhieu benh tat. The nen tieng tam Ngi a on ra khap ni. Ngi ta a nhieu lan hoan ho Ngi khi Ngi len tieng giang day trong cac hoi ng. Vay, Ngi en Nadaret ni Ngi sinh trng. Va theo tuc le, ngi ta trao sach Thanh cho Ngi oc... Ngi m ra gap trung oan Isaia noi ve ngi toi t. oc xong, Ngi gap sach lai. Va trc mat cua tram ngi nh mot ang hng ve Ngi. Ngi a khi s giai thch Li Chua bang nhng li de dang sau ay: "Li Kinh Thanh quy v va nghe oc, nay ang dien ra".

La v ngi Toi T ma Thien Chua a xc dau Thanh Than trong sach Isaia, khong ai khac chnh Ngi ang noi trc c toa trong nguyen ng Nadaret. Co le khi viet nhng li nay, tac gia Isaia ch muon chep quan niem cua cac tien tri ve n goi va s mang cua nhng ngi c Thien Chua c lam ngon s cho Ngi. Het moi ngi c trao pho s mang rao truyen Li Chua eu c Ngi o Than Linh cua Ngi trong nghi le xc dau ma sach cac Vua I con ke lai (19,16). Va s iep ma ho phai tuyen bo chnh la tin mng cu o danh cho ngi kho ngheo, tu ay, e moi ni nh c han hoan c hanh nhng nam hong an ai xa ma nhan dan hang mong c. Nhng li Isaia ay hp cho moi n goi ngon s. Nhng chac chan phai c danh rieng e noi ve Ngi Toi T c Giave, mot nhan vat mau nhiem trong sach Isaia ma chac chan chnh la hnh anh ve c Giesu Kito cu the.

Qua that, ai a c xc dau Thanh Than ro rang va doi dao phong phu nh chnh Ngi sau khi chu phep ra song Hoa Giang? Va v tien tri nao a giang day ma gay c niem vui cu o nh Ngi a lam khi bo sa mac tr ve Galiea? Nhieu benh nhan a khoi. Co nhng ke mu c trong thay. Con ngi kho ngheo, tu auytrong canh lam than khong ang c giai thoat o sao? Va khap ni ang noi len bau kh han hoan cua nhng nam hong an ai xa. c Giesu that co ly e tuyen bo: nhng li tien tri ang c thc hien... va c thc hien nh Ngi, do Ngi. Va ngi ta phai cong nhan nh vay.

Co ieu ngi ta cha nhan ra u la c Giesu con muon ong hoa mnh vi Ngi Toi T cua Thien Chua ma Isaia muon noi en trong oan tien tri nay. Ngi khong phai ch la tien tri nhng con hn tien tri. Ngi en khong phai e ch cong bo nam hong an, nhng con e thc hien n cu o. Ba con than thuoc cua Ngi Nadaret cha nhan ra ieu ay va se khong chap nhan nh chung ta se thay trong ngay Chua nhat sau. Ho khong bang long khi va nghe Ngi khang nh Ngi la ang Thien Chua sai en v trong tham tam, ho ch ch c hng thu nhng phep la ma Isaia a loan bao va nghe rang Ngi a lam nhng ni khac.

Luca viet oan Tin Mng nay khong nham vao chung ta o sao? Long tin cua chung ta vao Chua Giesu Kito dng nh cha that vng chac v am tham co le chung ta cung ang tiec xot viec ngi khong lam nhieu phep la gia chung ta. Ngi a lam at thanh ngay xa, cho nhng ngi thi bay gi. Con ngay nay oi vi chung ta, dng nh Ngi khong lam g ca nhng ch oi chung ta tuyen xng Ngi la ang Thien Chua xc dau va sai en...

Chnh v vay Luca a viet oan Tin Mng nay. Ngi viet ca quyen Tin Mng th ba e, nh trong li m au, chung ta c am tng rang giao huan chung ta thu lnh thc la ch xac. Va cho c nh vay Luca a phai truy tam goc ngon ve moi s mot cach tng tan roi theo th t au uoi ma viet lai theo nh cac ke t au a c chng kien va phuc vu Li Chua a truyen lai. Luca a muon cho tac pham cua Ngi co gia tr ch xac e giup chung ta tin.

Nhng thiet tng Ngi cung a lam gng e nhng ai muon tin Chua Giesu Kito cung phai ao sau giao ly a thu lanh. Khong co s truy tam va suy niem nay, c tin se khong chac chan va ch xac. Chua Giesu Kito se khong ro ret trc mat chung ta. Ngi se tr thanh mot nhan vat thuoc qua kh hn la hien tai. Chung ta se thay Ngi song vi dan Do Thai hn la song vi chung ta. La v chung ta khong thay li tien tri ang thc hien gia chung ta. Chung ta oc Kinh Thanh nh nhng s viec a xay ra ma ong thi khong thay chung dien ta mau nhiem c Kito ang muon ban n cu o cho moi ngi. Ngha la khong nhng chung ta phai biet c hanh phung vu Li Chua nh bai oc I hom nay a cho chung ta thay. Nhng chung ta con phai biet c hanh mau nhiem c Kito e Li Chua tr nen banh nuoi tinh than na. Va chung ta ch lam c cong viec nay nh Hoi Thanh va trong Hoi Thanh v ch ay mi co phung vu Li Chua. Nhng phai lam the nao e co the trong Hoi Thanh?

 

3. Chua Giesu Ket Hp Chung Ta Trong Hoi Thanh

Bai th Phaolo hom nay viet ve Hoi Thanh mot cach n s nhng khong kem phan sau xa, va nhat la co gia tr rat thc tien. Tat ca chung ta trong Chua Giesu nh cac chi the khac nhau trong cung mot than the. The th cung nh cac chi the cua mot than the khong phu nhan va t choi nhau, th chung ta cung phai chap nhan va mat thiet ket hp vi nhau trong Chua Giesu. Cac phan vu trong Hoi Thanh rat khac nhau, v Ngi c n goi lam tong o, ke c Chua goi lam tien tri... nhng o la e ai theo phan nay ma lam bo phan cho than the. Khong do mot than the con ngi? Chang bao gi mat muon moi bo phan khac trong con ngi phai nh mnh... v nh vay ch co ngan mat ma khong co than the.

Cung the muon co than the mau nhiem cua c Kito, moi ngi phai chap nhan cho ngi khac ong vai tro cua ho va hn na phai biet au vi bo phan au, vinh d vi bo phan cinh d. Noi cach khac, theo kieu so sanh nay, muon thay Chua Giesu Kito con tiep tuc hoat ong trong Hoi Thanh e chung ta c ket hp vi Ngi, ai ai cung phai ton trong ngi khac va lien ket cong ta vi ho nh cac bo phan trong mot than the.

Hn na, nh li Phaolo am ch trong bai th hom nay moi ngi phai chieu co hn en nhng bo phan c coi nh yeu hn va khong trang nha may.

o chang phai la thai o va s menh cua chnh c Kito sao? Ngi c sai en nh ngi toi t c xc dau Thanh Than e em Tin Mng en cho ngi ngheo kho, ke tu ay... Bai Tin Mng Luca a cho chung ta thay ro Ngi en thc hien moi li Tien Tri. Ngi that la v c tuyen chon e cong bo li cu o ma Ezra xa ch la hnh bong xa xoi. Ngi con tiep tuc s mang ay trong Hoi Thanh la than the co ay u moi bo phan khac nhau nhng bo tuc cho nhau. Chnh khi ket hiep vi nhau ma cac phan t trong Hoi Thanh thay mnh ang c than tr cua Chua Giesu Kito lam cho song ong va mi thay Ngi dang song ong trong Hoi Thanh.

The nen chung ta hop nhau lai e nghe Li Chua nh con cai Israen xa, th cha u. Chung ta cung nhau tham d vao Mnh Mau Chua Giesu e ket hp vi Ngi, nh Ngi a gia c toa hoi ng Nadaret xa cung cha u. Nhan lanh than tr cua Ngi roi, chung ta con phai ton trong va muon hp tac vi anh em, trong cac cong viec chung na, th mi hien ai hoa mau nhiem Chua Giesu ang cu o va cu the.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page