Giai Ngha Li Chua Nam A

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 34 Thng Nien Nam A

Chua Nhat Le Chua Yesu Kito Vua

V Vua Muc T

(Ez 34,11-12.15-17; 1C 15,20-26a.28; Mt 25,34-41)

 

Phuc Am: Mt 25, 31-46

"Ngi se ng tren ngai uy linh cua Ngi, va se phan chia ho ra".

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon e rang: "Khi Con Ngi en trong vinh quang, co het thay moi thien than hau can, Ngi se ng tren ngai uy linh cua Ngi. Muon dan se c tap hop lai trc mat Ngi, va Ngi se phan chia ho ra, nh muc t tach chien ra khoi de. Chien th Ngi cho ng ben phai, con de ben trai.

"Bay gi Vua se phan vi nhng ngi ben hu rang: "Hay en, hi nhng ke Cha Ta chuc phuc, hay lanh lay phan gia nghiep la Nc Tri a chuan b cho cac ngi t khi tao dng vu tru. V xa Ta oi, cac ngi cho an; Ta khat, cac ngi a cho uong; Ta la khach la, cac ngi a tiep rc; Ta mnh tran, cac ngi a cho mac; Ta au yeu cac ngi a vieng tham; Ta b tu ay, cac ngi a en vi Ta".

"Khi ay ngi lanh ap lai rang: "Lay Chua, co bao gi chung con thay Chua oi ma cho an, khat ma cho uong; co bao gi chung con thay Chua la l khach ma tiep rc, mnh tran ma cho mac; co khi nao chung con thay Chua yeu au hay b tu ay ma chung con en vieng Chua au?" Vua ap lai: "Qua that, Ta bao cac ngi: nhng g cac ngi a lam cho mot trong cac anh em be mon nhat cua Ta ay la cac ngi a lam cho chnh Ta".

"Roi Ngi cung se noi vi nhng ke ben trai rang: "Hi phng b chuc d, hay lui khoi mat Ta ma vao la muon i a ot san cho ma quy va ke theo chung. V xa Ta oi, cac ngi khong cho an; Ta khat, cac ngi khong cho uong; Ta la khach la, cac ngi chang tiep rc; Ta mnh tran, cac ngi khong cho o mac; Ta au yeu va tu, cac ngi au co vieng tham Ta!"

"Bay gi ho cung ap lai rang: "Lay Chua co bao gi chung con a thay Chua oi khat, khach la hay mnh tran, yeu au hay tu, ma chung con chang giup Chua au?" Khi ay Ngi ap lai: "Ta bao that cho cac ngi biet: nhng g cac ngi a khong lam cho mot trong cac anh em be mon nhat cua Ta ay, la cac ngi a khong lam cho chnh Ta". Nhng ke ay se phai tong vao chon cc hnh muon thu, con cac ngi lanh th c vao coi song ngan thu".

 

Suy Niem:

Chua Nhat XXXIV Thng Nien A - Chua Nhat Le Chua Yesu Kito Vua

Ez 34,11-12.15-17; 1C 15,20-26a.28; Mt 25,34-41

Hom nay le Chua Yesu Lam Vua. T ng nay co ve loi thi, khong khoai tai nhieu ngi, khien nhieu ngi cung ngai oc len. Nhng neu tat ca a nghe Li Chua hom nay va tm hieu y ngha, ngi ta se thay viec Chua Yesu lam Vua khong co g ong en chnh tr va t ng kia co mot y ngha rat phong phu.

 

A. V Vua Muc T

Trc het, bai sach Ezekiel a chung ta ve quan niem Vua trong Kinh Thanh. D nhien trong qua trnh lch s, Dan Chua cung nh moi dan toc khac a i qua che o quan chu. Va t ng Vua trong Kinh Thanh cung am ch v hoang e cai tr mot quoc gia. Nhng ngay t khi Dan Chua ngh en che o ay, Kinh Thanh a co mot lap trng va mot ly luan rat ac biet.

Chung ta nh cau truyen Dan en xin tien tri Samuel thiet lap che o quan chu. Ong a bat au phan khang nh the nao. Ong khang nh o ch la che o boc lot lam kho dan. Nhng cuoi cung ong a nhng bo trc sc ep. Noi ung hn, ong a vang li Chua. Va chnh Chua cung to y phai chieu theo s cng long cng da cua mot dan bng bnh. Ngha la ngay t au, Thanh Kinh a khong co cam tnh vi che o quan chu.

Va kinh nghiem cho thay v vua au tien a khong tot. V thng dan, Chua a phai ra tay cu vt. Ngi khong ap at y tng cua Ngi, nhng sa cha y tng cua ngi ta va nang no len en cho hoan thien. Chung ta hay cam men thai o quang ai chieu co cung nh quyen nang em ai cua Ngi.

Ngi khong huy bo quan chu, nhng ban cho Dan mot v vua ly tng. o la avt. Hoi ay, chang con la a tre toc hoe, ang chan chien ngoai ong. Chua a goi chang va xc dau cho chang lam vua. Mac dau i vua avt khong tranh khoi moi loi lam, nhng tu trung, o van la v vua ly tng cua Kinh Thanh v ong knh s Chua, rat khiem nhu va t tam, luon nh nguon goc va cac c tnh chan chien cua mnh. Hanh ong ac sac nhat ngi lam sau khi c phong vng la i ng au vi ten ch thu Golyat. avt a thang y vi phng phap va tam hon mot cau be chan chien ao c.

Thanh ra khi v cac bac lanh ao dan toc nh muc t, Kinh Thanh khong phai ch dung the van thi bay gi va quan niem hoang e cai tr dan giong nh muc t san soc oan chien. Luon luon khong nhieu th t, Kinh Thanh van muon gi lai hnh anh avt, v vua muc t rat ep long Thien Chua. ac biet khi loan tin ang Thien Sai se co huy hieu hoang e, Kinh Thanh khong ngh en vua chua cua cac nc lan bang, nhng ch ngh en avt va quan niem ang Thien Sai se la vua nhng la mot vua muc t, khiem cung, tan tuy, t tam.

Bai sach Ezekiel hom nay chng thc ieu o. Nha tien tri loan bao n Chua cu dan. Ngi se cu dan ra khoi canh lu ay va tai lap quoc gia cua ho ngay tren x s cua ho. Ngi se lam the nao? Ezekiel ap: Ngi se lam nh mot muc t. Ngi coi dan lu ay nh an chien tan mac. Ngi se keo chung ra khoi moi ni ma chung a b phan tan trong ngay mu toi, ra khoi cac dan ma chung ang no le. Ngi a tat ca ve tren Nui Thanh cho chung c gam co ni nhng canh ong xanh r va c ngh ngi ben nhng dong suoi mat. Chnh Ngi ch khong phai ai khac se chan dat chung; tc la chnh Ngi se lanh ao dan, lam vua cua dan ch khong ai khac na. Chua tuyen bo Ngi la vua. Nhng la vua muc t va la muc t tot se san soc tng con chien, ap ng yeu cau cua tng con; ong thi se khong e de cu lan lon keo chung huc va lam hai nhau, tc la Chua se phan biet ke d ngi lanh, e an chien cua Ngi, Dan thanh cua Ngi c bnh an hanh phuc.

o la li sam cua Ezekiel. Ong loan bao viec Chua dat dan tr ve, nhng co the noi chang khi nao e ho lai tr thanh mot vng quoc co vua cai tr na, ma e ho lam thanh mot dan co s mang thieng lieng, pho bien n cu o cua Chua va co Chua lanh ao mot cach vo hnh.

Nhng Thanh Than a dung Ezekiel e noi ve nhng viec xa hn. Va oan tien tri hom nay van c coi nh la li loan bao thi ai Thien sai. Chua Cu the a en khong phai ch e tap hop mot dan tan mac lai, ma la muon dan thien ha lam thanh mot Hoi Thanh. Va Ngi a xng mnh la muc t tot, cat at cac bac lanh ao trong Hoi Thanh lam muc t.

Tuy nhien vien tng cua bai tien tri con i xa hn, i en tan cung lch s. Ch o, vao thi canh chung, moi chien tan mac cua Chua mi vnh vien c thu ve Nui Thanh, e c ngh ngi vo tan ben cac dong suoi hanh phuc t long Thien Chua Ba Ngoi chay ra. Khi ay ngi ta mi thay ro Ngi la Vua muc t cu the nh the nao! Va ngi ta se han hoan sung sng nhan Ngi lam Vua mot cach tham thiet biet bao!

D nhien bai sach Ezekiel cha noi ro c tat ca. Nhng no a gi len; va co the giup ta i vao hai bai oc sau.

 

B. V Vua Vang Li

Bai th Phaolo a chung ta en thi ai canh chung. Chua Yesu song lai la hoa qua au mua. Ngi se loi theo tat ca loai ngi va tao vat song lai. Ngi nh Aam mi. Neu Aam cu a loi ca loai ngi - va qua loai ngi - ca tao vat vao h hong va chet choc, th Aam mi lai cang keo c toan the nhan loai sa nga va tao vat h hoai i vao coi song muon i... Bay gi cha xay ra nh the. Chua Yesu ang con phai loi keo tat ca ra khoi vong no le cua moi th thu ch e ket hp tat ca vao Than Mnh Ngi. Khi nao lam xong cong viec ay; Ngi se tieu diet ke thu cuoi cung la s chet. Bay gi tat ca se song lai. Va Chua Kito se dang tat ca len cho Thien Chua e Ngi la moi s trong tat ca.

oi vi chung ta ban van tren a quen thuoc. Va chung ta hieu rang hien nay n Chua ang lam viec trong lch s e dan dan tat ca c quy lai di mot au la chnh c Yesu Kito. Ngi la Vua vo hnh cua toan the Hoi Thanh la Than The cua Ngi. Ngi la Vua cua toan tao dng c cu chuoc nh mau nhiem Thap gia.

Nhng theo li th Phaolo, chung ta co the t hoi: nh vay Chua Yesu khong la Vua vnh vien sao? Vao luc canh chung, Ngi se dang vng quoc cua Ngi cho Thien Chua. Vng quyen cua Ngi se khong vo tan nh chung ta van tin!

Khong! Ai co the tach ri Chua Kito ra khoi Thien Chua? Vng quyen ma Ngi a nhan c sau mau nhiem t nan phuc sinh co tnh cach vnh vien. Thanh Phaolo viet nh tren e noi len mot chan ly: c Kito a c lam Vua trong mau nhiem Thanh gia v c vang li cua Ngi. Ngi luon luon lam theo Thanh y Thien Chua va a vang li cho en chet tren thap gia, nen a c ton vinh tren het thay, e t o nghe Danh Yesu, tren tri di at eu th lay... Vay nh Ngi a lam Vua v vang li, th chung ta muon vao Nc cua Ngi, muon c ket hp vao Than the cua Ngi, chung ta cung phai co long vang li Thien Chua, tc la thi hanh moi huan gii cua Ngi. Co nh vay, Chua Yesu mi la Aam mi va chung ta mi la dong doi Aam mi, khac vi Aam cu va dong doi cu cua ong iem: Aam cu va dong doi ong a h i v bat vang phuc, th Aam mi va dong doi mi cua Ngi se c ton vinh nh c vang li. Khi noi: sau khi a lam cho tat ca suy phuc mnh th c Kito dang tat ca cho vng quyen Thien Chua, thanh Phaolo khong co y noi en nhng cong viec trc sau, nhng ch muon gi len y ngha sau xa va ieu kien can ban cua viec chung ta thuoc ve c Kito, v suy phuc Ngi va muon c Ngi lam Vua th phai vang li Thien Chua, tc la thi hanh Thanh y cua Ngi, nh chnh c Kito, v vang li Thien Chua, ma c at len thong lnh moi tao vat. Cung mot hanh vi a a Chua Yesu len lam Vua, cung a chung ta vao Nc cua Ngi, cung la Nc Thien Chua.

Chung ta hay da vao bai Tin Mng hom nay e xac nh them ve hanh vi nay.

 

C. V Vua Nhan Ai

Cung nh thanh Phaolo, trong bai Tin Mng nay, thanh Mattheo muon co mot cai nhn tien tri ve ngay chung tham. V quen vi van Cu c, nen khi ngh en ngay cua Thien Chua, ngi nh ngay ti hnh anh Con Ngi ma tien tri aniel a ve ra. Do o, ngi viet: khi Con Ngi se en trong vinh quang cua Ngi, co moi thien than cua Ngi hau can, th Ngi se ng tren ngai vinh hien cua Ngi.

Chung ta thay ngay thanh Mattheo a muon am ch Con Ngi that la mot v hoang e uy nghi, co tat ca moi s thuoc ve mnh. Nhng v hoang e ay lai nh mot muc t ang keu moi dan toc en vi an chien. Ngi la Chua Con v Ngi goi nhng ke lanh la ke c Cha Ngi chuc phuc. Nh vay, vao ngay chung tham chnh Chua Yesu se en phan xet chung ta. Ngi ng tren ngai vinh hien nh mot v Vua. Nhng cach lam viec cua Ngi lai nh mot muc t. Ngi la Vua muc t nh Ezekiel a loan bao. Ngi phan cac dan toc ra hai ben ta hu cua Ngi nh muc t phan chien ra khoi de.

e lam cong viec nay, Ngi ch co mot tieu chuan: ben nhng ngi lanh la nhng ke a thi hanh long nhan ai; con ben ke d la nhng ke thieu long nhan ao. ieu kho hieu la Ngi a xet x ngi ta theo long nhan ai va nhan ao oi vi chnh Ngi. Nhng co ai a gap Ngi tran gian ma thi hanh long nhan ai? Cau Ngi tra li con la lung hn na. Ngi noi: Khi cac ngi lam hay khong lam g cho mot trong cac anh em hen mon nhat cua Ngi la lam hay khong lam cho chnh Ngi.

Truyen thong a cat ngha t ng cac anh em hen mon nhat am ch moi con ngi thieu thon, au kho ma chung ta gap. Qua that, het moi ngi a tr thanh anh em cua Chua Yesu ke t ngay Ngi mac lay ban tnh nhan loai. Va khi hieu nh vay, chung ta co ly e khang nh rang sau nay Chua se phan xet chung ta theo thai o bac ai cua chung ta oi vi tha nhan. Va o chnh la lenh truyen Ngi a e lai cho chung ta trc khi ve tri. Va nh the chung ta thay thanh Mattheo va thanh Phaolo a hp y vi nhau khi noi rang muon c nhan vao Nc cua Chua Yesu sau nay, chung ta phai vang li Ngi ma yeu thng bac ai vi anh em.

Nhng dng nh thanh Mattheo hieu t ng cac anh em hen mon cua Chua mot cach hep hn. Ngi ngh ac biet en cac mon e tong o cua Chua v ngi ch dung t ng nay trong hai trng hp khac ( oan 12,50 va 28,10) eu e noi ve mon e. Ho that la nhng ngi hen mon v gia the cua ho khong co g ca. Va nhat la v ho phai nen giong nh Ngi la ang a t ha e tr thanh toi t. Cu the, thi Mattheo, cac Tong o tha sai cua Chua b tam na, bat b, anh ap, ph bang v Danh Chua. Ho ang song mau nhiem Thap gia la mau nhiem cu the cua Chua. Nhng ai on nhan ho qua that la on nhan Chua. Va nhng ai cho ho mot ly nc la v ho la mon e th qua that la nh ban cho chnh Chua. Ngi ta san soc cac mon e trong hoan canh bat b la san soc chnh Chua va xng ang vi Nc Tri roi vay.

Giai thch t ng tren cach nao cung rat hp ly. Va gi ca hai cach lai con hp ly hn. Muon vao Nc Tri, ngi ta phai on nhan cac Tong o cua Chua, cho du be ngoai ho ch la nhng con ngi hen mon. Bay gi ngi ta mi that s khong on nhan ho nh ngi pham va s iep cua ho nh s khon ngoan cua the gian, nhng nh cac anh em cua Chua va nh Tin Mng cu o. Luc ay ngi ta cung se kham pha ra rang theo ao la hoi nhap mot cong oan khiem ton gom phan ln nhng ngi ngheo kho, bi v chnh Chua, tuy la Vua nhng cung a song nh mot muc t, en noi a bo mang song mnh v an chien cua Ngi. Va ngi ta se hieu ro v sao lenh truyen cua Ngi la bac ai va co tuan gi lenh truyen cua Ngi mi c vao Nc Tri.

Gi ay Chua cung ng en trong B tch Thanh The. Ngi that la Vua cua chung ta. Nhng Ngi lai chia se Tht Mau Ngi cho an chien. Nhan lay n thieng cua Ngi chung ta phai muon xa ky hy sinh cho anh em. Va khi lam nh vay chung ta thong tr c bao khuynh hng xau xa phat xuat t can ban toi loi do nguyen to e lai, tc la oc kieu ngao, khong muon vang phuc va ch muon e tren ngi khac. Chung ta se lam cho vng quyen cua Chua Yesu lan ra ni con ngi va i song cua chung ta. Chac chan xa hoi se c nh anh hng cua Vng quyen o va dan dan het moi ngi se thay Chua ch la V Vua Muc T rat ang men va khong co g phai s cho cac quyen li tran gian.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page