Giai Ngha Li Chua Nam A

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 32 Thng Nien Nam A

Men Chuong c Khon Ngoan

(Kng 6,12-16; 1Th 4,13-18; Mt 25,1-13)

 

Phuc Am: Mt 25, 1-13

"Kia chang re en, hay ra on ngi".

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon e du ngon nay: "Nc tri giong nh mi trinh n cam en i on chang re. Trong so o co nam co kh dai va nam co khon ngoan. Nam co kh dai mang en ma khong em dau theo; con nhng co khon ngoan a mang en lai em dau ay bnh. V chang re en cham, nen cac co eu thiep i va ngu ca.

"Na em co tieng ho to: Ka chang re en, hay ra on ngi. Bay gi cac trinh n eu choi day, sa soan en cua mnh. Nhng co kh dai noi vi cac co khon ngoan rang: "Cac ch cho chung em chut dau, v en cua chung em a tat ca". Cac co khon ngoan ap lai rang: "E khong u cho chung em va cac ch, cac ch ra (nha) hang ma mua th hn". Song khi ho ang i mua, th chang re en. Nhng trinh n a san sang th theo chang re cung vao tiec ci, va ca ong lai. Sau cung cac trinh n kia cung en va noi: "Tha Ngai, xin m ca cho chung toi". Nhng Ngi ap lai: "Ta bao that cac ngi, ta khong biet cac ngi".

"Vay hay tnh thc, v cac ngi khong biet ngay nao, gi nao".

 

Suy Niem:

Chua Nhat XXXII Thng Nien A

Kng 6,12-16; 1Th 4,13-18; Mt 25,1-13

Sap het nam Phung vu, Li Chua hom nay hng chung ta ve luc cuoi i. Se co s chet nhng cung co s song lai. Biet nh vay, chung ta phai co nep song the nao cho khon ngoan? ay la nhng t tng ma chung ta co the tm thay trong cac bai oc hom nay.

Khac vi moi khi, chung ta th bat au tm hieu bai th Phaolo trc. Chung ta nhn thang vao s chet, xem co g ang s khong? Roi t o, chung ta se lang nghe Chua day trong bai Tin Mng e thay ro y ngha cua bai sach Khon ngoan.

 

A. Hay Vn Vao Li Chua Ma An Ui Nhau

Thanh Phaolo a khuyen nhu giao oan Thessalonike nh the. Ho ang buon va ang s. Ho buon cho so phan nhng anh em tn hu a qua i. Va ho s cho ban than ho cung phai kho nh the. La v khi theo ao, ho c biet rang Chua Yesu se tr lai. Hien nay Ngi a ve tri, nhng ch e don cho cho cac mon e cua Ngi trong nha Chua Cha. Ngi se tr lai trong vinh quang va mau le v Ngi a goi thi gian nay la thi gian cuoi cung va can dan moi ngi phai tnh thc v Ngi se tr lai bat than nh ke trom. Neu the th toi loi qua cho cac tn hu a an giac ngan thu. Ho phai chet va khong c nhn thay ngay Chua quang lam. Va nh the cung se toi nghiep cho chung ta neu phai chet trc ngay Chua tr lai.

o la noi buon va noi s cua tn hu Thessalonike. Chung ta kho hieu c noi buon va noi s that s cua ho v chung ta khong c song nhng giay phut nh ho. Chung ta bay gi tin rang roi ay Chua se tr lai, nhng co le khong may ai ngh rang Ngi se tr lai khi mnh ang con song. Nhng cac tn hu ngay xa th khac. Ho song trong bau kh, tng rang Chua co the tr lai nay mai. Nen ho co buon va co s nh tn hu Thessalonike cung la ieu de hieu. Va v the thanh Phaolo viet bc th nay. Ngi tra li cho giao dan cua ngi. Nhng chung ta cung c li v t tng cua ngi cung can thiet cho chung ta.

M au thanh Tong o noi rang: chung ta phai hieu ro ve so phan cac tn hu e ng co buon rau, s hai nh nhng ngi khong co hy vong. Ngi am ch nhng ngi Hylap thi bay gi ngh rang chet la het va chang co i sau. Nhng t tng cua ngi cung co the ap dung cho nhng ke khong co c tin xac ang ve so phan nhng ngi a chet.

Va luan ly can ban cua thanh Phaolo la: tat ca nhng ai a ket hp vi c Kito, th Ngi the nao ho se nh the. Vay neu chung ta a tin rang Ngi a chet va a song lai, th chung ta phai nh nhng ai a chet vi Ngi th cung se cung Ngi song lai.

o la phan giao ly quan trong nhat trong oan th nay. Nhieu th Phaolo khac se lap lai ieu ay. Va chung ta phai ta vao t tng nong cot ay e hieu nhng li Phaolo cat ngha ve th t nhng ngi se c tham d vao ngay Chua quang lam.

Chac chan moi tn hu trung kien cua Chua se c tham d. Ngi Thessalonike lam khi ngh rang cac tn hu a chet khong c nhn thay ngay vinh quang nay. Ngc lai, ho se co u the hn. Bi v nhng ke a an ngh trong c Yesu, th Thien Chua se em ho i lam mot vi Ngai. Ho se song lai trc, roi nhng tn hu ang song luc o mi c bien oi va c quyen len cac tang may lam mot vi ho va cung nhau i vao vinh quang Thien Chua.

Chung ta hay e sang mot ben van e trc-sau nay. Thanh Phaolo ch noi en co mot lan ay. Trong cac th khac, ngi ch nhan manh niem tin rang het moi ngi an ngh trong Chua se c song lai v c Kito la au cua Than the, a song lai la e cac chi the cua Ngi se c phuc sinh. o la niem tin cua chung ta. Khong tin nh vay, th theo li Phaolo, chung ta la nhng ngi dai nhat tren i va li rao giang ve Chua phuc sinh tr nen hao huyen.

Vay, ung nh li thanh Phaolo hom nay ket luan, chung ta hay vn vao Li Chua ma an ui nhau moi khi buon phien hoac hoang mang ve so phan nhng ngi a chet, hay ve chnh viec mnh se co ngay phai chet. Bi v chung ta co niem trong cay: chet khong phai la het, nhng la bien oi e c song lai va song mai. Niem tin nay bo buoc chung ta phai biet song. Va v the chung ta hay lang nghe Li Chua day bao trong bai Tin Mng.

 

B. Hay Song San Sang

Chung ta quen goi ay la du ngon 10 trinh n. Nhng chac chan ni moi mieng c Yesu, th o ch la 10 co thieu n, 10 co phu dau nh thoi quen trong cac am ci ni cac dan toc. Nhng khi thanh Mattheo oc lai du ngon nay va viet lai thanh van ban e lu lai cho hau the, th luc ay trong Giao hoi a co nhng ngi song ong trinh va Giao hoi rat hanh dien v nhng ngi trinh n nay. Mattheo dung danh t trinh n nh e chu y en s hien dien cua ho trong Giao hoi va ong thi cung e khuyen bao e phong ho ng mat canh giac. ang khac, bay gi quan niem Hoi Thanh la ngi Trinh N ven tuyen danh cho tiec ci cua Chien Con cung a pho thong. Nen khi dung danh t trinh n, Mattheo muon noi vi Giao hoi va moi ngi trong, e ng ai coi du ngon nay nh khong co he en mnh.

Va v c viet trong hoan canh mi me o, du ngon t mieng Chua Kito a c uon nan lai t nhieu e phu hp vi khung canh cua Giao hoi. Co the noi bay gi no nham phuc vu giao ly cua Hoi Thanh, thanh ra no co hi go bo nhng net ta ve moc cuoc on dau.

Du sao ay cung noi en 10 co thieu n ang cung vi co dau ch nha trai en xin rc dau ve. Co 5 co khon va 5 co kh. Nh trong mot thai o thoi, ch khong phai la nhng ngi kh that s ve het moi mat. V chac chan co dau a khong mi nhieu nhng con ngi nh the e vay quanh mnh. Phai noi o la nhng co c chon loc. Va neu khong co viec cac co s suat quen o dau vao en th chac chan cac co cung la nhng thieu n phu dau ly tng nh 5 co kia.

Nhng tai sao cac co lai kh en the?

Sam sa xiem y han hoi va trang sc long lay ma lai quen o dau vao en! That la xay nha tren cat. Mattheo goi tat ca nhng hang ngi nh the la kh. ay 5 co lai kh en het cho noi. a khong co dau th chu kho i chung di anh sang cua ngi khac, ch ai lai kh en noi luc o con i mua dau. a co 5 co co en dau han hoi th 5 co kia c viec i chung vao i a sao! Nhng ho kh.

Noi ung hn Mattheo khong chu trong en nhng chi tiet ay. Ngi khong quan tam mo ta cuoc rc dau. Ngi muon noi len nhng bai hoc ao c, nen ngi co ta mot am ci hi khac thng th cung chang sao.

Va qua that, cuoc a dau nay hi khac thng. Co ly nao nha trai cham en en noi na em mi ti? Va khi ti khong co tieng ken tieng hat, tieng noi chuyen e lam cho nha gai biet a en gi hay sao ma lai phai co tieng keu len: Ka v lang quan en, hay ra ma on. Va khi a vao tiec, ngi nha au ma en noi v lang quan nh phai ng coi ca? Neu chu trong en nhng chi tiet nh the, ngi ta se thay dung y cua Mattheo khong phai la mo ta cuoc rc dau, nhng ch mn khung canh nay e dien ta than hoc ao c. Va chnh nhng net khac thng trong cach mo ta la nhng iem giao ly can phai chu y.

Chung ta a noi en s kh khao cua 5 co thieu n. Chung ta phai lu tam en viec chang re en tre, tre qua chng, en noi ca 10 co phu dau eu thiep i ma ngu ca. Mattheo co y noi en viec c Kito tr lai tre. Ca Giao hoi khong con nong long nh buoi au va nh giao dan Thessalonike na. Nhng na em chang re a ti, v viec Chua tr lai la mot hanh ong ac biet, giong nh viec Ngi giai phong Dan ra khoi Aicap, nh viec Ngi song lai trong em phuc sinh va nh Ngi a noi se en nh ke trom. Ngi chon hnh anh em toi e nhan manh en tnh cach ot xuat va ong thi cung e noi len y ngha giai thoat cu o em anh sang vao ni toi tam. Ngi se tr lai e lam ra mot cuoc phuc sinh mi, phuc sinh toan dien va phuc sinh i i. Chnh tieng keu trong em toi cung noi len y ngha ot xuat, va nhat la gi len tieng ho canh chung lay tat ca tao vat ang me ngu phai tnh day.

iem ang chu y hn na la thai o cua chang re. Chang ng ca ch luc cac co kh en e noi vao mat cac co: Ta khong biet cac ngi. Cau nay a chung ta nh en Mt 7,22-23 va Lc 13,24-25. ca hai oan, trong ngay chung tham Chua se noi Ngi khong biet nhng ke ch keu Lay Chua! Lay Chua! ma khong thi hanh Thanh y cua Ngi, hoac khong chu i vao con ng hep la con ng cac lenh truyen cua Ngi.

Va nh the chung ta a co the nam vng c chu e cua bai Tin Mng hom nay. Thanh Mattheo dung du ngon 10 co thieu n ma c Yesu a giang khi con i nay e noi vi Giao hoi va cac tn hu rang: Chua se tr lai a chung ta vao tiec ci Nc Tri. Vao gi nao khong ai biet v Chua la Chu thi gian. Chac chan Ngi se en mot cach ot xuat, nen ai khon th phai san sang. Ke kh khong san sang se b t choi bang cau rat au n rang: Ta khong biet cac ngi! The nen ng tng mnh la Kito hu ma yen tr, ng tng mnh ang vi nang dau la Hoi Thanh ma yen tam. Ch nhng ai trong Hoi Thanh ma co thai o va i song san sang mi c rc vao Nc Tri sau nay.

Nhng the nao la san sang?

 

C. Hay Men Chuong c Khon Ngoan

Bai Tin Mng ket thuc bang cau: Hay tnh thc v cac ngi khong biet ngay nao gi nao. o la mot cau ni khac a c nh vao bai du ngon tren. V trong bai du ngon ca 5 co khon cung a thiep i ma ngu ca. Do o muon hp ly chung ta phai hieu ch hay tnh thc ay ch co ngha la hay san sang nh Mattheo a viet mot cach tng t oan tren (24,44). Va neu muon cat ngha the nao la san sang chung ta co the da ngay vao t cach cua 5 co thieu n khon ma noi. Khi ay bai oc I co the soi sang cho chung ta.

Bai sach nay noi: nhng ai men chuong c khon ngoan, c khon ngoan san sang cho gap; ai xng ang vi c khon ngoan, c khon ngoan se rao quanh tm kiem; tren cac neo i, khon ngoan on a hien hnh; moi y xay ra, khon ngoan lien ra on gap.

Chung ta c th coi c khon ngoan la Chua th chung ta se c mot bai hoc rat cu the. Va chung ta phai lam nh vay, v ay qua that khi noi en c khon ngoan, tac gia Kinh Thanh muon chung ta hieu ve chnh Thien Chua.

Ngi la s khon ngoan sang lang, khong he tan ua nh cau au cua bai oc hom nay. Nhng ai tm kiem Ngi tat se c Ngi cho gap v chnh Ngi a phan: ai tm se gap, ai go ca se c m cho. Ngi tren moi neo ng ta i...; va trong moi y tng cua ta eu a co Ngi.

Nh vay muon gap Chua phai tm kiem; nhng ch ai yeu men Chua mi tm kiem Ngi. Duy tr c long yeu men Chua la co thai o san sang; va ai lam nh the la ngi khon. V e ch ngi khon thanh Mattheo a dung mot t ng phronimos, co ngha la co long, co long oi vi tha nhan, tc la co long yeu men; con ke kh thieu long yeu men nen khong thi hanh Y Chua (Tv 14,1; Mt 7,24). Vay ngi khon co en chay sang trong tay e san sang i gap Chua la ngi co c men a c ot chay khi chu phep Ra toi va a nhan lay mot cay en chay.

Vi nhng t tng nay, chung ta co the thay moi net chnh trong cac bai Kinh Thanh hom nay. Hoi Thanh khuyen nhu chung ta trong thi gian ch ngay Chua tr lai hay gi long men Chua chay mai. Hay luon luon tng nh va yeu men Ngi. Nhat la hay luon luon thi hanh gii ran Ngi e lai la thi hanh long bac ai. Nh the, Ngi en luc nao chung ta van san sang e vao d tiec i i vi Ngi.

Gi ay tiec Thanh The sap khi s. Chung ta hay ot long men len. Khong nhng chung ta phai giuc long men Chua ma con phai muon hoa hp vi anh em e cung nhau d tiec bac ai nay. Va co tinh than d le nh vay va c ot chay long men nh the, chung ta phai tiep tuc gi mai ngon la bac ai trong i song e khong luc nao la khong san sang on Chua tr lai.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page