Giai Ngha Li Chua Nam A

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 24 Thng Nien Nam A

Phai Tha Th Khong Cung

(Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35)

 

Phuc Am: Mt 18, 21-35

"Thay khong bao con phai tha en bay lan, nhng en bay mi lan bay".

Khi ay, Phero en tha cung Chua Giesu rang: "Lay Thay, khi anh em xuc pham en con, con phai tha th cho ho may lan. Co phai en bay lan khong?" Chua Giesu ap: "Thay khong bao con phai tha en bay lan, nhng en bay mi lan bay.

"Ve van e nay, th Nc Tri cung giong nh ong vua kia muon tnh so vi cac ay t. Trc het, ngi ta dan en vua mot ngi mac n mi ngan nen bac. Ngi nay khong co g tra, nen chu ra lenh ban y, v con va tat ca tai san cua y e tra het n. Ngi ay t lien sap mnh di chan chu va van ln rang: "Xin vui long cho toi khat mot ky han va toi se tra cho ngai tat ca". Ngi chu ong long thng, tra t do va tha n cho y.

"Khi ra ve, ten ay t gap mot ngi ban mac n y mot tram bac: Y tom lay, bop co ma noi rang: "Hay tra n cho ta". Bay gi ngi ban sap mnh di chan va van ln rang: "Xin vui long cho toi khat mot ky han, toi se tra het n cho anh". Y khong nghe, bat ngi ban tong giam vao nguc, cho en khi tra n xong.

"Cac ban y chng kien canh tng o, rat kho tam, ho lien i thuat vi chu tat ca cau truyen. Bay gi chu oi y en vao bao rang: "Ten ay t oc ac kia, ta a tha het n cho ngi, v ngi a van xin ta; con ngi, sao ngi khong chu thng ban ngi nh ta a thng ngi?" Chu noi gian, trao y cho ly hnh hanh ha, cho en khi tra het n.

"Vay Cha Ta tren tri cung x vi cac con ung nh the, neu moi ngi trong cac con khong het long tha th cho anh em mnh".

 

Suy Niem:

Chua Nhat XXIV Thng Nien A

Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35

Cac bai oc hom nay khong hoan toan tiep noi t tng cua ngay Chua Nhat trc; nhng cung ban ve mot van e tng t. Chung ta a thay trong Chua Nhat trc Li Chua day bao chung ta nhng thai o phai co oi vi ngi anh em pham toi lam cc long cong oan tn hu. Hom nay Li Chua muon giao huan chung ta phai x tr the nao oi vi ngi anh em loi pham en mnh. Chung ta se thay sach Huan Ca cua Cu c chuan b e li loan bao Tin Mng cua Chua Cu the c on nhan nh the nao? Va thanh Phaolo a co nhng t tng nao e giup chung ta thi hanh huan th cua Chua Cu the?

 

A. Khong c Gian Anh Em

Sach Huan ca thuoc loai sach khon ngoan cua Cu c. o la loai sach - co the noi - muon bat chc loi van triet hoc ao c cua trao lu van minh thi sau Lu ay. Ngi ta ban en nhng thoi an cach xng ang vi thien chc lam ngi linh van vat. Nhng cac dan toc ke can, ly tng khon ngoan ch ta ta mat at va khong nhn xa hn cuoc song tran gian cua con ngi. Con ni Dan Chua, nhng li day khon ngoan thng c a len ti Chua va c coi nh phat xuat t Ngi. oan sach Huan ca hom nay la mot th du ro rang.

Quyen sach nay co cai ten nh vay v no c dung nh la thu ban e giao huan Dan Chua. No c viet theo kieu thi ca cho de oc de nh. No e cap ti moi kha canh trong i song con ngi. oan sach oc hom nay ban ve van e gian hn.

M au, sach Huan ca noi luon: oan han gian hn thay la quai g, toi nhan thng noi tieng ca hai. o la mot nhan xet thong thng. Ke toi loi van co long hn gian. Va ke khon ngoan phai thay o la ieu quai g. Nhng lap tc tac gia sach Huan ca a em anh sang mac khai chieu tren hien tng ay trong i song con ngi. Ong thay ngay ieu ay khong ep long Chua va Ngi se x cng vi ke gian hn. The nen ong khuyen ngi ta phai biet tha th cho anh em e c Chua th tha toi loi. Ong khong biet dien ta hn the nao. Ong ch thay ngi gian hn se khong c tha th. Va ong khuyen ngi ta hay ngh en ngay chung tham, ngay en trc mat Chua ma tha th cho anh em. V khong the nao Chua co the rong rai vi ngi khong biet tha th. Va luc ay co ai cau bau cho ke nhan tam nh the? Do o tac gia sach Huan ca khuyen ngi ta hay vang lenh Chua va gi giao c cua Ngi ma biet tha th va bo qua cac xuc pham cua anh em.

Li khuyen ay vt xa moi ly le the gian va ro rang a chuan b cho ngi ta on nhan giao ly cua Chua Cu the. No lam noi bat tnh cach ao c cua sach khon ngoan trong Cu c va con ang dung e giao huan Dan Mi cua Chua. No khien chung ta lien tng ti cau kinh Lay Cha: Xin Cha tha n chung con nh chung con cung tha ke co n chung con, e khi gap cn bc tc gian hn, chung ta biet suy ngh ao c hau viec nh en Chua se lam cho chung ta nguoi gian va tha th.

 

B. Phai Tha Th Khong Cung

Tong o Phero co phai la ngi nong tnh nhat khong? Co le ong ham h muon thi hanh Li Chua hn het moi ngi. Cung co the v a v ong nang gap ngi xuc pham va ong phai tha th. Nen sach Tin Mng viet ong a en ben c Yesu va tha: Tha Thay khi anh em xuc pham en con, th con phai tha en may lan? en 7 lan chang?

c Yesu a khong ngan ngai ap: Ta khong noi en 7 lan, nhng en 70 lan 7. Co the Ngi a muon lay lai mot li trong sach Khi nguyen (4,24), Lamek tuyen bo luat rng thi bay gi: phai bao thu en 70 lan 7. Ve sau Thap gii a thu hep lai va ch cho phep ngi ta lay mat tra mat, rang en rang. Nhng en c Yesu, Ngi tuyen bo phai tha th va yeu thng ca ke thu ch. Va cau Ngi khang nh tren kia, phai tha th en 70 lan 7, ch co y day phai tha th mai mai, tha khong bao gi cung.

Tai sao nh vay, th Ngi a ke mot du ngon. Co ten bay toi kia mac n hoang e mot van nen vang. Mot so tien khong lo khong the tra noi. Hoang e ra lenh khong nhng ban cua cai anh ta ma con ban ca anh ta cung v con. Chac chan se chang c bao nhieu. Nhng o la bien phap cuoi cung, bien phap ch co dan ngoai mi lam. Va nh vay e noi len tnh cach khat khe cua hnh phat v mon n that ln lao.

Nhng ten bay toi a voi quy mop xuong xin nha vua th tha cho, e anh se tra het n. Hoang e lam qua ieu anh xin. Ong tha trang cho anh. Le ra anh phai sung sng v an hue ln lao va c. Nhng long anh khong tot! n bat ng kia khong cam hoa c anh ty nao. Anh a tum co hong ngi ban ong lieu ch n anh co 100 ong bac. So tien nay la g sanh vi mot van nen vang? The ma anh a bo tu ban cho en khi lay lai c mot tram ong bac.

Thai o cua anh that ghe tm! Va ai ai cung thay phai phat anh ta mi c. Vay Cha tren tri cung se x vi chung ta nh the. Bi v chung ta cung la toi nhan trc mat Ngi. Va toi chung ta nhieu va nang vo cung. The ma Ngi van tha th. Trong khi o chung ta lai khong biet bo qua mot vai xuc pham nho be cua anh em!

Bai day cua Chua Yesu ro rang sang sua. Tuy nh muon noi dai va kien toan giao ly cua sach Huan ca, nhng khong thieu ieu khac biet. Nhat la ro rang Chua Yesu khong nai en ngay chung tham va i sau. Viec Thien Chua tha th cho ngi ta khong i sau va tuy nh viec ngi ta tha th cho anh em. Thien Chua a tha th cho chung ta trc. Va Ngi muon chung ta tham n Ngi va theo gng Ngi ma tha th cho anh em.

The th tai sao Kinh Lay Cha khong lam noi bat t tng nay, ma lai nh muon keo dai giao ly cua sach Huan ca? Kinh ay day: Xin Cha tha n chung con nh chung con cung tha ke co n chung con. Chung ta tng ay nh co mot so sanh hoac nh co mot oi hoi bo buoc Thien Chua phai tha n cho chung ta nh chung ta a tha th cho anh em. Nhng khong, ay ch la mot ieu kien, mot thai o chuan b, chng to long chung ta khi tha th cho anh em cung ao c c Chua tha th rong rai cho mnh. Ngi co tha th mi that long muon c tha th va mi ang nhan c n tha th. n nay Thien Chua a ban san cho moi ngi ni c Yesu Kito. Ngi ta se nhan c khi en vi tam hon biet tha th. Va ngi ta phai nhn vao long thng xot tha th cua Chua e biet tha th cho anh em.

ieu nay cung c thanh Mattheo nhan manh trong cau v hoang e noi vi ke bay toi bat nhan bat ngha: Ngi khong phai thng xot ban ong lieu vi ngi nh chnh Ta a thng xot ngi sao? Va nh vay ro rang giao ly cua Chua Yesu la ngi ta phai nhn vao long Chua thng xot a tha th rong rai quang ai cho ngi ta e ngi ta cung phai thng xot tha th cho anh em trong moi xuc pham thc ra qua nho mon sanh vi cac xuc pham cua ngi ta oi vi Chua.

Va cung mot t tng na trong giao ly cua c Kito: Ngi ta ch la ong lieu vi nhau, hoac nh li sach Huan ca, ngi ta het thay eu la xac tht. Tha th co la viec ang ke g sanh vi viec Thien Chua tha th cho ta, v Ngi la ang Thanh khac han vi chung ta va troi vt tren chung ta boi phan? So sanh Ngi vi chung ta nh v hoang e vi ke bay toi ch la mot kieu noi theo ngon ng loai ngi. Kho tm c loi so sanh nao manh hn. Nhat la neu con muon gi len hnh anh x an na!

Nh vay bai sach Tin Mng qua that a khong bo mat mot yeu to nao trong bai sach Huan ca. Hn na thay v a chung ta ngh ve phien toa xet x sau nay trong ngay chung tham, thanh Mattheo cho chung ta thay viec phan x o ang thi hanh trc mat chung ta, ke t ngay Thien Chua a tha th toi loi cho moi ngi ni c Yesu Kito Cu The.

Thanh Phaolo trong bai th hom nay cung co mot quan niem tng t khi khuyen chung ta phai biet rong rai tha th cho anh em. Va phai biet tha th en o khong con dam oan xet anh em na. Chung ta hay tm hieu y ngi.

 

C. Khong c oan Xet

Ngi noi: chung ta la g ma lai oan xet anh em, ma lai coi anh em la ac toi? Chung ta het thay ch la toi t. That vay, la tn hu, chung ta tin c Yesu Kito. Chung ta tuyen xng Ngi la Chua nh cuoc kho nan-phuc sinh cua Ngi. Ngi a c at lam Chua ke song va ke chet, tc la Chua cua cac the he i trc chung ta va cua chung ta cung nh cua nhng ke en sau chung ta. oi vi Ngi, chung ta ch la bay toi hay la toi t theo ngha rat manh la van mang cua chung ta het thay bay gi trong tay Ngi. Co the noi, chung ta ngay nay khong con t do g na. T ngay cung chet va song lai vi Ngi trong B tch Ra toi e tr thanh Kito hu, chung ta a t ban mnh cho Ngi, tr nen no le cua Ngi e c s t do cua con cai Thien Chua.

Vay than phan chung ta a la nhng ten no boc song hoan toan di quyen cua Chua th chung ta khong con quyen oan xet va xet x nhau na. Moi xch mch gia chung ta bay gi phai c e len trc mat Chua e tuy Ngi phan x. Chung ta ch con phan s chu toan trach nhiem cua mnh va se phai tra le ve chnh mnh trc mat Thien Chua.

Bai hoc cua thanh Phaolo nh vay co ve dt khoat va quyet liet hn Li Chua day trong bai Tin Mng. Khong nhng khong c gian hn ma con khong c oan xet. Khong con khuyen bao theo gng Chua na nhng trang trn ch tay vao than phan cua moi ngi ma bao im i. Ngh nh vay la khong hieu ty g ve t tng cua thanh Phaolo. oi vi ngi, khong co vinh d va hanh phuc nao sanh c vi n goi Kito hu. Va ngi ta cang song ung vi n goi nay khi ch con song chet cho Chua Kito. Song nh vay la tr nen no le cua Ngi, nhng o la th no le em en thong tr vi Ngi, nh chnh Ngi a t h vo hoa mnh e c a len tren het moi danh hieu va lam Chua cua ke chet va ke song. Ngi Kito hu a thuoc ve Chua, tr nen san nghiep cua Ngi, th khong con di quyen ai na, mot ch di quyen Thien Chua ma thoi. o la s t do cua ho. Thanh Phaolo benh vc s t do nay cho moi tn hu v no a c mua chuoc bang Mau cua c Kito. The nen thanh nhan khong cho ai co quyen oan xet anh em. Va nh vay ngi benh vc moi Kito hu ch khong phan oi ai.

Bai hoc cua ngi hieu nh vay that tch cc va e cao moi ngi. Co the noi ngi a lam cho moi ngi c quyen bat kha b xam pham nhan danh Kito hu, tc la nhan danh c Kito. Noi ung hn, ngi nhac nh het thay chung ta tr nen than phan cua mnh. La ong phan, ong lieu vi nhau trc mat Chua, chung ta hay song hoa hp vi nhau nh anh em. Va nh vay khong con c oan xet gian hn nhau na.

T tng cua Ngi a co trong bai sach Huan ca va trong bai Tin Mng. oc lai ca ba bai Kinh Thanh hom nay, chung ta thay ro Li Chua van la mot: ngi ta khong c oan xet oan gian nhau v la nhng thai o khong tot; het thay chung ta eu nh nhau trc mat Chua. Ngi a thng xot tha toi vo van cho chung ta th le nao chung ta bat nhan en noi con muon hach toi anh em? Ngi a o mau ra e chuoc anh em, th lam sao chung ta con co the ket toi anh em? Ngi se phan xet moi ngi th chung ta phai to ra thng xot e se c thng xot.

Tat ca nhng ieu ay ang that s xay ra gia cong oan chung ta trong gi phung vu nay. Ai co the noi mnh hn ai trc mat Chua? Ngi khong to ra xot thng chung ta vo van trong hanh vi le te nay sao? Va Ngi hy sinh en nh vay e muon chuoc het moi ngi va nang len bac lam con Chua. Co the nao chung ta con dam oan xet anh em?

Va cuoi cung, mau nhiem Thanh The nay am bao viec Chua Kito se tr lai phan xet, a tat ca ve thien quoc lam thanh Than the sang lang cua Ngi. Ai co tam nao muon loai tr anh em, i trc quyen phan x cua Chua va khien Ngi se khong dung th cho chnh mnh? Khong, e tham d Thanh le nay cho hu hieu, chung ta hay thi hanh Li Chua: trc khi em le vay dang tren ban th phai lam hoa vi anh em. Va khi a dang cua le hoa giai nay ni ban th, chung ta lai cang phai duy nhat yeu thng phuc vu anh em hn na. V co nh vay chung ta mi that s la mot oan chien vi mot Chua chien.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page