Giai Ngha Li Chua Nam A

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 22 Thng Nien Nam A

ang Cu The Chu ong inh

(Yr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27)

 

Phuc Am: Mt 16, 21-27

"Neu ai muon theo Thay, th hay t bo mnh".

Khi ay, Chua Giesu bat au to cho cac mon e thay: Ngi se phai i Gierusalem, phai chu nhieu au kho bi cac ky lao, luat s va thng te, se b giet va ngay th ba th song lai. Phero keo Ngi lai ma can gian Ngi rang: "Lay Thay, khong the the c! Thay se chang phai nh vay au". Nhng Ngi quay lai bao Phero rang: "Hi Satan, hay lui ra ang sau Thay, con lam c cho Thay vap pham, v con chang hieu biet nhng g thuoc ve Thien Chua, ma ch hieu biet nhng s thuoc ve loai ngi".

Bay gi Chua Giesu phan cung cac mon e rang: "Neu ai muon theo Thay, th hay t bo mnh i, va vac thap gia mnh ma theo Thay. V chng, ai muon cu mang song mnh, th se mat; con ai anh mat mang song mnh v Thay, th se c s song. Neu ai c li ca the gian ma thiet hai s song mnh, th c ch g? Hoac ngi ta se lay g ma oi c s song mnh? Bi v Con Ngi se en trong vinh quang cua Cha Ngi, cung vi cac thien than cua Ngi, va bay gi, Ngi se tra cong cho moi ngi tuy theo viec ho lam".

 

Suy Niem:

Chua Nhat XXII Thng Nien A

Yr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27

Nh bai Tin Mng va cho chung ta biet: hom ay Chua Yesu bat au to cho mon e thay Ngi se phai chu nhieu au kho va se b giet roi ngay th ba se song lai. o la mot mac khai kinh khung oi vi cac Tong o. C nhn vao phan ng cua Phero th ro. Tuy nhien o ch la nhng au kho ong ti con ngi cua Chua Yesu, ch cha phai la nhng au n o xuong tren than xac cac mon e. Hom nay, phung vu muon noi chnh ban than chung ta ay phai san sang chu moi au kho v Chua. Chung ta phan ng the nao? Va trc het chung ta co tham tn nh vay khong? Chung ta co chac rang chung ta, moi ke theo Chua eu phai kho v Chua khong? Neu co, chung ta phai on nhan nhng au kho o nh the nao? Thiet tng viec oc lai cac bai Kinh Thanh hom nay se co ch nhieu cho chung ta.

 

A. Nha Tien Tri au Kho

Bai sach Yeremya van tat nhng lam ly. Nha tien tri than th vi Chua nhng thc ra cung muon cho ngi khac nghe. Ong tom tat cuoc i cua mnh trong nhng li rat bi quan va au xot. Luc nao ong cung phai la loi: hanh hung va bc hiep, bi v ong c Chua chon e sai i noi vi dan: khung khiep sap o xuong dan boi bac, bat tn va dam ang nay. au tien ngi ta cung giat mnh, nhng roi b thoi quen loi i, phu van hap dan va c cac tien tri gia luon luon phnh nnh, ngi ta am chan, am ghet va muon xoa bo con ngi c lien tiep e doa nhng tai ng, hnh phat. Co lan ngi ta a bat ong, tong giam va suyt na ap chet ong.

B ky th tranh ne, hieu lam, ghet bo, Yeremya suy ngh ve cuoc i cua mnh. V sao lai am au vao cai nghe tien tri nay? Va sao khong bat chc loai tien tri kia c noi hay, noi tot cho ngi ta e c yeu, c thch, c nhieu tien nhieu cua? C sao c noi mai nhng iem d va tuyen bo kinh khung sap o xuong tren moi ngi, e ngi ta phai tranh, phai s mnh nh s dch?

Cang suy ngh, Yeremya cang hieu ro ban chat va n goi cua mnh. Con ngi xac tht cua ong chac chan khong muon song nh xa nay ong van song. Neu c phai la tien tri, chac chan no muon lam nh bon tien tri gia, c phnh nnh ngi ta la c chieu chuong va sung sng. Lam tien tri that, biet noi len cai hay nhng cung khong cam mieng trc cai d cua ngi ta, ke cung a kho... huong na la ch rat keu la: hanh hung va bc hiep!. Lai na co chac g se xay ra nh vay? Yona cung co lan b cam do nh the. Ong c Chua sai i e canh cao dan toi loi. Ong khong muon i v ong ngh Chua nhan t vo b, ch can ngi ta quay au lai mot ty la Ngi a tha th va rut canh tay e phat ve. Nhng tai sao Yeremya c co chap va con nhiet thanh na trong viec rao truyen nhng hnh phat khung khiep sap o xuong tren con cai Israel?

Cuoi cung Yeremya phai thot ra nhng li hom nay chung ta va nghe oc. Khong phai ong t chon cho mnh n goi nay; khong phai ong thch thu khi tuyen sam bi quan khung khiep nh vay; khong phai ong khong biet nhng e che, au kho va nguy hiem cho ban than khi noi ngc vi nhng s ch mong cua ngi ta. Cc chang a ong phai lam tien tri. Khong phai e du sao cung phai song va phai co mot nghe; nhng nao ai hieu c, ch e tuan lenh Yave!

Ngi ta bao ong b me hoac, la doi. Phai, noi cho cung, ong thay mnh b du do that s. Nhng khong phai la bua thieng hay ma quy nao la ao c ong; nhng la chnh sc manh cua Thien Chua. Than kh Ngi ap xuong. Ong b uy hiep va b khac phuc, khong phai mot cach mien cng va kho chu, nhng em ai va bnh an. Thien Chua uy dung a chiem oat lay ong. Ong nam trong tay Ngi nh a con tren tay ngi me: khoan khoai va tin tng lam sao! Gap Thien Chua roi, cam tnh yeu cua Ngi roi, Yeremya pho thac hoan toan tam than va i song nho be va mong manh cua mnh trong tay Ngi. T nay, Yeremya ch con la kh cu trong tay ang ieu khien tat ca tri at va cng va nhu (fortiter et suaviter). Ong khong lam chu i mnh na. Ong thay thch thu sau xa la lung khi c s dung vao cong viec cua Thien Chua, cho du xac tht t nhien cam thay ngc lai.

The nen noi cho cung nhng e che, au n, kho s ma ngi ngoai nhn thay ni ong va chnh xac tht ong cung tham tha that s, tat ca nhng s ay van khong ong en c y ch va quan iem cua ong v ni long ong nh la bng bng, b don ep trong xng cot ong; ong het sc nen lai, nhng khong tai nao nen c bi v Thien Chua a du do va ang thang ong.

Yeremya ung la Ngi cua Thien Chua. Ong mo ta trc con ngi cua c Kito. Ong nhac nh tat ca chung ta ve n goi tien tri cua mnh. Chung ta a lanh nhan n goi nay khi chu phep Ra. Moi ngi chung ta a c Chua at lam tien tri e cong bo ng loi chan that cua Ngi. Chung ta khong thay vat va v n goi o sao? Hay la chung ta khong thi hanh n goi o? Hoac la chung ta ang phan nan ta than ve so phan kho khan cua n goi la Kito hu? Chung ta ch tm c bnh an chan chnh va sau xa neu chung ta biet suy ngh va tm ra s that nh Yeremya trong bai Kinh Thanh hom nay. VA bay gi chung ta c trang b ay u e i vao hai bai Kinh Thanh khac.

 

B. ang Cu The Chu ong inh

Sach Tin Mng Mattheo ke: t bay gi c Yesu bat au to cho mon e hay Ngai phai i Yerusalem va chu nhieu au kho.... o la cau van rat quan trong. No anh dau mot giai oan mi trong cuoc i Chua Cu the. Cho en hom ay, Ngi cha bao gi bao mon e biet nhng au kho ang ch Ngi. Noi ung hn, cho en bay gi Ngi thng i gia quan chung va day do ho. T nay Ngi sap i Yerusalem vi Nhom mon e cua Ngi. Nh vay hoat ong cua Ngi nh muon thu nho lai hn, e co gi ao tao, huan luyen, sat cac mon e hn. Lam cho ho hieu Ngi va giong nh Ngi hn. Va v the Ngi bat au to cho ho thay s mang va vinh quang ch thc cua Ngi: Ngi se i Yerusalem, b bat, b x, b giet va song lai ngay th ba.

o la chng trnh ao tao cua Ngi ke t hom nay. Khong phai ch la mot bai hoc ch can cat ngha la mon e hieu c. Nhng la ca mot nep song ma Ngi se lan lan to ra cho ho thay, mac du cha chac ho a hieu. Nhng du sao cung phai dung li noi e mo ta nep song ay. Hom nay Chua Yesu a lam cong viec nay. Chang may Ngi gap phai mot phan ng tc thi, phan ng cua Phero, ke ma Ngi mi at lam a e xay len Hoi Thanh.

Phero keo Ngai lai vi mnh va len tieng trach Ngai: Thien Chua thng! Ch se co au nh the!. Ke ra ong cung rat te nh. Ong khong dam thang than phan oi Ngai. Ong keo Ngai ra e noi rieng, khong muon cho ong ban nghe thay. Ong con nai en Thien Chua: Ngi tot lanh khong the e xay ra nh li c Yesu a noi.

The th v sao c Yesu lai nh phan no oi vi Phero. Ngi noi to khong ne mat: Xeo i sau Ta! Hi Satan! Ngi la c vap pham cho Ta.... Co le cau tiep theo lam cho ngi ta hieu y cua Ngi hn, Ngi bao: V y tng cua ngi khong phai la y tng cua Thien Chua, ma la cua loai ngi.

Phai, hom ay c Yesu bat au to cho mon e thay tng lai cua Ngi; ma tng lai ay au phai Ngi xay dng, ma la chnh Thien Chua v Ngi a noi ro: Ta en khong phai e lam theo y muon cua mnh, ma la y cua ang a sai Ta. Nh vay, cuoc T nan Phuc sinh cua Ngi la ke hoach cua Thien Chua. Phero cha nhan ra ieu ay. Ong tng o la y rieng cua c Yesu. The nen ong tng co the gop y vi Ngi. Va y cua ong cung la y cua cac mon e, la y cua quan chung, cua con cai Israel... va noi chung, cua tat ca loai ngi. Ai ai cung ang trong ch mot v cu tinh vinh quang, mot ang Cu the uy hung, mot c Yesu quyen phep sap xay dng Nc Tri trong huy hoang, rc r. Ho khong biet, hoac cha biet Con Ngi se phai chu au kho... Cac li tien tri phai nen tron... Ngi phai la Con Chien Thien Chua ganh toi thien ha... Va ngi Toi T cua Thien Chua ke trong sach Isaia chnh la Ngi. Phat bieu cua Phero la tieng noi cua loai ngi. Hn na pha ke hoach cua Thien Chua la y muon cua Satan. c Yesu thang than vach tran nhng bo mat ay e t nay ngi ta song chan that va ton th Thien Chua trong chan ly.

Tac gia sach Tin Mng Mattheo co le a hieu ro y c Yesu Kito. Ong nh ngay vao oan van tren nhng li Chua day do mon e: Neu ai muon i sau Ta, th hay choi bo chnh mnh, hay vac lay kho gia cua mnh va hay theo Ta. o la bai hoc cu the phai rut ra sau khi a thay mau nhiem Thanh gia cua Chua. La ieu chung ta phai ngam ngh khi muon i theo Ngi va lam mon e cua Ngi. Phero va cac Tong o khi i theo Chua cung muon tham d vao cong cuoc cu the cua Ngi. Chung ta con hn na, v khi chu phep Ra toi, chung ta c sat nhap vao Than The cua Ngi. Chung ta tr nen Kito hu. Chung ta mac lay than phan cua c Kito. Ngi tuy la Cu the va hn na chnh e cu the, a chap nhan chng trnh cua Thien Chua la i len Yerusalem e b bat, b x, b ong anh va b giet. o la con ng cu the, con ng cua Vua Kito, con ng cua nhng ai c xc dau Vng gia cua Ngi.

Hom nay chung ta khong the khong suy ngh nhng ieu ay, e thay khong nhng n goi tien tri ma ca n gi vng e trong B tch Ra toi eu thuc ay chung ta phai i vao con ng cua mau nhiem thanh gia. Neu muon song lam chng nhan cho ng loi cua Chua, chung ta a phai san sang can am, th muon tham d va tiep noi s mang cu the cua Ngi, chung ta khong the khong muon chap nhan lay than phan cua ngi Toi T Thien Chua. Luc ay chung ta mi tham tha li Chua day: ai muon lam ln hay tr nen rot bet... Het thay hay hoc vi Ta v Ta co long khiem nhng hien lanh... Ai muon cu mang song mnh th se mat; con ai anh mat mang song mnh v Thay th se c s song. Ch khi tham tn nhng chan ly nay, viec lam dau Thanh gia va eo anh Thanh gia tren mnh mi co y ngha. o khong phai ch la dau hieu noi rang chung ta a thuoc ve Chua Yesu Kito Cu the chu ong inh, nhng con la c ch muon ong inh xac tht va i song cua mnh e cu the vi c Yesu Kito. Song n goi vng e cung phai vac thap gia va chet tren thap gia nh khi song n goi tien tri. Con muon song n goi t te trong B tch Ra toi co nh vay khong?

 

C. Anh Em Hay Hien Dang Than Mnh La Le Te Song

oan th Phaolo hom nay m au phan khuyen bao trong th Roma. Thanh Tong o thoi giang ve giao ly va bat au day do tn hu ve cach an . Chung ta phai th phng Thien Chua. Nhng s ton th chan that ma Ngi muon, khong phai la kinh ke hay le dang be ngoai, nhng la le te thieng lieng.

Chung ta hay hieu lam y ngha cua hai ch thieng lieng nay. Chung ta tng thieng lieng la khong hu hnh, khong nhn thay. Va chung ta ngh ton th thieng lieng khong can en nha th, ban th, kinh ke, nghi le, ma ch can tam hon. The la vo tnh chung ta co the ri vao duy tam.

Nhng khong co tam hon ngoai than xac. Va khong phai tam hon hay than xach chung ta phai th phng Thien Chua, ma la chnh chung ta la nhng con ngi co ca tam than va xac tht. Thanh Phaolo noi chung ta phai dang than mnh lam le te song, tc la phai dang chnh chung ta va tat ca chung ta vi nhng s thuoc ve chung ta lam le te song thanh thien ep long Thien Chua. Khong phai chung ta se troi mnh lai nh Abraham bat troi Isaac nem len ong cui... Kieu te song o Thien Chua khong muon. Ngi khong cho Abraham lam. Nhng Ngi a ban Con Mot Ngi i chu chet. Va le te song thanh thien, ep long Thien Chua, chnh la le hy sinh cua c Yesu Kito trong mau nhiem Thap gia. Le hy sinh nay, c Yesu Kito a khi s hom nay khi Ngi bat au to cho mon e thay Ngi se i len Yerusalem e chu chet. Noi ung hn, Ngi a bat au te le song chnh mnh khi bc vao the gian nh th Hipri noi: Nay Con xin en e lam theo Thanh Y Cha.

Ma y cua Thien Chua khong phai y cua the gian valoai ngi. The nen thanh Phaolo dien ta t tng tren rang: ng rap theo i nay, trai lai hay canh tan lng tri, ma bien hnh oi dang, lam sao anh em tham nh c Y Thien Chua la g, that la tot lanh, thu v, tron hao.

Moi ch eu y ngha. Chnh i song khong rap theo i nay, nhng canh tan lng tri, bien hnh oi dang, an theo giao huan cua Thien Chua, la le te song, thanh thien ep long Ngi. Nh vay i song t te cua ngi tn hu chang thuan tuy thieng lieng theo ngha vo hnh va hoan toan noi tam; bi v canh tan bien oi i song cho phu hp vi Y Chua phai tac ong en than xac va nep song hu hnh. Nhng tat ca nhng kinh ke va le dang ch tr thanh le te thieng lieng khi o la nhng li kinh va le dang cua con ngi ang ket hiep vi c Yesu Kito trong mau nhiem thanh gia, la mau nhiem hien dang va trao ban ca than mnh cho Thien Chua va cho hanh phuc cua loai ngi.

Gi ay chung ta sap c hanh mau nhiem ay ni ban th. c g viec tham d thanh le hom nay a chung ta vao sau hn n goi cua B tch Ra toi, la b tch bien chung ta nen Kito hu, mon e cua c Kito. B tch ay xc dau chung ta nen ngon s, vng e va t te trong c Yesu. Ngi a la V Ngon s au kho hn het. Ngi a lam Vua tren Thanh gia. Ngi a te le khi hien dang s song mnh. Ngi ang keu goi va oi hoi chung ta: neu muon i theo Ngi hay vac lay thap gia cua mnh ma i theo Ngi.

Quan iem nay phai canh tan lng tri va bien oi i song chung ta nen le te song, thanh thien, ep long Thien Chua va hu ch cho moi ngi hn.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page