Giai Ngha Li Chua Nam A

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 14 Thng Nien Nam A

Hay Song Theo Than Kh

(Za 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30)

 

Phuc Am: Mt 11, 25-30

"Ta du hien va khiem nhng trong long".

Khi ay, Chua Giesu len tieng noi rang: "Lay Cha la Chua tri at, Con xng tung Cha, v Cha a giau khong cho nhng ngi hien triet va khon ngoan biet nhng ieu ay, ma lai mac khai cho nhng ke be mon. Vang, lay Cha, v y Cha muon nh vay. - Moi s a c Cha Ta trao pho cho Ta. Va khong ai biet Con, tr ra Cha. Va cung khong ai biet Cha, tr ra Con va ke Con muon mac khai cho.

"Tat ca hay en vi Ta, hi nhng ai kho nhoc va ganh nang, Ta se nang bo sc cho cac ngi. Hay mang lay ach cua Ta va hay hoc cung Ta, v Ta du hien va khiem nhng trong long, va tam hon cac ngi se gap c bnh an. V ach cua Ta th em ai, va ganh cua Ta th nhe nhang".

 

Suy Niem:

Chua Nhat XIV Thng Nien A

Za 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

Ngay Chua Nhat, chung ta hop nhau ong u e c Chua day do va nhat la nuoi dng, hau manh sc hn tiep tuc cuoc song gia tran gian nh nhng ngi con Chua. Hom nay Chua to ra tha thiet. Ngi keu goi chung ta ang gong ganh nang ne, hay en vi Ngi e Ngi bo sc, hoi sinh. Vay, chung ta hay chu y on nhan moi li t mieng Chua phan ra e chuan b rc lay chnh Tht Mau Ngi hau thanh le nay se that s bo sc cho chung ta.

Chua bat au noi vi chung ta ve chnh Ngi qua bai sach Zacarya. Roi ta vao gng sang cua Ngi, Ngi khuyen nhu chung ta i vao ng loi Ngi a i. Va neu chung ta chap nhan, Ngi se ban Than Linh cua Ngi en giup .

 

A. Trc Het, ay La Khuon Mat That Cua Chua

Nhieu ngon s a c sai en noi vi loai ngi ve Thien Chua chung ta. ac biet trong nhng giai oan bi tham cua lch s Dan Chua. Dan dan ngi ta a biet ch mong mot v thien sai cu the. Noi ung hn, Dan Chua a dan dan trong cay Chua la Cu Chua. Ngi se cu Dan nh a lam trong lch s, ac biet khi a Dan ra khoi Aicap. Hn na, lan cu o nay se co tam mc rong ln. Chua se thi hanh Li Ha vi to phuc Abraham va a moi dan toc vao hanh phuc vo tan cua dong doi c tuyen chon.

Nhng thi tam ly Dan Chua con nang mat the tuc va cu the, ngi ta ch biet mong i mot cuoc cu o trong uy quyen va vo lc. Ngi ta tin Chua se cu Dan, nhng chac Ngi se cu vi canh tay manh me cua ang uy hung chien s. Ngi ta kho hieu c nhng li ngon s Zacarya hom nay noi. Li cua ong that ro rang. Chua se en. Chac chan nh vay. Ngi se en nh ang cong chnh, hay noi ung hn, vi t cach cua V en e xet x cong minh, phan biet dt khoat ngi lanh-ke d. Ngi cung se en nh ang cu chuoc, va noi ung hn nh V c cu vt, tc la nh ang c lanh tron n cu o cua Thien Chua.

Bang hai t ng va danh xng o, Zacarya a loan bao chnh ang ma muon dan ang trong i. Ngi ta ang ch ang en tai lap cong chnh, em n cu o cho moi dan. The ma v Ngon s lai noi ang cong chnh xet x va cu the o nhan se en. Hn na, ong con tuyen bo Ngi la Hoang e, va li nay that hp vi tam ly nhng ngi ang ch mong v ho khong the nao khong tng tng Cu Chua se la Hoang e cua Dan Ngi.

Nhng Zacarya a bat au i xa quan niem cua ngi ta va i ngc vi suy ngh cua ho khi mo ta them: Cu Chua se la ang kho ngheo va se en ngoi tren lng la, mot con la con rat nho. Ai chap nhan c nhng li nh the? Nhat la ngi ta ang nhn thay mot v tan hoang e i len: mot nha vua Hylap ma danh hieu la A-lch-sn. Ong ang anh ong dep tay. e quoc cua ong khong ngay nao khong bao trum them mot so at ai. Danh tieng cua ong ni nao cung biet. Ong lai con tre, khoang o 30. o mi that la hnh anh ve V Hoang e thong tr hoan vu. The ma Zacarya lai tuyen bo Cu Chua la con ngi ngheo kho, ci la ch khong ngoi tren nga tran, ma lai la mot con la rat nho, hien t neu khong phai la yeu uoi. Khong, Cu Chua khong the nh vay, v nh vay Ngi se la mot a con nt ng canh hoang e A-lch-sn ai thang. Cac ngi nghe Zacarya a bt tai, a co quen nhng ieu va nghe, e co bam lay hnh anh quen thuoc ve Cu Chua. The nen khi c Yesu Kito en cu i, phan a so dan chung a khong nhan ra Ngi la ang muon dan trong i. Ch co mot lan khi c Yesu vao Yerusalem ngoi tren la con, nhng tre th ngay a on nhan Ngi nh V Cu The. Nhng ch trong giay lat thoi. Va nhng au oc suy ngh trong Dan la ky muc va biet phai van phu nhan v tien tri ngheo kho en ngoi tren lng la.

That uong, bi v ngi ta a khong chu nghe tiep nhng li tien tri cua Zacarya. Ong a noi them: Xe tran, Ta se cat phang khoi Ephraim, va nga tran khoi Yerusalem. Va Ta se noi len thai bnh cho ch quoc. o la nhng li that thch hp ve Chua cu dan. Moi ngon s eu loan bao va moi ngi eu tin tng. ang Thien sai cu the se huy bo chien tranh cho ca hai mien Bac Nam Dan Chua, se tai lap hoa bnh cho at Nc cua ho va trien khai thai hoa cho ch quoc.

Zacarya noi ung truyen thong cac tien tri va y nh Li Chua a tng ha hen. Ong ch cho thay mot iem khac, noi ung hn, mot ieu mi: ang thi hanh cong cuoc cu the se kho ngheo va hien lanh. Nhng tai sao lai khong co the nh the! avt khong la v hoang e kho ngheo va hien lanh sao? Ngay ca Mose khi c mang ten cu vt cung ch la mot tre nho nam trong mot cai thung op ep, troi noi tren dong song Nil. Ngi ta t nhn vao lch s Dan Chua. Ho hay ngng vong ne nep cua cac dan toc chung quanh. Ho hy sinh li noi cua Zacarya e duy tr hnh anh ve mot hoang e A-lch-sn chang han. Nhng suy ngh cua ho khong giong nh cua Chua. Ngai khong chu ngi ta tng tng ra Ngai. Ngi ta muon chap nhan Ngai th phai chap nhan ung Ngai va chnh Ngai, ch khong phai la ngau tng xuyen tac ban chat cua Ngai.

Va ban chat cua Ngai, Zacarya hom nay a loan bao ro rang. Va Chua Yesu a thc hien nh vay. Ngi bao ta hom nay hay en hoc vi Ngi e tr nen nh Ngi la ang co long hien t va khiem nhng. Khong y t, hom nay chung ta cung se giong nh ngi Dothai ngay xa. Ho a bo ri Li Chua. Muon khoi nh vay, chung ta phai lam g?

 

B. Hoi Thanh La Moi Trng on Nhan Chua

Khong phai Zacarya a khong chuan b tam hon ngi nghe on nhan mac khai cua ong. Trc khi tuyen bo ang em hoa bnh en cho muon dan khong ci nga tran nhng ngoi tren lng la con, ong a muon tao bau kh khi viet: Hay nhiet liet nhay mng, n t Sion! Reo ho len, n t Yerusalem! o la nhng tieng keu mi i vao mot cuoc lien hoan thanh. Mot cuoc rc phung vu chang han. V nhng li ay gi len hnh anh mot avt hom nao nhay mua trc Hom Bia Thanh ang c ngi ta khieng ve at Sion. Noi cach khac, e on nhan li mac khai ve Thien Chua en cu dan trong kho ngheo va khiem nhu, ngi ta phai at mnh vao bau kh ao c, phai tr nen n s vo toi e co the thay tat ca nhng g cao ca th n s va thanh bach.

Trc khi keu goi chung ta en trng hoc hien t va khiem nhu trong long, Chua Yesu cung a lam nh the. Ngi a ngc mat len tri cau nguyen. Ngi cho ngi ta thay trc mat Thien Chua khong co nhng hang thong thai va khon ngoan kieu the gian, nhng ch co nhng tre nho. Thien Chua la Thng e nhng lai khong nh cac hoang e. Cang nhng hoang e nh Nabucoonosor lai cang xa vi Ngi. V hoang e nay co tiec linh nh vi quan than va tai can trong nc. Nhng khong mot ai oc c may ch ma mot ngon tay va viet ra tren tng. Nhng khoi oc noi tieng thong thai nhat cung tai met mat i khong biet oc lam sao. The ma mot em be, mot a nho trong Nc Tri, ten la aniel a ng ra oc vanh vach, roi giai ngha phan minh. Qua that, Thien Chua a ban tr tue cho nhng ke khiem nhng va be mon hieu cac mau nhiem cua Ngi.

Chua Yesu a y thc ro ieu ay, Ngi chac chan rang ch nhng tre th au mi c Chua Cha mac khai s that ve Thien Chua. The nen, trc khi keu goi chung ta en vi Ngi e hoc biet Ngi, va nhan biet Ngi en giai cu chung ta khoi cac ganh nang toi loi, Ngi a muon tao mot bau kh cau nguyen va ao c. Ngi la nh Zacarya khi muon mac khai con ngi ch thc cua Cu Chua. Thai o ay cho phep chung ta ket luan: phai song trong bau kh phung vu, phai trong cong oan cau nguyen, phai hiep nhat vi Hoi Thanh mi on nhan va hieu c Thien Chua vi ng loi cu the cua Ngi. Khong ra khoi nao trang cua the gian, xac tht, se khong san sang on nhan mac khai cu song cua Chua; se khong chap nhan ng loi kho ngheo cua Phuc Am e c an thai trong tam hon.

Vay lam the nao e co tinh than n s be mon? Bai th Phaolo a tra li cho chung ta.

 

C. Anh Em Hay Song Theo Than Kh

Chung ta het thay eu vat va va ganh nang. Khong noi en nhng ganh nang ben ngoai e tren vai chung ta, e co cuoc song ay u va an vui cho ban than va gia nh. Nhng ganh nang o se tr nen nhe nhom khi trong mnh co sc manh va vui ti. Nhng khon noi chnh trong lanh vc cua tam linh thng khi chung ta cung vat va va nang ne. Xac tht e nang trong cac ham muon cua tnh duc. Nhieu tat xau nao o km ham tinh than chung ta. Va sc manh cua con ngi cu khong chu buong tha e chung ta i theo Chua. Dung tieng cua thanh Phaolo trong bai th hom nay, chung ta dng nh con mac n xac tht, ngha la con song theo no nhieu qua. Va nh vay, chung ta con song xa Thien Chua, cha i vao ng loi kho ngheo Ngi vach ra va con cam thay nang ne cha c giai thoat.

Hom nay Chua Yesu goi chung ta en vi Ngi. Ngi muon cat ganh nang i cho chung ta. ung hn Ngi muon at tren vai chung ta mot ach khac nhe nhang thoai mai en noi se phuc hoi con ngi vat va cua chung ta. Chnh Ngi noi: Hay mang lay ach cua Ta vao mnh, hay thu giao vi Ta v Ta hien lanh va khiem nhng trong long va cac ngi se tm thay s ngh ngi cho tam hon.

Chung ta co the lay lam la v sao Chua lai dung tieng ach. Cu c a dung tieng o e noi ve Le Luat. Chua tiep tuc dung theo ngha o. Ngi cong nhan Luat nao cung co khi lam cho kho chu. Hn na oi vi Chua, Luat nao cung ch lam kho con ngi. Luat Dothai khong em lai giai thoat. Luat lng dan cung vay. Khong phai ban chat le luat la lam kho ngi ta. Chnh le luat van tot. Nhng con ngi a them that vao le luat. Ho ap dung theo duc vong, khien cuoi cung luat tot lanh cua Thien Chua a b lang quen v bo mat rm ra cua cac truyen thong loai ngi.

Luat Dothai thi Chua Yesu la mot th du ien hnh. Noi dung cot yeu cua no la long nhan ngha trong giao c; nhng dan dan ngi ta khong con nh cac bon phan nhan ngha na ma ch con thac mac ve viec gi le lac. V the Chua Yesu mi thay ngi ta ang vat va di ach le luat. Ngi keu goi ho en e Ngi cat ach nang ay i cho va thay vao ach cua Ngi tc la Luat mi cua Ngi. Luat cua Ngi co long hien t va khiem nhng. Noi ung hn na, Ngi se o Thanh Than xuong trong long chung ta e chung ta co Luat mi cua Ngi la tnh men.

The nen thanh Phaolo khuyen chung ta hay song theo Thanh Than. Neu co Thanh Than trong mnh th tuy than xac con vat va i nay v toi loi, tam hon cung a c sinh ong va han hoan nh s song cua Than Kh. Va nh Than Kh a khien c Kito phuc sinh the nao, th Ngi cung lam cho chung ta c phuc hoi manh sc khi than xac con vat va v than phan toi loi.

Chung ta co the noi len kinh nghiem ve nhng lan co doi dao tnh men trong long th moi vat va be ngoai tr nen nhe nhom. Chung ta hay t o suy len li cua Thanh Tong o va se hieu Li Chua khi keu goi chung ta nhan lay ach cua Ngi e c ngh ngi trong tam hon.

Gi ay Chua cung en vi chung ta trong B tch kho ngheo va khiem cung. Tam banh nho co la g trc mat the gian. Nhng c tin noi ay la Than Kh c Kito en vi chung ta, e khi trong tam hon, Chua day chung ta song hien lanh va khiem nhng nh Ngi la ang kho ngheo. Nhng ai co gang i vao con ng o se cam thay nhe nhom that s ngay ca khi ang vat va ganh nang. Chung ta hay tin, hay en, hay tham d B tch kho ngheo, hay nhan lay Than tr cua Chua; va Than tr cua Chua se giup chung ta song.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page