Giai Ngha Li Chua Nam A

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 4 Mua Phuc Sinh Nam A

Chua Nhat n Thien Trieu

(Cv 2,14a.36-41; 1P 2,20b-25; Yn 10,1-10)

 

Phuc Am: Yn 10, 1-10

"Ta la ca chuong chien".

Khi ay, Chua Giesu phan rang: "That, Ta bao that cung cac ngi, ai khong qua ca ma vao chuong chien, nhng treo vao loi khac, th ngi ay la ke trom cp. Con ai qua ca ma vao, th la ke chan chien. Ke ay se c ngi gi ca m cho, va chien nghe theo tieng ke ay. Ke ay se goi ch danh tng con chien mnh va dan ra. Khi a lua chien mnh ra ngoai, ke ay i trc, va chien theo sau, v chung quen tieng ke ay. Chung se khong theo ngi la, trai lai, con tron tranh, v chung khong quen tieng ngi la". Chua Giesu phan du ngon nay, nhng ho khong hieu Ngi muon noi g. Bay gi Chua Giesu noi them: "That, Ta bao that cac ngi: Ta la ca chuong chien. Tat ca nhng ke a en trc eu la trom cp, va chien a khong nghe chung. Ta la ca, ai qua Ta ma vao, th se c cu roi, ngi ay se ra vao va tm thay cua nuoi than. Ke trom co en th ch en e an trom, e sat hai va pha huy. Con Ta, Ta en e cho chung c song va c song doi dao".

 

Suy Niem:

Chua Nhat IV Phuc Sinh

Cv 2,14a.36-41; 1P 2,20b-25; Yn 10,1-10

Chua Nhat hom nay (thng) la Chua Nhat n Thien Trieu e cau nguyen cho cac n goi va ac biet n goi Linh muc chan dat oan chien cua Chua. Nhng o ch la y ngha mi them vao gan ay. Ch trc kia Phung vu ch quen goi Chua nhat nay la Chua nhat Chua Chien Lanh, v le cac bai oc nhan manh viec Chua la Muc t. Chung ta muon hieu biet n goi Linh muc e khao khat, cau nguyen, co vo va nang , phai nhn vao ang la Muc t cac linh hon. Co yeu men Ngi va cac t cach cua Ngi, chung ta mi thay muon c Ngi chan dat va mi tha thiet vi n goi Linh muc. Tiec la Phung vu khong the oc het cho chung ta nghe ca bai Tin Mng Yoan ve Chua Chien Lanh, v dai qua. Chung ta ch c nghe khuc au thoi va khuc nay lai noi en ca ran chien hn la noi en chnh Chua chien. Nhng hieu ky, khuc Tin Mng va nghe van phong phu va co the soi sang cho hai bai oc kia.

 

A. Chua Kito La Ca Ran Chien

Muon nhan ra sc manh cua oan van Yoan, chung ta nen biet: bay gi Yerusalem ngi ta mng le cung hien (10,22). en th Yerusalem c Salomon xay a b tan pha. Sau lu ay ngi ta xay lai. Nhng di thi o ho Hylap no bien thanh mot ngoi en ngoai ao. Ngha quan Macabe noi day, anh uoi bon Hylap xam lang, cung hien lai en th vao nam -165. Hang nam, ngi Dothai ky niem ngay trong ai nay. No va co y ngha ton giao, tc la thanh tay en th; va co y ngha dan toc, la xua uoi nhng ke lam cho en th ra o ue. Vao thi Chua Yesu, bau kh le cung hien rat cang thang. Dan chung ch on mot Macabe mi en giai phong at nc khoi ach Roma; nhng chnh tr gia xoi tht muon li dung c hoi e xng vng xng tng; nha cam quyen canh chng moi xao tron. Chnh trong bau kh ay, ngi Dothai hoi Chua Yesu: Neu qua Ong la c Kito, xin noi trang ra vi chung toi (c. 24). au oc ho that a qua cang thang. V the mot li Chua noi ra se vo cung quan trong. Khong nhng Ngi y thc nh vay; Ngi con tang them phan quan trong cho li Ngi sap noi khi long trong m au bang nhng tieng nh sau: Qua that, qua that, Ta bao cac ngi....

o la li giao au cua mot sam ngon, cua mot s iep en t Thien Chua. Li ay nham thang vao oi thu, nhng ngi Dothai au muc trong dan. Ho la trom la cp, ch khong phai la ngi chan chien. Li ay co le cung nham nhng ke lam le muon xach ong quan chung e len chc lanh ao. V tat ca ho ch la nhng ke khong ngang qua ca ma vao ran chien, nhng len t cho nao khac. Co g lam chng ieu ay? Chua Yesu khong can dai dong, khong can triet ly. Ngi thc te va i sat vi quan chung. Ngi ch vao ho ma bao: th c xem, chien khong i theo ngi la, nhng tron tranh ngi ay, v chung khong nhan biet tieng nhng ngi xa la. Chnh phan ng cua chien lot mat na bon trom cp.

Li Chua that minh bach va xac ang. Ngi Dothai co the gian lam, nhng khong lam g c. Ro rang Chua Yesu phu nhan t cach lanh ao cua ho. Nhng Ngi khong the e chien khong co ngi chan, dan khong co ngi phuc vu. Ngi cha noi thang: Ngi chan chien tot, chnh la Ta! (c.11). Ngi bat au phac hoa chan dung ngi muc t ch thc e dan nhan ra ngi chan chien tot, ngi lanh ao that. Ngi noi: Ngi chan chien ngang qua ca ma vao; c ngi gi ca m cho; chien nghe tieng ngi ay; ke ay goi ten tng con, xua chien cua mnh ra va i trc chung.

Toan la nhng net ta thc te va chan that; nhng hieu theo bnh dien Nc Tri, o la nhng net phac ra hnh anh c Kito. Ngi khong en t y, nhng c Chua Cha sai phai. Nhng ke gi giao c cua Chua on nhan Ngi. Ho nghe li Ngi; Ngi goi ten ho; Ngi dan a ho ra khoi chon toi loi cam gi e i en cho ngh ngi, co co xanh r bo sc. Va khi i nh vay, chnh Ngi se i trc m ng cu roi cho cac linh hon.

Chung ta phai giat mnh trc nhng li le minh bach tren. Hnh anh ngi muc t xa nay cua chung ta thu ong va uy m qua! Co the o la mot hnh anh thi v: ngi chan chien du dang ang om mot con chien tren co, gia mot canh ong that xanh, xa xa nhieu con chien ang gam co ngoan ngoan. Hnh anh Chua Yesu ve ra ve ngi muc t th lai khac: o la ngi en vi an chien, hieu biet chien va dan chien ra khoi cho tu ham, i en nhng chan tri ay s song. o la hnh anh mot Mose dan chien ra khoi at no le, bang qua sa mac can coi va tien vao Ha a tran sa va mat. o la hnh anh mot ang Cu the en cu dan va a dan vao hanh phuc trng sinh. Hnh anh ay ve trc ve c Yesu T nan-Phuc sinh; va v vay, oan Tin Mng nay c oc sau ngay Chua song lai.

Phai thu that, Li Chua mi nghe ai a hieu? Chnh v vay ma Yoan viet: ngi Dothai khong hieu Ngai noi nhng g vi ho (c.6). Bo buoc Ngai phai noi lai va noi trang ra. Ngai lai phai trnh trong m au bang nhng tieng: qua that, qua that, Ta bao cac ngi. Bao nhieu ke a en trc Ta, het thay eu la trom la cp.

Chac chan Chua khong co y noi en nhng tien tri c sai en trc Ngi au. Nhng v ay a vui mng ngh en ngay cua Ngi. Ho a rao giang ve Ngi, v Luat phap va Tien tri eu lam chng cho Ngi. Ho a i qua ca ran chien la chnh Ngi ma en bi le chnh v Ngi ma ho en. ay, Ngi nham thang vao ch thu, nhng ngi Dothai au muc trong dan, nhng ke co en th ch e anh cap, sat hai va huy diet (c.10). Noi theo Ezekiel, ho la muc t xau, ch ky va ch lo boc lot chien. Ho chat len vai ke be di nhng ganh nang ma chnh ho khong a ca en ngon tay ra ma ong vao.

The nen ngi muc t tot, phai la ke biet bo mnh e phuc vu chien. o la dau ch chac chan ve ngi chan chien that. Do o, Chua ket luan: Ta a en la e chien c co s song va co mot cach doi dao. Li nay d nhien ch ng nghiem khi Chua a chu chet va song lai. Ngi a hy sinh mang song mnh e chung ta nhan c d ay n Thanh Than, bieu hien s song mi phong phu doi dao.

Thanh ra mot lan na ta lai thay v sao Phung vu oc ban Tin Mng nay trong mua Phuc sinh. Va oan trch hom nay co hai phan nhng cung mot y. Chua Yesu muon khang nh vi nhng ke muon biet Ngi la ai rang: Ngi la Chua Chien chan that va duy nhat. Ngi hieu biet chien vi tnh trang kho s hien tai cua no. Ngi se a no ra, giai phong no, i trc no, chu ng moi cuoc tan cong thay cho no, hy sinh mang song v no, e no c s song doi dao.

Nhng that ra, o ch la nhng t tng sau kn cua ban van; ch theo mat ch, Chua Yesu ch trc tiep noi Ngi la Ca chien; gian tiep Ngi mi noi mnh la Chua Chien. Ca chien va Chua chien la hai quan niem khac nhau, nhng trong y Chua Yesu cung ch la mot. Khi noi mnh la Ca chien, Ngi ch nham neu len y ngha va cong dung cua ca ran la can tr ngi la va e cho chien ra vao t do va sinh song thoai mai. o la cong viec va phan s cua Chua chien: xua uoi sai lang cp pha an chien va dan chien en ong co thanh thi. Chung ta khong nen cau ne vao danh t, v ch viet th giet chet, nhng phai tm ra tinh than trong ch viet e nuoi song mnh. Ma giao ly ban s song cho chung ta ni ban van Tin Mng nay la: c Yesu Kito, qua viec T nan va Phuc sinh a chng to Ngi la Chua chien that, Chua chien tot, a dung s chet cua mnh e dan chung ta ra khoi toi va i en s song doi dao. Chung ta hay i theo Ngi.

 

B. Theo c Kito

Thanh Phero khuyen nhu chung ta nh vay trong hai bai Cong vu va Thanh th. Noi vi dan chung trong ngay le Ngu Tuan, thay ho ay thien ch muon c n cu o, V Tong o trng vach ra cho ho con ng phai i: hay an nan va chu ra nhan Danh c Kito e lnh n tha toi va n Thanh Than (c.38).

An nan thong hoi, khong phai la viec xa nay ngi ta khong biet. Lanh phep ra, ngi ta cung a lam khi nghe Yoan giang. ieu mi la trong e ngh cua Phero la tin vao c Yesu Kito, ngi ma ho a giet. Nh vay niem tin nay bao ham s cong nhan viec lam trc ay cua ho la toi loi va nhan thc c Yesu Kito bay gi a c ton vinh va c at lam Tham phan cua ke chet va ke song. Ngi ta phai t bo, thoat ra khoi the he ta vay la hang ngu toi nhan cua nhng ke a giet Chua Yesu, e bc sang hang ngu cua Ngi, tc la i theo, nhap vao an chien cua Ngi.

Noi thc ra, trc ay ho chang theo ai, ho giong nh chien lac b v, troi dat nh bot bien theo song gio. Luc ho dung tay ke vo ao giet Chua, ho cung ch tam thi cung ho nh bon au muc xui bay; sau o ho lai tan ra nh chien lac. Gi ay Phero bao ho hay quay mat ve vi ang chan dat linh hon anh em la c Yesu Kito.

Viec thong hoi an nan va lanh nhan phep Ra bay gi co y ngha mi. o la nhng viec lam nhan Danh c Yesu, nhng viec phuc tung Ngi va e ket hp vi Ngi, nhng viec i qua Ngi nh ca chien e tm thay s song mi ma hieu qua tc thi la c tha th toi loi va o ay Thanh Than.

Nhng viec o, chung ta a lam khi tin va chu phep Ra toi nhan Danh c Yesu. Nhng chung ta con phai lam khi an nan va chu phep Giai toi e tr ve vi ang chan dat linh hon chung ta moi khi chung ta a dai dot tre ngang lac an i lam viec toi loi. Gi ay, ang trong an chien Chua, chung ta phai lam g?

Bai th Phero dan chung ta i xa hn, mac dau trong bai Tin Mng Yoan a bao chung ta biet thai o cua chien tot la biet tieng muc t va i theo Ngi. Chung ta phai nghe tieng Chua noi trong Kinh Thanh ma i theo li muc t. The ma trong mua Phuc sinh nay luon luon chung ta c nghe i nhac lai li sau ay: Luat phap va Tien tri a tien bao c Kito phai chu au kho e vao ni vinh quang. Ngi a chet e chung ta c song. Ngi muc t tot a th mang song mnh cho chien. Bai th Phero lay lai hnh anh Ngi Toi t au kho trong sach Isaia e ke lai cuoc T nan-Phuc sinh cua c Kito va khuyen bao chung ta hay i theo vet chan cua Ngi. Vay nh Ngi a chu thng kho v chung ta, th chung ta phai coi nh la n goi va an sung khi c kien tr chu th thach va au kho.

Chac chan th Phero c viet vao luc Giao hoi ang gap bat b nhieu ni. Nhng neu c quay mat nhn vao ang Muc t chan dat linh hon chung ta, th chac chan li khuyen kien tr chu th thach kia van thng xuyen co gia tr. V neu chung ta phai doi theo vet chan Ngi, th v Ngi la ngi muc t ch thc, en giai phong chien, dan au i trc va bo mang mnh v chien, th chien nao cung phai san sang tr thanh Chien Vt qua. Va co nh vay mi c lanh nhan san nghiep Li Ha danh cho chung ta t i i.

Noi g xa xoi, gi ay tham d Thanh Le la hng nhn ve ang chan dat linh hon chung ta. Ngi se to ra la Muc t ch thc va tot lanh, i trc chung ta trong mau nhiem T nan e tr thanh Ca chien a chung ta vao kho tang n thieng va s song doi dao trong Thien Chua. C hanh mau nhiem nay ni ban th le nao chung ta lai khong san sang tiep noi trong i song e no lc phan au xay dng cuoc i thanh thien hn?

Hom nay, ngay n Thien Trieu, hieu hn ve Ngi Muc t chan that, y thc hn ve vai tro cua Ngi trong i song chung ta, ai lai khong khat khao nhn thay trong Giao hoi co nhieu ke bat chc Ngi, tiep noi vai tro cua Ngi e dan a chien ra khoi ni kho s, i en chon ay s song thanh thi? Chung ta xin Chua ban cho Giao hoi c them nhieu ang chan chien nh vay. Chung ta cau xin va giup e cac v muc t am ang thi hanh s vu i au va hy sinh. Chnh chung ta cung phai theo doi vet chan ang chan chien tot e ca chien me chien con trong Giao hoi lam thanh mot an chien theo mot Chua Chien.

Xin ang la Muc t cac linh hon ban tinh than e chung ta het thay la nhng chien biet nghe tieng Ngi.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page