Giai Ngha Li Chua Nam A

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Chua Nhat

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Le Chieu Th Nam Tuan Thanh B

Ba Tiec Giao c

(Xh 12,1-8.11-14; 1C 11,23-26; Yn 13,1-15)

 

Phuc Am: Yn 13, 1-15

"Ngai yeu thng ho en cung".

Trc ngay Le Vt Qua, Chua Giesu biet a en gi Mnh phai bo the gian ma ve cung Chua Cha, Ngi von yeu thng nhng ke thuoc ve mnh con ang the gian, th a yeu thng ho en cung. Sau ba an toi, ma quy gieo vao long Giua Iscario, con Simon, y nh nop Ngi. Ngi biet rang Chua Cha a trao pho moi s trong tay mnh, va v Ngi bi Thien Chua ma en va se tr ve cung Thien Chua. Ngi choi day, ci ao, lay khan that lng, roi o nc vao chau; Ngi lien ra chan cho cac mon e va lay khan that lng ma lau. Vay Ngi en cho Simon Phero, ong nay tha Ngi rang: "Lay Thay, Thay nh ra chan cho con ?" Chua Giesu ap: "Viec Thay lam bay gi con cha hieu, nhng sau se hieu". Phero tha lai: "Khong i nao Thay se ra chan cho con". Chua Giesu bao: "Neu Thay khong ra chan cho con, con se khong c d phan vi Thay". Phero lien tha: "Vay xin Thay hay ra khong nhng chan con, ma ca tay va au na". Chua Giesu noi: "Ke mi tam roi ch can ra chan, v ca mnh a sach. Tuy cac con a sach, nhng khong phai het thay au". V Ngi biet ai se nop Ngi nen mi noi: "Khong phai tat ca cac con eu sach au".

Sau khi a ra chan cho cac ong, Ngi mac ao lai, va khi a tr ve cho cu, Ngi noi: "Cac con co hieu biet viec Thay va lam cho cac con chang? Cac con goi Ta la Thay va la Chua th phai lam, v ung that Thay nh vay. Vay neu Ta la Chua va la Thay ma con ra chan cho cac con, th cac con cung phai ra chan cho nhau. V Thay a lam gng cho cac con e cac con cung bat chc ma lam nh Thay a lam cho cac con".

 

Suy Niem: Ba Tiec Giao c

Th Nam Tuan Thanh B

Xh 12,1-8.11-14; 1C 11,23-26; Yn 13,1-15

Phung vu chieu th Nam Tuan Thanh ve lai trc mat chung ta quang canh ba tiec ly, luc ma Chua Yesu thet ai cac mon e ba tiec Giao c mi trong khuon kho ba tiec Vt qua cua truyen thong Dothai. Bau kh Phung vu hom nay, cung nh ca Tuan Thanh nay, mang mot ve trang trong, bi thong, phan anh phan nao bau kh bi thong, tram trong vao nhng ngay cuoi cung trong cuoc i dng the cua Chua Yesu. Luc ay ca thanh Yerusalem xon xao, nao nhiet, on mng ngay le ln nhat cua nien lch Phung vu. Tng oan ngi hanh hng, goc Dothai cung nh Hylap, tuon ve thanh Thanh (Yn 11,55-57; 12,20). Gii lanh ao tm ke am hai Chua Yesu (Yn 11,57) trong luc phan ong dan chung lai ngng mo Ngi va a danh cho Ngi mot cuoc tiep on het sc nong nhiet (Yn 12,12-19). Bau kh cang thang kch liet... chac chan se xay ra mot bien co quan trong g ay.

Pha c Yesu: Ngi biet ro gi Ngi a iem (Yn 12,23; 13,1) va Ngi i vao gi nh menh ay vi tat ca y thc sang suot va qua cam. Ngi biet: Ngi se chet. Nhng la mot cai chet vo cung he trong: mot cai chet t nguyen e tuan hanh thanh y Chua Cha; mot cai chet vo toi e chuoc toi cho ca loai ngi. Nhng hanh ong Ngi sap lam se anh dau khuc queo nh oat cua lch s cu o: Ngi hoan tat nhng g Thien Chua a bat au vi dan Dothai trong qua kh va khai mac mot ky nguyen cho tng lai nhan loai: ky nguyen Giao c mi va vnh vien. Ta phai suy niem ve y ngha ba tiec Giao c trong boi canh ay.

 

I. Ba Tiec Vt Qua Cua Ngi Do Thai

Chua Yesu la mot ngi Dothai. a bao lan Ngi c hanh le Vt qua vi gia nh va ong bao cua Ngi. Nay la lan cuoi cung (Lc 22,15-16). Ngi an ba tiec co truyen tng niem cuoc giai phong dan toc Ngi khoi ach no le Aicap. Bien co chnh tr xa hoi ay a xay ra 13 the ky trc o va ham cha nhng y ngha ton giao, ma truyen thong tien tri va t te a dan da khai trien thanh mot nen than hoc linh ong, ben re sau xa trong i song phung vu va xa hoi cua moi tang lp quan chung. Cuoc giai phong ay la c hoi cho dan Dothai cam nghiem hong an cua v than linh toan nang duy nhat a thng cu vt, quy tu, hng dan va thanh luyen ho e lap giao c an tnh vi ho. Ngi la Thien Chua song ong a chng to s hien dien cua mnh qua nhng hanh vi lch s.

Y Ngha Nguyen Thuy Cua Le Vt Qua: (Xh 12,1-8.11-14). T ban au viec c hanh le Vt qua hang nam vao mua Xuan gom nghi thc sat te chien con, lay mau boi len ca lam dau hieu cho Thien Chua thay ma bo qua, khong giet hai cac trng nam Dothai, khi Ngi i qua at Aicap e trng phat nhng ke ap bc Dan Ngi. Bi o dan Dothai ang c goi la Trng t cua Yave v a c Ngi e cho song va anh oi vi cac trng t Aicap. Nhng phan trong tam cua cuoc le chnh la ba tiec hiep thong gia cac thanh phan Dan Chua. Hanh ong cu thoat cua Thien Chua a khai sinh ra mot dan toc t do, th ba tiec hang nam tng niem cuoc Vt qua ay nham tao lai va cung co y thc cong oan dan toc. Trong ba tiec, tat ca moi ngi Dothai bieu dng tnh oan ket lien i vi nhau va s hiep thong vi v Thien Chua cu o ho. So ngi d tiec phai at ti mot mc toi thieu nao o - thng la mot nhom t 10 en 12 ngi -, khong phai ch e an cho het mot con chien nng, nhng con e noi len tnh cach tap the cua n cu o. Khung canh bnh thng la gia nh, va chnh gia trng chu toa ba tiec. e cho u tuc so, gia trng phai mi nhng ngi ong ao trong thon xom ti e chia se ba tiec tng niem hong an nhng khong ay cua Thien Chua.

Cuoc giai phong ra khoi Aicap xay ra mot cach voi va trong mot bau kh cang thang: Dan phai canh giac, phai hanh ong nhanh chong va trong t the san sang len ng e c cu thoat. Chnh Thien Chua cung a canh thc e kp thi en tiep cu Dan mnh. La nhng du muc va l khac, ho phai dung banh khong men, an le Vt qua, v ho khong co u gi e cho men day, va nhat la v th banh ay tng trng cho tam hon trong sach, thanh thoat, khong dnh ben, khong sa lay trong kiep song no le. Rau diep ang nhac lai kha canh chua xot cua kiep vong no cua ngi Dothai ghi nh hong an cu o, va tang cng cho y ngha thanh luyen tam hon e ho xng ang on nhan nhng hong an khac cua Ngi.

That vay, ba tiec Vt qua cua truyen thong Dothai hien ai hoa hanh ong cu o cua Thien Chua a khai sang ra ho thanh mot dan toc t do va ba tiec ay cung m ra mot vien tng tng lai cho ho: ho hy vong, ch i nhng hanh ong ln lao cua Thien Chua tiep tuc hng dan ho, nh sau khi ho a len ng xuat hanh, Ngi con ra tay giup ho vt qua Bien o, thoat khoi tam tay ke thu.

Y Ngha Ni Rong Cua Le Vt Qua: Qua cac thi ai, Ba tiec Vt qua van la mot nghi le tng niem: mau chien sat te boi len ca nha t nhan - hoac sau nay ri len ban th trong en thanh - la dau hieu nhac Thien Chua nh lai long thng cua Ngi, e Ngi tiep tuc cu o Dan, cung nh cau vong la dau hieu nhac Ngi nh lai giao c a ban cho Noe (Kn 9,16-17), nghi thc cat b la dau hieu nhac lai Giao c vi Abraham (Kn 17,11) va ngay hu le Sabbat la dau hieu cua Giao c Sinai (Ez 20,12). Cac dau hieu ay cung nhac nh dan nh lai cac hong an ho a nhan c, e cam ta, ngi khen Thien Chua va e tuan gi cac ieu le cua giao c mot cach trung thanh.

Cac suy t than hoc qua cac the he, nhat la cac the he hau lu vong t the ky th 6, a ghep them vao le Vt qua nhng y ngha khac na. Ngay y ngha giai phong cung at them chieu rong va chieu sau; mot tien tri Ezekiel a khong ngan ngai ong hoa Aicap vi at toi loi, va nh the giai thoat khoi Aicap co ngha la giai thoat khoi ach no le (Ez 20,7-9). Cuoc giai phong khoi Aicap cung c xem nh la mot cuoc tao dng, v Thien Chua a khai sang ra mot dan toc t do. Le Vt qua ma ngi Dothai c hanh hang nam nham hien-ai-hoa cuoc sang tao ay oi vi tap the dan Chua va oi vi tng ca nhan, khi ho xac tn rang Thien Chua se tai tao tim cho ho (Tv 51,12; Ez 36,26-27).

Chnh cai kinh nghiem thiet than ay ve hanh ong cu o-sang tao cua Thien Chua a giup dan Dothai on nhan va hieu c nhng y tng ve viec tao thien lap a. That vay, xet ve th t thi gian, ho a c cam nghiem kha canh cu the trc khi y thc ve kha canh tao hoa cua mau nhiem c Yave. Va khi suy niem ve hoat ong sang tao cua Ngi, ho co mot cai nhn rong ln bao trum ca nguon goc lan canh chung, ca qua kh lan tng lai, v theo ho, Thien Chua la ang Tao Hoa t nguyen thuy cho en chung tan, va Ngi khong ngng hoat ong e thiet lap vng quyen cua Ngi khap hoan vu va tren moi tam hon. Con mau chien sat te cua le Vt qua th lam cho ho lien tng ti y nh cua to phu Abraham te con mot yeu dau cua mnh (Kn 22). Hnh anh Isaac cam long chu chet co mot cai g giong nh con chien hy sinh cua le Vt qua. Va khuon mat cua Abraham trong thi khai nguyen lch s cu o cung nh khuon mat cua Mose trong cuoc xuat hanh hng ve at Ha luon gi lai Giao c cua Yave ban cho Dan Ngi.

Tom lai: Ba tiec Vt qua cua ngi Dothai ma Chua Yesu an lan cuoi cung vi cac mon e tai Yerusalem nam 30 mang tat ca cac y ngha ay, o la: tng niem va hien-ai-hoa cuoc giai phong khoi ach no le Aicap va ach no le toi loi; tng niem va hien-ai-hoa hanh ong cu o, sang tao ra Dan Chua va sang tao ra tam hon mi cho moi ngi; tng niem va hien-ai-hoa Giao c tnh yeu Thien Chua ban cho dan Ngi a tuyen chon. Ba tiec Vt qua con mang them mot nguyen c; cho Nc Tri tr en. Chnh Chua Yesu a lam chng cho ieu ay luc Ngi noi vi cac mon e:

Ta se khong con an le Vt qua nay na, cho en khi no se hoan tat trong Nc Tri (Lc 22,16).

Chang au cua tien trnh hoan thanh ay la cai chet cua Chua Yesu, ma ba tiec Thanh The la nghi le tng niem; con chang cuoi cung se la ba tiec Thien quoc ma cac thanh se cung an vi Chua Yesu Phuc sinh ni Tri mi va at mi.

 

II. Ba Tiec Giao c Mi Va Vnh Vien

Lan cuoi cung, Chua Yesu an Ba tiec Vt qua theo truyen thong Dothai vi cac mon e. Nhng trc va sau ba tiec ay, Ngi thet ai ho them mot mon an va mot mon uong lam thanh Ba Tiec Thanh The am ch cuoc Vt qua cua Ngi. Chnh Ngi khong an ba tiec phu troi ay, v Ngi va la chu ai tiec va la cua an em ra thet ai thc khach; Ngi va la t te va la cua le. Trong ba tiec Vt qua truyen thong Dothai, ngi gia trng chu toa cuoc le, nhng ong khong phai la cua le. Ca cong oan cung lam hanh ong te t ay, v tat ca eu tham d vao chc vu t te pho quat cua dan c Thien Chua tuyen chon va thanh hien. Trai lai khi thiet lap b tch Thanh The, Chua Yesu hanh ong vi t cach t te thng pham, mot t te thng pham oc ao, v Ngi t hien te mnh nh cua le e lam lng thc cho cac mon e trong ba tiec hiep thong cua Giao c mi. Ngi la t te, nhng la t te cua Giao c mi.

Tam banh mien c Ngi ong hoa vi Than The Ngi - Than The sap b pho nop chu chet cho moi ngi (1C 11,24; Lc 22,19).

Chen ru nho c Ngi ong hoa vi Mau Ngi - Mau sap o ra e xoa toi tran gian (Mt 26,28).

Tam banh Thanh The ay qua that la cua an thieng lieng nuoi song tam hon, v Chua Yesu chnh la S That va S Song (Yn 14,6); Ngi la hien than cua Mac khai (Hr 1,2), cua Le luat; Ngi la Li cua Thien Chua (Yn 1,1), Li mang s song (Yn 1,2), ung nh trong truyen thong Dothai tam banh tng trng cho Sach Thanh, cha ng Li Chua va Le luat. Tam banh ay la do hat lua mien a chet i di long at e lam xuat hien nhng hat lua mien chac nch khac (Yn 14,24), cung b nghien nat i ma ket tinh thanh. Tam banh ay lai b be ra trc khi c trao ban cho cac mon e an. Than Mnh Chua Yesu cung ch tr nen cua an thieng lieng khi a b ap nat va be gay tren Thap gia, b chon vui di long at e phuc sinh vi sc song mi cua Than Kh. An Banh Thanh The la on nhan lay Than Kh tac sinh cua c Kito Phuc sinh.

Chen ru nho ong hoa vi Mau Chua Yesu c goi la Mau Giao c (Mc 14,24; Mt 26,28), Chen Giao c Mi c ky ket trong Mau Ngi (1C 11,25; Lc 22,20). Khi chia se Chen Thanh ay, cac mon e c keo vao trong Giao c Mi, ngha la c giao hoa vi Chua Cha qua s moi gii cua Chua Yesu, giong nh dan Dothai ngay xa, khi c Mose ray mau chien sat te, a c giao hoa vi c Yave qua s moi gii cua Mose trong Giao c Sinai (Xh 24,8). Trong ca hai cuoc ky ket Giao c, mau la mau cua mot te vat b giet chet e niem an cac ieu le cha trong Giao c. Mau chien xa a ong an chnh thc vao bang Thap gii cua Giao c Sinai. Nay Mau Chua Yesu ong an vnh vien vao Gii ran mi Ngi troi lai cho cac mon e: Cac con hay yeu thng nhau nh Thay a yeu thng cac con. (Yn 13,34). Mau Giao c mi la Mau Con Thien Chua, nen co gia tr cu o muon i, v the la th gi cac tn hu Dothai a goi o la Giao c vnh vien (Hr 13,20).

Khi ra lenh cho cac mon e hay lam viec nay ma nh en Ta (1C 11,24-25; Lc 22,19), Chua Yesu muon rang cong oan Kito hu phai c hanh ba tiec Giao c mi va vnh vien ay e tng niem cuoc Vt qua cua Ngi: Ngi vt qua cai chet e Phuc sinh va ve vi Chua Cha (Yn 13,1). Qua cai chet t nguyen va vo toi e en toi va chet thay cho ta, Ngi thao g khoi ta day trong rang buoc cua toi va giai thoat ta khoi cai chet vnh cu la hau qua cua toi. Khi ta tin vao Ngi va e cho Ngi giai hoa ta vi Chua Cha, th ta c dan vao coi trng sinh bang cach tham d vao cuoc Phuc sinh cua Ngi. Ba tiec Thanh The nham muc ch tng niem va hien-ai-hoa cuoc Vt qua cua Chua Yesu. Bi the d tiec Thanh The la thong phan vao mau nhiem Vt qua cua Ngi.

Tam Banh - Mnh Ngi va Chen Ru - Mau Ngi, qua that cha s song than linh. Ngi phai la Con Thien Chua va Chua Te mi noi c nhng li hieu nghiem ay sc sang tao, nh khi Thien Chua phan, moi loai lien co; lenh Ngi truyen ra, moi s c dng nen (Tv 33,9). Li Chua Yesu la nhng li sang tao, co kha nang lam cho Banh thanh Tht va Ru thanh Mau Thanh Ngi. Va li mi goi cac tong o uong Mau Ngi cung chng to uy quyen than linh cua Ngi. Chnh Thanh Kinh a cam ngi ta uong mau, v mau mang s song, va nh the mau thuoc pham vi oc quyen cua Thien Chua. Nay Chua Yesu muon ban cho cac mon e chnh s song than linh cha ng trong Mau Ngi o ra tren Thap gia, khi vt qua cai chet e phuc sinh, ve vi Chua Cha.

Menh lenh c hanh nghi le tng niem con ham cha y nh cua Chua Yesu muon tan phong chc t te tha tac cua che o Tan c cho cac Tong o, va ban cho cac ngai nang quyen cong bo nhng li noi hieu nghiem lam nen b tch Thanh The cung nh tay xoa c toi khien (Mt 18,18; Yn 20,23). Chua Kito la t te thng pham theo kieu Melkisee (Kn 14,18; Tv 110,4). Truyen thong Dothai nh Thanh vnh 110 phan anh lai, a lien ket khuon mat ang Thien Sai vi pham ham t te cua Melkisee. Chnh Chua Yesu a ap dung Thanh vnh o cho mnh (Mt 22,44; 26,64) va th gu cac tn hu Dothai a hieu ung y hng ay khi khai trien chu e than hoc ve chc t te toi cao va vnh cu cua Chua Cu the (Hr 5;7;8;9). Khi lay banh mien va ru nho lap phep Thanh The, Ngi y thc rang mnh ang lam mot hanh vi t te, nh Melkisee ngay xa a em banh mien va ru nho tang cho Abraham, kem vi nhng li chuc lanh do mot t te cua ang Toi Cao (Kn 14,18-19). Hanh vi dang hien cung nh tang pham cua Chua Yesu mang mot y ngha va hieu nang vt xa hanh vi va tang vat cua Melkisee v Ngi la t te toi cao cua Giao c mi va vnh vien, va banh mien ru nho Ngi ban tang a c quyen nang than linh cua Ngi bien thanh Tht va Mau Ngi. Khac vi Melkisee, Ngi va la t te va la cua le te hien e xoa toi tran gian (Mt 26,28; Yn 1,29) va e lam lng thc em s song vnh cu cho loai ngi (Yn 6,54).

 

III. Ba Tiec Thanh The Cua Ta Hom Nay

Ba tiec Giao c mi do Chua Yesu thet ai cac mon e, gan lien vi ba tiec vt qua cua truyen thong Dothai. Do o ba tiec Thanh The cua ta hom nay cung mang tat ca moi y ngha cua ba tiec Giao c cu. Le Vt qua cua truyen thong Dothai nhan c s vien man trong cuoc Vt qua cua Chua Kito. Chnh Ngi, trong hanh ong chet va song lai, la hien than cua Giao c mi va vnh vien. Mau nhiem Vt qua bieu lo ban chat va nh hng i song cua Ngi: Ngi hien hu cho Chua Cha va cho loai ngi. Ngi sinh ra, hoat ong, roi chet va song lai, tr ve cung Chua Cha: trong tat ca mo s, Ngi tuan hanh thanh y Chua Cha va tm vinh danh cho Cha, va Ngi en e phuc vu moi ngi bang cach chet thay va chuoc toi cho ta, giai hoa ta lai vi Chua Cha va lay Tht Mau mnh nuoi song ta. en ca khi phuc sinh, Ngi cung a song lai v ta. i song cua Ngi c det thanh bi nhng quan he phuc vu, hng ve ke khac. Ngi co o, la e cho ke khac an Ngi i. B tch Thanh The, cung nh c ch ra chan cho cac mon e (Yn 13,1-15) chng minh chan ly ay.

Do o, moi luc c hanh b tch Thanh The, chung ta tng niem va hien-ai-hoa cai chet va cuoc Phuc sinh cua c Kito cho ta, e chuyen n cu o chay theo dong Mau va Nc t trai tim b am thung cua Ngi vao long ta. n Thanh chay vao long ta, th Nc Tri cung ang en vi ta, va qua ta, en vi the gii. Moi lan c hanh Thanh le, chung ta tuyen xng cai chet cu o va cuoc Phuc sinh ay sc sang tao cua Chua Kito trong nang lc Chua Thanh Than, cho ti khi Ngi lai en e hoan thanh Nc Tri bang cach sieu thang va bien dang the gii nay va dang tat ca lch s loai ngi cho Chua Cha.

B tch Thanh The, v the, la b tch cua nhng ngi hanh hng ang xay dng Nc Tri gia long the gii. S ong gop cua ngi Kito hu cho lch s loai ngi luon mang an tn cua mau nhiem Vt qua: hanh ong cua ho c anh dau bi s thanh hien cho Thien Chua qua b tch Thanh Tay; ngh lc cua ho c cung co bi sc manh Chua Thanh Than qua b tch Them sc; i song cua ho c nuoi dng bi Mnh va Mau Chua Kito qua b tch Thanh The. Ho xay dng the gii, nhng la mot the gii nh con ng i, ch khong phai cai g nh mot thanh tr co nh. Trong y nham Vt qua va tinh than hanh hng ay, ho lanh nhan Thanh The nh cua an ang. Y ngha o c tng trng bi c ch cua ngi tn hu tien len ban th, ng rc le trong t the san sang ra i, nh ngi Dothai ngay xa ng an le Vt qua, vi b gay sap san, e len ng Xuat hanh (Xh 12,11).

B tch Thanh The, muon loi keo i song nhan loai vao trong chuyen ong cua cuoc hanh hng v ai ve Tri mi at mi, va khong he ham y khc t mot gia tr tran the nao, trai lai on nhan va thanh hien tat ca moi thc tai, ke ca vat chat ma banh mien, ru nho la nhng mau tng trng. B tch Thanh The ket tu moi lao nhoc, moi that bai, moi thanh cong cua loai ngi e sat nhap chung vao mau nhiem chet va phuc sinh cua Chua Kito, va bien chung thanh li kinh ta n vo tan dang len Chua Cha. Moi ngi d tiec Thanh The eu i vao cuoc Vt qua cua mnh, khong phai mot cach n oc, nhng vi cong oan Giao hoi la Dan Thien Chua ang tren ng hanh hng; bi v chnh Thanh The lam ra Giao hoi, khi Giao hoi hop mng c hanh Thanh The.

 

Giang Le

Buoi chieu hom nay, chung ta hop nhau lai ay, khong phai e c hanh mot Thanh le nh moi khi. Chung ta se chiem ngng Chua trong hai hanh vi: ra chan cho mon e va c hanh ba tiec Thanh The au tien trong lch s loai ngi.

Chua muon chung ta bat chc Ngi ra chan cho nhau, nh li Phuc Am chung ta va nghe oc. Nhng khong tien lam cong viec o hang ngay, Giao hoi muon chung ta hang nam phai lam hanh vi nay theo y Chua va trong tinh than cua Chua. Phuc Am cho ta biet: hom nay, Chua i vao gi cua Ngi. Ngha la a en gi Ngi ra tay hanh ong e cu the. Do o moi viec Ngi lam trong gi nay va ke t gi nay se co gia tr vo song, se quyet nh dt khoat van menh cua tat ca the gii. Ta ch can oc lai may li m au bai Phuc Am hom nay la thay ro Chua a chuan b gi phut nay the nao va Ngi anh gia rat cao nhng cong viec mnh sap lam. Ngi biet a en gi bo the gian ve cung Chua Cha nen Ngi muon to long yeu thng cac mon e cho en cung. ong thi Ngi cung y thc ro Chua Cha a ban cho Ngi moi s trong tay, nen Ngi co the lam c moi s mnh muon. Nh vay nhng viec ma Ngi sap lam ay la nhng viec co kha nang yeu thng cac mon e hn het. Va chung ta phai hieu cac viec nay di kha canh cua tnh yeu, en noi ban tiec Thanh The cung la ban tiec yeu thng, va buoi chieu hom nay la thi gian e bieu th c bac ai tot o.

Chnh trong bau kh yeu thng, ma c Kito a ng len cam nc i ra chan cho mon e. Moi ngi eu sng sot. Sao Thay lai lam nh vay? V sao e to dau yeu thng, lai phai bat au bang viec ra chan ngi mnh muon thng? Phero khong hieu g ca, nen a hoi. Chua a tra li nhng Ngi noi ro: bay gi cha hieu c au; nhng sau nay se hieu. Ngi muon cho chung ta phai suy ngh ve y ngha cong viec Ngi lam, va phai tm hieu n Thanh Than se en sau ngay Phuc sinh. Chnh Thanh Than se cho chung ta biet: Chua lam moi viec v yeu thng ta. Va v yeu thng ta, nen Ngi a cu o ta. Buoi chieu hom nay, Chua ra tay cu the. Ngi nhn mon e ang ngoi ban tiec. Le Vt qua sap bat au. Nhng ho a co tam hon e lam le Vt qua vi Ngi cha? Ngi thay can phai thanh tay cho ho, nen Ngi cam chau nc i ra chan cho mon e. Ngi co the bao ho i ra chan lay, t lam lay viec sam hoi an nan. Nhng chang ai ra c tam hon mnh sach toi, tr c chnh n cua Chua cu chuoc ra cho.

Hom nay Chua ra chan cho mon e trc khi c hanh Thanh The, e viec thong hoi an nan cua ta trc Thanh le luon luon nhan c n tha th. Khong thanh tay tam hon, khong co kha nang dang le. Va chnh Chua a bao ta phai thong hoi nhng toi nao ac biet trc khi dang le vat; neu chung con sc nh mnh con bat hoa vi ai, hay at cua le o, i lam hoa vi anh em a, roi tr lai dang le sau.

Chnh v vay ma le nghi ra chan hom nay va co y ngha thanh tay va muon dien ta tnh bac ai huynh e. Ngi ta khong the dang le xng ang, khi khong muon cung vi moi ngi khac lam thanh mot cong oan trong sach va bac ai. Thanh The se bien moi ngi tham d thanh cac chi the cua mot Than Mnh Chua, th le nghi ra chan, nghi thc thong hoi trc Thanh le phai lam cho ngi ta co tam tnh anh em vi nhau trong s thanh thien. The nen Phung vu Giao hoi hom nay muon rang ngi ng au cac cong oan phai t mnh lam nghi le ra chan. Ho phai nh va thc hanh Li Chua: ai ln nhat trong anh em, phai phuc vu nh ngi rot bet. Xin anh em hay cau nguyen cho toi trong gi phut trang trong nay, e khi c hanh nghi le ra chan, toi y thc a v cua toi trong Giao hoi la e phuc vu. Xin Chua va anh em tha th cho toi, v nhieu lan cng v mnh, toi khong co tam tnh phuc vu u. Va xin moi ngi chia se trach nhiem Giao hoi, xa hoi, gia nh vi toi, hay i vao tam tnh cua Chua Cu the trong hanh vi ra chan cho mon e, e chung ta an nan ve thai o quan cach trong qua kh, va nhan thc t nay phai phuc vu khiem ton va yeu thng hn. Va nh vay, chung ta mi xng ang i vao mau nhiem Thanh The.

Chac chan chung ta khong the dien ta nhieu ve mau nhiem nay. Chnh Giao hoi biet nh vay, nen mac dau cho ta nhieu gi chau sau le e ta suy niem them ve n Thanh The ma Chua ban cho ta hom nay; sau cac tuan le Phuc sinh, Giao hoi se c hanh le Thanh The mot cach long trong ac biet, e bu ap cho s thieu sot hom nay. Nhng nh cau ket cua bai oc II ma ta a nghe oc, phung vu chieu nay muon chung ta nhn vao Thanh The nh nhn vao le Vt qua cua Chua Kito. Ngi a chon khung canh le Vt qua cua ngi Dothai e thiet lap b tch Thanh The. Ngi lam tang gia tr cua le ay khi bien no nen hnh anh bao trc cuoc Vt qua cua mnh.

Hom nay Ngi lam le Vt qua thc s, khi chap nhan t bo i nay, t bo mang song, t bo than the hu hnh e vt qua moi bien gii tran gian ve cung Cha mnh tren tri. Ban tiec Thanh The v the m mau tiec ly. Ngi uong chen ru nho lan chot i nay e ve tri trc, ch i mon e mnh en sau. Ngi Dothai xa an le Vt qua trong tin tng sau xa vao Li Chua, nhng khong biet ro s viec se xay ra. Con c Kito, Ngi biet ro con ng thanh gia ang ch i mnh. Ngi cam chen ru, nhng a nhn thay o la chen mau. Nen cuoc Vt qua, le Thanh The cua Ngi la mot cuoc au thng, mot le t hnh. Ngay th Sau Tuan Thanh vi cay Thap gia a hien dien ay u trong ban tiec Thanh The hom nay. Gia tr cua ngay th Sau nam san trong hanh vi Thanh The hom nay roi, v ngay mai Chua a trong tay ke d, va mot phan nao Ngi khong con t do, t nguyen. Nhng chnh v hom nay Ngi t do, t nguyen chap nhan ra i chu chet, nen an t hnh cua Ngi trong ngay mai van la le dang t y hoan toan. Ngay th Sau ch dien ta ra ben ngoai nhng g a xay ra trong tam hon cua Chua Kito chieu hom th Nam. Thanh The v vay khong phai ch la ban tiec ly, nhng a la le te tren Thanh gia. Va v Thanh gia au th mau nhiem Phuc sinh cung a tang an o, nen khi tuyen bo: ay la chen Tan c vnh cu, Chua Cu the a cho ta nhn thay hieu qua cua Thanh The, la oi mi tat ca chung ta trong mot tng quan mi ve Thien Chua. Chung ta c tr thanh tao vat mi trong le Vt qua cua c Kito, v c Kito khong ch ra i chu chet, nhng e ve cung Thien Chua Cha, ang se phuc sinh Ngai trong Thanh Than. Nh vay, mau nhiem Phuc sinh a tiem an trong ban tiec ly, o la muc ch cua le Vt qua ma c Kito a c hanh; o la tot nh cua long Ngi thng yeu mon e. Ngi cui xuong ra chan cho ho, a ho vao mau nhiem Thanh The hy sinh cua Ngi, la e cuoi cung ho c cung Ngi phuc sinh trong Giao c mi, tc la trong moi tnh tham thiet mi gia Thien Chua va loai ngi.

Gi ay chung ta sap c hanh tat ca nhng cong viec trong ai ay. Chung ta hay cau xin cho nhau c t bo con ngi cu trong nghi thc ra chan nay, e tien sang viec ket hp mat thiet mi vi Thien Chua trong mau nhiem Thanh The, hau sau o chung ta song cuoc i mi yeu thng anh em trong no lc phuc vu khiem cung va moi ngay moi tien len trong y thc thanh thien ket hp vi c Kito trong mau nhiem Vt qua ma chung ta cung nhau sot sang c hanh bay gi.

 

(Trch dan t tap sach Giai Ngha Li Chua

cua c co Giam Muc Bartolomeo Nguyen Sn Lam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page