Suy Niem Th Sau Tuan Thanh

Ba cach on nhan cai chet khac nhau

 

Suy Niem Th Sau Tuan Thanh

Ba cach on nhan cai chet khac nhau

Chua Giesu a tng noi: "c ca the gian, ma phai thiet mat mang song, nao co ch g". Thc vay, co nhng ngi khi song a c ca the gian, nhng cuoi i ho a anh mat tat ca. Mat ca danh d. Mat ca bong loc. Mat ca ngi than va cuoi cung la mat ca mang song.

Cuoi nam 2006, toan the the gii eu nghe noi ve ba cai chet cua ba nguyen thu ba quoc gia. Ba ngi ba ca tnh, ba cung cach lanh ao khac nhau. Trc cai chet cua ho, co ke khoc, co ngi vui. Co ke ngam ngui thng tiec, co ke khai ru an mng. iem chung cua ho la c ca the gian nhng roi ho cung ra i tay trang nh bao ngi khac.

Ngi th nhat o la tong thong Chile, Ausgusto Pinoche a qua i ngay 10/12/2006. Ong a cai tr nc Chi Le t nam 1973 en 1990. Cac to chc nhan quyen cua Chi Le a c lng di quyen thong tr cua ong, co t nhat 2,100 ngi b x t v ly do chnh tr, hn 1,100 tu nhan b mat tch va khoang 10,000 tu nhan b tra tan trong nhng trai tu b mat trong nc. Ong a b toa an quoc te truy to nam 1998 ve toi diet chung. Ngay an tang cua ong, c Hong Y Karmelic a cau xin Thien Chua "quen i nhng lam loi cua Augusto Pinoche".

Ngi th hai o la tong thong Geral Ford, tong thong th 38 cua Hoa Ky. Ong a an ngh vnh vien vao ngay 26/12/2006. Cuoc i ong khong co g ve vang, khong co chien tch anh ong dep tay, nhng ong c nhn nhan la ngi on hoa. Ong a co mot hanh ong that phi thng la tha th cho cu tong tong Nixon khoi b truy to. Ong a noi rang: Ong tha th cho Nixon v quoc gia Hoa Ky ch khong phai v ban than Nixon.

Cuoi cung la cai chet cua nha oc tai Sadam Hussen, cu tong thong Iraq. Ong a b ket an treo co t hnh v toi giet ngi vo toi. Ong la mot ngi a c tri ban cho moi vinh hoa phu quy tran gian, nhng khi chet ch co mot day thong long quon quanh co. Du rang, ong khong chap nhan ban an, khong chap nhan cai chet nhuc nha nay, nhng nh menh a lay i mang song cua ong khoi tran gian.

Ba nhan vat nay a i vao cai chet khac nhau. Co ngi bnh than ra i. Co ngi ra i nhng van om trong long nhng ray rc lng tam. Co ngi ra i trong bat man tot cung. Va nh vay, cuoc i ch co gia tr khi mnh biet song e phuc vu s song. Cuoc i se b ngi i khinh che neu ch biet gieo vai s chet choc va kinh hoang. S ra i trong thanh than bnh an hay lo au s hai cung tuy thuoc vao cuoc song cua chung ta: nhan c hay toi loi, cong bnh hay gia doi, hien lanh hay gian ac.

Cach ay hn hai ngan nam, tren oi Golgotha, co ba t toi a b ket an t hnh tren thap t gia. Ba t toi, tuy sinh khong cung nam nhng lai chet cung ngay, cung thang. Ba t toi a i vao cai chet that khac nhau.

Ngi th nhat ben ta a oan han phan so cua mnh. Cuoc i cua anh ch biet giet ngi va cp cua. Cuoc i anh ch lo gom gop cho ban than, ch nham phuc vu ban than, cuoi cung anh a ra i tay trang trong uat han au thng.

Ngi th hai ben hu a on nhan cai chet trong khiem ton, an nan. Anh a hoang ph cuoc i e chay theo ao anh tran gian. The nhng, anh a kp an nan ve ca mot qua kh lam lac. Anh a chap nhan cai chet kho hnh nh mot hnh phat xng vi toi loi cua mnh. Anh ra i trong an bnh cua ngi biet sam hoi an nan.

chnh gia la thap gia Chua Giesu. Chua i vao cai chet nh cua le en toi cho nhan sinh. Chua chap nhan cai chet v loai ngi va e cu roi loai ngi. Chua a chu kho hnh khong do lam loi cua mnh ma v vang phuc thanh y Chua Cha. Chua a chet v tnh yeu oi vi nhan loai, en noi a tr thanh khuan mau cho moi tnh yeu. V "khong co tnh yeu nao cao quy hn tnh yeu dam chet thay cho ban hu".

Hom nay th sau tuan thanh, Giao hoi mi goi chung ta chiem ngam tnh yeu t hien cua Chua Giesu. Khi mang than phan cua mot con ngi nh chung ta, Chua Giesu a song mot i e phuc vu con ngi, va Ngai cung on nhan cai chet v con ngi. The nen, tnh yeu cua Ngai a thanh bat t tren tran gian. Thap gia khong con la noi o nhuc ma la mot cuoc khai hoan vinh quang.

o chnh la s iep ngay th sau tuan thanh ma Chua ang mi goi chung ta, muon tr mon e cua Chua hay vac kho gia ma buc theo Chua. Hay song mot i biet cho i. Hay biet dung kha nang cua mnh ma phuc vu s song cho ong loai. Va hay biet hien than mnh e em lai hanh phuc cho tha nhan, v chng: "c li lai ca the gian, chet mat linh hon nao ch g?". Amen.

 

Jos Ta duy Tuyen

(Thang 4 nam 2010)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page