Suy Niem Hang Ngay Tuan XXXIV Thng Nien

 

Suy Niem Hang Ngay Tuan XXXIV Thng Nien

Th Hai sau Chua nhat 34 Thng Nien

Lc 21,1-4

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con cam ta Chua a thng vieng tham linh hon chung con. Chung con xin chuc tung ngi khen Chua, la Chua cua tr long chung con. Xin cho chung con luon tran ngap han hoan trong tnh yeu Chua. Xin Mnh Thanh Chua tai tao tam hon chung con theo hnh anh Chua. Xin gn gi tam hon chung con luon thanh sach va tranh xa nhng t tng, hnh anh xau lam hoen o tam hon chung con.

Lay Chua Gie-su men yeu, Chua a yeu thng chung con t i i. Chua hang luon mong moi ieu tot lanh en vi chung con. Chua la muc t luon cham soc an can en tng cuoc i cua chung con. Chung con xin ta n tnh thng bao la ma Chua a danh cho chung con. Chua luon ban cho chung con rat nhieu niem vui trong cuoc song. Chua con cho chung con rat nhieu an hue nhng khong cua Chua. Xin giup chung con biet on nhan vi long tri an cam ta, va biet theo gng Chua, chung con cung biet song yeu thng va phuc vu tha nhan.

Lay Chua, xin ban cho chung con trai tim cua Chua e chung con luon biet em lai niem vui cho moi ngi. Xin ban cho con tnh yeu cua Chua, e chung con san long giup nhng ai cay nh chung con. Xin cho chung con luon biet song v tha nhan nh Chua a song v yeu thng chung con. Amen.


Th Ba sau Chua nhat 34 thng nien

Lc 21,5-11

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con cam ta Chua a cho chung con tham d vao ai hoi tran the nay. Chung con that hanh phuc v c chiem ngng biet bao ky cong ma Chua a lam. Chua con cho chung con vinh d la hnh anh cua Chua. Chua con cho chung con nen ngha t trong gia nh cua Chua. Chung con xin ta n Chua. Xin giup chung con biet kham pha ra tnh thng cua Chua luon ong ay trong cuoc i chung con, e nh o chung con biet het mnh ca hat ngi khen tnh yeu Chua.

Lay Chua, nhn nhng bong hong va he n ep qua! The ma ch vai ngay sau no a tan ua, v o ch la ve ep chong qua. Hom nay Chua nhn en th Gie-ru-sa-lem nguy nga long lay, nhng Chua lai tien oan mot ngay kia no se b tan pha. Vang lay Chua, gia nhng ve ep nhan tao, gia nhng ve ep cua tran the mau qua, Chua muon chung con tm kiem ve ep khong bao gi tan ua. o chnh la ve ep cua tam hon thanh khiet khong bn nh toi loi, ve ep cua tam hon cao thng luon biet song yeu thng va phuc vu moi ngi. Xin giup chung con biet to iem ve ep khong bao gi tan phai ni chung con la cac viec lanh phuc c, la cach an oan trang, thanh khiet. Xin cho chung con biet mac vao cuoc i mnh chiec ao cua an sung e vt thang nhng cam do tran gian.

Lay Chua Gie-su Thanh The, xin ng en tam hon chung con va cung co c tin con yeu kem ni chung con. Xin giup chung con vt thang moi tr ngai e song tuan hanh theo thanh y Chua luon. Amen.


Th T sau Chua nhat 34 thng nien

Lc 21,12-19

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con cam ta Chua v Chua luon vi chung con. Chua luon gn gi va nang chung con. Chua khong bao gi bo chung con mo coi. Xin cho chung con biet chay en keu cau Chua khi gap gian nan, th thach, biet trong cay vao Chua khi gap tr ngai, hiem nguy. Xin giup chung con luon tin tng vao quyen nang cua Chua, e chung con biet pho thac cuoc i trong s quan phong cua Chua.

Lay Chua Gie-su men yeu, nam xa tren ng ve at ha, Chua a nuoi dan rieng bang banh Manna t tri. Hom nay tren hanh trnh tien ve que tri, Chua lai nuoi dng chung con bang chnh Thanh The Chua. Chung con xin ta n Chua. Xin Thanh The Chua ban cho chung con sc manh e oi pho vi gian nan th thach vi tam long son sat trung kien. Xin nang s yeu uoi e chung con vt thang nhng cam do ma gi long thanh sach khoi bn nh toi loi. Xin Chua Gie-su Thanh The luon ong hanh vi chung con trong moi ni, moi luc e chung con luon an tam song trong s quan phong, che ch cua Chua.

Lay Chua Gie-su Thanh The, xin giup chung con luon tin vao quyen nang cua Chua, va san sang lam chng cho Chua trong bat c canh huong nao cua cuoc i. Amen.


Th Nam sau Chua nhat 34 thng nien

Lc 21,20-28

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chua la Chua te can khon. Chua la Chua cua long chung con. Chung con xin dang cuoc i cho Chua gn gi va ch che. V gia cuoc i hom nay, co qua nhieu cam do khien chung con lac xa tnh Chua. Xin cho chung con luon trung thanh tuan gi Li Chua e ngay Chua en se la niem han hoan cho cuoc i chung con.

Lay Chua Gie-su men yeu, vi t cach la ngon s cho thi ai, cac c Giam muc Viet Nam a nhan nh: "Ngay nay, mot trong nhng ieu gay nhc nhoi lng tam la s gian doi trong nhieu lanh vc, ke ca trong moi trng can en s that nhieu nhat la giao duc hoc ng, the nhng van ay day s gian doi, bien lan". Xin giup chung con vt ra khoi trao lu gian doi cua thoi i. Xin giup chung con dam chap nhan thiet thoi e luon song trung thc vi lng tam ngay thang. Xin ng e chung con v ham danh, ham li ma anh mat lng tri con ngi. Xin cho chung con n can am e lam chng nhan cho s that gia mot the gii ang b s doi tra, la ao bao quanh. Xin cho ngi cong giao chung con dam chap nhan thiet thoi e gi cong bnh bac ai vi tha nhan, va lam chng cho chan ly va s that.

Lay Chua, xin Mnh Mau Thanh Chua nang va cung co c tin con yeu kem cua chung con. Xin nang chung con bang n lanh hon xac cua Chua e nh o chung con luon can trng song theo tin mng cua Chua. Amen.


Th Sau sau Chua nhat 34 thng nien

Lc 21,29-33

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chua a ha cung chung con moi ngay cho en tan the. Xin cho chung con luon nhan ra s hien dien ay yeu thng cua Chua, e chung con luon han hoan tien bc trong s quan phong cua Chua. Xin giup chung con biet nhan ra y Chua e chung con thc thi trong cuoc song. Xin Thanh The Chua luon soi sang m long e chung con kham pha ra tnh yeu cua Chua luon ong ay trong cuoc i chung con, e chung con biet dung cuoc i mnh ma ca tung Chua.

Lay Chua, chung con ang mong ch ngay Chua lai en, xin cho chung con biet thay oi cuoc i e xng ang c Chua on nhan vao vinh quang Nc Chua. Xin giup chung con nhan ra dau ch cua Nc Chua ang en gia chung con qua cac n lanh cua Chua, qua nhng dau ch thi ai e chung con biet chu toan bon phan theo thanh y Chua. Xin giup chung con ng v li bieng ma lang quen bon phan vi Chua. Xin cho chung con luon canh tan oi mi cuoc i theo giao huan cua Chua.

Lay Chua Gie-su men yeu, c g chung con luon biet yeu men Chua tren het moi s e hom nay chung con song trong an ngha cua Chua, ngo hau mai sau chung con c chiem ngng nhan thanh Chua i i. Amen.


Th Bay sau Chua nhat 34 thng nien

Lc 21,34-36

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Ni b tch Thanh The, Chua hang ch mong chung con en vi Chua. Chua muon chung con dang tron cuoc i cho Chua. Chung con xin pho thac hon xac cho Chua. Xin giup chung con luon tnh thc trong moi canh huong cuoc i. Xin cho chung con luon biet yeu men Chua tren het moi s va biet tuan theo thanh y Chua trong tng phut giay cuoc song.

Lay Chua Gie-su men yeu, Chua hang mong muon chung con tnh thc trong thai o song cua mnh. Chua muon chung con ng v nhng thu vui mau qua ma anh mat s song i i. Chua muon chung con ng che chen say sa. Chua mi goi chung con hay lo tm kiem gia tr Nc tri hn la lo lang tm kiem cua cai tran gian. Nhng Chua i, vi loi song thc dung, chung con a mai me chay theo nhng am me gian tran. Chung con tm kiem danh vong tran gian. Chung con con nang tru nhng am me truy lac. Xin tha th cho chung con. Xin giup chung con biet canh tan sa oi, biet song trong an tnh cua Chua.

Lay Chua, cuoc i nay se qua i ta nh bong hoa sm n chieu tan. Xin giup chung con biet chon la gia tr vnh cu hn la nhng vinh hoa phu quy tran gian. Xin ng e nhng thu vui mau qua lam chung con xa la Chua. Xin giup chung con biet tnh thc e luon song trong an ngha cung Chua luon. Amen.

 

Jos Ta duy Tuyen

(Thang 11 nam 2009)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page