Suy Niem Hang Ngay Tuan XXXI Thng Nien

 

Suy Niem Hang Ngay Tuan XXXI Thng Nien

Th Hai sau Chua nhat 31 Thng Nien

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chua a nhap the mang lay than phan con ngi. Chua con tr nen ong hnh ong dang vi nhng ngi kho au, ngheo oi. Xin giup chung con luon nhan ra Chua ni tha nhan e chung con phuc vu nhau nh la ang phuc vu cho Chua.

Lay Chua, ngi i thng oi bnh ang, "co qua co lai mi toai long nhau". Ngi i thng oi "banh u i, banh d lai". Nhng long yeu thng cua Chua luon vt qua nhng toan tnh nho be tam thng cua chung con. Chua tao dng chung con t h vo. Chua cho chung con biet bao an hue gia cuoc i dng gian. The nhng, Chua khong can chung con en ap cho Chua. Chua ch oi hoi chung con hay lay tnh yeu o ma oi x tot vi nhau. Chua muon chung con a lanh nhan nhng khong th cung cho i bang tnh yeu quang ai va vo b ben. Xin giup chung con biet song tinh than vo v li Chua day. Xin cho chung con luon the hien tnh yeu vi tha nhan trong hanh ong cua mnh. Xin loai tr ni chung con s ch ky tam thng. Xin giup chung con biet nang , tr giup nhau trong tnh ngha anh em con mot Cha tren tri.

Lay Chua Gie-su men yeu, xin cho chung con yeu men Chua tren het moi s, e chung con cung yeu tha nhan la hnh anh cua Chua nh chnh mnh. Amen.


Th Ba sau Chua nhat 31 thng nien

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con that hanh phuc v c tham d ban tiec Thanh The Chua. Chua ban cho chung con chnh s song phuc sinh cua Chua lam lng thc nuoi dng hon xac chung con. Chung con xin ta n Chua. Xin giup chung con biet danh thi gi e tm kiem Nc Chua hn la nhng thc tai tran gian mau qua.

Lay Chua, ke kh dai thng tm kiem nhng cua phu du mau qua. Ke kh dai thng bo l c hoi chiem hu nhng gia tr vnh cu ma ho ch lo tm kiem nhng nhu cau trc mat. Ho lo cai an, cai mac. Ho lo tm kiem vat chat. Ho quen mot nhu cau ma ho phai anh oi ca cuoc i e co c no: chnh la s song i i. Xin giup chung con luon nh en cung ch cua i ngi, e chung con biet danh u tien trc het cho Nc Tri va s cong chnh, roi mi en cac gia tr tran the khac. Xin day chung con biet tm kien nc tri hn la cua cai tran gian mau qua. Xin giup chung con thang vt nhng am me tran the, nhng bon chen tam thng e co c mot tam hon thanh cao, an bnh.

Lay Chua Gie-su men yeu, xin cho chung con biet yeu men Chua tren het moi s e chung con pho dang tron cuoc i trong tay Chua. Amen.


Th T sau Chua nhat 31 thng nien

Lay Chua Giesu Thanh The,

Chua a t bo moi vinh quang cua mot v Thien Chua e mac lay than phan con ngi nh chung con. Chua a t bo vinh quang cua coi tri e song khiem ton gia the gian toi tnh. Chua t bo mnh, e y Chua Cha c thc hien tron ven ni Chua. Xin giup chung con biet t bo nhng rang buoc cua ban tnh li bieng, tr tre, e chu toan bon phan hang ngay theo y Chua. Xin cho chung con biet t bo nhng quyen luyen toi loi e chung con song thanh sach trong t tng, li noi, viec lam cua mnh.

Lay Chua Giesu men yeu, e t bo con phai biet chon la. Chon la Chua hn la chon la nhng cua cai cua tran gian. Chon song trung thanh vi Chua hn la chay theo danh vong tran gian. Chon song cao thng hn la song hen ha anh mat tnh ngi. Xin giup chung con u khon ngoan e chon la theo thanh y Chua. Xin ban cho chung con n can am e chung con dam song ieu chung con a chon la.

Lay Chua, chung con la nhng ngi muon theo Chua trong t cach la ngi mon e tn trung. Xin cho chung con biet t bo moi s e pho thac cuoc i trong s quan phong cua Chua. Amen.


Th Nam sau Chua nhat 31 thng nien

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con cam ta Chua a tao dng chung con giong hnh anh Chua. Chua con cho chung con tr nen con cai Chua. Chua con cho chung con song trong s hiep thong sau xa vi Chua. Qua b tch Thanh The, Chua lien ket chung con nen mot trong tnh yeu Chua. Chung con xin cam ta Chua. Xin cho chung con c lai trong tnh yeu cua Chua. Xin giup chung con biet quay tr ve vi Chua moi khi chung con lam ng lac loi.

Nhng Chua i, cuoc i chung con nhieu lan a lac bc xa Chua. Nhng toi loi, nhng am me lam lac a cuon hut chung con xa ri tnh Chua. Chung con anh mat an sung lam con Chua. Chung con anh mat ve ep cua hnh anh Chua ni chung con trong nhng thoi i ch ky va hng thu. Chung con a e cho nhng niem vui the xac troi buoc tinh than chung con trong am me tru lac. Xin ban n tha th cho chung con. Xin giup chung con that long quay ve vi Chua e on nhan tnh yeu th tha.

Lay Chua, Chua hang tha th cho chung con. Xin day chung con cung biet tha th cho nhau, biet song bao dung vi nhau. Xin cho gia nh chung con cung biet on nhan nhau trong th tha e gia nh chung con luon thuan hoa va tran ay niem vui cua yeu thng va an bnh. Amen.


Th Sau sau Chua nhat 31 thng nien

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chua la cung ch cuoc i chung con. Chua la hanh phuc i i ma thanh Augustino a ao c "ch trong Thien Chua, mi co hanh phuc i i". Xin ban cho chung con n khon ngoan, biet tm kiem Chua trong cuoc song hom nay, biet thc thi y Chua e mai sau chung con cung c ket hiep i i vi Chua trong Nha Chua tren que tri.

Lay Chua Gie-su men yeu, Xin cho chung con biet tm kiem va xay dng cuoc song i sau, v o mi la gia tai khong b ai lay mat. Xin giup chung con chien thang nhng tham lam vo o, nhng bon chen bat chnh, khien chung con anh mat n ngha lam con cai Chua. Xin giup chung con biet s dung an hue Chua ban la tai nang, la thi gi va sc khoe e phung s Chua, e s dung theo thanh y Chua. Xin ban cho chung con ngh lc e chung con luon tm kiem y Chua va thc thi y Chua trong cuoc song.

Lay Chua la ang chung con ton th. Xin lai cung chung con luon mai. Xin Mnh Thanh Chua luon nang nhng yeu uoi trong cuoc i chung con. Xin cho chung con luon trung tn vi Chua hom nay va suot cuoc i. Amen.


Th Bay sau Chua nhat 31 thng nien

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con cam n Chua a tr nen tam banh n hen e giup chung con biet yeu men nhng ieu nho be tam thng. Chua la ang cao sang vo cung. Chua la ang toan nang, ch thanh, the ma lai chon cuoc song ngheo nh so ong nhan loai ngheo cua chung con. Xin giup chung con biet yeu quy vi giay phut hien tai cua chnh mnh. Xin day chung con biet vui vi phan mnh e khong cam ram keu than vi cuoc song hien tai va san long on nhan thap gia cuoc i vi niem tin sat son.

Lay Chua Gie-su men yeu, tien bac, danh vong luon la noi khat khao cua con ngi. Chung con can tien, can danh vong e the hien ang cap cao sang cua mnh trc mat ngi i. Co nhieu ngi v tien ma kho, v danh vong ma hen. Co nhieu ngi v danh li thu ma anh mat nhan pham, nhan v cua mnh. Xin giup chung con biet dung cua cai e mua lay ban hu nc tri. Xin giup chung con ng bao gi v tien ma lam hai ngi khac, v danh vong ma ban re anh em. Xin giup chung con thang vt long tham vo bo e song cong bnh va bac ai vi tha nhan.

Lay Chua, Chua la phan gia nghiep cua chung con. Xin cho chung con biet chon la Chua hn la nhng vinh hoa phu quy mau qua tran gian. Xin day chung con biet oi x vi nhau trong tnh hn trong tien, biet dung tien e noi ket tnh ngi hn la v no ma anh mat anh em, ban be. Amen.

 

Jos Ta duy Tuyen

(Thang 11 nam 2009)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page