Suy Niem Chua Nhat 32 Mua Thng Nien Nam B

Ba goa ngheo tien, ngheo cua

nhng lai giau tam long

 

Suy Niem Chua Nhat 32 Mua Thng Nien

Ba goa ngheo tien, ngheo cua nhng lai giau tam long

Neu hoi rang ai la ngi co gia tr trong cuoc i cua ban? Co le khong phai la ngi co tien, co a v ma la ngi a tng hy sinh cho ban. Neu hoi rang ai la ngi co ch vi ban? Co le khong phai la ngi co quyen lc, co danh gia ma la ngi tan tu du dat ban. Vay theo ban ai la ngi ngheo ang thng nhat trong cuoc i? Co le ngi ngheo ang thng nhat la ngi khong co tam long e cho. S ch ky a ay ho en ban cung en noi khong mua c ban be, khong mua c niem vui cua s trao ban. S tham lam a khien ho chi ban vi anh em, dan en s xa cach lanh lung.

Co mot gia nh kia rat giau co. Mot hom ong bo dan con ve que vi y nh cho con thay ngi ngheo song ra sao. Hai bo con chi may ngay vi mot gia nh nong dan ma ngi ta van coi la rat ngheo trong lang. Luc tr ve, ong bo hoi con: Con a thay ngi ngheo song ra sao? a con tra li: Cam n bo a cho con thay mnh ngheo nh the nao. Con ho that giau co. Ong bo hoi lai: Tai sao con lai ngh the? a con tra li: Con thay chung ta ch co mot con cho, ho co ti 4 con. Chung ta ch co mot cai ho con con gia vn, con ho co dong song dai en vo tan. Chung ta ch co may cai en ngoai vn, con ban em ho co bao nhieu la sao sang. Trc nha chung ta ch gii han trc san vn, con trc nha ho la khong gian menh mong en tan chan tri. Chung ta ch song tren manh at be nho, con ho co ruong ong bao la thang canh co bay. Chung ta co gia nhan phuc vu nhng ho cham soc lan nhau. Chung ta phai mua thc pham nhng ho t tay trong lay lua rau. Chung ta co tng rao vay quanh bao ve, nhng ho co ban hu bao ve... Ong bo nghe ma c ngan ng ngi, i t ngac nhien nay en ngac nhien khac trc nhan xet that n s cua a con.

Bai Phuc am hom nay Chua Giesu cung a ra hai nhan nh khac nhau ve hai loai ngi. Nhan nh th nhat ve nhom biet phai, ai dien cho thanh phan co chc co quyen. Nhan nh th hai ve ba goa ngheo, ai dien cho nhng con ngi thap hen, ngheo oi. Ca hai eu len en th vi hai thai o khac nhau. Ba goa ngheo khiem ton. Nhom biet phai giau co lai kieu cang. Ba goa ngheo dang tat ca nhng g mnh co cho Chua. Ngi biet phai ch co long t cao t ai.

Nhom biet phai la nhng cong chc en th nhng khong ong gop cua chung ma ch li dung e lay cua chung thanh cua rieng. Ho la nhng ngi giau co nhng long ho chat cha ay s kieu cang, vu li en noi khong con long quang ai e cho i.

Ba goa ngheo tien, ngheo cua nhng lai giau tam long. Ba thanh knh len en th vi thai o khiem ton tham sau trc ni cc thanh cua Chua. Ba a dang tat ca nhng g mnh co cho Chua, du ch la mot ong xu nho be.

Chua a khen ngi tam long ba goa. Mot tam long chan thanh va quang ai. Chua nhan nh gia tr ve mot con ngi khong da tren nhng g ho co ma da tren nhng g ho a cho i. Ke khong bao gi biet cho i mi thc s la ngi ngheo khon cung.

Thc vay, s giau co ve vat chat oi khi lam con ngi ngheo kho ve tinh than. S ngheo kho vat chat oi khi lai thanh thi tam hon. Ke tham lam thng ngheo oi ve long nhan ai. Ke biet song kho ngheo thng cha chan tnh yeu. Ke co chc co quyen de mat tnh bao dung va thng xot. Ke khon cung de cam thong vi bat hanh ban cung cua tha nhan.

Xet cho cung, s giau co khong he tai ong tien hay chc v. S giau co he tai nhng tng quan vi ong loai. Do vay, ieu ma con ngi can tch luy khong phai la cua cai tran gian ma la tnh yeu oi vi tha nhan. ieu ma con ngi thu gom khong phai la hang hoa xa s pham ma la tng ngha c cao ep chung ta danh cho ong loai.

Ke co chc co quyen cang b ket an nang hn neu ho khong biet dung a v cua mnh e phuc vu mot cach vo v li. Chnh ho khong nhng phai tra le trc mat Chua ve s ch ky cua mnh, ma con mat i c hoi mua lay ban hu Nc Tri bang tam long rong lng cua mnh.

Moi ngi chung ta ch la nhng quan ly cua Chua, hay biet on nhan trong s khiem ton va biet trao ban cho anh em theo kha nang va hoan canh cua mnh. Xet cho cung, tat ca nhng g chung ta co, eu nhan lanh do long quang ai cua Chua. Do o, nhng g chung ta cho, khong phai chung ta cho cua rieng mnh, nhng la giao lai cho ngi khac nhng g thuoc ve Chua. Du vay Chua van thng cong cho chung ta. V Chua a tng noi: "Thay bao that anh em, ngi o se khong mat phan thng au." Amen.

 

Jos Ta duy Tuyen

(Thang 11 nam 2009)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page