Suy Niem Hang Ngay Tuan XXVI Thng Nien

 

Suy Niem Hang Ngay Tuan XXVI Thng Nien

Th Hai sau Chua nhat 26 Thng Nien

Lc 9,46-50

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con cam ta Chua a tr nen tam banh nho be e en vi chung con. Chua en vi chung con trong am tham nho be. Chua khong muon quay ray i song chung con bang s hien dien phi thng, ca the cua Chua. Chua a chap nhan la tam banh nghien nat e chuyen tai s song cua Chua vao tng th tht, tng mach mau cua chung con. Xin giup chung con biet tiep nhan s song cua Chua va thong chia s song ay cho tha nhan trong i song dang hien va phuc vu.

Lay Chua Gie-su men yeu, i ngi ta thng ua tm danh vong. i ai cung tm vinh quang cho mnh. Thch e cao cai toi. Thch lam nhng chuyen phi thng. Co may ai dam i tm s nho be n hen? Co may ai dam chu xoa mnh i e hoa vao cuoc i anh em? Co may ai cho i ma khong mong en ap hay t la tm kiem vinh quang cho ban than? Xin tha th cho ban tnh t cao t ai cua chung con. Xin tha th cho thoi gia hnh, vu hnh thc cua chung con. Xin cho chung con biet hoc ni Chua, song n s, am tham e gan gui anh em. Xin giup chung con biet trung tn trong nhng viec nho be tam thng nhng vi mot tnh yeu ln lao.

Lay Chua, Chua a sinh ra trong than phan ngheo hen. Chua a tr nen tam banh n hen. Xin giup chung con luon song gian d, nho be, n s e c tr nen giong Chua hn. Amen.


Th Ba sau Chua nhat 26 thng nien

Lc 9,51-56

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con that hanh phuc c cung nhau quay quan ben Chua. Chung con cung c chia se ban tiec thanh chan cha tnh ngha anh em mot nha. Xin giup chung con cung biet chia se, lien i vi nhau trong ban tiec cuoc i. Xin cho chung con ng v mieng an, ng v danh vong ma loai tr lan nhau.

Nhng Chua i! ban tiec cuoc i chung con lai t nhng nhn nhau. Chung con tranh gianh nhau tng hat gao, tng mieng at# Chung con muon loai tr nhau theo kieu dan gian van noi "ca ln nuot ca be", e "tha ao beo ca". oi khi chung con con lam dung quyen hanh e loai tr lan nhau. Xin tha th cho thai o bat khoan dung cua chung con. Xin giup chung con loai bo tnh nong nay muon loai tr anh em, thay vao o la tnh nhan nai va bao dung. Xin giup chung con biet hoc ni Chua khi biet dung tnh yeu e xoa bo han thu, e cha lanh vet thng tan v tnh ngi. Xin cho s hien dien cua chung con gia anh em luon mang lai tnh hiep nhat, tnh lien i yeu thng, nh chnh Chua a noi: "Con Ngi en khong phai e giet chet ma la cu song".

Lay Chua, Chua la ang cham bat bnh va rat mc khoan nhan. Xin ban cho chung con qua tim cua Chua e chung con cung biet kien nhan sa loi cho nhau, va chap nhan nhng khac biet cua nhau trong yeu thng, ton trong. Amen.


Th T sau Chua nhat 26 thng nien

Lc 9,57-62

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con tin Chua la Ngoi Li giang the. Chua a chap nhan i vao cuoc i e chia se kiep ngi noi troi cua chung con. Chua cung i qua nhng thang tram cuoc i, nhng be dau cua cuoc song. Chua a chap nhan mot cuoc song bat nh, noi troi, khong biet ngay mai se ra sao.

Lay Chua Gie-su men yeu, nhn vao cuoc song dng gian, chung con thay rang cuoc i nay that van voi. Tat ca ch phu van. Chang co g ang e cho chung con bam vu. Chang co g trng cu. Xin giup chung con biet vt len tren nhng quyen luyen cua cai mau qua, nhng bam vu vao phng tien vat chat tam thng e chung con biet tn thac vao s quan phong cua Chua. Chua a tng mi goi chung con hay nhn xem "chim tri, hoa hue ngoai ong", chung khong gieo khong gat nhng van ton tai trong s quan phong ay yeu thng cua Chua. Chua con mi goi chung con hay song mot cuoc song thanh thoat nh Chua. "Cao co hang, chim tri co to, Con Ngi khong co ni goi au". Chua muon chung con ng qua lo lang cai an, cai mac ma quen s hien dien ay quyen nang cua Chua.

Lay Chua, la ang quan phong gn gi muon loai. Xin giup chung con biet tn thac vao tnh thng cua Chua. Xin cho chung con ang khi tm kiem mieng cm manh ao hang ngay, th cung cung biet hng long ve qua hng tren tri. Amen.


Th Nam sau Chua nhat 26 Thng nien

Lc 10,1-12

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con cam ta Chua a luon lai cung chung con. Chua con sai cac thien than Ho Thu nang , ch che tng ngi chung con. Xin cho chung con luon biet knh trong, yeu men va cay trong vao s che ch cua cac thien than ho thu, va luon san sang tuan theo li ch day cua cac ngai qua tieng noi cua s that trong lng tam con ngi.

Lay Chua Gie-su men yeu, Chua hang yeu thch nhng tam hon tre th. Chua hang chuc phuc cho nhng tam hon tre th. Chua con ha thien ang cho nhng ai giong nh tre th. Xin cho chung con biet mac lay tam hon tre th trc mat Chua. Xin cho chung con luon tin tng pho thac cay trong vao Chua. Xin cho chung con ng bao gi cay da vao mnh nhng luon biet cay da vao sc manh cua Chua. Xin cho chung con luon biet chay en vi Chua khi vui e ta n, va khi buon e pho dang. Xin Chua luon cham soc cuoc i chung con nh ngi cha ngi me luon san long tr giup cho nhng nhu cau cua con cai.

Lay Chua, xin cho nhng bac lam cha me va nha giao duc, biet noi gng Chua e san long nang va bao boc nhng tre th c Chua trao pho e cham soc yeu thng. Xin cho cac bac phu huynh luon ghi nh Li Chua day e ho y thc trach nhiem cao ca cua mnh, yeu thng san soc tre em, va neu gng sang cho cac em. Amen.


Th Sau sau Chua nhat 26 Thng Nien

Lc 10,13-16

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Moi lan chung con c rc Chua la mot lan chung con c song sc song cua Chua. Thanh The Chua se tay xoa chung con khoi nhng c muon toi loi. An sung cua Chua se giup chung con song xng ang la en th cua Chua. Xin giup chung con song cho xng ang vi an sung ma Chua a tang ban.

Lay Chua Gie-su men yeu, Chua buon long khi thay c dan ven Ho Galile chai ly trc hong an Chua ban. Ho a co tnh khong nhan ra dau ch thien sai cua Chua e sam hoi va sa oi i song. Ho tiep tuc song trong thoi quen toi loi cua mnh. Phai chang hom nay Chua cung ang buon vi chung con? Chua buon khi nhn thay chung con am chm trong nhng am me tat xau, nhng t tng hoen o tam hon. Chua cang buon hn khi thay chung con song thieu trung thc, thieu cong bnh va bac ai. Xin tha th cho nhng loi pham cua chung con.

Lay Chua, xin giup chung con biet song trong tnh yeu cua Chua, hn la hng thu vat chat tam thng ma xa cach Chua, biet s dung tien nghi vat chat trong tinh than lam chu hn la tinh than no le. Xin giup chung con biet song ung vi pham gia cua mnh la biet t chu ban than i theo le luat cua Chua. Amen.


Th Bay sau Chua nhat 26 thng nien

Lc 10,17-24

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con cam n Chua a ban cho chung con n c tin trong long Hoi thanh Chua. Nh c tin chung con nhan biet Chua la Cha, la ang tac thanh van vat. Nh c tin chung con con c on rc Chua vao long qua hnh banh n s nho be. Xin giup chung con biet tin tng va tn thac vao Chua.

Lay Chua Gie-su men yeu, chung con that hanh phuc v co mot Cha tren tri. Mot ngi cha hang yeu thng cham soc en tng ngi con. Mot ngi cha luon rong long tha th cho nhng loi pham cua con. Mot ngi cha luon giang rong canh tay on nhan con cai sau nhng loi pham biet an nan tr ve. Xin cho chung con luon trong an ngha vi Chua. Xin ng e thoi kieu ngao lam chung con xa cach Chua. Xin giup chung con luon ng v nhng danh li thu ma anh mat tnh ngha vi Chua.

Lay Chua, moi ngi chung con eu la anh em mot nha. Xin day chung con biet yeu thng nhau, biet chia se, nang nhau va biet cung nhau ton vinh chuc tung Chua. Amen.

 

Jos Ta duy Tuyen

(Thang 9 nam 2009)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page