Suy Niem ngay 14/09 Le Suy Ton Thanh Gia

Ba cuoc i - ba cach chet

 

Suy Niem ngay 14/09 Le Suy Ton Thanh Gia

Ba cuoc i - ba cach chet

Tren oi Golgotha cach ay hn hai ngan nam, co 3 t toi tren thap gia. Ba con ngi eu chet tren thap gia vi ba thai o khac nhau. o chnh la Thay Gie-su gia. Mot ngi ben hu c goi la trom lanh. Mot ngi ben ta truyen thong van goi la trom d. Tai sao cung mot hoan canh ma cach thc on nhan lai khac nhau? au la iem khac biet gia ba con ngi?

Trc het o la Thay Gie-su, mot con ngi a t nguyen vac thap gia e cu o chung sinh. Ngai chap nhan i vao cai chet khong phai do toi cua mnh ma v toi cua nhan gian. Ngai a chet e th mang v ban hu. Ca cuoc i cua Ngai a song v ngi khac. Ngai a song mot cuoc i e yeu thng va yeu thng cho en cung. Ngai a i en tan cung cua yeu thng la th mang mnh v ban hu. Cai chet cua Ngai la bang chng cho tnh yeu. au kho Ngai chu cung v yeu thng nen Ngai khong than van, khong uat han v i en bac. Khong nguyen rua cuoc i v nhng ganh nang ang e tren vai. V yeu oi vi ngai khong ch la tam t nui cung treo, that bat song cung loi, ma con dam chet cho ngi mnh yeu c song va song doi dao. The nen, au kho oi vi Ngai la niem vui. Va ngai a i vao cai chet trong thanh than v a hoan thanh s mang i mnh: "yeu thng va phuc vu cho" ngi mnh yeu. Ngai khong hoi tiec ve cuoc song a qua. Ngai khong hoi han v viec mnh a lam. Ngai rat vui v a i tron con ng cua tnh yeu. Ngai a trut hi th cuoi cung trong an bnh khi Ngai noi cung nhan loai "moi s a hoan tat" va noi cung Chua Cha "Lay Cha, con xin pho thac linh hon trong tay Cha".

Ngi th hai la anh trom lanh. Anh la mot toi nhan. Anh on nhan hnh phat va cai chet v chnh toi cua mnh. Nhng anh la mot con ngi biet phai trai. Anh biet viec mnh lam la ang toi, la ang phai chu hnh phat. Cuoc i anh cha lam ieu g tot cho tha nhan. Anh a song mot cuoc i ch lam hai ngi khac. The nen, anh a noi vi Chua: "Toi a b nh the nay la xng ang vi toi cua toi". Anh on nhan thap gia e en bu nhng lam loi a qua. Anh chap nhan cai chet nhuc nha nh la hnh phat ch ang v toi cua mnh. Anh a tm c bnh an trong gi phut cuoi cung cua i ngi. Anh cung biet rang anh khong xng ang chung phan hanh phuc thien ang vi Thay Gie-su, anh ch m c Thay Gie-su nh ti anh khi Thay ve thien ang. oi vi anh thap gia la c hoi e anh e anh en bu lam loi. Thap gia la nhp cau a anh vao thien ang. The nen, anh on nhan thap gia vi li xin vang theo menh tri. Anh khong oan tri, oan at. Anh i vao cai chet vi tam hon thanh than v anh a en bu nhng lam loi cua qua kh cuoc i.

Ngi th ba la anh trom d. Anh lao vao cuoc i nh con thu ang tm moi. Cuoc i anh ch tm hng thu cho ban than. V ham muon danh li thu anh a san sang ha thap nhan pham mnh va cha ap pham gia cua tha nhan. Anh ang co nhieu toan tnh e hng thu. The nen, anh khong chap nhan thap gia tren vai anh. Anh khong chap nhan ket thuc cuoc i bang cai chet bi tham tren thap gia. Anh oi quyen song. Song e hng thu. Anh noi loan v i anh con qua tre, con qua nhieu tham vong nen anh khong the chap nhan cai chet en vi mnh. The nhng, anh van phai chu hnh phat v toi cua mnh. Cong ly oi buoc anh phai thi hanh, dau anh khong muon. Thap gia lam cho anh au kho. Cai chet lam cho anh noi loan. Anh nguyen rua tri, nguyen rua at va xuc pham ca en Thay Gie-su, mot con ngi ang phai chu cai chet v a lien i vi anh. Anh a chet trong s hoang loan va kho au.

Moi ngi chung ta ang song mot cuoc i cho chnh mnh. Moi ngi chung ta ang on nhan thap gia vi thai o khac nhau. Co ngi chap nhan thap gia e en toi. Co ngi chap nhan thap gia v long yeu men tha nhan. Va cung co ngi ang t choi thap ga trong cuoc i. Hanh phuc hay au kho tuy thuoc vao viec chon la song cua chung ta. Nhng du con ngi co muon hay khong? Thap gia van hien dien. Thap gia cua bon phan. Thap gia cua hy sinh t bo nhng tham lam bat chnh, nhng ham muon toi loi, nhng ch ky tam thng. on nhan thap gia se mang lai cho ta tam hon bnh an v a song ung vi bon phan lam ngi. on nhan thap gia con la c hoi e ta en bu nhng thieu sot trong cuoc song cua mnh va cua tha nhan. on nhan thap gia con la c hoi e ta tien ti vinh quang phuc sinh vi Chua tren thien ang.

Nguyen xin Chua la ang a vui long on nhan thap gia v chung ta, nang va giup chung ta vac thap gia hang ngay ma theo Chua. Xin giup chung ta biet song mot cuoc i hy sinh cao thng e chung ta khong hoi han v qua kh, nhng luon bnh an v a song chu toan bon phan cua mnh vi long men Chua, yeu ngi. Amen.

 

Jos Ta duy Tuyen

(Thang 9 nam 2009)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page