Suy Niem Chua Nhat 16 Mua Thng Nien Nam B

Thi gi cho Chua va cho nhau

 

Suy Niem Chua Nhat 16 Mua Thng Nien

Thi gi cho Chua va cho nhau

The gii moi ngay mot van minh. Khoa hoc luon tien trien khong ngng. Van minh hien ai a ap ng rat nhieu nhu cau sinh hoat cho con ngi. The nhng, cn loc cua van minh a cuon hut con ngi chay theo nhng am me hng thu. Con ngi dng nh ang tr thanh mot cai may khong hon. An va lam o la muc ch chnh yeu cua con ngi van minh hom nay. Ho khong con gi e ban ve viec co Thien Chua hay khong. Ho khong con gi e nhan ra niem vui, noi buon cua tha nhan. Ho khong con thi gi danh cho Chua va cho nhau.

Moi lan co dp trao oi vi cac ban tre, toi thng nghe ho noi: "Con rat t cau nguyen". Nguyen do n gian la qua ban ron vi cong viec. Ngoai thi gi hoc hanh, lam viec, met moi va lan ra ngu the la het ngay, het thang, co khi het ca nam van khong mot lan oc kinh cau nguyen. The gii van minh a ay con ngi vao cn loc cua tien bac, danh vong va lac thu. Di goc canh cua luan ly, ay la hiem hoa ang e doa con ngi. Van minh la ieu tot. Giai thoat con ngi khoi lam than, lac hau. Nhng neu van minh khoa hoc ch nham phat trien the xac ma khong hng con ngi en s song sieu nhien, se gii han con ngi thuan tuy la loai vat, se dan en huy diet con ngi thay cho phat trien va hoan thien. Con ngi co hon - co xac. Con ngi co tng quan vi ang tao hoa va vi tha nhan. Neu qua chu trong en nhu cau the xac ma quen i i song tam linh, con ngi a t vong than. Ch la nhng thay ma khong hon, gieo tai hoa va kho au cho nhau. Con ngi se oi x tan bao vi nhau neu con ngi ch coi mnh thuan tuy la loai vat ma choi bo niem tin vao Tri, vao Thien Chua, vao ang tao thanh. Khong con cam nhan s nho be trc ang Tao Thanh, con ngi se mat i s khiem ton e song gan gui va hoa hp vi moi ngi.

Cha ong ta van noi: Co tai ma khong co c ch la tai hoa cho gia nh va xa hoi. Cai c co la do tin vao co i sau. Tin vao s thng phat cua ang Tao hoa. Ngi ta song co c v tri co mat. Ngi ta an ngay lanh v e i sau c bnh an hanh phuc. The nen, la ngi th tai c can phat trien song hanh va ho tr vi nhau. The gii a qua au kho bi nhng ngi co tai ma phi nhan bat ngha nh: Hitler, Ponpot... Ho tm vinh quang cho ban than cua mnh en noi san sang huy diet ca hang trieu sinh linh. The gii a qua s hai bi nhng cuoc chay ua kinh te, khai thac dau mo va vang bac a quy ch dan en chien tranh, bao ong va cp pha lan nhau.

Chua Giesu a rat khon ngoan va tnh tao. Ngai khong e cac mon e qua say sa trong cong viec, va ngu say trong chien thang. Sau mot thi gian hoat ong tong o miet mai va at nhieu thanh qua tot ep. Chua Giesu oi hoi cac mon e tr ve vi chnh mnh. Nhan biet mnh that nho be. Ch la dung cu c Thien Chua s dung vao cong viec cua Ngai. Can phai hng long len Chua e ta n ve thanh qua at c va cau nguyen e tm hieu thanh y Chua. Chnh Chua Giesu van tm ni thanh vang e cau nguyen rieng vi Chua Cha. Chnh Ngai a nhieu lan ta n Chua Cha v nhng g ang dien ra trong cuoc i cua Ngai. Chnh Chua Giesu a tng mot long cng quyet vang theo thanh y Chua Cha, quyet mot long i theo con ng Chua Cha a nh. Chua Giesu a song phung s Thien Chua va phuc vu tha nhan. S menh cua Ngai la gii thieu ve Thien Chua cho con ngi va a con ngi tr ve vi Thien Chua. Nh vay, viec ton vinh Chua Cha cung gan lien vi viec phuc vu tha nhan. Neu ch chu trong viec phuc vu tha nhan ma xa ri Thien Chua con ngi se anh mat can tnh cua mnh. Neu ch quy hng cuoc i mnh ve Thien Chua ma dng dng hay lam ng trc s khon cung cua ong loai, cuoc song tran gian se khong con y ngha. Chnh v le o, du rang sau nhng gi lam viec met moi, Chua Giesu cung cac mon e muon tm ni thanh vang e ngh ngi va cau nguyen, nhng oan dan lai khao khat tm en Chua e c no thoa vat chat va tinh than, Chua Giesu a ong long trac an. Ngai khong l t choi hay chay tron am ong. Ngai tiep tuc giang rong oi tay e thi an va on nhan tha nhan.

Ngay nay van con o biet bao canh i tha phng cau thc ang can mot chut tnh thng cua chung ta, nhng lieu rang chung ta co san long m rong oi tay e trao ban va on nhan hay chung ta lai ngoanh mat lam ng, va tm cach thoai thac e tiep tuc vi cong viec cua mnh ma quen i ong loai? Phai chang chung ta ang mai det i mnh trong danh li thu ma quen i bon phan vi ang Toi Cao?

Li Chua hom nay mi goi chung ta hay danh mot chut thi gi e nhn lai muc ch i ngi la g? Ngi ta song i nay e lam g? Neu khong xac nh c hng i cua i ngi th cuoc song cua chung ta ch ta nh con thieu than ang huy hoai i mnh trong anh hao quang cua danh vong tran gian.

c g moi ngi chung ta ang khi vat va lo lang cho nhng nhu cau i song hang ngay, cung biet tm vinh danh Chua trong cuoc song phuc vu tha nhan. c g moi ngi chung ta cung tm c le song cua i mnh, e co the dang len Chua li cau nguyen nh thanh Phanxico thanh Assisi: "Lay Chua t nhan, xin cho con biet men yeu va phung s Chua trong moi ngi... V chnh luc hien than la khi c nhan lanh. Chnh luc chet i la khi vui song muon i". Amen.

 

Jos Ta duy Tuyen

(Thang 7 nam 2009)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page