Suy Niem Hang Ngay Tuan XV Thng Nien

 

Suy Niem Hang Ngay Tuan XV Thng Nien

Th Hai sau Chua nhat 15 Thng Nien

Mt 10,34-11,1

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Cuoc hanh trnh l th tran gian luon ong ay song gio nghi nan. Bc ng i luon an cha nhng tr ngai gian truan. Nhng chung con that hanh phuc, v co Chua lam ban ong hanh vi chung con. Chua luon tiep sc cho chung con bang chnh sc song than linh cua Chua. Thanh The Chua chnh la nguon sc manh cho cuoc i chung con. Chung con cam ta Chua. Xin cho chung con luon biet en vi Chua e tm s an ui nang trong nhng luc nghi nan cua giong i.

Lay Chua, tren hanh trnh cuoc i chung con cung con co rat nhieu ban ong hanh. o chnh la hien than cua Chua. Ho hien dien e nang chung con. Va cung co the ho la nhng ngi ang can chung con lam phuc thi an. Ho la cha me anh em, be ban ang giup chung con. Ho la ngi bat hanh ang xoe tay xin tr giup cua chung con. Xin giup chung con biet nhan ra Chua ni tha nhan e chung con oi x vi nhau trong yeu thng chan thanh. Xin giup chung con mac lay tam tnh t bi va nhan hau cua Chua e chung con luon cam thong, tha th va nang anh em.

Lay Chua Gie-su men yeu, xin cho chung con luon hien ngang bc i theo Chua, cho dau co gap muon van nhng kho khan. Xin cho chung con cung vac vi Chua thap gia tren ng i chung con i. Xin cho tam hon chung con c tran ay tnh yeu Chua e thanh gia ma Chua muon chung con vac luon nhe nhang, em ai. Amen.


Th Ba sau Chua nhat 15 thng nien

Mt 11,20-24

Lay Chua Gie-su Thanh The,

"Nh ma t tri se tham vao long at", sc song cua Chua cung tham thau trong chung con qua b tch Thanh The. Chung con xin ta n Chua a luon bo dng cho chung con qua n thanh cua Chua. Xin giup chung con biet gn gi mon qua Chua ban bang i song tranh xa nhng cam do toi loi, va t bo nhng thoi h tat xau.

Lay Chua, nam xa Chua a xot xa khi nhn thay loi song dan en diet vong cua con dan thanh Ca-pha-na-um. V t man nen a khong nhan ra s iep sam hoi. Ho chai l trong toi nen khong quyet tam thay oi loi song cho phu hp Tin Mng. Nhng Chua i, co le Chua cung ang xot xa nhn en phan ngi chung con. V the gii hom nay van con o biet bao te nan xau ang gam nham linh hon chung con. Biet bao ban tre ang b me hoac bi sach bao, phim anh xau a lam mat i s trong trang cua tam hon. Ho a e cho nhng t tng xau lam chu au oc ho, khien ho lao vao con ng toi loi. Biet bao ngi ang vui sau i mnh trong nhng am me lam lac khien ho anh mat nhan tnh, va pham gia lam ngi cua mnh.

Lay Chua, xin cho Li Chua hom nay anh ong chung con biet an nan sam hoi va canh tan i song cho phu hp Tin Mng. Xin giup chung con thang vt nhng t tng, c muon toi loi, e chung con luon song trong sach va cao thng trong cuoc song hom nay. Amen.


Th T sau Chua nhat 15 thng nien

Mt 11,25-27

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con cam ta Chua a nhn en phan ngi yeu uoi nho be cua chung con. Chua luon chuc phuc cho nhng tam hon n s. Chua luon nang nhng ai hen yeu. Xin cho chung con luon khiem ton pho thac cuoc i trong tay Chua. Xin Chua nen thanh luy che ch cuoc i chung con.

Lay Chua Gie-su men yeu, Chua la Thien Chua nhng a xoa mnh e tr nen mot con ngi giong nh chung con. Chua hoa nhap vi cuoc i chung con trong s khiem ha e phuc vu chung con. Xin ban cho chung con mot tam hon khiem ton e chung con de hoa ong vi moi ngi. Xin loai tr trong chung con tnh t cao t ai e chung con khong bao gi khinh khi, coi thng anh em cua mnh. Xin mac vao trong tam hon chung con tnh n s, hien lanh e chung con luon rong m vi moi ngi va san sang yeu thng phuc vu moi ngi.

Lay Chua, xin day chung con biet nhan ra nhng kha nang Chua ban, e chung con biet ca tung Chua, va s dung n ban cua Chua e phuc vu moi ngi, ngo hau lam sang danh Chua. Amen.


Th Nam sau Chua nhat 15 thng nien

Mt 11,28-30

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Vi tam banh n s nho be, Chua a i vao cuoc i chung con that gian d, am tham. Chua en vi chung con khong bang quyen uy ma bang tnh thng cua ngi cha nhan ai bao dung. Chua ong hanh vi chung con nh mot ngi ban luon an can cham soc, giup chung con trong khiem ton phuc vu. Chung con xin ta n Chua. Xin giup chung con biet mac lay tam tnh cua Chua e chung con cung co the cui mnh phuc vu, va song bac ai v tha vi nhau. Xin ng e thoi kieu cang oc ac bung phat trong chung con, khien chung con tr thanh no boc cua ma quy va anh mat tnh Chua tnh ngi.

Lay Chua, moi khi chung con tng mnh tot lanh thanh thien, chnh la luc chung con ang trong nguy c pham toi, xa Chua. Trai lai, khi chung con mang trong long s khiem nhng, nhan biet mnh toi loi bat xng, chnh la luc chung con ang lanh nhan n Chua, ang cam nem c s ngot ngao cua tnh Chua xot thng. Xin giup chung con ng bao gi co thai o kieu cang, co chap e roi khong nhan ra toi loi cua mnh, va ly trong tnh trang toi loi. Xin giup chung con luon khiem ton nhan ra s bat toan cua mnh, e chung con biet song cam thong va tha th cho nhau.

Lay Chua, li Chua luon tha thiet mi goi chung con: "Hay hoc cung Ta, v Ta hien lanh va khiem nhng trong long". Xin giup chung con luon trong trng hoc cua Chua e c Chua day bao, ngo hau co the em ra thc hanh trong cuoc song thng ngay. Amen.


Th Sau sau Chua nhat 15 thng nien

Mt 12,1-8

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con cam ta Chua a ng en linh hon chung con. Du rang tam hon chung con con ngon ngang tram be nhng lo lang tran the, nhng ham muon tam thng. Chua khong chap nhat toi chung con. Chua ch con ngh en mot ieu la ban phat tnh yeu.

Lay Chua, i neu khong co tnh yeu, ngi ta se de dang ket an tay chay lan nhau. oi khi con ket an ba bai, thieu can nhac. Xin tha th v nhng lan chung con oi x bat khoan dung vi nhau. Xin giup chung con ng bao gi noi hanh, bo va cao gian anh em mnh mot cach ba bai. Nhng xin ban cho chung con mot tam hon luon yeu thng, nhan t nh Chua e chung con biet oi x vi nhau ngay mot tot hn.

Lay Chua Giesu la ang rat nhan t, xin ban n Thanh Than e hoan cai tam hon von d ch ky va ay hep hoi cua chung con. Xin giup chung con u sang suot e song va c x tot vi nhau, nh Chua hang oi x nh vay vi chung con. Amen.


Th Bay sau Chua nhat 15 Thng Nien

Mt 12,14-21

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con tin th Chua la ang sang tao moi loai. Chung con that hanh phuc v c Chua yeu thng hn muon loai muon vat Chua a dng nen. Xin cho chung con biet quy hng ve Chua, biet song phung s Chua tren het moi s, biet ton th Chua het long va het tr khon.

Lay Chua Gie-su men yeu, Chua a ban cho chung con moi s: s song, sc khoe, gia nh cung biet bao an hue khac. Chua ch oi chung con biet song en ap tnh thng cao vi cua Chua bang i song cao rao tnh thng cua Chua. Nhng Chua i, chung con lai qua thieu sot vi Chua. Co may khi chung con biet danh thi gi tron ven e ton th Chua. Chung con thng lam chieu le cho qua. Chung con thieu ton knh trong viec phung vu. Chung con con so o tnh toan thi gi vi Chua. Xin tha th cho nhng thieu sot cua chung con. Xin Chua giup chung con biet dung cuoc i e ton th Chua, e lam vinh danh Chua.

Lay Chua, la ang trung thanh trong tnh yeu. Cho du chung con co bat trung Chua van yeu thng chung con. Xin giup chung con biet theo gng Chua e yeu thng va phuc vu anh em trong kien nhan va trung thanh nh Chua. Amen.

 

Jos Ta duy Tuyen

(Thang 7 nam 2009)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page