Ngay 24 thang 6

Suy Niem Le Sinh Nhat Thanh Gioan Baotixita

Hoan Thanh S Menh Cua Thien Chua

 

Suy Niem Le Sinh Nhat Thanh Gioan Baotixita (24.06)

Cac s t Viet Nam mi trai qua mot ky thi tot nghiep pho thong trung hoc nien khoa 2008 - 2009. ay la ky thi c cho la nghiem tuc nhat t xa en nay v khong co nhng s co ang tiec xay ra. Ky thi nay c xem la kha quan ve thanh tch. Vi nhng ky thi trc, cac em van vo t bc vao phong thi, du rang khong can chuan b bai v. Co nhieu em con manh dan cho rang: "hoc tai thi phan" nen chang can miet mai kinh s, ch cau may tri ban cho nhng phao cu ho la vt qua c ky thi. Nhng qua nhng nam va qua, nh s nghiem tuc cua nganh giao duc a giup cho cac th sinh hieu rang: ch "phan" hoan toan tuy thuoc vao ch "tai".

"Hoc tai thi phan" o cung la niem tin vao thuyet nh menh a an sau vao van hoa Viet Nam. Cho ti ngay hom nay nhieu ngi van tin rang: con ngi sinh ra eu co so, co menh. Co ngi t khi sinh ra cho en luc trng thanh eu nhan ha, moi viec eu em xuoi, goi la so hng. Co ngi lai lam an that bat va lam hoan nan, chua cay goi la so "con rep". Vi quan niem nay, dng nh nh menh a an bai moi s, the nen:

"Con quan th lai lam quan

Con sai Chua lai quet la a".

V tin vao so menh oi khi ngi ta cung buong troi theo so menh an bai. "Nam ch sung rung" va thieu trach nhiem vi cuoc song cua mnh nh nhng em thi rt pho thong van t an ui mnh "hoc tai thi phan".

Theo giao ly Kyto giao day rang: moi ngi sinh ra la do y muon ay yeu thng cua Thien Chua. Chnh Thien Chua an bai cho con ngi sinh ra trong cuoc i va at nh cho con ngi mot s mang e hoan thanh ma ta thng goi la "n goi". Ngai khong ap at con ngi theo mot phan so a nh nhng e cho con ngi hoan thanh s mang trong t do va ay u trach nhiem.

Hom nay ngay sinh nhat thanh Joan Baotixita, v tien ho cua ang cu tinh nhan loai. Co the noi s mang va cuoc i cua Ngai la net tieu bieu cho cuoc i cua moi ngi chung ta. Thanh JB c sinh ra la do s can thiep ay yeu thng cua Thien Chua. Ba Elizabet a mang thai trong luc tuoi gia. Ong Giacaria v muon mot dau la e ong tin vao chuyen o nen s than a e ong b cam cho ti khi JB chao i. n goi lam ngi cua thanh nhan la tr thanh ngon s i trc e m ng cho ang cu tinh. ieu ang noi la ve phan thanh nhan, mot khi a khon ln va nhan ra s mang ma Thien Chua trao pho, JB a song tron ven cho s mang o, du rang phai trai qua tu ay va cai chet am mau.

Ngay khi nhan biet s mang cua mnh la ngi don ng cho ang Cu The, JB a rut lui vao trong hoang a, song khac kho, xa lanh moi mi moc, nu keo cua tran gian e song tron ven cho Thien Chua. Ong don ng cho ang cu the, bang viec mi goi moi ngi sam hoi an nan v thi gian a het, Nc Thien Chua a gan. Khi xong phan vu cua mnh la ke don ng e "Ngi phai ln len con toi phai nho i", JB a rut lui vao trong bong toi. Cuoi i, JB cung lanh nhan phuc t ao nh bao phan so a nh cho cuoc i cua cac tien tri.

Moi ngi chung ta sinh ra trong cuoc i cung co mot s mang e hoan thanh theo y nh cua Thien Chua. Cach chung, s mang o nam trong n goi lam ngi cua mnh. Con ngi la hnh anh Thien Chua, co kha nang hieu biet va yeu men Thien Chua. Con ngi phai song theo lng tam ngay thang e song ung pham gia lam ngi va hoan thien mnh moi ngay nen tot hn. Ngoai ra Thien Chua cung e cho moi ngi mot hoan canh, mot a v, mot kha nang nh phng the e con ngi song ung n goi lam ngi cua mnh. Nh vay, gia tr cua i ngi khong he tai a v, hoan canh, hay kha nang ma he tai viec con ngi biet no lc hoan thien cuoc i mnh cho xng vi pham gia lam ngi.

Chnh ieu o a giup cho the gii hom nay van con o nhng con ngi biet quy trong nhan cach, quy trong tnh ngi hn la nhng danh li thu tran gian. Du rang, song gia mot trao lu hng thu, nhieu ngi a can am t khc nhng am me thap hen e song cao thng theo pham gia lam ngi. Du rang, song gia mot xa hoi ay ch ky, luon e cao ca nhan, nhieu ngi van am tham lang le song het mnh phuc vu tha nhan.

Vang the gii hom nay van con ep, v van con o nhng tam long biet song cho tha nhan, biet v li ch cua tha nhan ma quen i nhng niem vui bat chnh. The gii hom nay van con ep, v van con o nhng con ngi khong v tien ma ban re lng tam, khong v quyen ma song luon cui, thap hen, khong v nhng ham muon xac tht ma boi nho thanh danh. The gii hom nay, van con ep, v van con o nhng con ngi biet hoan thien mnh theo chan thien my ma Thien Chua a an bai.

o cung chnh la s mang toi hau va khan cap ma Chua ang ch i chung ta hoan thanh trong thi ai hom nay. La ngi Kyto hu, chung ta khong the song thieu trach nhiem ve cuoc song cua mnh va cua tha nhan. Chung ta khong the v nhng danh li thu tran gian e anh mat pham gia va lng tri cua mot con ngi. Chung ta cang khong the e cho nhng khuynh hng xau lam mat i ve ep cua pham gia con ngi "giong hnh anh Thien Chua" ni chung ta. ong thi chung ta cung phai la nhng chng nhan ve chan thien my, ve net ep cao quy cua con ngi, va nhat la ve n goi cua ngi Kyto hu la phai quy hng ve Thien Chua, song cho Thien Chua va v Thien Chua. Chung ta phai ho to cho ca the gii nay thay rang: ngoai i song vat chat con ngi con co s song than linh, s song tng giao vi Thien Chua. Con ngi phai ton th va song theo le luat ma Thien Chua a an bai. Song theo y nh cua Thien Chua, con ngi mi tm c hanh phuc va an bnh ch thc trong cuoc song hom nay va at c cu canh hanh phuc i sau. Amen.

 

Jos Ta duy Tuyen

(Thang 6 nam 2009)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page