Suy Niem Chua Nhat 30 Mua Thng Nien Nam A

Tnh yeu la le song

 

Suy Niem Chua Nhat 30 Mua Thng Nien

Tnh yeu la le song

a co lan c Co Hong Y FX Nguyen van Thuan tng noi vi Bill Gate rang: "S van minh ch thc la khong e ai lai pha sau". Va c Co Giao hoang Gioan Phaolo II cung noi: "S van minh ch thc la phuc vu s song". The nhng, "nhng ieu trong thay ma au n long". Mot the gii qua chenh lech giau ngheo. Mot the gii qua e cao ong tien ma quen ca lng tri con ngi. Mot the gii lay kinh te lam au nen a lam ao lon biet bao thuan phong my tuc, va nhng gia tr ao c truyen thong cua cac tien nhan. Khoa hoc tien bo, nhng ao c va phong hoa xuong cap tram trong. S tien bo cua khoa hoc dng nh ang giup sc cho s d gia tang. Khoa hoc tien bo ang phuc vu cho van hoa s chet hn la phuc vu cho van hoa s song. Ngi ta tm muon nghn cach thc e la ao, gian manh va tru lac. ng trc vien canh en toi cua xa hoi hom nay, S Phu Bac Ha a uc ket thanh bon cau th:

Nhan pham t ay giam gia roi

Ch con lng thc tang gia thoi

Lng tam ban re hn lng thc

Chan ly chan gio mot gia thoi!

Mot the gii thng vang ha cam a lam lech i rat nhieu nhng gia tr cua cuoc song. Mot the gii xem ra nhng ngha c yeu thng that hiem hoi. o chnh la mot thach o cho ngi ky-to hu chung ta. Lieu rang chung ta co dam song triet e gii ran men Chua yeu ngi gia mot xa hoi loai tr Thien Chua va thieu thon tnh ngi hay khong? Lieu rang chung ta co dam chu thiet thoi e ngi khac hng thu tren long quang ai cua chung ta hay khong? Lieu rang chung ta co dam yeu ngi khi ma ngi ta ang chi xau, ang li dung, ang lam hai chung ta? ay la mot thach o va cung la oi hoi triet e, v can tnh cua ngi mon e Chua la "yeu men tha nhan nh chnh mnh". V tnh yeu la le song, la hi th cua ngi ky-to hu. Khong co tnh yeu th sc song cua ngi tn hu a khong con. Khong co long quang ai th khong con la nhan chng cho Tin mng Nc Tri cua Chua. Chung ta khong the noi yeu Chua ma trong long van con thu ghet anh em cua mnh. Chung ta phai vt len tren long ch ky, s hep hoi cua nhan the e lam chng cho mot tnh yeu nhan ai, bao dung va v tha.

ay chnh la s iep ma Tin Mng hom nay muon loan bao. Chua mi goi chung ta hay yeu men Chua tren het moi s. ong thi Ngai cung oi buoc chung ta phai yeu men tha nhan nh chnh mnh. Chnh Thay Ch Thanh Gie-su a lam gng cho chung ta. Chnh Ngai khi b treo tren thap t gia a gii thieu cho nhan the mot tinh yeu tinh rong en noi "dam chet cho ngi mnh yeu". Ngai a chon thap t gia lam bieu tng cho tnh yeu t hien cua mnh. Vi thanh doc, Chua chap nhan cc hnh e ton vinh Chua Cha. Vi thanh ngang, Ngai muon om tron nhan loai trong tnh thng cua Chua. Ngi ky-to cung c mi goi tr nen ong hnh ong dang vi Thay Gie-su khi chung ta song ton vinh Chua Cha, va yeu men anh em nh chnh mnh.

Chnh tnh yeu o se giup chung ta vt thang nhng tham lam bat chnh, nhng thoi hai ngi hai i e tm t li rieng cho ban than ma ngi i van ang song. Co the la ngi, chung ta can a v, can danh vong nhng v long yeu men Chua chung ta khong the ban re lng tam, khong lam hai ong loai. Co the chung ta cung can cua cai e sinh song, nhng v Chua, chung ta biet song quang ai e mua lay hanh phuc Nc Tri. Co the ong loai, van mu toan lam hai chung ta, nhng v Chua chung ta nhn nhuc va nhan nai vi nhau trong yeu thng va tha th.

Nh vay, ch co trong tnh yeu Chua, chung ta mi dam song yeu thng ong loai nh chnh mnh. Chnh nh tnh yeu Chua, se giup chung ta trao ban s song sung man cho nhan the qua nhng ngha c yeu thng, bac ai va v tha. Chnh tnh yeu oi vi Chua, se giup chung ta song nhan ai va bao dung vi tha nhan la hnh anh cua Ngai.

c g gia mot the gii ang bang hoai ve tnh ngi, chung ta hay thap len ngon la cua yeu thng, e si am cho nhng ai ang co n, that vong v thieu vang tnh thng, s cam thong va nang cua anh em. c g gia mot the gii ang ban re lng tri, ngi ky-to hu hay biet song ton trong lan nhau, biet song cho tnh ngi cao quy, hn la nhng cua cai vat chat tam thng. c g ngi ky-to hu chung ta, ng v danh li thu ma anh mat nhan pham con ngi la hnh anh Thien Chua. c g gia mot xa hoi ma chan ly b vui giap, chung ta dam song cho s that, cho dau rang, co b nghi k, hieu lam, ket an va tay chay. Gia mot the gii ma ngi ta co the nhan danh quyen li cua mnh e giet hai ngi khac mot cach phi nhan, ac c, ac biet la cac thai nhi vo toi, chung ta hay song theo gng Thay Gie-su dam chet cho ngi minh yeu, dam song mnh v moi ngi, va dam tr nen moi s cho moi ngi nh Thay Gie-su.

Nguyen xin Chua la tnh yeu, xin uon long chung con nen giong trai tim yeu thng cua Chua. Amen.

 

Jos Ta duy Tuyen

(Thang 10 nam 2011)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page