Suy Niem Le Chua Giesu Len Tri Nam A

c m ve tri

 

Suy Niem Le Chua Giesu Len Tri

c m ve tri

Hom nay Chua ve tri o la niem vui va la niem hy vong cho hanh trnh cuoc i chung ta. Mot hanh trnh khong vo nh nhng co iem ti la que Cha tren tri. Chnh Chua Ky-to a soi loi m ng cho chung ta. Chnh Ngai a i trc e don cho cho nhng ai tin theo Ngi. T nay u sau se gap niem vui. T nay nhng au kho i nay khong lam cho con ngi that vong, nhng anh vinh quang Phuc Sinh cua Chua a mang lai niem hy vong va lac quan cho kiep ngi chung ta.

Ngi ta ke rang: co mot bac nong dan a tnh c nhat c mot tng chu nan a b st me ang nam ch v v khong co thap gia. Bac cam tng chu nan len va i vao trong lang. Bac en tng nha. Bac hoi han tng ngi. T ngi gia en ngi tre. Bac ngh tham rang: "Khong chng au ay! Co ai o ang co thap gia tr trui ma khong co c Ky-to nam tren. c Ky-to cua bac khong co ni ngi ngh, con thap gia cua ai o khong co c Ky-to. Bac muon trao c ky-to cho ai ang ang phai vac thap gia mot mnh, e nh c Ky-to ho vt qua nhng gian nguy cua dong i. Bi v, mot thap gia khong co c Ky-to la tra tan, la hoa nguc, la that vong. The nen, bac a co gang tm en nhng ai ang that vong v ganh nang hai vai, ang ui sau v lam than c cc, bac trao gi cho ho c Ky-to e ho nhan ra ho ang c thong phan au kho vi c Ky-to. Hy vong rang cuoc i ho se vui hn v ho ang lam viec, ang on nhan au kho v c Ky-to, nh o ho cung c chung phan vinh phuc vi Chua tren tri.

Vang, cuoc i chung ta se ngup lan trong au kho cung cc neu khong co c Ky-to hien dien. Neu cuoc i khong co c Ky-to th nhng hy sinh, nhng au kho, nhng ganh nang trong cuoc i nay se la mot mat mat, mot noi au cua kiep ngi. ay cung la tin mng ma c Ky-to a va ang trao pho cho giao hoi, cho moi ngi chung ta: "Anh em hay i khap t phng thien ha , loan bao Tin mng cho moi loai thu tao". Hay loan tin vui en cho nhng ai ang gap u sau, ang that vong, ang trai qua nhng ngay thang bat hanh, kho au. Hay noi cho ho biet sau em dai la anh bnh minh. Cuoc i nay la mot hanh trnh i ve thien quoc. Mot con ng co thap gia. Thap gia trong bon phan. Thap gia trong hy sinh t bo nhng tham san si cua dong i. Thap gia trong nhng dang hien cuoc i e phuc vu cho li ch tha nhan. o chnh la thap gia ma chung ta on nhan v c Ky-to se bien thanh Thanh Gia cua hong an cu o.

Ngi nong dan ang co gang mang Chua en cho nhng manh i bat hanh, la s vu ma Chua a trao cho giao hoi va cho moi ngi chung ta. Chung ta hay cung nhau mang c Ky-to en muon neo ng i. Hay mang c Ky-to en cho nhng ai ang that vong u sau, ang nang tru nhng buon au. Hay mi goi ho biet on nhan moi bien co ang dien ra trong cuoc i mnh v c Ky-to va trong c Ky-to.

Hom nay, Chua ve tri. Chua van mang theo nhng dau vet cua thng tch trong cuoc kho nan. Khong co vet thng nao at gia cho bang s chet. Nh the, Chua ve tri vi nhng chng tch au thng, vi nhng chong oi ma Ngai phai ganh chu trong cuoc song, vi cn hap hoi ni vn Cay Dau, vi nhng au n cua roi on, lo inh. Ngai a mang theo tat ca nhng giai oan au thng am mau nh dau tch cho li xin vang tron ven vang theo thanh y Chua. Va hom nay, Chua Gie-su muon cac mon e cung nh nhng ai muon i theo Ngai phai i con ng nay e len tri. "Anh em hay lam chng cho Thay. Khi t Gie-rusalem cho en tan cung the gii". Lam chng khong ch bang li noi ma bang ca cuoc song theo gng Chua Gie-su. Mot cuoc song luon tm kiem y Chua va thc thi trong cuoc song hang ngay. Mot cuoc song yeu thng va phuc vu tha nhan e qua o muon dan se ngi ca Thien Chua. Mot cuoc song lam chng khong nhat thiet phai o mau, nhng quan yeu la phai the hien tnh yeu bang nhng ngha c cu the trong li noi, trong viec lam: luon bao dung, luon knh trong lan nhau, luon bac ai va song cong bnh vi nhau. Mot cuoc i lam chng khong nhat thiet phai co mot ban an e ngi i khinh che, ghet bo, nhng ch can biet hy sinh t bo y rieng cua mnh trong tng giay, tng phut e thanh y Chua luon c thi hanh trong cuoc song hang ngay cua chung ta.

Knh tha, quy Ong Ba Aanh Ch Em,

Hom nay nhn Chua ve tri. Cac tong o cam thay long trao dang niem vui. Xa xam ni cuoi chan tri ch con vang vong li Thay ch Thanh Gie-su: "Anh em hay lam chng nhan cho Thay. Khi t Gie-rusalem cho en tan cung the gii". Xin cho moi ngi chung ta ang khi hng long ve tri cao cung biet chu toan s vu tran the trong niem han hoan, ngo hau "Ra i tay om bo lua i gieo - Ngay tr ve mieng reo vang cau hat mng. Xin Chua Gie-su vinh thang ve tri giup chung ta luon c ao nhng s tren tri va tm kiem Nc Chua trong cuoc song hom nay. Amen.

 

Jos Ta duy Tuyen

(Mua Phuc Sinh 2009)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page