Suy Niem Chua Nhat 13 Mua Thng Nien Nam C

Hai Bien Ho

 

Suy Niem Chua Nhat 13 Mua Thng Nien

Hai Bien Ho

Ngi ta bao ben Palextina co hai bien ho... Bien ho th nhat goi la bien chet. ung nh ten goi, khong co s song nao ben trong cung nh xung quanh bien ho nay. Nc trong ho khong co mot loai ca nao co the song noi ma ngi uong phai cung b benh. Ai ai cung eu khong muon song gan o. Bien ho th hai la Galile. ay la bien ho thu hut nhieu khach du lch nhat. Nc ho luc nao cung trong xanh mat du, con ngi co the uong c. Nha ca c xay cat rat nhieu ni ay. Vn cay xung quanh tot ti nh nguon nc nay...

Nhng ieu ky la la ca hai bien ho nay eu c on nhan nguon nc t song Jordan. Nc song Jordan chay vao Bien Chet. Bien chet on nhan va gi lai rieng cho mnh ma khong chia se nen nc trong bien Chet tr nen man chat. Bien ho Galile cung on nhan nguon nc t song Jordan roi t o tran qua cac ho nho va song lach, nh vay nc trong bien ho nay luon sach va mang lai s song cho cay coi, muon thu va con ngi.

ay la mot nh ly trong cuoc song: co cho i mi c lanh nhan. V "xi li tri cho, co ro tri co lai". Hay t ra cung la "co qua co lai mi toai long nhau". Ngi co tam hon quang ai trao ban mi co c hoi on nhan niem vui va hanh phuc cua cuoc song. Ngi co tam hon thanh thoat khoi nhng tham san si cua giong i mi t do t tai. V vay, that bat hanh cho nhng ai ca cuoc i ch biet gi rieng cho mnh. "S song" trong ho roi cung se chet dan chet mon nh nc trong long Bien chet. Va that hanh phuc cho nhng ai biet trao ban. Cuoc song ho se mai lan toa va doi dao sc song nh bien ho Galile.

o chnh la cung cach song cua Chua Gie-su. Ngai a song mot cuoc song thanh thoat vi nhng tien nghi vat chat. Ngai a chap nhan cuoc song bap benh, ray ay mai o en o khong co ni goi au. Ngai a i vao cuoc i vi canh ngheo kho khon cung trong than phan ngi ngheo: "sinh vo gia c, chet vo a tang". Ngai a song mot cuoc i cho i: cho i tnh yeu, cho i ca tnh mang mnh v ngi mnh yeu. Ngai a bo lai tnh yeu cua gia nh, cua xom lang e ra i rao truyen chan ly, e tm kiem va thc thi thanh y Chua Cha. Gia tri cuoc song cua Ngai la lam theo thanh y Chua Cha. Ngai khong lam theo y rieng. Ngai khong tm danh vong cho ban than. Ngai luon chu toan thanh y Chua Cha va lam rang danh Chua Cha qua i song hien dang phuc vu nhan tran.

Hom nay, Ngai cung mi goi chung ta hay tm kiem y Chua va thc thi trong cuoc song. Y Chua co the lam chung ta phai thiet thoi, nhng la c hoi e chung ta on nhan niem vui bat diet tren que hng tren tri. Y Chua ang mi goi chung ta bo lai nhng han thu, ghen ghet, nhng vinh hoa phu quy tran gian hay nhng tnh cam mau qua e chon Chua lam gia nghiep i i. Y Chua ang mi goi chung ta ng bam vu vao nhng tham vong cua danh li thu e tam hon thanh thoat bnh an. Y Chua van mi goi chung ta hay quang ai trao ban, hay cho i e c nhan lanh. Y Chua can the hien trong moi giay phut khi phai chon la gia tr Nc Tri hn la nhng gia tr vat chat tam thng mau qua.

The nhng, gia cuoc i hom nay van con o nhng ngi thch bam vu vao cua cai danh vong tran gian, van con o nhng ngi song le thuoc vao nhng tnh cam mau qua, van con o nhng ngi van e long tham lam hoen o tam hon, lam mat i net ep cua hoa anh Thien Chua ni tam hon cua mnh. Ho cha thc s song tn thac vao Chua. Ho cha thc s e cho Chua lam chu con ngi cua ho. Ho van la nhng con ngi lam toi hai chu. Song ao na vi, thieu dt khoat khi phai chon la gia Thien Chua va danh li thu tran gian.

Xin cho moi ngi chung ta biet tn thac vao s quan phong cua Chua, biet chon Chua lam nghiep i i. Xin cho tam hon chung ta luon thanh thoat khoi nhng rang buoc vat chat va nhng tnh cam mau qua tran gian e tam hon va than xac chung ta luon thuoc tron ve Chua. Amen.

 

Jos Ta duy Tuyen

(Thang 6 nam 2010)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page