Suy Niem Hang Ngay Trong Tuan 7 Mua Thng Nien

 

Suy Niem Hang Ngay Trong Tuan 7 Mua Thng Nien

Th Hai sau Chua Nhat 7 Thng Nien

Mc 9,14-29

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Dan Do Thai nam xa ho a khong nhan ra dau ch tnh yeu quan phong cua Chua qua banh Manna t tri. Ho van them mieng tht ben Ai Cap. Ho van oan trach Mo-se a khong thoa man nhu cau vat chat cho ho. Ho con yeu long tin nen cha u tn thac vao Chua.

Nhan loai hom nay van con o nhng ngi a them khat nhng danh danh li thu tran gian nen a xa la Chua. Ho a b ma quy rang buoc linh hon bang biet bao tham vong tran gian. Ma quy a gieo vao ho t tng ch can tien, can quyen va tnh. Nhieu ngi a ban linh hon cho ma quy ch v nhng cua cai mau qua tran gian. Nhieu ngi a ban re lng tam cua mnh ch v nhng h danh tran gian. Nhieu ngi a anh mat pham gia cua mnh ch v nhng thu vui the xac thap hen. Vang, nhan loa hom nay ang giet mnh nen van cau xe tranh gianh nhau mieng an mau qua i. Co biet bao cai chet thng tam khi ma ho qua e cao danh li thu en noi coi khinh mang song tha nhan. oi khi chnh chung con cung tng chay ua e gianh lay danh vong ma loai tr anh em, ma anh mat nhan pham cua mnh.

Lay Chua, xin cung co c tin con yeu kem cua chung con. Xin them n tr giup e chung con can am vt thang nhng am me thap hen, e chung con lam chu cuoc i mnh, e chung con song ung vi pham gia lam ngi cua mnh hn. Xin giup chung con ng bao gi v mot chut danh li thu tran gian ma anh mat thien ang mai sau. Amen.


Th Ba sau Chua Nhat 7 Thng Nien

Mc 9,30-37

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chua a en e phuc vu. Chua con hien mang song mnh e nhan loai c song va song doi dao. Chua con tr nen cua an nuoi dng linh hon chung con. Chung con xin ta n Chua. Xin Chua cung cho chung con biet mac lay tam tnh cua Chua e chung con song co ch cho tha nhan.

Nhng Chua i, the gii cua chung con ang song ay bon chen va ch ky. Co rat nhieu ngi can quyen. Co rat nhieu ngi tham quyen. Va cung co rat nhieu ngi lam dung chc quyen e vun quen cho ban than. Ho a v li ch ban than e lam kho ngi khac, e lam ngheo at nc. Xin Chua giup ho biet sa oi nh xa Chua a bien oi Gia-keu. Xin Chua ban cho xa hoi chung con ang song co nhieu ngi biet song v ngi khac, biet at li ch cong oan len tren li ch ca nhan.

Lay Chua Gie-su men yeu, xin cho chung con cung biet san sang phuc vu moi ngi, biet lay phuc vu lam niem vui va le song cua cuoc i nh Chua a tng song ieu o cho chung con. Amen.


Th T sau Chua Nhat 7 Thng Nien

Mc 9,38-40

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con ta n Chua a quy tu chung con nen mot trong tnh yeu Chua. Qua ban tiec Thanh The chung con con c quay quan ben nhau quanh ban tiec thanh tham m tnh Chua tnh ngi. Thanh The la nh cao cua tnh yeu Chua va cung la dau ch s hiep nhat cua moi thanh phan dan Chua. Xin Chua cho chung con luon biet song hoa hp vi nhau va cung nhau xay dng Nc Chua trong yeu thng chan thanh.

Lay Chua, ngi i thng mang tnh be phai, ch ky, o k va ghen ghet lan nhau. Ngi i thng tm phe canh cho mnh e tay chay ngi khac, nhat la nhng ngi khong cung quan iem, s thch vi mnh. The nen van con o nhng hn gian, noi xau, bo va, cao gian va ket an lan nhau. The gii van con o nhng kho au v thieu hiep nhat gay nen bat hoa, tranh chap va mau thuan vi nhau. Xin Chua tha th cho nhng ch ky va nho nhoen cua chung con, va xin giup chung con sa oi moi ngay tot hn.

Lay Chua Gie-su Thanh The, Chua la nguon hiep nhat trong Giao hoi, xin giup chung con thanh tam hiep nhat vi nhau trong khiem ton va chan thanh. Xin giup chung con biet t bo y rieng e song hoa hp vi moi ngi trong ton trong, bac ai v tha. Xin cho chung con moi lan tuyen xng Chua la Cha th cung biet nhn nhan nhau la anh em e yeu thng va song tron ven tnh huynh e vi nhau. Xin giup chung con u khiem ton e chung con song hoa hp vi moi ngi. Amen.


Th Nam sau Chua Nhat 7 Thng Nien

Mc 9,41-50

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chua la Thay day va la mau gng cho chung con noi theo. Chua day chung con song yeu thng. Chua con lam gng cho chung con khi Chua chap nhan chet v yeu thng chung con. Chung con xin tri an tnh yeu cua Chua. Xin cho chung con biet noi gng Chua e song het mnh v tha nhan. Xin cho chung con ng noi suong ma con biet neu gng sang bang i song yeu thng va phuc vu moi ngi.

Lay Chua, khi muoi a lat th cung het tac dung va cung tr nen vo dung vi con ngi. Cuoc i chung con cung tr nen vo ngha khi song thieu tnh yeu vi gia nh va vi tha nhan. Cuoc i chung con cung tr nen vo dung khi chung con song ch ky, nho nhoen tam thng. Xin giup chung con vt thang nhng yeu uoi ban than e chung con luon song hoa thuan va yeu thng moi ngi. Xin giup chung con ng v nhng am me thap hen, nhng tham lam ch ky, ma gay gng mu gng xau qua hanh vi loi cong bnh, bac ai vi tha nhan. Xin giup chung con biet chien thang chnh mnh e luon chu toan bon phan trong gia nh va giao x chung con.

Lay Chua Gie-su men yeu, xin Mnh va Mau Thanh Chua ban them sc manh e chung con cung biet trao ban cho i nhng hy sinh cong sc cua chung con, lam vinh danh Chua va em lai hanh phuc cho gia nh va moi ngi chung quanh. Amen.


Th Sau sau Chua Nhat 7 Thng Nien

Mc 10,1-12

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chua la tnh yeu. Tnh yeu Chua luon ben vng sat son. Chua a lap b tch Thanh The nh dau ch cho tnh yeu bat tan ma Chua danh cho chung con. Xin Chua gn gi chung con trong tnh yeu cua Chua. Xin giup chung con biet song trung tn vi nhau nh Chua a song cho chung con.

Lay Chua, Chua a tham do va th thach chung con. Chua biet ro chung con khi chung con ngoi va khi ng. Xin ch e chung con sa chc cam do nhng xin gn gi chung con luon trung thanh song cho Chua. Xin giup chung con vt qua gii han ban than e song bao dung vi moi ngi. Xin giup chung con biet on nhan nhau trong yeu thng tha th nh Chua a tha th cho chung con.

Lay Chua, xin cho cac gia nh biet song hoa hp vi nhau, biet vt thang nhng hieu lam, nhng ch ky e song rong lng va tha th cho nhau. Xin gn gi cac gia nh trong tnh yeu cua Chua, e moi thanh vien trong gia nh biet chu toan bon phan cua mnh, va cung nhau xay dng gia nh c an vui hanh phuc. Amen.


Th Bay sau Chua Nhat 7 Thng Nien

Mc 10,13-16

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con that hanh phuc v c quay quan ben Chua. Xin Chua hay chuc lanh chung con nh xa Chua a chuc lanh cho cac tre Do Thai. Xin ban cho tuoi th giao x chung con luon hon nhien trong trang, cho nhng nam thang tuoi th luon c cha me va moi ngi yeu thng. Xin ng e tuoi th b anh mat v thoi i gia doi, gian manh, hay v nhng thoi h tat xau lam hoen m hnh anh n s ni tuoi th.

Cach ac biet hom nay chung con cau nguyen cho cac ban tre ang b anh mat tuoi th bi cha me, bi xa hoi thieu quan tam cham soc day do. i van con o nhng tuoi th khong c cha me on nhan va a b loai tr ngay t thai nhi hay ang vat vng song lang thang he pho. Ngi ta chang noi ngoa chut nao khi thay 5 a tre ngoai ng th het 4 a ang ban ve so, anh giay, lm ve chai, . . . may ra con 1 a c i ben canh cha me. Biet bao tre em ang ri vao tnh trang t ti mac cam, hay ang lao vao con ng toi loi bi thieu vang tnh thng cua cha me. Biet bao tre em ang song trong tuyet vong, ang i vao kiep ngi ay bat hanh bi s vo tam cua cha me. Xin hay gn gi nhng manh i bat hanh va ban cho cac em co c niem vui, s trong trang tuoi th. Xin cho xa hoi co trach nhiem vi tuoi th e chia se vi cac cha me, e tuoi th Viet Nam mai la con chau lac hong biet song cao ep, thanh thoat nh con chau rong tien.

Lay Chua, Chua luon yeu men tuoi th. Chung con xin pho thac tuoi th giao x chung con cho long thng xot Chua. Amen.

 

Jos Ta duy Tuyen

(Thang 5 nam 2010)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page