Suy Niem Hang Ngay Trong Tuan 1 Mua Chay

 

Suy Niem Hang Ngay Trong Tuan 1 Mua Chay

Th Hai sau Chua nhat 1 Mua Chay

Mt 25,31-46

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chung con that hanh phuc v c mang hnh anh cua Chua. Chung con c nhan ra Chua qua tha nhan, qua ban be. Chua con ong hoa mnh vi nhng ngi bat hanh e chung con co c hoi phuc vu Chua. Xin Chua Gie-su Thanh The nang va giup chung con biet song tnh bac ai quang ai vi tha nhan.

Lay Chua Gie-su men yeu, cuoc i Chua luon song v tha nhan. Chua a cho i tnh yeu. Chua a cho i ca cuoc i, ca mang song mnh cho ngi mnh yeu. Chua a chu nhieu ang cay thiet thoi e ngi mnh yeu c hanh phuc. Xin giup chung con cung biet lam vui long nhau, biet quan tam ti nhau, biet song phuc vu cho nhau. gia nh biet vang li thao hieu cha me, biet chia se ganh nang vi cha me qua nhng cong viec tam thng nhat nh la: ra chen, quet nha. nha trng chung con biet song hoa nha, than thien va san long giup moi ngi. Xin giup chung con biet hoc ni Chua, biet cho i hn la nhan lanh.

Lay Chua la tnh yeu, xin khi len trong chung con tnh yeu cua Chua, e chung con biet yeu tha nhan nh chnh mnh. Xin loai bo ni chung con s ch ky e biet song quang ai cho li ch tha nhan. Amen.


Th Ba sau Chua nhat 1 Mua Chay

Mt 6,7-15

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chua la hi th, la nhp song cua chung con. Co Chua chung con co s song, v Chua la than cay, con chung con la canh. Canh lien cay mi sinh hoa ket trai. Va neu canh la cay, cay se heo kho. Xin cho chung con luon ket hp vi Chua qua cau nguyen hang ngay. Xin cho chung con biet danh thi gi gap g Chua e c boi dng linh hon va than xac trong s song cua Chua.

Lay Chua Gie-su men yeu, Chua hang quan tam en moi nhu cau cuoc song chung con. Trc nhan thanh Chua chung con xin dang cuoc i chung con cho Chua. Chung con xin mn tam tnh nay e tha len cung Chua.

Lay Chua la cha chung con, xin cho chung con

Va u hanh phuc - e tam hon c ngot ngao

Va u th thach - e gi cho con luon kien cng

Va u muon phien - e gi cho con thc la ngi

Va u hy vong - e gi cho con c hanh phuc

Va u that bai - e gi con mai khiem nhu

Va u thanh cong - e con mai nhiet tam

Va u ban be - e cho con c luon an ui

Va u vat chat - e ap ng cac nhu cau cuoc song

Va u niem tin - e xua tan nhng chan nan nga long

Va u qua quyet - e con co the noi khong vi toi

Va u tnh yeu - e con co the tha th tat ca, chu ng tat ca, on nhan tat ca, nh chnh c Ky-to a tha th, chu ng va on nhan con. Amen.


Th T sau Chua nhat 1 Mua Chay

Lc 11,29-32

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Mua chay luon mi goi chung con tr ve vi Chua. Tr ve v chung con ang lac xa tnh Chua. Tr ve v chung con khong con ben Chua. Chung con a bo Chua, bo anh em e song trong toi loi. Xin Chua giup chung con biet tm ve chnh mnh la hnh anh cua Chua, e chung con song lien ket vi Chua va tha nhan.

Lay Chua, bi tnh t cao t ai, bi thoi ao c gia hnh, nhng ngi biet phai nam xa a khong the tr ve vi Chua. Long t cao t ai a a ho ra xa nguon n cu o. Thoi ao c gia hnh a bien long ho chai a trong viec lam cua mnh. Xin Chua giup chung con luon biet song n s, khiem nhng e chung con luon hoa nha vi moi ngi, luon khiem nhu vang li e c Chua chuc lanh cho tuoi th chung con. Xin cho chung con luon thanh tam en vi Chua e nhan lanh nguon thanh an oi mi cuoc i. Xin giup chung con biet song chan that vi Chua va vi nhau e c song ti vui trong tnh thng cua Chua va moi ngi.

Lay Chua Gie-su men yeu, xin tha th cho nhng loi pham cua chung con. Xin giup chung con biet tr ve sau nhng lan vap nga, va canh tan i song trong tinh than phuc am cua Chua. Amen.


Th Nam sau Chua nhat I Mua Chay

Mt 7,7-12

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Qua b tch Thanh The, Chua trao ban chnh mnh cho chung con. Chua cho chung con tnh yeu, sc song cua Chua. Chua hang mong cho chung con c hanh phuc vien man trong tnh yeu cua Chua.

Lay Chua, ngi i ai cung mong c hanh phuc, c yeu thng. Nhng tiec thay, lai rat t ngi dam trao ban tnh yeu va hanh phuc cho anh em. Chung con thng ch ky, nho nhoen, tam thng. Chung con thng de dang ay oa nhau hn la hy sinh lam vui long nhau. Biet bao lan chung con dung li noi e thoa ma nhau thay cho li noi tot va khch le lan nhau. Biet bao lan chung con trut len nhau nhng oan han, hn ghen thay cho tnh yeu tha th va cam thong. V vay, ma cuoc i van con o nhng kho au, nhng tieng khoc than nghen li. Cuoc i van con o nhng phan so bat hanh bi s tan nhan cua nhng ngi than danh cho nhau. Xin Chua tha th cho nhng xuc pham ma chung con a gay nen cho tha nhan. Xin giup chung con biet cho i tnh yeu va tha th, e chung con gat hai c niem vui cua chia se va trao ban.

Lay Chua Gie-su men yeu, xin giup chung con biet song mot cuoc i hien dang nh Chua, biet cho i ma khong he tnh toan, biet lam viec ma khong tm an ngh. Xin giup chung con biet lam nhng ieu tot ep nhat cho tha nhan nh chung con cung muon ngi khac lam nh vay cho chung con. Amen.


Th Sau sau Chua nhat 1 Mua Chay

Mt 5,20-26

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chua la tnh yeu. Tnh yeu cua Chua luon danh cho het moi ngi. Chua yeu ngi toi loi. Chua cung yeu ca ke lam ieu ac vi Chua. Chua dung tnh yeu va long tha th e hoan cai long ngi, e xay dng tnh ngi. Xin giup chung con hoc ni Chua, luon mang trong mnh tnh yeu thng e xoa bo han thu, va xay dng tnh hiep nhat bnh an.

Lay Chua Gie-su men yeu, xin giup chung con biet song yeu thng, tha th va quang ai nh Chua. Nhn vao xa hoi hom nay, chung con thay van con o biet bao gia nh tan v, ch v khong con hnh bong cua tnh yeu, long tha th, s chu ng lan nhau trong gia nh. Xin giup cho nhng ngi lam chong, lam v biet tha th cho nhau, e cung nhau xay dng mai am gia nh hanh phuc. Xin giup cho nhng ngi lam cha, lam me biet song nhan ai vi an con. Xin cho chung con cung biet song tinh than hoa giai vi nhau hn la nuoi dng han thu.

Lay Chua, neu co lan nao chung con a gay nen au kho, lam tan nat bao nhieu tam hon bang li noi va viec lam, xin Chua tha th va giup chung con canh tan oi mi cuoc i. Xin giup chung con cung biet that long an nan va hoa giai vi moi ngi trong tinh than phuc am. Amen.


Th Bay sau Chua nhat I Mua Chay

Mt 5,43-48

Lay Chua Gie-su Thanh The,

Chua a en tran gian e tm kiem nhng g a mat, e phuc hoi nhng thng tch do toi Adam. Xin Mnh Mau Thanh Chua cha lanh chung con khoi nhng tnh h net xau, nhng toan tnh toi loi, nhng am me vo o. Xin giup chung con biet hoc ni Chua e song tha th cho nhau.

Lay Chua Gie-su men yeu, tnh yeu cua Chua khac han chung con. Tnh yeu cua Chua luon an can oi vi ngi thanh thien cung nh ke toi loi. Chua yeu Phe-ro cung nh Giu-a. Chua yeu Gioan cung nh Madalena. Tnh yeu cua Chua khong thien v hay loai tr ai. Ke yeu Chua cung nh ke chong oi Chua. Chua cho ma xuong tren ngi lanh cung nh ke d. Chua yeu chung con khong phai v chung con ang yeu ma quan yeu la v Chua la tnh yeu. Xin giup chung con biet lay tnh yeu ay ma oi x vi nhau. Xin loai tr ni chung con tnh be phai, oc cuc bo e chung con biet yeu men moi ngi. Xin giup chung con biet song yeu thng nhau thay cho nhng tranh chap, han thu va chia re. Xin giup chung con biet nhn nhan nhau la anh em e chung con luon knh trong va tha th cho nhau.

Lay Chua, Chua a tha th cho ke hanh ha Chua. Xin giup chung con biet song bao dung vi nhau e xay dng mot the gii an bnh va hanh phuc. Amen.

 

Jos Ta duy Tuyen

(Thang 2 nam 2010)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page