oa Hoa T Te

(Nhng Chia Se Muc Vu va Nhng Cau Chuyen Gi Y

Suy T Va Cau Nguyen hang ngay)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 057 -

Pham gia con ngi

 

Pham gia con ngi.

Phng Anh

(RVA News 10-07-2024) - Co mot cu gia rat thch oc bao, moi ngay ong eu en ca hang gan nhat e mua bao. Nhan vien ban hang o thay ong ch mua moi mot t bao nen rat coi thng va con to thai o khinh re tho lo. Ngi ban cua ong lao thay the lien noi nho:

- Cau ta oi x te vi ong nh vay, tai sao ong khong en mot tiem bao khac ma mua?

Ong gia ci ap:

- Neu v co chap vi ngi nhan vien o va i mua cho khac, toi cung chang khac g cau ay. Hn na, cau ta khong biet lch s, c x tho lo la van e cua cau ta. Tai sao toi phai ha thap nhan pham cua mnh ch v mot ngi nh vay.

Quy v va cac ban than men,

c tao dng giong hnh anh cua Thien Chua, con ngi co pham gia va t do, co quyen c song, c ton trong va yeu thng. Suy ngh ve cong trnh sang tao cua Thien Chua, tac gia sach Giop a het sc ngng mo va tan tung rang: "Hay xem Thien Chua cao ca khi bay to quyen nang, ton s nao sanh c vi Ngi? Viec Ngi lam, pham nhan khong ngt li ca tung. Thien Chua cao vi vi, lam sao ta thau hieu, ai em noi nam thang cua Ngi? Cac giot nc ma, Ngi gom gop lai roi em nghien nat thanh sng mu. Cac tang may o ma xuong tren pham nhan het thay. Nhng nao ai hieu c ng may giang mac...Chnh v the ma tim toi run lay bay nh the muon nhay tung ra ngoai. Trc Thien Chua, moi pham nhan eu knh s nhng Ngi khong e y nhng ke tng mnh khon ngoan" (G 36,22.24.26-29; 37,1.24).

V thoi kieu cang va loi pham cua ong ba nguyen to ma hnh anh con ngi b meo mo, vu tru b huy hoai mot cach tham thng. T o, con ngi tr nen ch ky, ganh ghet, thieu ton trong lan nhau khien cho tac pham cua ang Tao Hoa b xau i. Trong y nh cua Thien Chua, moi ngi chung ta la mot huyen nhiem. Gia tr cua chung ta khong nam cho xinh ep hay manh khoe, nhieu tien bac hay nam gi mot a cao sang, gia tr cua chung ta nam cho chung ta biet tran quy nhng g mnh ang co, biet yeu thng chia se vi tha nhan. Moi ngi eu c Chua trao cho nhng nen bac va c mi goi lam cho so von ay tang len rong rai (x. Mt 25,14-30). Ngi co tai nang th dung tai nang ay ma phuc vu tha nhan. Ngi co sc khoe th nang ngi yeu au. Ai giau co th nen chia se vi ngi thieu thon...Nh the chung ta ang lam vinh danh Thien Chua.

Suy ngh ve cong trnh tao dng cua Thien Chua, chung ta c mi goi tran trong nhng g a lanh nhan. Trong s quan phong cua Thien Chua, moi thu tao c sinh ra eu la mot ky cong. V the chung ta phai biet ca ngi va cam ta nhng hong an Chua ban, tch cc ong gop phan mnh vao viec xay dng cuoc song ngay mot trien n phong phu. Trong Hien che Vui Mng va Hy Vong, Giao hoi xac nhan nhiem vu cua con ngi la tiep noi cong trnh cua tao hoa, lam cho ke hoach cua Thien Chua c hoan thanh: "Con ngi c dng nen theo hnh anh cua Thien Chua, a c lenh phai khac phuc trai at vi tat ca nhng g no cha ng, phai theo le cong minh va ng loi thanh thien ma quan tr the gii. Con ngi nhn nhan Thien Chua la ang tao thanh van vat, th phai quy hng ban than va muon loai muon vat ve Ngi, e khi moi loai a quy phuc con ngi, th danh Thien Chua c ton vinh tren toan coi at".

Trong cuoc song, oi luc chung ta cam thay kho chu khi b ngi khac lam phien. Hay y thc rang, chung ta c tao dng cho nhau va v nhau. Tha nhan lam phong phu i song cua chung ta, ho ap oi va giup chung ta nen hoan thien. Moi ngi hien dien tren cuoc i nay la mot huyen nhiem va mang mot gia tr nhat nh. Moi ngi moi tanh, ta can khiem ton lang nghe cam thong vi nhng khac biet ni tha nhan e song hoa thuan va co c niem vui.

Lay Chua, cam ta Chua a cho chung con c hien dien tren i, c tham d vao cong trnh cu o cua Chua khong phai v con hoan hao nhng v Chua qua yeu thng con. Xin giup chung con biet ton trong va yeu thng ngi khac, nh o chung con thc thi ieu Chua day e c tr thanh con cai cua Chua. Amen.

Phng Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page