Suy Niem Phuc Am Hang Ngay

(Nhng bai suy niem hang ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Hai tuan I Mua Phuc Sinh (Mt 28,8-15)

Hay Ve Bao Tin Cho Cac Anh Em Ta

 

Cach ay hai the ky, gia s nh co mot lon bia hay co mot lon thc pham ti, chac chan ngi ta van khong dam yen tam thng thc nhng mon an uong tien dung nay. Ngay nay, chung ta yen tam thng thc la nh cong trnh nghien cu cua ong Louis Paster, nha ky sinh trung hoc ngi Phap song vao the ky XIX. Ong a nghien cu cac vi sinh e roi dung chung hoac tieu diet chung. Dung vi sinh trong viec tiem cac thuoc chung nga, cha benh cho dai, hoac tieu diet chung trong cac qua trnh len men trong o an, thc uong. ay la nhng ong gop ln lao cho toan the gia nh nhan loai.

Tuy nhien, ong con co cac ong gop khac t c ai nhac en, o la nhng ong gop cho niem tin. Trong luc cac ban ong nghiep nhn vao knh hien vi ch thay co mot so te bao lien ket vi nhau, chang co g hn na, th trai lai, khi nhn vao chiec knh hien vi, Louis Paster lai reo len: "That ky dieu! Con mot ieu g an nap ang sau na: o la Thng e".

Anh ch em than men!

Qua nhng kham pha nha bac hoc thi danh Louis Paster ong gop cho nhan loai, chung ta co the rut ra c nhieu ieu, ac biet la cach nhn cac dien bien va thai o phai co trc cac dien bien ay. Cung mot s kien, nhng moi nha bac hoc lai co mot cai nhn khac nhau. Cung mot tm toi kham pha, nhng moi ngi lai at c ket qua rieng biet.

Bai Tin Mng hom nay cung e cap en hai thai o khac nhau trc bien co Chua Kito Phuc Sinh. Mot ben la cac phu n va mot ben la nhom lnh canh. oi dien vi ho eu la ngoi mot trong. Vi nhom phu n, ngoi mot trong la dau ch Tin Mng Phuc Sinh va la khi iem cho niem hy vong. Tuy lo au, nhng ho voi va i bao tin vui cho cac mon e. Nhom lnh canh, ho cung c nhn thay ngoi mo trong va ieu o khong la g oi vi ho. V the, ngoi mo trong khong la khi iem va tin tng cua niem tin, ma con khien cho ho cang ri xa niem tin, cang muon khoa lap niem tin. Li on ai ay van con vang doi oi vi ngi Do Thai cho en ngay nay.

Vi s kien Chua song lai, li noi cua nhom lnh canh la nhng chng t co the ang tin cay, v ho la nhng ngi canh gi mo em hom ay. Neu khong v s hai quyen lc cua hoi ng Do Thai hoac khong v chut li loc, tien cua th chac chan ho se la s gia loan Tin Mng Phuc Sinh.

Trc Tin Mng Phuc Sinh ai cung voi va: cac ba th loan tin cho cac mon e, con nhom lnh canh th voi va bao tin cho hoi ng Do Thai. Ai cung voi va, nhng tuy thai o moi ben ma Tin Mng Phuc Sinh c cong bo hay b dap tat. Ngi Kito hu cung la nhng ngi c oi dien vi Tin Mng Phuc Sinh. Ho c trao cho nhiem vu loan bao lai cho ngi khac biet tin vui nay. Chac chan li noi cua ho la nhng chng t gia tr, v ho a c on nhan sc song Phuc Sinh cua c Kito.

Tuy nhien, nh nhom lnh canh, co the v s hai trc nhng ap lc tran the, hoac v sc quyen ru cua chc tc, li loc... ho anh tam phan boi Tin Mng. V the cho en hom nay, ho con hieu biet lech lac ve Chua Kito, ve Giao Hoi.

Nguyen xin Chua Kito Phuc Sinh, ang a chien thang quyen lc cua toi loi, ban cho moi ngi chung ta long tin yeu va can am. Tin yeu e chung ta nhan biet c s hien dien cua Ngai qua cac bien co cuoc song, du cho co ve trong vang, u buon nh ngoi mo trong cua c Kito. Va khi nhan ra c Ngai, chung ta se can am loan truyen c Kito cho tat ca moi ngi, bat chap moi gian lao th thach.

Lay Chua, xin cho chung con c bat chc cac tong o cung nh cac phu n nhiet thanh tm kiem Chua trong yeu men va ham h ra i rao truyen tin vui Phuc Sinh cua Chua Kito. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page