Suy Niem Phuc Am Hang Ngay

(Nhng bai suy niem hang ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Nam Tuan Thanh (Ga 13,1-15)

Ra Chan Cho Mon e

 

Sellahuk la mot giao s ngi Canada; trong mot buoi chieu mua he, Sellahuk lam viec thien nguyen vi Me Teresa Calcutta e giup ngi ngheo An o. Ngay kia co c nh tam cho mot ngi an ba ay ghe l, co rung mnh ghe tm viec o, nhng roi co nh lai li Me Teresa noi: "Khi con ung cham en ngi ngheo la con ung cham en chnh Chua Giesu". Luc o Sellahuk vc ngi an ba bang cap mat c tin va nang khong con thay kho khan khi tam ra cho ngi an ba ghe choc o na. Toi hieu cau o bang cap mat c tin nh the nao? Lam the nao toi hoc thay bang cap mat c tin? Helgerl co noi: "Ch khi chung ta thay ang vo hnh, chung ta se hoc lam nhng chuyen khong co the c".

Anh ch em than men!

Gia noi va lam oi khi co mot khoang cach  khong vt qua c. Noi rang mnh yeu men Chua th de, nhng khi ta the hien cu the tnh yeu o th qua that la kho. N mot nu ci tha th cho mot ngi va xuc pham en mnh, cui lm cong rac ngi ban va nem ba bai trong lp hoc, hay giup ngi b ghe l ay mnh kia i tam, hoac san soc cho mot benh nhan kho tnh. Tat ca eu la nhng thach thc vi tnh yeu va long ao c ch thc cua ngi o e Chua Giesu.

Thanh Giacobe a lu y en cac tn hu cua ngai nh sau: "Tha anh em, neu ai noi mnh co c tin song khong lam viec theo c tin th co ch g khong? Gia nh co anh ch em nao khong co quan ao mac va thieu cua an hang ngay ma noi vi ngi ay rang: Hay i ve bnh an, hay si cho am, hay an cho no nhng chang chu giup nhng s can thiet ve phan xac th nao ch chi. c tin cung vay, c tin khong co viec lam la c tin chet" (Geb 2,14-16).

Thanh Giacobe nhac en s can thiet cua viec lam cu the e minh chng cho c tin. Long tin phai c the hien qua viec lam. Tnh yeu oi vi Thien Chua va oi vi anh ch em cung can phai c ro rang trong viec lam, nhng e at en mc o thc hanh th c tin o, long yeu men o phai kha manh th mi co the u sc thoi thuc chung ta rat can en n Chua tr giup e co the at en mc o sieu nhien nay.

Lay Chua, chung con can s tr giup cua an sung Chua e c thanh luyen va ln len trong c tin va tnh thng, ac biet hom nay, th Nam Tuan Thanh, ngay Chua thiet lap B Tch Tnh Yeu. Xin soi sang va nang chung con thi hanh tot ep menh lenh song yeu thng cua Chua. Xin cho moi ngi chung con biet sieng nang en vi Chua trong B Tch Thanh The e co u sc manh ma thc hien nhng ieu ep y Chua, o la thc thi gii luat men Chua va yeu thng anh em. Khong Thay chung con khong the lam g c, khong nh Chua tr giup chung con khong the song gii ran cua Chua nh Chua a neu gng cho chung con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page