Suy Niem Phuc Am Hang Ngay

(Nhng bai suy niem hang ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Hai tuan V Mua Chay (Ga 8,12-20)

S Sang The Gian

 

Thanh Phanxico Salesio, Giam muc giao oan Sap (Chable) thuoc mien Nam nc Phap, la ngi song cung thi vi Giam Muc Bossuet. Ca hai eu la nhng v Giam muc loi lac thong thai. Nhng Giam muc Phanxico Salesio c ton phong hien thanh, con Giam muc Bossuet la mot van hao va la mot nha hung bien noi tieng Au Chau thi o.

Trong van chng nc Phap, ngay nay ngi ta van con hoc nhng tac pham cua Ngai, gom cac dien van, cac bai giang va cac tranh luan ton giao. Chnh Ngai a viet mot pho sach ln tra li nhng van nan cua phong trao the phan luc o. Nghe danh Ngai, moi ngi eu ne phuc. Trong khi o, c Cha Phanxico Salesio cung la mot ngi thong minh xuat chung, lai co mot loi benh vc ao Chua khac han vi cach thc cua Giam muc Bossuet. Ngai rat nhan t, bnh dan, gian d va niem n tiep on moi ngi, lang nghe moi ngi, tm hieu va giai quyet nhng thac mac cua ho. Ngai san sang oi thoai ca vi nhng anh ch em lac giao co ac tam muon bat be Ngai. Nhng cuoi cung chnh ho la nhng ke b Ngai chinh phuc. Ngai khong ngai mat th gi nghe ho nh the ch co mnh Ngai vi ho thoi. Co ngi gop y: "c Cha tiep ho lam g cho mat cong. Ho co y en e bai bac c Cha o". Nhng Ngai tra li: "Moi linh hon a la mot giao phan oi vi mot v Giam Muc".

Nh tm hieu, on tiep tng ca nhan nh vay ma Ngai a lam cho tren 10,000 ngi theo lac giao tr lai Cong giao. c Cha Bossuet khiem ton nhn nhan ieu nay va a tuyen bo nh sau: "Ai muon tranh luan ve giao ly th hay en vi toi, toi se lam cho ho thua ly. Nhng ai muon theo ao th hay en vi c Cha Phanxico Salesio, v Ngai hien t, khong tranh luan, nhng co mot kha nang chinh phuc la thng".

Anh ch em than men!

Khi rao giang Tin Mng, Chua Giesu Kito a cho moi ngi nhn thay Ngai co mot kha nang chinh phuc la thng. Khong ai co uy quyen nh Ngai e lam nhng viec ky dieu, nhng phep la e chng minh mnh la Con Thien Chua, la ang Thien Sai c Chua Cha sai en. Nhng li Ngai noi co sc hap dan en o dan chung nghe Ngai a nhan xet: "Khong ai giang day hap dan nh Ngai".

Tuy nhien, quyen nang chinh phuc cua Chua Giesu khong huy diet s t do chon la cua con ngi. ay la mot mau nhiem oi vi tr khon han hep cua chung ta.

Bai Tin Mng hom nay nhac lai cuoc tranh luan gia Chua Giesu Kito va nhng ngi biet phai, nhng v lanh ao ton giao cua dan Do Thai. Nhng ngi nay khong tin Chua, mac du ho a chng kien nhng viec Chua lam trc mat. Phan Chua Giesu th Ngai tan dung moi ly le, moi phng the co the e thuyet phuc ho tin nhan.

Anh ch em than men!

Tren tran gian nay, co the noi cha co mot ai dien nao a hanh ong nh Chua Giesu. Ngai ha mnh xuong tran lam ngi, s dung ngon ng cua con ngi e mac khai s that cao ca cua Thien Chua. Nhng s that co sc cu roi la Ngai lam ng trc nhng lam dung ve kha nang tr tue va y ch cua con ngi ma ho bat be Ngai u th, u chuyen. Thai o khong tin va bat be Chua cua nhng ngi biet phai nh va c nhac en trong oan Tin Mng hom nay ang cho chung ta lu y va nhac lai chnh thai o song c tin cua mnh. Th hoi a co bao nhieu lan Chua Giesu thc hien nhng dau la trong i song ca nhan chung ta, cung nh trong sinh hoat cua cong ong ma Ngai a thanh lap la Giao Hoi, e nhac nh chung ta rang: Ngai la ang Cu The, la Anh Sang, la S That cu roi. Nhng chung ta a nhn thay anh sang va song s that Ngai a truyen day vi het long chan thanh khiem ton hay cha? Tin nhan Chua la mot ieu kho.

c co Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan, tac gia tap sach "ng Hy Vong" a khuyen cac tn hu nh sau: Thanh thc cau xin nh cac thanh tong o xa: "Lay Thay, xin ban c tin cho chung con". Con phai can am song c tin hang ngay nh cac thanh T ao a can am gi vng c tin xa. oi vi ngi Kito hu, tin trc het la chap nhan c cu roi, c tha th, c yeu thng vo cung. Chua khong phai la ang bat con phai knh men. Noi ung hn, Chua la ang ma con phai e cho Ngai yeu thng con vo han.

Nhan loai ngay nay a tien bo vt mc ve khoa hoc va ky thuat. Nhan loai a co u sc manh khung khiep co the t sat vi vu kh hat nhan. Nhan loai ay u phng tien hon loan hau nh no ne khong thieu g na. Nhan loai cam thay lam c moi s, nhng khong biet tai sao mnh song? Mnh i ve au? Va tng lai the nao?

Nhan loai ang trai qua mot cn khung hoang hy vong. Phai! Nhan loai ang trai qua cn khung hoang hy vong va co the chnh ca nhan chung ta cung ang gap phai cn khung hoang hy vong. V chung ta khong co c tin tron ven, khong chap nhan s that cua Chua mac khai: "Ngai t au en va i ve au?" Mac khai Con Ngi t au en va i ve au: "Ta la Anh Sang, ai theo Ta se khong i trong toi tam. Nhng co Anh Sang ban s song". o la b quyet niem hy vong cua chung ta, cua moi ngi Kito hu.

Lay Chua, xin gia tang c tin con non yeu cua con. Xin hng dan con theo anh sang s that cua Chua, e con tro sinh nhieu hoa trai tot ep, hau lam vinh danh Chua va phuc vu anh em ong loai. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page