Suy Niem Phuc Am Hang Ngay

(Nhng bai suy niem hang ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Bay tuan IV Mua Chay (Ga 7,40-53)

Cang Them o K

 

Thng thng ngi ta ai cung cau xin cung Chua cho c n khon ngoan sang suot e c x vi moi ngi. Co nhng ngi khac th xin cho c hon an xac manh, nhng t ke cau xin cho c vac thanh gia Chua, chu au kho v Chua.

Thanh n Magaritta thuat lai rang: Mot hom Chua hien ra va phan bao toi nh sau: Hai ieu sau ay con muon chon ieu nao? Mot la c khoe manh, long tr luon vui hng s ngot nao em ai, c be tren tn nhiem, ch em qu men va ngi ngoai cam phuc. Hai la phai om au benh tat, chu be tren th thach, ch em khinh de, luon luon cay ang, t be kho cc... Nghe vay, t nhien long toi xao xuyen au lo. Toi sap mat xuong at va than th cung Chua rang: "Lay Chua, con chang dam chon ieu nao ca, nhng ieu nao ep long Chua hn, th xin Chua chon thay cho con con ng Thap Gia, v ch co Thanh Gia mi lam ep long Cha hn ca. Va ch ai yeu men Thanh Gia mi thc s giong Cha hoan toan".

Cung chnh luc ay, Chua cho toi xem thay tat ca nhng khon kho trong cuoc i toi. Toi rung mnh kinh khiep, nhng sau khi suy ngh toi cam nhan c rang: "Yeu thng ai th se trao tang nhng g qu gia nhat cho ngi mnh yeu". Chua Giesu se ban cho nhng ke Ngai yeu thng, ngoai nc Thien ang va chang con g qu gia hn Thap Gia. Va thanh n Magaritta a chu moi au kho, b bac ai, phai vac lay nhng Thap Gia trong suot 20 nam trng. Thanh n tam s nh sau: "Neu khong co Chua nang th toi khong co sc nao chu ng c".

Anh ch em than men!

Qua bao nhieu the he, ke t khi Chua Giesu xuong tran gian rao giang Tin Mng, thc hien n cu roi cho con ngi, m au mot giai oan lch s cu roi mi, nhng luc nao cung co nhng con ngi cng long choi bo Chua. Va ngc lai th cung co nhieu tam hon chan thanh tin yeu Chua, song ket hp vi Chua nh trng hp cac v ch thanh trong Giao Hoi.

Thanh n Magaritta a c n ac biet song ket hp vi Thap Gia cua Chua, e pho bien khap ni long ton sung Thanh Tam Chua Giesu. Nhieu ngi, ke ca nhng v be tren trc tiep cua thanh n cung a hn mot lan hieu lam thanh n cho rang, thanh n co long ao c gia hnh. Tuy nhien, thanh n van trung thanh vi n goi theo Chua cho en cung.

c co Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan, tac gia tap sach "ng Hy Vong" a khuyen khch cac ngi con tinh than cua mnh nh sau: Con tin tng va theo gng thanh Phaolo; khi en vi anh em, toi khong en vi uy the cua ngon ng hay khoa khon ngoan e rao giang chnh tr cua Thien Chua. Qua that, toi a quyet nh la gia anh em toi khong muon biet g ngoai c Giesu Kito, ma la c Giesu Kito b ong inh Thap Gia. Chua Giesu chu ong inh la s khon ngoan t tri, o la mot cuoc cach mang sang choi khong the che ay c, manh lc khong the cam ham c. Kinh nghiem cua 20 the ky nay cho thay ro ieu o, va nhieu ngi can am phuc vu cho s khon ngoan ay. Tuy nhien, khi con song, Chua Giesu Kito a khong tranh khoi canh b mot so ngi hieu lam va choi t.

c tin vao Chua Giesu co the a b cac v lanh ao, nhng ke thong thai t phu chup mu cho rang, o la chuyen ba at: Ngi co c tin la ngi b me hoac b du do. Can phai can am lam mi co the ng hang au trong so nhng ngi theo Chua va theo cho en cung.

Lay Chua, xin thng ban n soi sang cho con tren bc ng theo Chua, e con can am vng bc. Thng khi gap th thach con hay nghi ng, xin Chua thng ban n cung co long tin e con c trung thanh theo Chua en cung. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page