Suy Niem Phuc Am Hang Ngay

(Nhng bai suy niem hang ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th T tuan III Mua Chay (Mt 5,17-19)

Luat Vnh Vien

 

Co mot tn hu no i ti mot quan an, anh biet quan an co nhieu mon ca la, nhng la ngay th sau buoc phai kieng tht ma trong long th lai thch an tht. V the, trc het anh goi nhng mon ca ma anh biet chac chan chang bao gi co, anh noi: "Cho toi da ca sau; cho toi da ca voi..." Chu quan tra li: "Khong co. Khong co". The roi anh ta t nhu: "Lay Chua, Chua biet cho con, con a lam het sc, o la con a goi nhieu th ca ma chang co. Thoi, con anh phai goi mot to ph bo tai ma an trong ngay th sau kieng tht vay". Cau nguyen xong, anh thi hanh lien, anh t tao ra nhng ly do, nhng hoan canh e khoi phai b loi luat Chua.

Anh ch em than men!

Neu khong co long men Chua that th con ngi se tao ra tram phng nghn cach e an ui mnh va chuan cho mnh khoi phai tuan gi luat Chua, giai thch Li Chua theo s thch rieng t. Bai Tin Mng hom nay nhac nh chung ta hay song trung thanh vi Luat Chua cho en cung.

Vao thi Chua Giesu, cac gii lanh ao ton giao dan Do thai la nhng ngi biet phai, nhng ngi Pharisieu. Ho la nhng ke muon bao ton luat Chua trong li day cua Moise va cac tien tri. Nhng nhng thay oi trong lch s at ra nhng van nan mi va thoi thuc ho phai giai thch ap dung luat Chua vao hoan canh mi. Tinh than ham danh li, vu hnh thc a lam cho ho lac ng, en noi b Chua Giesu qu trach la nhng ke gia hnh giong nh nhng cai ma to voi. Ho hang say buoc ke khac tuan gi nhng truyen thong cua con ngi, cua tien nhan e lai ma bo quen luat Chua.

Khi giai thch lai nhng li day cua Moise va cac tien tri, Chua Giesu lu y cac mon e la Ngai khong en e huy bo le luat, nhng la e kien toan le luat. Can tuan gi luat Chua vi tinh than mi, tinh than cua chnh Ngai trao ban cho cac mon e. Chua Giesu a keu goi bang mot s nghiem chnh dan than cua moi o e e song tron ven s iep cua Ngai: "Ai huy bo mot trong nhng ieu luat nho mon nhat va day ngi khac lam nh vay se la ke nho nhat trong Nc Tri".

Qua moi thi ai, Giao Hoi khong ngng keu goi nhng con cai mnh kiem iem lai i song mnh e canh tan nep song moi ngay mot tot ep hn. Chung ta hay lang nghe nhng li sau ay cua c co Hong Y Phanxico Xavie nguyen Van Thuan, tac gia tap sach "ng Hy Vong":

Ngoi Li a nhap the va c Chua Cha a phan: "ay la Con Ta yeu dau va ep long Ta moi ang. Cac ngi hay nghe li Ngai". Ngai la s song, con ch song bang tinh than cua Ngi. Ngi la s that, con ch tm li day cua Ngi. Ngi la ng, con ch bc theo chan Ngi.

Co th cong giao vu li, co th cong giao ly lch, co th cong giao xu thi, co th cong giao danh d. Chua ch chap nhan nhng phan Cong giao tram phan tram, hang cong giao vo ieu kien, o la ho a bo moi s ma theo Ngai.

Hoi thanh co nhieu khuyet iem va gng xau, nhng Hoi Thanh co li ha cua Chua. Hoi thanh la mot phep la lien l. Tuy nhien, ng v the ma phi bay nhng khuyet iem va gng xau cho moi ngi, cung ng v o ma tha ho lam gng xau e Chua lam phep la moi ngay.

Li Chua khong bao gi qua i, Hoi thanh Chua se vt qua moi th thach, moi ngi Kito hu chung ta hay nhat quyet song trung thanh en cung vi n goi Kito hu cua mnh.

Lay Chua, trong nhng ngay canh tan i song cua Mua Chay, xin Chua thng ban cho con mot y ch manh me, mot niem tin xac tn sau xa va nhat la xin Chua ban cho con n goi Chua ban. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page