Suy Niem Phuc Am Hang Ngay

(Nhng bai suy niem hang ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat III Mua Vong (Lc 3,10-18)

Hay Vui Len

 

Alqua Robil la mot nhac s dng cam noi tieng nhat trong cac thien tai dng cam tren the gii hien nay. Tuy t xng mnh la ngi vo than, nhng ong a noi ve Chua Giesu nh sau: "oi vi toi, c Giesu Kito a va luon luon la mot nhan vat sieu viet cao vi va ly tng nhat cha tng co trong lch s nhan loai. S kien Ngai la ngi Do Thai khien cho toi kieu hanh lay, v toi cung thuoc dong giong Do Thai. Cuoc song cua Ngai, cac li Ngai giang day, s hy sinh va long tin cua Ngai a trao ban cho the gii mon qua qu bau cao trong nhat ma the gii cha bao gi nhan c. o la mon qua cua "tnh yeu thng"; tnh yeu thng oi vi tha nhan, tnh yeu thng oi vi ngi ngheo kho, tnh thng xot, tnh nhan loai va sau cung la tat ca cac tam tnh khien cho con ngi tr thanh cao thng."

Phai! Nhan xet tren ay cua nhac s Alqua Robil that sau sac va ch ly. ung the! au co tnh yeu thng, th o co hanh phuc ti vui va an bnh ch thc. Bi v, tnh yeu thng la phng the duy nhat hu hieu giup con ngi xay dng mot the gii tot lanh hn ma khong gay o mau, chet choc va tan pha thng au cho con ngi.

Qua cac bai oc hom nay, Me Giao hoi keu mi chung ta thc thi tnh yeu thng ay trong cuoc song moi ngay. Trong chng III, thanh Luca trnh thuat bien co ngon s Gioan Tay Gia rao giang phep ra thong hoi ben b song Jordan, e neu bat tnh cach ai ong cua n cu o. Thanh s Luca long khung sinh hoat nay cua thanh Gioan Tay Gia trong nhng moi trng va vi nhng lp ngi van thng b Do Thai giao cho la toi loi, nh am ong dan chung dot nat, o hp, bon thu thue gian tham xao tra va lu lnh trang vo ao ac oc.

La ngi co nep song chay tnh khac kho, khi nghe ngai giang, ngi ta tng au la thanh Gioan cung nghiem ngat oi buoc moi ngi song kho hanh tiet che nh ngai. Nhng khong, thanh nhan khong oi buoc ho lam nhng viec la thng kho khan, ma ch khuyen moi ngi thay oi kieu cach song va thai o hanh x oi vi ngi khac. Thanh nhan e ngh vi mot thai o song quan bnh, biet thc thi cong ly va yeu thng, chia se cu the vi tha nhan nh:

- Ai thuoc lp ngi giau co, d tien d cua va phng tien vat chat th t nay ng song ch ky, bo bo v vet tch tr cho mnh nh trc na, ma hay biet chia se cm ao, quang ai tr giup cho ho co cong an viec lam, tao ieu kien sinh song cho cac anh ch em ngheo kho thieu thon hn mnh, cot sao e ho co cuoc song hanh phuc sung sng va ay u, xng ang vi pham gia con ngi.

- Ai thuoc lp cong nhan vien nha nc, nam gi cac nhiem vu trong cac guong may hanh chnh, thue ma va moi dch vu nganh nghe cua cuoc song, th t nay ng nai quyen bnh ma gian tham, hoi lo, chen ep, ap bc, ha hiep va khai thac boc lot ngi dan na, nhng hay song cong bang.

- Nha nc va cac gii chu hang hay tra tien lng cong nhan vien cua mnh, con cac cong nhan vien hay chu toan bon phan cua mnh vi lng tam nghe nghiep, tinh than trach nhiem va phuc vu cao o. Bi v, khi thang tien cong ch la moi ngi phuc vu va lo lang cho chnh gia nh mnh, cho tng lai cua con cai va nhng ngi than yeu cua chnh mnh, ch khong phai cho ai khac.

- Gii quan nhan la nhng ngi co phan vu phung s que hng va benh ke co than, co the th hay biet chu toan phan vu vi tinh than hao hiep va y thc trach nhiem, ch ng dung vu kh va chc vu cua mnh e ha hiep boc lot ngi dan.

Noi cach khac, thanh Gioan Tay Gia khuyen moi ngi co kieu cach song va hanh x cong bang, yeu thng, lien i va biet ton trong tha nhan, lam the nao e loai tr ra khoi cuoc song cua chung ta moi hnh thc bao lc, ch ky, tnh gian doi la ao, long ham ho cua cai va t li, gay thiet thoi va au kho cho nhau. D nhien, kieu cach song tren ay cha u e con ngi co the tr thanh mon e va con cai cua Chua, nhng no la mot bc khi au cu the tot ep, giup sa soan tam hon on nhan Chua Cu The en.

Ngoai nhng kieu cach hanh x ke tren, cuoc song long tin cua ngi tn hu con phai mang mot ac thai khac, o la thai o ti vui ma ngon s Sophonia noi en trong chng 3,14-18. Ngon s Sophonia song vao cuoi the ky VII, va thi o co rat ong dan thanh Jerusalem va vung Judea chay theo cac than linh ngoai giao. Ho chu trng hoa ong cac thoi tuc ton th than ngoai nay vi viec phung s Thien Chua. Ngon s Sophonia a manh me to cao thai o lech lac va bat trung nay cua ho. Ong bao trc cho ho biet cac hnh phat ho se phai ganh chu, o la canh thanh thanh Jerusalem se b ao quan Babylon bua vay anh chiem.

e dien ta tai ng nay, ngon s dung kieu noi "Ngay Cua Giave". Trong y ngha Kinh Thanh, "Ngay Cua Thien Chua" am ch bien co Thien Chua phan x con ngi va moi loai, moi vat trong thi canh chung. Trong ngay lch s the gii ket thuc, Thien Chua ra tay uy quyen can thiep e tao dng tri mi at mi. o la thi gian quyet liet nh oat oi vi van menh con ngi, hoac rong m tam hon on nhan n cu o hoac t loai tr khoi hang ngu nhng ngi se c cu thoat.

Tuy nhien, ngon s Sophonia cung he m cho dan Do Thai long xot thng nhan lanh cua Thien Chua va s hien dien cu o cua Ngai. Thien Chua se en e thu hoi an phat, cham dt tnh trang oa ay buon thng cho ho va cu thoat ho. Chnh v the, ong mi goi moi ngi "hay vui len", hay reo ho hn h han hoan, v Sion la ngi con gai yeu cua Thien Chua. "Con gai" la kieu noi hay c th van cua cac dan toc vung Trung ong co dung e goi cac thanh pho vung bien.

Trong truyen thong Kinh Thanh, "con gai Sion" am ch nhom tn hu con sot cua dan Israel, tc nhng ngi a kien trung tin tng vao Thien Chua, tuan gi luat Ngai va mong ch ang Cu The en. "Vui len" cung la ong t thanh s Luca dung trong trnh thuat thien than Gabriel truyen tin cho Trinh N Maria. Bien co Chua Giesu Con Thien Chua Nhap The lam ngi e cu chuoc nhan loai la mot tin vui v ai. Chnh v the, nen s than mi chao Me Maria vi li chao la lung: "Hay vui len, ang ay n phuc".

Me Maria la ngi c Thien Chua yeu thng tuyen chon, nen c tran ay n thanh Chua. Me la hien than so con sot lai cua Israel, cua cong oan nho be gom cac tn hu a biet song trung thanh vi Thien Chua va li ha cua Ngai. ong thi Me cung la toan than cua Israel ang trong i n cu o thc hien trong lch s loai ngi. Me Maria la Sion mi, ni Thien Chua se xuong ng tr va song vi con cai loai ngi.

Trong chng 4,4 th thanh Phaolo tong o gi tn hu Philipphe, Ngai cung lap lai s iep Tin Mng ay va khuyen khch tn hu song vui ti, e trong cuoc i hay quen het moi kho khan au n tui nhuc va gian truan cay ang e ch con cam thay niem vui. Niem vui o c phat xuat t chnh tnh yeu thng cua Chua Giesu Kito, va Ngai giai thch ly do cua niem vui o la: Kito hu co nhieu ly do thuan tien e luon co thai o song vui ti. Bi v ke t khi Chua Giesu nhap the lam ngi, th Thien Chua a hien dien gia long tran gian va Ngai ong hanh vi ho, chia se moi bien co vui buon trong i ho.

Qua b tch ra toi, Ngai a giai thoat ho khoi xch xieng no le toi loi, tra lai cho ho s t do, n lam con cai Thien Chua. Tin vui cu o ay khong cho phep Kito hu buon sau that vong nh nhng ngi khong co niem tin. Co Chua trong long, co Chua trong i, co Chua ke ben th ngi Kito hu co c tat ca.

V the, ho phai song tin yeu pho thac va an bnh, ti vui, khong au lo, khong s hai. Ket hp vi Chua qua li cau nguyen, qua cuoc song oi thoai than tnh vi Ngai. Ho pho thac moi s cho Chua, va noi gng Chua Giesu song nhan hau, song tot vi moi ngi, yeu thng, thong cam va quang ai vi moi ngi. Neu Giao Hoi anh mat i s ti vui cua mnh, th ieu o co ngha la Giao Hoi a anh mat i tat ca. Khi o Giao Hoi khong lam chng cho niem hanh phuc la hon the cua Chua Kito na, va ieu o cung co ngha la tnh yeu a chet hay ang hap hoi. Tuy nhien, khi o Giao Hoi se khong con kha nang yeu thng con ngi hay yeu thng vi mot tnh yeu buon sau, ma tnh yeu buon sau th khong phai la tnh yeu.

Cung the, mot tn hu khong con kha nang song ti vui la dau ch ho cha gap g Thien Chua ch thc, Khi ngi Kito hu anh mat i niem vui, th ho phai t van lng tam mnh xem no co phai la au tr hay khong? Va neu qua that co nh vay, th ay la luc chung ta phai nghe li thanh Phaolo keu mi: "Anh ch em hay tm lai Chua Kito, ngha la mon qua va n thanh qu bau nhat trong Mua Vong hay sao?

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page