Suy Niem Phuc Am Hang Ngay

(Nhng bai suy niem hang ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Bay tuan VI Mua Phuc Sinh (Ga 16,23-28)

Tong o Tin Cay

 

Mot nha danh hoa Ha Lan a e lai cho the gii hn 800 bc tranh sn dau va 700 bc tranh khac trc khi ket lieu i mnh bang mot vien sung luc vao nam 1890, luc ay ong va mi 37 tuoi. Cuoc i cua nha danh hoa la mot chuoi dai nhng that bai. That bai v cuoc song lan nghe nghiep, va ong a co hn 1,500 bc ve, nhng khi con song ong ch ban c mot bc tranh vi tr gia 85 o la.

Mot lan ong c bao ch noi ti va ch c vai bc tranh em ra trien lam, v cac ban muon chieu long ong. Ong a ra i trong that bai ang cay cua cuoc i. Vay ma hien nay sau khi ong a chet moi mot bc tranh cua ong a tr gia ti hang trieu o la, va co le trong cuoc i ong, ong a chang bao gi dam ngh rang mnh co thien tai ve hoa, mot ieu ma the gii hom nay ang tan dng ve ong.

Anh ch em than men!

Tam trang cua nha danh hoa tren ay phan nao cung tng t vi tam trang cua phan ong trong chung ta. Nhan c chc phan lam con Thien Chua, nhng co may ai biet ro va hanh dien ve gia tr cua chc vu ay. Mot gia tr a c Chua Giesu noi en trong bai Tin Mng hom nay.

Anh ch em than men!

Trc ay, Chua Giesu giang day bang du ngon va ch khi rieng vi cac mon e, Ngai giai thch cho cac ong het thay moi ieu. Bay gi a en luc Chua Giesu khong dung du ngon e giang day, nhng Ngai noi thang cho ho hieu ve Cha vi cach thc than tnh gia Chua Giesu va cac mon e. c chon lam mon e nen ho c giai thch tng tan, v nhng g a nghe biet ni Cha th Chua Giesu a to lo het cho ho. Chia se cac hieu biet la yeu to can ban xay dng moi than tnh. Cang nhieu hieu biet c chia se th moi than tnh cang c tham thiet.

Con ngi ai cung qu trong ban tri ky v ch vi ngi ban nay ho mi chia se het moi ieu va ho hieu het c noi niem. Khi gi gam noi niem tam s vao cac mon e, Chua Giesu cung muon ho la ban tri ky cua Ngai. ay khong ch la mot gi gam li tam s ma thoi, nhng con tat ca con ngi cua Ngai.

Viec trao ban trong b tch Thanh The la dau chng Ngai muon ket hiep vi ho. Hay hanh ong vi Ngai va trong Ngai th ho se gap c ieu mong c. "V cac con nhan danh Thay ma xin cung Cha th Ngi se ban cho". T than phan toi t no le, cac mon e c nang len hang ban hu v Chua Giesu muon ho song nh Ngai trong chc phan lam Con Thien Chua - mot gia tr a b con ngi anh mat va c c Kito phuc hoi bang chnh s t hien cua Ngai. Vay qua cai chet cua c Kito, khong ch cac mon e ma con tat ca nhng ai tin Ngai eu c on nhan tc v ay. Va nh b tch Ra Toi, moi ngi Kito hu cung c lanh nhan tc hieu lam con Thien Chua. ay khong phai la mot tc hieu khoac len con ngi, nhng la mot tiep xuc vi s song Thien Chua. Vi c Kito va trong c Kito, ieu Kito hu cau xin se c nhan li. c Kito a em lai cho tn hu mot gia tr mi nhng ong thi Ngai oi buoc ho song xng ang vi gia tr ay: "Chnh Cha yeu men chung con bi v chung con yeu men Thay va tin rang Thay bi Thien Chua ma ra". Tin nhan va yeu men c Kito se cho phep ngi tn hu song trong tnh yeu cua Thien Chua. Nh cac tong o, Kito hu cung c Chua Giesu chon lam ban tri ky cua Ngai. Tat ca nhng hieu biet ve Thien Chua a c goi gon trong li Ngai, va chang the c goi la ban tri ky hoac la ke yeu men Ngai mot khi li Ngai b uoi i khong c on nhan va ap tra.

Qua bai Tin Mng hom nay, c mong rang moi ngi trong chung ta biet vui mng va hanh dien v a v lam con Thien Chua. Xin Chua cho chung con c luon song xng ang vi a v ay bang cach tin nhan va yeu men c Kito, e roi chung con se mai mai trong tnh yeu cua Chua. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page