Sac ch Spes Non Confundit

[Hy vong khong lam that vong]

cong bo nam thanh 2025

cua c Phanxico

 

Sac ch Spes Non Confundit [Hy vong khong lam that vong] cong bo nam thanh 2025 cua c Phanxico.

Vu Van An chuyen dch Viet ng

Vatican (VietCatholic News 10-05-2024) - Sac ch Spes Non Confundit [Hy vong khong lam that vong] cong bo nam thanh 2025 cua c Phanxico:

 

Sac Ch Cong Bo Nam Thanh Thng Le 2025

Phanxico, Giam Muc Rome,

Toi T Cac Toi T Chua

Gi Tat Ca Nhng Ai oc Th Nay

Mong Niem Hy Vong Tran ay Tam Hon Anh Ch Em

 

1. SPES NON CONFUNDIT. "Hy vong khong lam that vong" (Rm 5:5). Trong tinh than hy vong, Thanh Phaolo a gi nhng li khch le nay ti cong ong Kito hu Roma. Niem hy vong cung la thong iep trong tam cua Nam Thanh sap ti ma theo truyen thong co xa, c Giao Hoang cong bo 25 nam mot lan. Toi ngh en tat ca nhng ngi hanh hng hy vong se en Roma e trai nghiem Nam Thanh va en tat ca nhng ngi khac, mac du khong the en tham Thanh pho cua cac Tong o Phero va Phaolo, nhng se c hanh Nam Thanh tai cac Giao hoi a phng cua ho. oi vi tat ca moi ngi, c g Nam Thanh la mot thi iem gap g ch thc, ban than vi Chua Giesu, "canh ca" (x. Ga 10:7.9) n cu o cua chung ta, ang ma Giao hoi co nhiem vu phai loan bao luon luon, moi ni va cho tat ca moi ngi la " niem hy vong cua chung ta" (1Tm 1:1).

Moi ngi eu biet hy vong la g. Trong tam hon moi ngi, niem hy vong ng tr nh s khao khat va ch i nhng ieu tot ep se en, du chung ta khong biet tng lai se ra sao. Mac du vay, s khong chac chan ve tng lai oi khi co the gay ra nhng cam xuc mau thuan, t tin tng t tin en e ngai, t thanh than en lo lang, t xac tn chac chan en lng l va nghi ng. Chung ta thng gap nhng ngi chan nan, bi quan va hoai nghi ve tng lai, nh the khong g co the mang lai cho ho hanh phuc. oi vi tat ca chung ta, c g Nam Thanh la mot c hoi e oi mi trong niem hy vong. Li Chua giup chung ta tm ra ly do cho niem hy vong o. Lay no lam hng dan, chung ta hay quay tr lai vi s iep ma Thanh Phaolo muon truyen at cho cac Kito hu Roma.

Mot li hy vong

2. "V chung ta c cong chnh hoa bi c tin, nen chung ta c bnh an vi Thien Chua qua Chua chung ta la Chua Giesu Kito, nh Ngi ma chung ta co c an sung trong o chung ta ang song; va chung ta t hao ve niem hy vong c chia se vinh quang cua Thien Chua... Niem hy vong khong lam that vong, bi v tnh yeu cua Thien Chua a o vao long chung ta qua Chua Thanh Than a c ban cho chung ta" (Rm 5:1-2.5). Trong oan nay, Thanh Phaolo cho chung ta nhieu ieu e suy gam. Chung ta biet rang Th gi tn hu Roma a anh dau mot bc ngoat quyet nh trong cong cuoc truyen giao cua ngai. Cho en luc o, ngai a thc hien hoat ong cua mnh phan pha ong cua e quoc, nhng bay gi ngai quay sang Rome va tat ca nhng g Rome co y ngha trong mat the gii. Trc mat ngai la mot th thach ln lao ma ngai a am nhan v muc ch rao giang Tin Mng, mot th thach khong co rao can hay gii han. Giao Hoi Roma khong do Thanh Phaolo thanh lap, tuy nhien ngai cam thay c thuc ay phai nhanh chong en o e mang en cho moi ngi Tin Mng cua Chua Giesu Kito, ang chu ong inh va song lai t coi chet, mot s iep hy vong hoan thanh nhng li ha co xa, dan en vinh quang va, at nen tang trong tnh yeu, khong lam moi ngi that vong.

3. Niem hy vong nay sinh t tnh yeu va da tren tnh yeu tuon chay t trai tim b am thau cua Chua Giesu tren thap gia: "V neu khi con la thu ch, chung ta a c hoa giai vi Thien Chua qua cai chet cua Con Ngi, th chac chan hn na, sau khi a c hoa giai, chung ta se c cu nh s song cua Ngi" (Rm 5:19). S song o tr nen ro rang trong i song c tin cua chung ta, bat au bang B tch Ra toi, phat trien trong s ci m on nhan an sung cua Thien Chua va c sinh ong bi mot niem hy vong khong ngng c oi mi va cung co bi hoat ong cua Chua Thanh Than.

Bang s hien dien thng xuyen cua Ngi trong i song cua Giao hoi l hanh, Chua Thanh Than soi sang moi tn hu bang anh sang hy vong. Ngi gi cho anh sang o luon chay, nh ngon en luon chay, e duy tr va tiep them sinh lc cho cuoc song cua chung ta. Niem hy vong Kito giao khong la doi hay lam that vong v no da tren s chac chan rang khong co g va khong ai co the tach chung ta ra khoi tnh yeu cua Thien Chua: "Ai se tach chung ta ra khoi tnh yeu cua Chua Kito? Phai chang la hoan nan, khon cung, bat b, oi khat, tran truong, nguy hiem hay gm giao? Khong, trong tat ca nhng ieu nay, chung ta con hn ca nhng ngi chien thang nh ang a yeu thng chung ta. V toi tin chac rang ca cai chet, s song, cac thien than, nhng ke thong tr, nhng g hien tai, nhng g se en, nhng quyen lc, chieu cao, chieu sau, hay bat c ieu g khac trong moi tao vat, se khong the tach chung ta ra khoi tnh yeu cua Thien Chua trong c Giesu Kito, Chua chung ta" (Rm 8:35.37-39). ay chung ta thay ly do tai sao niem hy vong nay van ton tai gia nhng th thach: c at nen tang tren c tin va c nuoi dng bi c ai, no giup chung ta tien bc trong cuoc song. Nh Thanh Augustino nhan xet: "Du bac song nao, chung ta cung khong the song neu khong co ba khuynh hng nay cua tam hon, o la tin, cay [hy vong] va yeu men". [1]

4. Thanh Phaolo la ngi thc te. Ngai biet rang cuoc song co nhng niem vui va noi buon, tnh yeu b th thach gia nhng th thach, va niem hy vong co the tan v trc au kho. Du vay, ngai van co the viet: "Chung ta khoe mnh trong au kho, v biet rang au kho sinh ra kien nhan, kien nhan sinh ra ngh lc, ngh lc sinh ra hy vong" (Rm 5:3-4). oi vi Thanh Tong o, nhng th thach va gian kho anh dau cuoc i cua nhng ngi rao giang Tin mng gia s hieu lam va bach hai (x. 2 Cr 6:3-10). Tuy nhien, trong chnh nhng boi canh o, ben kia bong toi, chung ta thoang thay mot anh sang: chung ta nhan ra rang viec truyen giang tin mng c duy tr bi sc manh phat ra t thap gia va s phuc sinh cua Chua Kito. Bang cach nay, chung ta hoc thc hanh mot nhan c gan lien vi niem hy vong, o la s kien nhan. Trong the gii phat trien nhanh chong cua chung ta, chung ta a quen vi viec mong muon moi th ngay bay gi. Chung ta khong con co thi gian e ben ngi khac na; ngay ca cac gia nh cung kho co the oan tu va vui ve ben nhau. S kien nhan a b mat i bi s voi vang ien cuong, va ieu nay to ra co hai, v no dan en s thieu kien nhan, lo lang va tham ch bao lc vo c, dan en nhieu bat hanh va quy cai toi nhieu hn.

Cung khong co nhieu cho cho s kien nhan trong thi ai Internet nay, khi khong gian va thi gian nhng cho cho cai "bay gi" luon hien hu. Neu chung ta van co the chiem ngng s sang the vi cam giac knh s, chung ta co the hieu ro hn tam quan trong cua s kien nhan. Chung ta co the anh gia cao s thay oi cua cac mua va mua mang, quan sat i song cua ong vat va chu ky tang trng cua chung, ong thi tan hng tam nhn ro rang cua Thanh Phanxico. Trong Bai ca cac tao vat, c viet cach ay ung 800 nam, Thanh Phanxico nhn moi thu tao nh mot ai gia nh va co the goi mat tri la "anh trai" va mat trang la "em gai". [2] Mot s anh gia mi ve gia tr cua s kien nhan ch co the mang lai li ch cho chnh chung ta va cho ngi khac. Thanh Phaolo thng noi ve s kien nhan trong boi canh chung ta can co s kien tr va tin tng vao nhng li ha cua Thien Chua. Tuy nhien, trc het, ngai lam chng cho s kien nhan cua chnh Thien Chua, la "Thien Chua cua moi s kien nhan va khch le" (Rm 15:5). S kien nhan, mot trong nhng hoa trai cua Chua Thanh Than, nang va cung co niem hy vong cua chung ta nh mot nhan c va mot loi song. Xin cho chung ta hoc cach cau nguyen thng xuyen e co c n kien nhan, von va la con gai cua niem hy vong va la nen tang vng chac cua no.

Mot hanh trnh hy vong

5. S tng tac gia hy vong va kien nhan lam cho chung ta thay ro rang i song Kito hu la mot cuoc hanh trnh mi goi nhng khoanh khac manh liet hn e khuyen khch va nang niem hy vong nh ngi ban ong hanh thng xuyen hng dan cac bc cua chung ta hng ti muc tieu gap g Chua Giesu. Toi thch ngh rang viec cong bo Nam Thanh au tien vao nam 1300 c bat au bang mot cuoc hanh trnh an sung c linh ao bnh dan gi hng. Lam sao chung ta co the khong nh lai nhng cach thc khac nhau ma an sung tha th a c o xuong tren Dan thanh va trung thanh cua Thien Chua? Chang han, chung ta c nhac nh ve li "Xin tha th" v ai ma Thanh Celestine V a ban cho tat ca nhng ngi en tham Vng cung thanh ng Santa Maria di Collemaggio Aquila vao cac ngay 28 va 29 thang 8 nam 1294, sau nam trc khi c Giao Hoang Boniface VIII thiet lap Nam Thanh. Giao Hoi a trai nghiem an sung cua Nam Thanh nh s tuon o long thng xot cua Thien Chua. Tham ch trc o, vao nam 1216, c Giao Hoang Honorius III a cau xin Thanh Phanxico ban n toan xa cho tat ca nhng ai en tham Porziuncola trong hai ngay au thang Tam. ieu tng t cung co the noi ve cuoc hanh hng en Santiago de Compostela: vao nam 1222, c Giao Hoang Callistus II a cho phep c hanh Nam Thanh o bat c khi nao Le Thanh Tong o Giacobe ri vao Chua nhat. That tot khi nhng c hanh Nam Thanh "phan tan" nh vay van tiep tuc, e sc manh tha th cua Thien Chua co the nang va ong hanh vi cac cong ong va ca nhan tren con ng hanh hng cua ho.

Tat nhien, hanh hng la mot yeu to c ban cua moi s kien Nam Thanh. Bat au mot cuoc hanh trnh theo truyen thong gan lien vi hanh trnh tm kiem y ngha cuoc song cua con ngi. Mot cuoc hanh hng i bo la mot s tr giup tuyet vi e tai kham pha gia tr cua s im lang, no lc va s n gian cua cuoc song. Trong nam ti, nhng ngi hanh hng hy vong chac chan se du hanh tren nhng con ng co xa va hien ai hn e trai nghiem Nam Thanh mot cach tron ven. Tai Roma, cung vi nhng chuyen vieng tham thong thng ti cac ham mo va Bay Nha th, cac hanh trnh c tin khac se c e xuat. Hanh trnh t nc nay sang nc khac nh the bien gii khong con quan trong na, va i t thanh pho nay sang thanh pho khac e chiem ngng ve ep cua sang the va nhng kiet tac nghe thuat, chung ta hoc cach tran trong s phong phu cua nhng trai nghiem va nen van hoa khac nhau, ong thi c truyen cam hng e nang cao ve ep o, trong li cau nguyen, vi Thien Chua, trong s ta n v nhng cong viec ky dieu cua Ngi. Cac Nha th Nam Thanh doc theo cac tuyen ng hanh hng va trong thanh pho Roma co the ong vai tro la oc ao tam linh va la ni ngh ngi tren cuoc hanh hng c tin, ni chung ta co the uong c nhng nguon hy vong, tren het bang cach en vi b tch Hoa Giai, khi iem thiet yeu cua bat c cuoc hanh trnh hoan cai thc s nao. Trong cac Giao hoi a phng, can ac biet quan tam en viec chuan b cho cac linh muc va tn hu c hanh b tch Xng toi va lam cho b tch nay san sang di hnh thc ca nhan.

Mot cach ac biet, toi muon mi goi cac tn hu cua cac Giao hoi ong phng, ac biet la nhng ngi a hiep thong tron ven vi ngi ke v Thanh Phero, hay tham gia vao cuoc hanh hng nay. Ho a phai chu au kho rat nhieu, tham ch cho en chet, v long trung thanh cua ho vi Chua Kito va Giao hoi, va v the ho cam thay mnh c chao on ac biet tai Thanh pho Rome nay cung la Me cua ho va tran trong rat nhieu ky niem ve s hien dien cua ho. Giao Hoi Cong Giao, c lam phong phu nh cac phung vu co xa cung nh nen than hoc va tam linh cua cac Giao Phu, cac tu s va nha than hoc, muon the hien mot cach bieu tng viec om hon ho va cac anh ch em Chnh thong giao cua ho trong thi iem ho phai chu ng Con ng Thap gia cua rieng mnh, thng b bao lc va bat on buoc phai ri bo que hng, vung at thanh cua mnh e en nhng ni an toan hn. oi vi ho, niem hy vong nay sinh t viec biet rang ho c Giao hoi yeu thng, khong bo ri ho ma theo ho bat c ni nao ho i, se lam cho bieu tng cua Nam Thanh tr nen manh me hn.

6. Nam Thanh 2025 tiep noi cac cuoc c hanh an sung trc o. Trong Nam Thanh Thng Le va qua, chung ta a vt qua ngng ca hai thien nien ky ke t ngay Chua Giesu Kito giang sinh. Sau o, vao ngay 13 thang 3 nam 2015, toi a cong bo Nam Thanh Ngoai thng nham muc ch lam cho moi ngi biet en va khuyen khch cuoc gap g vi "khuon mat thng xot cua Thien Chua", [3] thong iep cot loi cua Tin Mng cho moi ngi nam n moi thi va moi ni. Gi ay a en mot Nam Thanh mi, khi mot lan na Ca Thanh se c m ra e mi goi moi ngi trai nghiem manh liet tnh yeu cua Thien Chua, anh thc trong tam hon niem hy vong chac chan ve n cu o ni Chua Kito. Nam Thanh cung se hng dan cac bc cua chung ta hng ti mot le ky niem c ban khac cho tat ca cac Kito hu: nam 2033 se anh dau ky niem hai nghn nam n cu chuoc at c nh cuoc kho nan, cai chet va s phuc sinh cua Chua Giesu. Chung ta sap thc hien mot cuoc hanh hng c anh dau bang nhng s kien trong ai, trong o an sung cua Thien Chua i trc va ong hanh vi dan cua Ngi khi ho tien bc vng chac trong c tin, tch cc trong bac ai va kien nh trong niem hy vong (x. 1 Tx 1:3).

c nang bi truyen thong cao ca nay, va chac chan rang Nam Thanh se la mot trai nghiem song ong ve an sung va hy vong oi vi toan the Giao hoi, toi sac ch rang Ca Thanh cua Vng cung thanh ng Thanh Phero Vatican se c m vao ngay 24 thang 12 nam 2024, do o khai mac Nam Thanh Thng Le. Vao Chua nhat tuan sau, ngay 29 thang 12 nam 2024, toi se m Ca Thanh tai thanh ng cua toi, Thanh Gioan Laterano, ma vao ngay 9 thang 11 nam nay se ky niem 1700 nam cung hien. Sau o, vao ngay 1 thang 1 nam 2025, Le Trong knh c Maria, Me Thien Chua, Ca Thanh cua Vng cung thanh ng c Ba Ca se c m ra. Cuoi cung, Chua nhat, ngay 5 thang 1 nam 2025, se anh dau viec m Ca Thanh cua Vng cung thanh ng Thanh Phaolo Ngoai Thanh. Ba Ca Thanh cuoi cung nay se ong lai vao Chua nhat ngay 28 thang 12 nam 2025.

Toi con sac ch rang vao Chua nhat, ngay 29 thang 12 nam 2024, tai moi nha th chnh toa va nha th ong chnh toa, cac giam muc giao phan se c hanh Thanh le long trong khai mac Nam Thanh, s dung cac ch dan nghi thc se c cung cap cho dp o. oi vi cac buoi c hanh tai cac nha th ong chnh toa, v tr giam muc co the c am nhan bi mot ai bieu c ch nh phu hp. Mot cuoc hanh hng khi hanh t mot nha th c chon lam ni tu tap [collectio]va sau o tien ti nha th chnh toa co the tng trng cho cuoc hanh trnh hy vong, c soi sang bi li Chua, hiep nhat moi tn hu. Trong cuoc hanh hng nay, co the oc cac oan trong Tai lieu nay, cung vi viec cong bo An xa se c lanh theo cac quy nh trong cac ch dan nghi thc neu tren. Nam Thanh se ket thuc tai cac Giao hoi a phng vao Chua Nhat, ngay 28 thang 12 nam 2025; trong nam, can phai thc hien moi no lc e dan Chua co the tham gia tron ven vao viec loan bao niem hy vong vao an sung cua Thien Chua va vao nhng dau ch chng to hieu qua cua viec nay.

Nam Thanh Thng Le se ket thuc bang viec ong Ca Thanh trong Vng cung thanh ng Thanh Phero Vatican vao ngay 6 thang 1 nam 2026, Le Trong Hien Linh cua Chua. Trong Nam Thanh, c g anh sang hy vong Kito giao soi sang moi ngi nam n, nh mot thong iep ve tnh yeu Thien Chua gi en tat ca moi ngi! Va nguyen xin Giao Hoi trung thanh lam chng cho s iep nay moi ni tren the gii!

Dau hieu hy vong

7. Ngoai viec tm thay niem hy vong ni an sung cua Thien Chua, chung ta con c mi goi kham pha niem hy vong ni nhng dau ch cua thi ai ma Chua ban cho chung ta. Nh Cong ong Vatican II a nhan xet: "Trong moi thi ai, Giao hoi co trach nhiem oc cac dau ch cua thi ai va giai thch chung di anh sang Tin Mng. Bang cach nay, bang ngon ng thch hp vi moi the he, Giao Hoi co the tra li nhng cau hoi dai dang cua moi ngi ve y ngha cua cuoc song hien tai va cuoc song mai sau, cung nh moi lien he gia ieu nay vi ieu kia". [4] Chung ta can nhan ra s tot lanh bao la hien dien trong the gii cua chung ta, keo chung ta b cam do ngh rang mnh b s ac va bao lc tran ngap. Nhng dau ch cua thi ai, trong o co s khao khat cua tam hon con ngi can en s hien dien cu o cua Thien Chua, phai tr thanh nhng dau ch cua niem hy vong.

8. Dau ch hy vong au tien phai la c muon hoa bnh trong the gii cua chung ta, mot the gii mot lan na lai chm am trong bi kch chien tranh. Bat chap nhng noi kinh hoang trong qua kh, nhan loai ang phai oi dien vi mot th thach khac, khi nhieu dan toc tr thanh nan nhan cua s tan bao va bao lc. Tng lai se ra sao oi vi nhng dan toc a phai chu ng qua nhieu au kho nay? Lam sao li cau xin giup tuyet vong cua ho lai khong thuc ay cac nha lanh ao the gii giai quyet vo so xung ot khu vc v nhng hau qua co the xay ra bnh dien hoan cau? Co qua ang khong khi m rang cac vu kh se im lang va ngng trut xuong s huy diet va chet choc? Mong Nam Thanh nhac nh chung ta rang nhng ai xay dng hoa bnh se c goi la "con cai Thien Chua" (Mt 5:9). Nhu cau hoa bnh thach thc tat ca chung ta va oi hoi phai thc hien nhng bc i cu the. Cau mong nen ngoai giao khong met moi trong cam ket tm kiem, vi long can am va tnh sang tao, moi c hoi e thc hien cac cuoc am phan nham at c mot nen hoa bnh lau dai.

9. Nhn ve tng lai vi niem hy vong cung oi hoi phai co nhiet huyet vi cuoc song va san sang chia se no. ang buon thay, trong nhieu tnh huong ieu nay lai b thieu. Hau qua au tien cua viec nay la mat i c muon truyen s song. Mot so quoc gia ang trai qua tnh trang ty le sinh giam ang bao ong do toc o phat trien chong mat ngay nay, nhng lo ngai ve tng lai, thieu an ninh viec lam va cac chnh sach xa hoi ay u, cung nh cac mo hnh xa hoi co chng trnh ngh s c ch ao bi viec tm kiem li nhuan hn la quan tam ti cac moi quan he. mot so khu vc nhat nh, xu hng "o loi cho s gia tang dan so, thay v chu ngha tieu dung cc oan va co chon loc cua mot so ngi, la mot cach e t choi oi dien vi cac van e [thc te]". [5]

S ci m vi s song va vai tro lam cha me co trach nhiem la ke hoach ma ang Tao Dng a gieo vao tam hon va than xac con ngi nam n, mot s menh ma Chua a giao pho cho cac cap v chong va cho tnh yeu cua ho. ieu cap bach la luat phap co trach nhiem ve pha cac quoc gia phai c i kem vi s ho tr vng chac cua cac cong ong tn hu va toan the cong ong dan s trong tat ca cac thanh phan cua no. V c muon cua ngi tre sinh ra nhng con trai va con gai mi nh mot dau hieu hoa trai cua tnh yeu cua ho bao am mot tng lai cho moi xa hoi. ay la van e cua niem hy vong: no c sinh ra t niem hy vong va no tao ra niem hy vong.

Do o, cong ong Kito hu phai i au trong viec ch ra s can thiet cua mot giao c xa hoi e ho tr va nuoi dng niem hy vong, mot giao c bao gom ch khong mang tnh y thc he, hoat ong v mot tng lai tran ngap tieng ci cua tre s sinh va tre nho, e lap ay nhng chiec noi trong rong rat nhieu ni tren the gii cua chung ta. Tuy nhien, tat ca chung ta can tm lai niem vui song, v con ngi nam n, c tao dng theo hnh anh va giong Thien Chua (x. St 1:26), khong the hai long vi viec song theo tng ngay, an long vi ay va bay gi va ch tm kiem s thoa man trong cac thc tai vat chat. ieu nay dan en mot chu ngha ca nhan hep hoi va anh mat niem hy vong; no gay ra mot noi buon ong lai trong tam hon va sinh ra nhng ket qua cua s bat man va khong khoan dung.

10. Trong Nam Thanh, chung ta c mi goi tr thanh nhng dau ch hy vong hu hnh cho nhng anh ch em ang trai qua bat c kho khan nao. Toi ngh en nhng tu nhan, b tc oat t do, hang ngay cam thay s khac nghiet cua viec giam gi va nhng han che cua no, thieu tnh cam va, trong mot so trng hp, thieu ton trong con ngi ho. Toi e ngh rang trong Nam Thanh nay, cac chnh phu hay thc hien nhng sang kien nham khoi phuc lai niem hy vong; cac hnh thc an xa hoac tha th nham giup cac ca nhan lay lai niem tin vao ban than va xa hoi; va cac chng trnh tai hoa nhap cong ong, trong o co cam ket cu the ve viec ton trong phap luat.

ay la mot li keu goi co xa, c rut ra t li Thien Chua, li ma s khon ngoan cua Ngi luon hp thi. No keu goi nhng hanh ong khoan dung va giai phong e tao ieu kien cho nhng khi au mi: "Cac ngi se thanh hoa nam th nam mi va se cong bo t do tren khap at nc cho moi c dan cua no" (Lv 25:10). The che nay cua luat Mose sau nay a c tien tri Isaia ap dung: "Chua a sai toi i loan bao Tin Mng cho nhng ngi b ap bc, bang bo nhng tam long tan v, cong bo lenh t do cho nhng ke b giam cam va tra t do cho nhng ke b tu, cong bo nam hong an cua Chua" (Is 61:1-2). Chua Giesu a bien nhng li o thanh cua rieng mnh khi bat au s vu cua mnh, t gii thieu mnh la ngi hoan thanh "nam hong an cua Chua" (x. Lc 4:18-19). moi ni tren the gii, cac tn hu va ac biet la cac Muc t cua ho nen ong long yeu cau nhng ieu kien xng ang cho nhng ngi trong tu, ton trong nhan quyen cua ho va tren het la bai bo an t hnh, mot ieu khoan trai ngc vi c tin Kito giao va mot th loai bo moi hy vong c tha th va phuc hoi. [6] e cong hien cho cac tu nhan mot dau hieu cu the cua s gan gui, chnh toi muon m mot Ca Thanh trong nha tu, nh mot dau hieu mi goi cac tu nhan nhn ve tng lai vi niem hy vong va mot cam giac tin tng mi me.

11. Nhng dau hieu hy vong cung nen c bieu lo vi ngi benh, tai nha hoac tai benh vien. Nhng au kho cua ho co the c xoa du nh s gan gui va yeu thng cua nhng ngi en tham ho. Nhng cong viec cua long thng xot cung la nhng cong viec cua niem hy vong lam nay sinh long biet n sau sac. Long biet n cung nen c the hien oi vi tat ca nhng nhan vien y te, nhng ngi thng trong ieu kien bap benh, thc hien s menh cua mnh vi s quan tam va cham soc lien tuc oi vi ngi benh va nhng ngi de b ton thng nhat.

Cung can phai quan tam toan dien en tat ca nhng ngi trong hoan canh ac biet kho khan, nhng ngi gap phai nhng yeu uoi va han che cua mnh, ac biet la nhng ngi b anh hng bi benh tat hoac khuyet tat lam han che nghiem trong s oc lap va t do ban than cua ho. S cham soc danh cho ho la mot bai thanh ca ve pham gia con ngi, mot bai hat hy vong keu goi s tham gia hp xng cua toan the xa hoi.

12. Nhng dau hieu hy vong cung can thiet oi vi nhng ngi la hien than cua niem hy vong, tc la gii tre. ang buon thay, ho thng thay c m, khat vong cua mnh b that vong. Chung ta khong c lam ho that vong, v tng lai phu thuoc vao long nhiet tnh cua ho. That hai long khi thay ngh lc ma ho bieu lo, chang han nh bang cach xan tay ao va tnh nguyen giup khi tham hoa xay ra va moi ngi ang gap kho khan. Tuy nhien, that ang buon khi thay nhng ngi tre khong co niem hy vong, nhng ngi phai oi dien vi mot tng lai khong chac chan va khong ha hen, nhng ngi thieu viec lam hoac s am bao ve cong viec, hoac nhng trien vong thc te sau khi hoc xong. Neu khong hy vong rang c m cua ho co the thanh hien thc, chac chan ho se tr nen chan nan va b ph. Viec chay tron vao ma tuy, chap nhan rui ro va theo uoi niem vui nhat thi ac biet gay hai nhieu hn cho ho, v no khien ho khep kn trc ve ep va s phong phu cua cuoc song, ong thi co the dan en tram cam va tham ch ca nhng hanh ong t huy hoai ban than. V ly do nay, Nam Thanh phai truyen cam hng cho Giao hoi no lc hn na e tiep can ho. Vi niem am me mi, chung ta hay the hien s quan tam va cham soc oi vi thanh thieu nien, sinh vien va cac cap v chong tre, the he ang len. Chung ta hay en gan ngi tre, v ho la niem vui va hy vong cua Giao hoi va the gii!

13. Nhng dau hieu hy vong cung phai hien dien ni nhng ngi di c ri bo que hng e tm kiem mot cuoc song tot ep hn cho ban than va gia nh ho. Nhng ky vong cua ho khong c lam that vong bi nhng thanh kien va s t choi. Tinh than chao on, bao trum moi ngi vi s ton trong pham gia cua ho, phai i kem vi tinh than trach nhiem, keo bat c ai cung b t choi quyen c song mot cach xng ang. Nhng ngi lu vong, nhng ngi phai di tan va nhng ngi t nan, nhng ngi b cang thang quoc te buoc phai di c e tranh chien tranh, bao lc va phan biet oi x, phai c am bao an ninh va tiep can viec lam va giao duc, nhng phng tien ho can e tm cho ng cua mnh trong boi canh xa hoi mi.

Cau mong cong ong Kito giao luon san sang bao ve quyen li cua nhng ngi de b ton thng nhat, m rong ca chao on ho, keo co ai b cp i niem hy vong ve mot tng lai tot ep hn. c g nhng li cua Chua trong du ngon ve Cuoc Phan Xet Cuoi Cung luon vang vong trong tam hon chung ta: "Ta la khach la va cac con a on tiep Ta" v "nh cac con a lam vi mot trong nhng ngi hen mon nhat trong so nhng ngi anh ch em nay cua Ta, cac con a lam ieu o vi Ta" (Mt 25:35.40).

14. Nhng ngi ln tuoi thng xuyen cam thay co n va b bo ri cung xng ang co c nhng dau hieu hy vong. Viec quy trong kho bau ma ho co, nhng kinh nghiem song, s khon ngoan tch luy va s ong gop ma ho van co the thc hien, la trach nhiem cua cong ong Kito hu va xa hoi dan s, von c keu goi hp tac e cung co giao c gia cac the he.

ay toi cung muon e cap en ong ba, nhng ngi ai dien cho viec truyen lai c tin va s khon ngoan cho the he tre. Cau mong ho tm c s nang trong long biet n cua con cai va tnh yeu cua con chau, nhng ngi kham pha ra ni ho coi nguon cung nh nguon cam thong va khch le.

15. Toi het long cau xin niem hy vong o c ban cho hang ty ngi ngheo, nhng ngi thng thieu nhng th thiet yeu cho cuoc song. Trc lan song lien tuc cua nhng hnh thc ban cung hoa mi, chung ta co the de dang tr nen quen thuoc va cam chu. Tuy nhien, chung ta khong c nham mat trc nhng tnh huong bi tham ma chung ta ang gap phai xung quanh mnh, khong ch mot so ni tren the gii. Moi ngay chung ta gap nhng ngi ngheo kho; ho tham ch co the la hang xom cua chung ta. Thng th ho vo gia c hoac thieu lng thc u dung trong ngay. Ho phai chu ng s loai tr va th cua nhieu ngi. That la tai tieng khi trong mot the gii s hu nhng nguon tai nguyen doi dao, phan ln c danh cho viec san xuat vu kh, ngi ngheo van tiep tuc la "ai a so dan so cua hanh tinh, hang ty ngi. Ngay nay, ho c e cap en trong cac cuoc thao luan kinh te va chnh tr quoc te, nhng ngi ta thng co an tng rang cac van e cua ho c a ra nh mot s suy ngh muon mang, mot cau hoi c them vao gan nh ngoai ngha vu hoac theo mot cach hi ht, neu khong b coi n thuan ch la thiet hai phu them. Qua thc, khi tat ca a c noi va lam, ho thng xuyen ng v tr cuoi cung". [7] Chung ta ng quen: ngi ngheo hau nh luon luon la nan nhan, ch khong phai la nhng ngi ang trach.

Li keu goi hy vong

16. Nhac lai s iep lau i cua cac v tien tri, Nam Thanh nhac nh chung ta rang cua cai tren trai at khong danh cho mot so t ngi co ac quyen, ma danh cho tat ca moi ngi. Ngi giau phai rong lng va khong ri mat khoi khuon mat cua anh ch em ang gap kho khan. ay toi ac biet ngh en nhng ngi thieu nc va lng thc: nan oi la mot gng xau, mot vet thng h tren than the nhan loai chung ta, va no keu goi tat ca chung ta nghiem tuc kiem tra lng tam. Toi nhac lai li keu goi cua toi rang "vi so tien chi cho vu kh va cac chi tieu quan s khac, chung ta hay thanh lap mot quy hoan cau e cuoi cung co the cham dt nan oi va ho tr s phat trien nhng quoc gia ngheo nhat, e cong dan cua ho khong phai dung en nhng hoan canh bao lc hoac hao huyen, hoac phai ri bo que hng e tm kiem mot cuoc song xng ang hn". [8]

Mot li keu goi chan thanh khac ma toi a ra trong Nam Thanh sap ti la hng ti cac quoc gia giau co hn. Toi yeu cau ho tha nhan tam quan trong cua rat nhieu quyet nh trong qua kh cua ho va quyet tam tha nhng khoan n cho nhng quoc gia se khong bao gi co kha nang tra c. Hn ca van e ve s rong lng, ay la van e ve cong ly. Ngay nay, moi chuyen cang tr nen nghiem trong hn bi mot hnh thc bat cong mi ma chung ta ngay cang nhan ra, o la "mon 'n sinh thai' thc s hien hu, ac biet la gia mien Bac va mien Nam hoan cau, lien quan en s mat can bang thng mai vi nhng anh hng en moi trng va viec s dung tai nguyen thien nhien khong can xng cua mot so quoc gia trong thi gian dai". [9] Nh Thanh Kinh day, trai at la cua Chua va tat ca chung ta song trong o vi t cach la "khach la va ta ien" (Lv 25:23). Neu chung ta thc s mong muon chuan b mot con ng dan en hoa bnh tren the gii, chung ta hay dan than khac phuc nhng nguyen nhan sau xa cua s bat cong, giai quyet nhng khoan n bat cong va khong the tra c cung nh cho ngi oi an.

17. Nam Thanh sap ti cung se trung vi mot ngay quan trong oi vi moi Kito hu, o la mng 1,700 nam ky niem ai Cong ong Ni-xe-a. ieu ang lu y la, t thi cac tong o, cac giam muc a tu hop trong nhieu dp khac nhau e thao luan ve cac van e tn ly va cac van e ky luat. Trong nhng the ky au tien cua Kito giao, cac thng hoi ong giam muc thng xuyen dien ra ca ong va Tay, cho thay tam quan trong cua viec bao am s hiep nhat cua dan Chua va viec trung thanh loan bao Tin Mng. Nam Thanh co the la mot c hoi quan trong e a ra cach dien at cu the ve hnh thc ong ngh nay, mot hnh thc ma cong ong Kito giao ngay nay coi la ngay cang can thiet e ap ng nhu cau cap bach ve viec truyen giang tin mng. Tat ca nhng ngi a c ra toi, vi ac sung va tha tac vu tng ng cua mnh, eu co trach nhiem am bao rang nhng dau ch hy vong a dang lam chng cho s hien dien cua Thien Chua tren the gii.

Cong ong Ni-xea tm cach bao ton s hiep nhat cua Giao hoi, von ang b e doa nghiem trong bi viec phu nhan than tnh tron ven cua Chua Giesu Kito va do o s ong ban the cua Ngi vi Chua Cha. Khoang ba tram giam muc a tham gia, c trieu tap theo lenh cua Hoang e Constantino; Cuoc gap g au tien cua ho dien ra tai Cung ien Hoang gia vao ngay 20 thang 5 nam 325. Sau nhieu cuoc tranh luan khac nhau, nh an sung cua Chua Thanh Than, ho a nhat tr chap thuan Kinh Tin Knh ma chung ta van oc moi Chua nhat khi c hanh B tch Thanh The. Cac Ngh phu Cong ong a chon bat au Kinh Tin Knh o bang cach s dung lan au tien cau noi "Chung toi tin", [10] nh mot dau hieu cho thay tat ca cac Giao hoi eu hiep thong va tat ca cac Kito hu eu tuyen xng cung mot c tin.

Cong ong Ni-xe-a la mot cot moc quan trong trong lch s Giao hoi. Viec c hanh ngay ky niem nay mi goi cac Kito hu cung hat ca ngi va ta n Thien Chua Ba Ngoi va ac biet la Chua Giesu Kito, Con Thien Chua, "ong ban the vi Chua Cha", [11] ang a mac khai cho chung ta mau nhiem tnh yeu o. ong thi, Ni-xe-a ai dien cho li keu goi tat ca cac Giao hoi va Cong ong Giao hoi hay kien tr tren con ng hng ti s hiep nhat hu hnh va tm kiem nhng cach thc phu hp e ap lai li cau nguyen cua Chua Giesu "e tat ca nen mot. Lay Cha, nh Cha trong Con va Con trong Cha, xin cho chung cung trong Chung ta, e the gian tin rang Cha a sai Con" (Ga 17:21).

Cong ong Ni-xe-a cung thao luan ve ngay le Phuc sinh. Cho en ngay nay, nhng cach tiep can khac nhau oi vi van e nay van ngan can viec c hanh bien co can ban ve c tin cua chung ta trong cung mot ngay. Theo Chua quan phong, mot le ky niem chung se dien ra vao nam 2025. Ch g ay la li keu goi tat ca cac Kito hu, ong va Tay, hay thc hien mot bc quyet nh hng ti s hiep nhat quanh mot ngay Le Phuc Sinh chung. Chung ta nen t nhac nh mnh rang nhieu ngi, khong he biet en nhng tranh cai trong qua kh, a khong hieu c tai sao s chia re trong van e nay co the tiep tuc ton tai.

Kien nh trong hy vong

18. Niem hy vong [c cay], cung vi c tin va c ai, tao thanh bo ba "nhan c oi than" dien ta tam iem cua i song Kito hu (x. 1 Cr 13:13; 1 Tx 1:3). Trong s thong nhat khong the tach ri cua chung, co the noi, niem hy vong la nhan c mang lai hng i va muc ch noi tam cho cuoc song cua cac tn hu. V ly do nay, Thanh Tong o Phao-lo khuyen khch chung ta "hay vui mng trong hy vong, nhn nhuc trong au kho va kien tr cau nguyen" (Rm 12:12). Chac chan chung ta can "doi dao trong hy vong" (x. Rm 15:13), e chung ta co the lam chng ang tin cay va hap dan cho c tin va tnh yeu ng tr trong tam hon chung ta; e c tin cua chung ta c vui ti va c ai cua chung ta c nhiet tnh; va rang moi ngi chung ta co the n mot nu ci, mot c ch nho cua tnh ban, mot cai nhn t te, mot oi tai san sang, mot viec lam tot, vi nhan thc rang, trong Thanh Than cua Chua Giesu, nhng ieu nay co the tr thanh, oi vi nhng ai on nhan chung, nhng hat giong hy vong doi dao. Tuy nhien, c s hy vong cua chung ta la g? e hieu c ieu nay, chung ta hay dng lai va suy gam ve "nhng ly do khien chung ta hy vong" (x. 1 Pr 3:15).

19. "Toi tin vao cuoc song vnh cu". [12] c tin cua chung ta tuyen xng nh vay. Niem hy vong Kito giao tm thay ni nhng li nay mot nen tang thiet yeu. V niem hy vong la "nhan c oi than ma chung ta mong muon# cuoc song vnh cu la hanh phuc cua chung ta". [13] Cong ong Vatican II noi ve niem hy vong rang, "khi con ngi b tc oat s ho tr than thieng nay va thieu niem hy vong vao cuoc song vnh cu, th pham gia cua ho b suy giam sau xa, nh ieu thng thay ngay nay. Nhng van e ve s song va cai chet, ve toi loi va au kho van cha c giai quyet, khien con ngi thng xuyen ri vao tnh trang tuyet vong". [14] Tuy nhien, nh niem hy vong ma chung ta a c cu, chung ta co the nhn thi gian troi qua mot cach chac chan rang lch s nhan loai va lch s ca nhan cua chung ta khong b ket an vao ngo cut hay vc tham en toi, nhng hng ti cuoc gap g vi Chua vinh quang. Ket qua la chung ta song i mnh trong s mong i s tr lai cua Ngi va hy vong c song i i trong Ngi. Trong tinh than nay, chung ta bien li cau nguyen chan thanh cua cac Kito hu au tien ma vi no Kinh Thanh a ket thuc: "Lay Chua Giesu, xin hay en!" (Kh 22:20).

20. Cai chet va s phuc sinh cua Chua Giesu la trung tam c tin va la nen tang cho niem hy vong cua chung ta. Thanh Phaolo noi ieu nay mot cach ngan gon bang cach s dung bon ong t: "Trc het, toi a truyen lai cho anh em ieu ma chnh toi a nhan c, o la Chua Kito a chet v toi chung ta theo li Kinh Thanh, va Ngi a c chon cat, va Ngi song lai vao ngay th ba theo li Kinh Thanh, va Ngi hien ra vi Se-pha, roi vi nhom mi hai" (1 Cr 15:3-5). Chua Ki-to a chet, c chon, song lai va hien ra. V li ch cua chung ta, Chua Giesu a trai qua tham kch cai chet. Tnh yeu cua Chua Cha a nang Ngi len trong quyen nang cua Chua Thanh Than, va bien nhan tnh cua Ngi thanh hoa qua au mua cua n cu o i i cua chung ta. Niem hy vong Kito giao chnh la cho nay: khi oi dien vi cai chet, dng nh la s ket thuc cua moi s, chung ta co s chac chan rang, nh an sung cua Chua Kito c truyen cho chung ta trong B tch Ra toi, "s song c thay oi ch khong phai ket thuc", [15 ] mai mai. c chon cat vi Chua Kito trong B tch Ra toi, chung ta nhan c trong s phuc sinh cua Ngi hong an s song mi pha v nhng bc tng cua s chet, bien no thanh mot loi i en coi vnh hang.

Thc tai cai chet, nh mot s chia ly au n vi nhng ngi than yeu nhat cua chung ta, khong the c xoa du bang nhng li hoa my trong rong. Tuy nhien, Nam Thanh mang lai cho chung ta c hoi e anh gia cao mot lan na va vi long biet n sau sac mon qua s song mi ma chung ta a nhan c trong B tch Ra toi, mot s song co kha nang bien oi tham kch cua cai chet. That ang suy gam, trong boi canh Nam Thanh, ve cach hieu mau nhiem o ngay t nhng the ky au tien cua i song Giao hoi. Mot v du la truyen thong xay dng gieng ra toi theo hnh bat giac, nh a thay nhieu gieng ra toi co xa, chang han nh gieng ra toi cua Nha th Thanh Gioan Laterano Rome. ieu nay nham bieu tng rang B tch Ra toi la buoi bnh minh cua "ngay th tam", ngay phuc sinh, mot ngay vt qua thi gian bnh thng hang tuan, m ra chieu hng vnh cu va s song vnh cu: muc tieu ma chung ta hng ti trong chuyen hanh hng tran the (x. Rm 6:22).

Chng t thuyet phuc nhat cho niem hy vong nay c cung cap bi cac v t ao. Vng vang trong niem tin vao Chua Kito phuc sinh, ho t bo chnh cuoc song tran the nay, thay v phan boi Chua cua ho. Cac v t ao, trong t cach nhng v tuyen xng viec s song khong bao gi ket thuc, hien dien va ong ao moi thi ai, va co le con hn the na trong thi ai chung ta. Chung ta can tran trong chng t cua ho e xac nhan niem hy vong cua chung ta va lam cho no sinh hoa trai tot lanh.

Cac v t ao, en t cac truyen thong Kito giao khac nhau, cung la nhng hat giong cua s hiep nhat, nhng bieu hien cua ai ket bang mau. Toi rat hy vong rang Nam Thanh cung se bao gom cac cuoc c hanh ai ket nh mot cach lam noi bat s phong phu chng t cua cac v t ao nay.

21. Vay sau khi chet chung ta se ra sao? Vi Chua Giesu, vt qua ngng ca nay, chung ta se tm thay s song vnh cu, he tai s hiep thong tron ven vi Thien Chua khi chung ta mai mai chiem ngng va chia se tnh yeu vo bien cua Ngi. Tat ca nhng g chung ta ang trai nghiem trong niem hy vong, sau o chung ta se thay trong thc te. Chung ta nh en nhng li cua Thanh Augustino: "Khi con la mot vi Chua trong toan bo con ngi con, se khong con au kho va vat va na; cuoc song cua con se la cuoc song ch thc, mot cuoc song hoan toan c lap ay bi Chua". [16] ieu g len ac iem cho s hiep thong tron ven nay? c hanh phuc. Hanh phuc la n goi cua con ngi chung ta, mot muc tieu ma tat ca moi ngi eu khao khat.

Nhng hanh phuc la g? Hanh phuc ma chung ta ch i va mong muon la g? Khong phai mot niem vui thoang qua nao o, mot s thoa man nhat thi ma mot khi a trai qua se khien chung ta khao khat nhieu hn na, trong mot cuoc tm kiem tuyet vong khien trai tim chung ta khong c thoa man va ngay cang trong rong. Chung ta khao khat mot hanh phuc chac chan c tm thay trong mot th co the mang lai cho chung ta s thoa man, o la tnh yeu. V vay, ngay bay gi chung ta van co the noi: Toi c yeu nen toi hien hu; va toi se song mai trong tnh yeu khong lam toi that vong, tnh yeu ma khong g co the tach ri toi. Chung ta hay lang nghe mot lan na nhng li cua Thanh Tong o: "Toi tin chac rang khong phai cai chet, cung khong phai s song, cung khong phai thien than, cung khong phai nhng ke thong tr, cung khong phai nhng ieu hien tai, cung khong phai nhng ieu tng lai, cung khong phai quyen lc, cung khong phai chieu cao, cung khong phai chieu sau, hay bat c ieu g khac trong moi tao vat, se co the tach chung ta ra khoi tnh yeu cua Thien Chua trong Chua Giesu Kito, Chua chung ta" (Rm 8:38-39).

22. Mot thc tai khac lien quan en s song i i la s phan xet cua Thien Chua, vao luc ket thuc cuoc i ca nhan cua chung ta cung nh vao luc ket thuc lch s. Cac nghe s thng co gang mieu ta no - ay chung ta co the ngh en kiet tac cua Michelangelo trong Nha nguyen Sistine - phu hp vi tam nhn than hoc cua thi ai ho va vi muc ch truyen cam hng kinh ngac cho ngi xem. Thc s, chung ta nen chuan b ban than mot cach co y thc va tnh tao cho thi iem cuoc song cua chung ta se b phan xet, nhng chung ta phai luon lam ieu nay t quan iem hy vong, nhan c oi than nang cuoc song cua chung ta va bao ve no khoi noi s hai vo can c. S phan xet cua Thien Chua, ang la tnh yeu (x. 1 Ga 4:8.16), chac chan se da tren tnh yeu, va ac biet tren tat ca nhng g chung ta a lam hoac khong lam oi vi nhng ngi ang can giup , ma gia ho, Chua Kito, chnh v Tham phan, cung hien dien (x. Mt 25:31-46). Nh vay, ro rang la chung ta ang noi ve mot ban an khong giong bat c ban an nao c a ra bi cac toa an tran the cua con ngi; no phai c hieu nh mot moi tng quan chan ly vi Thien Chua la tnh yeu va vi chnh mnh, trong mau nhiem khon do cua long Chua thng xot. Kinh Thanh day: "Chua a day dan Ngi rang ngi cong chnh phai la ngi nhan hau, va Chua a ban cho con cai Chua niem hy vong tot lanh, v Chua ban long sam hoi toi loi, e# khi chung con b xet x, chung con co the mong i long thng xot" (Kn 12: 19.22). Theo li cua c Benecto XVI: "Vao luc phan xet, chung ta cam nghiem va hap thu sc manh tran ngap tnh yeu cua Ngi tren moi s ac tren the gii va trong chung ta. Noi au cua tnh yeu tr thanh s cu roi va niem vui cua chung ta". [17]

Do o, s phan xet lien quan en n cu o ma chung ta hy vong va n cu o ma Chua Giesu a gianh c cho chung ta bang cai chet va s phuc sinh cua Ngi. No nham a chung ta en mot cuoc gap g dt khoat vi Chua. ieu ac chung ta a lam khong the giau kn c; no can phai c thanh tay e co the thc hien c cuoc gap g dt khoat nay vi tnh yeu Thien Chua. ay, chung ta bat au thay can phai cau nguyen cho tat ca nhng ngi a ket thuc cuoc hanh hng tran the, s lien i cua chung ta trong mot li chuyen cau co hieu qua nh s hiep thong cua cac thanh, va moi lien ket chia se lam cho chung ta nen mot trong Chua Kito, Con au long cua toan bo sang the. An xa Nam Thanh, nh sc manh cua li cau nguyen, c danh rieng cho nhng ngi a i trc chung ta, e ho co the nhan c long thng xot tron ven.

23. That vay, n toan xa la mot cach kham pha ban chat vo han cua long thng xot Chua. Khong phai ngau nhien ma oi vi ngi xa, cac t "long thng xot" va "khoan xa" co the hoan oi cho nhau, nh nhng cach dien ta s tha th tron ven cua Thien Chua, mot s tha th khong gii han.

B tch Sam Hoi bao am vi chung ta rang Thien Chua xoa sach toi loi cua chung ta. Chung ta cam nghiem c nhng li manh me va ay an ui cua Thanh Vnh: "Chnh Ngi la ang tha th moi toi loi cua anh em, ang cha lanh moi benh tat cua anh em, ang cu chuoc mang song anh em khoi nam mo, ang oi vng mien cho anh em bang tnh yeu va long trac an... Chua la ang t bi va nhan ai, cham gian va giau long thng xot... Ngi khong oi x vi chung ta theo toi loi cua chung ta, cung khong bao tra chung ta theo loi lam cua chung ta. V tri cao hn at bao nhieu, tnh yeu cua Ngi danh cho nhng ai knh s Ng cung manh me bay nhieu. Phng ong xa cach phng tay bao nhieu, Ngi xoa bo toi loi chung ta bay nhieu" (Tv 103:3-4.8.10-12). B tch Hoa Giai khong ch la mot hong an thieng lieng cao ca ma con la mot bc quyet nh, thiet yeu va c ban tren hanh trnh c tin cua chung ta. o, chung ta e cho Chua xoa bo toi loi cua chung ta, cha lanh tam hon chung ta, nang chung ta len, om lay chung ta va mac khai cho chung ta ve mat du dang va nhan hau cua Ngi. Khong co cach nao tot hn e biet Thien Chua hn la e Ngi hoa giai chung ta vi Ngi (x. 2 Cr 5:20) va nem trai s tha th cua Ngi. Chung ta ng bo be viec xng toi, nhng hay kham pha lai ve ep cua b tch cha lanh va niem vui nay, ve ep cua s tha th toi loi cua Thien Chua!

Tuy nhien, nh chung ta biet t kinh nghiem ban than, moi toi loi eu "e lai dau vet". Toi loi gay ra nhng hau qua, khong ch ben ngoai di tac ong cua nhng ieu sai trai ma chung ta lam, ma con ben trong, bi v "moi toi loi, du la toi nhe, eu dan en mot s gan bo khong lanh manh vi cac thu tao, mot ieu phai c thanh tay ngay tren trai at nay hoac sau khi chet, trong trang thai goi la Luyen nguc". [18] Trong nhan tnh yeu uoi va b loi keo bi s ac cua chung ta, mot so hau qua con sot lai cua toi loi van con. Nhng ieu nay c loai bo nh an xa, luon luon nh an sung cua Chua Kito, ang, nh Thanh Phaolo VI a viet, "chnh Ngi la 'an xa' cua chung ta". [19] Toa An Giai Toi Cao se ban hanh cac quy tac e at c va mang lai ket qua thieng lieng cho viec thc hanh an xa Nam Thanh.

Kinh nghiem ve s tha th hoan toan nay khong the khong m rong trai tim va tam tr cua chung ta e co nhu cau tha th cho ngi khac. S tha th khong thay oi c qua kh; no khong the thay oi nhng g a xay ra trong qua kh, nhng no co the cho phep chung ta thay oi tng lai va song nhng cuoc i khac, thoat khoi s tc gian, thu han va thu han. S tha th tao nen mot tng lai ti sang hn, giup chung ta nhn ve qua kh bang con mat khac, gi ay thanh than hn, mac du van con dau vet cua nhng giot nc mat trong qua kh.

Trong Nam Thanh Ngoai thng va qua, toi a uy nhiem cho cac Tha sai Long Thng Xot, va nhng ngi nay tiep tuc thc hien mot s mang quan trong. Trong Nam Thanh sap ti, c g ho thi hanh tha tac vu cua mnh bang cach khi day niem hy vong va trao ban s tha th bat c khi nao mot toi nhan en vi ho vi tam long rong m va tinh than sam hoi. c g ho van la nguon hoa giai va la nguon khch le nhn ve tng lai vi niem hy vong chan thanh c khi day bi long thng xot cua Chua Cha. Toi khuyen khch cac giam muc hay tan dung tha tac vu quy gia cua mnh, ac biet bang cach gi ho en bat c ni nao ma niem hy vong b th thach nghiem trong: en cac nha tu, benh vien va nhng ni ma pham gia con ngi b xam pham, tnh trang ngheo oi tran lan va s suy thoai xa hoi ang lan tran. Trong Nam Thanh nay, ch g khong ai b tc oat c hoi nhan c s tha th va an ui cua Thien Chua.

24. Niem hy vong tm c chng ta toi thng ni Me Thien Chua. Ni c Trinh N diem phuc, chung ta thay rang niem hy vong khong phai la s lac quan ngay th ma la mot mon qua an sung gia nhng thc tai cua cuoc song. Giong nh moi ngi me, moi khi c Me nhn Con mnh, Me eu ngh en tng lai cua Con. Chac chan Me van ang suy gam trong long nhng li cu gia Simeon a noi vi Me trong en Th: "Con tre nay c nh cho s vap nga va troi day cua nhieu ngi Israel, va la mot dau hieu se b chong oi, e nhng suy ngh ben trong nhieu ngi se lo dien - va mot li gm se am thau linh hon cua chnh ba" (Lc 2:34-35). Di chan thap gia, ngai a chng kien cuoc kho nan va cai chet cua Chua Giesu, ngi con vo toi cua ngai. Qua au buon, ngai van tiep tuc li "fiat" cua ngai, khong bao gi t bo niem hy vong va niem tin tng vao Chua. Bang cach nay, c Maria a cong tac v chung ta trong viec thc hien tat ca nhng g Con Me a tien bao khi loan bao rang Ngi se phai "chu au kho nhieu, b cac ky muc, cac thng te cung kinh s loai bo, va b giet chet, va sau ba ngay se song lai" (Mc 8:31). Trong noi au kho c dang hien trong tnh yeu o, c Maria a tr thanh Me cua chung ta, Me cua Niem Hy Vong. Khong phai ngau nhien ma long ao c bnh dan tiep tuc cau khan c Trinh N la Stella Maris [Sao Bien], mot tc hieu noi len niem hy vong chac chan rang, gia nhng giong to cua cuoc i nay, Me Thien Chua en giup chung ta, nang chung ta va khuyen khch chung ta kien tr trong niem hy vong va tn thac.

Ve van e nay, toi xin lu y rang en th c Me Guadalupe Thanh pho Mexico ang chuan b c hanh, vao nam 2031, ky niem 500 nam ngay c Me hien ra lan au tien. Qua Juan Diego, Me Thien Chua a mang en mot thong iep hy vong mang tnh cach mang ma Me tiep tuc mang en cho moi ngi hanh hng va moi tn hu: "Ha Me khong ay hay sao, Ha Me khong phai la Me cua con sao?" [20] Thong iep o tiep tuc anh ong tam hon tai nhieu en thanh c Me tren khap the gii, ni vo so khach hanh hng pho thac cho Me Thien Chua thanh thien nhng quan tam, noi buon va niem hy vong cua ho. Trong Nam Thanh, c g nhng en th nay tr thanh ni thanh thieng e chao on va la khong gian ac biet cho s tai sinh cua niem hy vong. Toi khuyen khch tat ca nhng ngi hanh hng en Roma hay danh thi gian cau nguyen tai cac en thanh c Me trong Thanh pho, e ton knh c Me va cau xin s bao ve cua Me. Toi tin tng rang tat ca moi ngi, ac biet la nhng ngi au kho va thieu thon nhat, se biet en s gan gui cua c Maria, ngi me tru men nhat, khong bao gi bo ri con cai mnh va la "dau hieu niem hy vong va s an ui chac chan" cho dan thanh cua Thien Chua". [21]

25. Trong cuoc hanh trnh hng ti Nam Thanh, chung ta hay quay lai vi Kinh thanh va nhan ra rang Kinh thanh ang noi vi chung ta bang nhng li nay: "Xin cho chung ta nhng ngi nng nau ni Ngi c khch le manh me e nam bat niem hy vong at ra trc mat chung ta. Chung ta co niem hy vong nay, mot mo neo chac chan va vng chac cua linh hon, mot niem hy vong i vao en thanh ben trong ang sau bc man, ni Chua Giesu, ang i trc thay mat chung ta, a bc vao" (Dt 6:18-20). Nhng li o la s khch le manh me e chung ta khong bao gi anh mat niem hy vong a c ban cho, e chung ta bam chat vao niem hy vong o va tm c ni Thien Chua s nng ta va sc manh cua chung ta.

Hnh anh mo neo hung hon; no giup chung ta nhan ra s on nh va an toan cua chung ta gia nhng dong nc hon loan cua cuoc song nay, mien la chung ta pho thac mnh cho Chua Giesu. Nhng cn bao tan cong chung ta se khong bao gi thang c, v chung ta neo chat vao niem hy vong sinh ra t an sung, giup chung ta song trong Chua Kito va chien thang toi loi, s hai va cai chet. Niem hy vong nay, vt len tren nhng thu vui phu du cua cuoc song va viec at c nhng muc tieu trc mat cua chung ta, khien chung ta vt len tren nhng th thach va kho khan, ong thi truyen cam hng cho chung ta tiep tuc tien ve pha trc, khong bao gi anh mat tam nhn cao ca cua muc tieu thien quoc ma chung ta a c keu goi hng ti.

Do o, Nam Thanh sap ti se la mot Nam Thanh c anh dau bang niem hy vong khong he phai nhat, niem hy vong cua chung ta ni Thien Chua. Xin cho no giup chung ta phuc hoi niem tin tng vng chac ma chung ta can co, vao Giao hoi va xa hoi, vao cac moi quan he lien ban v, trong cac moi quan he quoc te, va vao nhiem vu cua chung ta la thang tien pham gia cua moi ngi va ton trong mon qua sang the cua Thien Chua. c g chng ta cua cac tn hu tr thanh men hy vong ch thc cho the gii chung ta, la iem bao tri mi at mi (x. 2 Pr 3:13), ni con ngi nam n se song trong cong ly va hoa hp, vui ti ch i viec nen tron li ha cua Chua.

Ngay bay gi chung ta hay e niem hy vong nay thu hut chung ta! Qua chng ta cua chung ta, xin cho niem hy vong lan toa en tat ca nhng ai ang lo lang tm kiem no. c g cach song cua chung ta noi vi ho bang rat nhieu li: "Hay trong cay vao Chua! Hay vng vang, can am va hy vong vao Chua!" (Tv 27:14). Xin cho sc manh cua niem hy vong tran ay nhng ngay cua chung ta, khi chung ta tin tng ch i s quang lam cua Chua Giesu Kito, ang ang c chuc tung va vinh quang, bay gi va mai mai.

Ban hanh tai Roma, tai Nha th Thanh Gioan Laterano, ngay 9 thang 5, Le Trong Chua Giesu Kito Len Tri, nam 2024, nam th mi hai trong Trieu Giao Hoang cua toi.

Phanxico

- - - - - - - - - - - - - -

[1] Serm. ngay 198 augm. 2.

[2] Xem. Fonti Francescane, so 263, 6.10.

[3] Xem. Sac lenh Nam Thanh Ngoai thng Long Thng Xot Misericordiae Vultus, 1-3.

[4] Hien che muc vu Gaudium et Spes, 4.

[5] Thong iep Laudato Si', 50.

[6] Xem Sach Giao Ly Hoi Thanh Cong Giao, so 2267.

[7] Thong iep Laudato Si', 49

[8] Thong iep Fratelli Tutti, 262.

[9] Thong iep Laudato Si', 51.

[10] Tn ieu Ni-xe-a: H. DENZINGER-A. SCHONMETZER, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, 125.

[11] a dan.

[12] Kinh Tin Knh Cac Tong o: H. DENZINGER-A. SCHONMETZER, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, 30.

[13] Sach Giao ly Giao Hoi Cong Giao, so 1817.

[14] Hien che muc vu Gaudium et Spes, 21.

[15] Sach le Roma, Li ta I cau cho ngi a khuat.

[16] Li thu toi, X, 28.

[17] Thong iep Spe Salvi, 47.

[18] Sach Giao ly Giao Hoi Cong Giao, so 1472.

[19] Tong th Apostolorum Limina, 23 thang 5 nam 1974, II.

[20] Nican Mopohua, so 119.

[21] Cong ong Vatican Th Hai, Hien Che Tn Ly Lumen Gentium, 68.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page