Nc Y sap tr thanh

quoc gia au tien cam mang thai mn

 

Nc Y sap tr thanh quoc gia au tien cam mang thai mn.

G. Tran c Anh, O.P.

Roma (RVA News 05-07-2024) - Nc Y sap tr thanh quoc gia au tien tren the gii hoan toan cam mang thai mn.

D luat ve van e nay a c Ha vien Y thong qua hoi nam 2023 va trong nhng ngay qua, d luat a c Uy ban t phap cua Thng vien thong qua, trc khi a ra ban thao tai Thng vien e bo phieu.

Ba Eugenia Roccella, Bo trng ve Gia nh cua Y, tuyen bo rang vi luat nay, nc Y i tien phong trong viec bai tr nhng hnh thc mi khai thac phu n va tre em.

D luat d tru phat ti hai nam tu va phat tien mot trieu Euro nhng ai to chc hoac quang cao viec mang thai mn di bat ky hnh thc nao, ke ca ben ngoai nc Y. Trong trng hp nhng tre em sinh ra nc ngoai, cac toa lanh s Y va van phong ho tch buoc phai ieu tra xem tre em ay co sinh ra do mang thai mn hay khong.

Ba Thng ngh s Campione, ngi trnh bay d luat tai thng vien Y, nhan manh rang d luat muon bao ve phu n e ho khoi tr thanh nhng may sinh san, cung nh quyen cua cac con cai co can tnh c biet mnh la con ai. Ba ghi nhan rang neu d luat c thong qua, th Y se la nc au tien tren the gii hoan toan cam mang thai mn. Theo ong Jacop Coghe, phat ngon vien cua to chc "Pho s song va gia nh", tien le do Y m ra co the m ng cho viec at ti mot s ngng nan mang thai mn quoc te.

D luat c chnh phu Y, ang chiem a so tai quoc hoi manh me ung ho. Thng ngh s Antonio De Poli, Chu tch Lien minh ang trung hu cua Y (Unione di Centro), hau than cua ang Dan Chu Thien Chua giao, tuyen bo rang "chung toi ton trong quan iem cua moi ngi, nhng theo y chung toi, quyen cua mot tre em la co mot gia nh, gom mot cha va mot me. Gia tr nay thuoc ve lch s va can tnh chnh tr cua chung toi. Coi tre em nh the chung la san pham e mua ban th that la ien ro".

(Ekai.pl 4-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page