c Thanh cha keu goi

canh giac ve tr tue nhan tao

 

c Thanh cha keu goi canh giac ve tr tue nhan tao.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-06-2024) - c Thanh cha Phanxico keu goi canh giac ve tr tue nhan tao hau ng e ky thuat thong tr con ngi.

Ngai a ra li mi goi tren ay, trong buoi tiep kien sang hom 22 thang Sau nam 2024, danh cho cac tham d vien va ket thuc Hoi ngh do Quy "Centesimus Annus, Nam th 100 Pho Giao hoang", to chc tai Hoc vien Augustinianum, gan Vatican ve chu e: "Tr tue nhan tao sang tao va mo hnh ky thuat tr: lam sao thang tien an ninh cua nhan loai, cham soc thien nhien va mot the gii hoa bnh".

Dien van cua c Thanh cha

Trong dien van, c Thanh cha nhac lai la ngai a may lan len tieng ve van e tr tue nhan tao. V du, trong S iep au nam 2024, nhan ngay Hoa bnh The gii va bai tham luan mi ay, ngay 14 thang Sau nam 2024, tai Hoi ngh cua khoi G7. c Thanh cha ca ngi no lc trong Hoi ngh cua Quy Nam th 100 Pho Giao hoang nham mi goi s cong tac cua nhieu chuyen gia a nganh, e cu xet tat ca nhng kha canh hien nay va vien tng cua tr tue nhan tao, nhng li iem no co the mang lai ve phng dien san xuat va tang trng, nhng ca nhng rui ro nguy hiem co the i kem, e xac nh ro nhng phng thc ung an hau phat trien hp luan ly ao c, s dung va quan ly tr tue nhan tao.

c Thanh cha ac biet nhac en li khang nh cua ong Stephen Hawking (1942-2018), nha vu tru luan, vat ly va toan hoc ngi Anh, a noi rang: "S phat trien tr tue nhan tao hoan toan co the co ngha la s cham dt loai ngi... No se t phat trien va t thiet ke theo mot toc o ngay cang gia tang. Con ngi th b gii han do tien trnh tien hoa sinh hoc cham chap, khong the canh tranh va se b qua mat" (Phong van danh cho BBC). Phai chang o la ieu chung ta muon?

"Cau hoi c ban ma anh ch em t hoi la: tr tue nhan tao dung lam g? Phai chang no ap ng cac nhu cau cua nhan loai, cai tien an sinh va s phat trien toan dien con ngi, hay nham lam giau va gia tang quyen lc, von a cao cua mot thieu so cac chuyen gia ky thuat v ai, du co gay nguy hiem cho nhan loai?"

Cau tra cho van nan tren ay tuy thuoc bao nhieu yeu to va nhieu kha canh c nghien cu. Va c Thanh cha e ngh mot so cau hoi e khch le cac chuyen gia tham d hoi ngh ao sau them. V du:

Can ao sau van e te nh va chien lc lien quan en trach nhiem cac quyet nh c e ra, khi s dung tr tue nhan tao...

Can xac nh nhng c may khuyen khch va co mot s quy luat hoa hu hieu, mot ang, kch thch s canh tan luan ly ao c hu ch cho s tien bo cua nhan loai, ang khac, e cam hoac gii han nhng cong hieu khong c mong muon.

Tat ca gii giao duc, huan luyen va truyen thong can khi s tien trnh co phoi hp, e gia tang s hieu biet va y thc cach thc s dung ung an tr tue nhan tao va e thong truyen cho cac the he tre, t tuoi th, kha nang phe bnh oi vi cac dung cu ay.

Can tham nh nhng hau qua cua tr tue nhan tao oi vi gii lao ong. Can on oc mot quy trnh ao tao lai chuyen mon va chap nhan nhng hnh thc thch hp e tao ieu kien di chuyen nhng ngi b d tha sang cac hoat ong khac.

Can cu xet ky lng cac cong hieu tch cc va tieu cc cua tr tue nhan tao trong lanh vc an ninh va quyen rieng t.

Can cu xet va ao sau nhng hau qua cua tr tue nhan tao tren kha nang tng quan va nhan thc cua con ngi, va cach hanh x cua ho. Chung ta khong the chap nhan e cho nhng kha nang nay b thu hep hoac b anh hng cua mot dung cu ky thuat, ngha la tuy thuoc ngi s hu va s dung chung.

c Thanh cha nhan manh rang: "Tng lai cua nen kinh te, van minh, va cua chnh nhan loai se c nh hnh trong lanh vc oi mi ky thuat. Chung ta khong c bo l c hoi suy t va hanh ong mot cach mi me, vi tam tr va oi tay, e hng s oi mi ti mot cau hnh tap trung vao s toi thng cua pham gia con ngi".

Sau cung, c Thanh cha at ra mot s khieu khch: "Chung ta co chac chan muon tiep tuc goi la "S thong minh" ieu khong phai la thong minh hay khong? Chung ta hay suy ngh va t hoi xem viec s dung khong thch hp t quan trong nh the, mot t rat hp vi con ngi, phai chang o a la mot s nhng bo oi vi quyen lc ky thuat tr hay khong?"

(Sala Stampa 22-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page