c Thanh cha keu goi

on nhan ngi t nan

 

c Thanh cha keu goi on nhan ngi t nan.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-06-2024) - c Thanh cha Phanxico keu goi on nhan va hoi nhap nhng ngi t nan en go ca nha chung ta.

Len tieng vao cuoi buoi Tiep kien chung, c Thanh cha noi: "Hom nay la ap ngay The gii ve ngi T nan, ngay 20 thang Sau, do Lien Hiep Quoc e xng. Tat ca chung ta eu c keu goi on nhan, thang tien va ong hanh, hoi nhap nhng ngi en go ca chung ta. Toi cau nguyen e cac nc no lc am bao cho nhng ngi t nan nhng ieu kien nhan ao va tao de dang cho tien trnh hoi nhap".

Ngay The gii ve ngi T nan nham nhac en sc manh, long can am, kien tr cua hang trieu ngi tren the gii buoc long phai tron chay v chien tranh, bao lc, bach hai, vi pham cac quyen con ngi".

Gan ay, xay ra tham trang nhng chiec tau ch ngi vt bien a Trung Hai b lat ngoai khi nc Y, lam cho hn 60 ngi b mat tch, trong o co 26 tre em, va mot thuyen khac b am man nam ao Lampedusa, lam cho 10 ngi chet.

(Vatican News 19-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page