Thu tng An o

lap lai li mi c Thanh cha vieng tham

 

Thu tng An o lap lai li mi c Thanh cha vieng tham.

G. Tran c Anh, O.P.

New Delhi (RVA News 19-06-2024) - Thu tng An o, ong Narendra Modi, cho biet trong cuoc gap g vi c Thanh cha Phanxico tai hoi ngh cua khoi G7 va qua Y, ong a lap lai li mi c Thanh cha en tham An o.

Trong thong tin chnh thc, sau khi tr ve lai An o, Thu tng Modi, - mi tai c nhiem ky th ba, - ke rang: "Toi a gap c Giao hoang Phanxico ben le Hoi ngh thng nh G7. Toi ngng mo s dan than cua ngai phuc vu con ngi va lam cho trai at chung ta tot ep hn. Toi cung a mi ngai en vieng tham An o".

Thu tng Modi a gap c Thanh cha tai Vatican hoi nam 2021 va bay gi gap lai ngai nhan cuoc gap g vi cac lanh tu the gii, c cac c quan truyen thong hoan vu noi en, va a co am vang ln ni cac c quan truyen thong An o va d luan the gii.

Bao ch va truyen hnh An o thuat lai dien van cua c Giao hoang trc hoi ngh thng nh G7, va nhan manh li mi goi cua ngai gi en cac lanh tu cac nc dan chu va cong nghe cao nhat the gii hay gi pham gia con ngi v the th nhat, trong viec phat trien va s dung tr tue nhan tao, mot e tai cung ang at nhng cau hoi ln cho An o.

Phan ng

Cuoc gap g gia c Giao hoang va Thu tng Modi co nhng phan ng trai ngc nhau: cac v lanh ao cong oan Cong giao An to ra lac quan va hy vong rang sau cuoc gap g o, c may vieng tham cua c Thanh cha tai nc nay se gia tang va ong thi cung hy vong co anh hng tch cc tren quan he gia An o va Toa Thanh.

Tuy nhien, nh tin tc cua mot so bao ch, mot so lanh tu ang An giao BJP (Bharatiya Janata Party) cua Thu tng Modi, khong hai long v thu tng Modi bat tay va tham ch con om chao thu lanh cua Giao hoi Cong giao: tai 11 bang An o, ni ang BJP ang cam quyen, co nhng luat cam cai ao: ngi muon theo ao khac phai c toa an cu xet ky lng va qua o, t do lng tam cua ngi dan b vi pham. Luat nay chu ch nham ngan chan cac hoat ong cua cac tn hu Kito b ang BJP coi la nhng hoat ong "chieu du tn o".

Cac lanh tu khac thuoc cac ang oi lap th nhac lai rang Thu tng Narendra Modi mi ay a li dung cac s kien ton giao, t gii thieu mnh vi cac c tri nh mot ngi "c Thng e sai en", v the ho nghi ng s chan thanh cua ong Modi, khi om chao c Giao hoang.

Hang tin Fides cua Bo Loan bao Tin mng, truyen i ngay 17 thang Sau nam 2024, trch dan li cua cha Cedric Prakash, Dong Ten An o, mot nha phan tch va van s, nhan nh rang: "Can phai hieu va chng to bang nhng s kien o khong phai la mot s om chao gia hnh. Modi va ang cua ong, trong nhng nam cai quan at nc a lam cho thieu so cac Kito hu va tn hu Hoi giao An phai chu au kho nhieu. Can chng to bang nhng chnh sach cu the rang chnh phu ton trong hien phap va cac nguyen tac cong dan oi vi bat ky cong dan nao, khong phan biet tn ngng. Ngoai ra, li mi mieng cua Thu tng Modi noi vi c Giao hoang, d nhien la tot, va tat ca chung ta co the hanh dien v s hien dien cua ngai, nhng li mi ay can c thc hien bang li mi ch thc va chnh thc: chung toi ch i chnh phu sm gi li mi o en Toa Thanh, ch khong phai nh hoi nam 2021. Neu c Giao hoang en An o, chac chan la ngai co the a ra anh sang tnh canh cua nhng ngi ngheo, nhng ngi de b ton thng va au kho nhat, cac ng phu va nong dan, cac tho dan: s hien dien cua ngai ni chung toi se la mot phuc lanh. Chung toi khuyen Thu tng Modi bay gi thc hien nhng bc tien cu the va ch thc e mi c Giao hoang Phanxico".

(Fides 17-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page