Bay tram tre em Ucraina

ngh he tai mot so giao phan Y

 

Bay tram tre em Ucraina ngh he tai mot so giao phan Y.

G. Tran c Anh, O.P.

Oasi del Bello (RVA News 19-06-2024) - Mua he nay, co bay tram tre em Ucraina c mot so giao phan Y on nhan e cong hien mot ky ngh he thanh than, xa moi trng chien tranh ni cac em sinh song.

Nhom au tien gom 42 em, cung vi nhng ngi thap tung, t thanh pho Nikopol, a en ni, hom th Bay, ngay 15 thang Sau nam 2024 va c tiep on tai trung tam "oc ao ep" (Oasi del Bello) cua giao x Tiggiano, thuoc Giao phan Ugento-Santa Maria di Leuca, mien nam Y.

D an on nhan cac tre em Ucraina ngh he a c khi s t nam 2022, sau khi chien tranh bung no va c s ho tr cua Hoi ong Giam muc Y. c Hong y Chu tch Matteo Zuppi noi rang: "S on tiep m rong con tim a tr thanh chng ta mot nen van hoa mi ve hoa bnh".

Cac em ngh he Y cho en ngay 30 thang Tam nam 2024. Nhng sang kien tng t c s cong tac cua to chc bac ai Caritas.

Cac giao phan on tiep a to chc cac sinh hoat giai tr cho tat ca cac tre em va ca nhng ngi thap tung.

Kinh nghiem nhng nam trc ay c anh gia rat tch cc, giup cac em vt thang nhng chan thng v chien tranh, cong hien cho cac em nhng ni an toan e co the tang trng trong niem tn thac ni mot tng lai hoa bnh.

(Vatican News 17-6-20204)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page