Phuc trnh cua Unicef

ve ngi tre Ucraina

 

Phuc trnh cua Unicef ve ngi tre Ucraina.

G. Tran c Anh, O.P.

Kiev (RVA News 19-06-2024) - To chc Nhi ong quoc te, Unicef, bao ong rang 53% cac tre em nc nay co nhng loi c x rui ro nguy hiem oi vi cac mn va nhng bom an cha no, mac du a c thong bao ve nhng ni co nhng th nguy hiem ay.

Tren ay la noi dung mot nghien cu do mot toan chuyen gia Unicef thc hien ni cac tre em Ucraina, t 10 en 17 tuoi. Phuc trnh cua to chc Nhi ong quoc te nay cho biet 62% ngi tre t 14 en 17 tuoi va cac thieu nien en t cac vung nong thon cung nh t cac gia nh ngheo co nhng loi c x nhieu rui ro nhat. Mac du 97% cac em c phong van eu tuyen bo la a biet ve nhng quy luat an ninh lien quan en mnh, nhng loi c x cua cac em van co nhieu rui ro nguy hiem.

Cac thieu nien cac vung Zaporizhzhia, Kharkiv, Kherson, va Donetsk, va mot phan mien Sumy, la nhng ni ang xay ra chien tranh vi Nga, chng to mc o y thc cao ve van e an ninh oi vi mn. Trai lai, cac thieu nien cac vung b nhiem mn nh Chernihov, Kiev va Zhytomyr to ra t biet hn ve nhng nguy hiem ay, giong nh tai nhng vung khong b chien tranh.

(Sir 17-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page