c Thng phu Chnh thong

va c Hong y Quoc vu khanh

khuyen khch hoa bnh

 

c Thng phu Chnh thong va c Hong y Quoc vu khanh khuyen khch hoa bnh.

G. Tran c Anh, O.P.

Burgenstock (RVA News 18-06-2024) - c Thng phu Bartolomaios, Giao chu Chnh thong Constantinople, va c Hong y Pietro Parolin, Quoc vu khanh Toa Thanh, a tham d Hoi ngh ve hoa bnh Ucraina, nhom tai khu nui Burgenstock ben Thuy S, trong hai ngay 15 va 16 thang Sau nam 2024.

Hoi ngh do Tong thong Zelensky xin Thuy S trieu tap va to chc. Trong so 160 quoc gia va to chc quoc te c mi, co 92 nc tham d, nhng khong co s tham d cua Nga va Trung Quoc v ho t choi tham d.

Tuyen bo hom Chua nhat, ngay 16 thang Sau nam 2024, c Thng phu Bartolomaios noi rang: "Bon phan va trach nhiem cua chung toi la bao ve va thang tien hoa bnh va that la mot ieu bat hanh khi im lang trc s tan ac cua chien tranh".

Ve phan c Hong y Parolin, nhan vat th hai tai Toa Thanh, ngai gian tiep ung ho nhng cuoc thng thuyet gia hai phe lam chien Nga va Ucraina, va khang nh rang: "Chung toi san sang tham gia lam trung gian co the c moi pha chap nhan".

Hai v lanh ao Chnh thong va Cong giao ca ngi Hoi ngh hoa bnh nay nhng khong ky vao tuyen ngon chung ket. c Hong y Parolin ch tham d Hoi ngh vi t cach la quan sat vien. Theo chnh phu Thuy S, tong cong co 83 phai oan ky ten vao tuyen ngon chung ket, ke ca Serbia, la quoc gia von co truyen thong giao hao vi Nga. Trong so nhng nc khong ky ten, co Brazil, An o, Arap Saui, Thai Lan, Mehico va Nam Phi.

Trong tam tuyen ngon chung ket la tai khang nh s toan ven lanh tho cua Ucraina, van e an ninh cho cac trung tam nang lng hat nhan cua Ucraina, thuoc hang ln nhat Au chau, viec bao ve cac tau ch hang hoa, va cac cang dan s chong lai cac cuoc tan cong, trao oi cac tu nhan chien tranh va hoi hng cac tre em Ucraina b bat a sang Nga, bat ky s e doa hoac s dung vo kh hat nhan trong boi canh chien tranh hien nay chong Ucraina, la ieu khong the chap nhan c.

Ba Viola Amherd, Tong thong Lien bang Thuy S, nhn nhan rang van e chu yeu van la lam sao va khi nao Nga co the tham gia vao tien trnh hoa bnh. Ba noi: "Mot giai phap lau ben phai co s can d cua hai ben... Hoi ngh nay gi mot tn hieu ro rang cho nhan dan Ucraina va tat ca nhng ngi trc tiep b thng ton v chien tranh: mot phan ln cong ong quoc te muon bat au co s thay oi".

Trong so cac nhan vat tham d hoi ngh hoa bnh Ucraina Thuy S, co Tong thong Phap va Ucraina, ba Pho Tong thong My, Thu tng c, Chu tch Uy ban hanh phap cua Lien hiep Au chau va Thu tng Ao.

T Mascva, phat ngon vien cua ien Kremlin, ong Dmitry Peskov, tuyen bo rang: "Zelensky nen ngh en e ngh hoa bnh cua Tong thong Putin, v tnh hnh quan s tr nen toi te hn. Tong thong Nga Vladimir Putin khong t choi cac cuoc thng thuyet vi Ucraina, nhng ket qua phai c chnh phu hp phap cua Ucraina phe chuan. Volodymyr Zelensky khong thuoc loai nay".

(Tong hp 16-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page