Hang chuc ngan ngi Ba Lan

tuan hanh benh vc s song va gia nh

 

Hang chuc ngan ngi Ba Lan tuan hanh benh vc s song va gia nh.

G. Tran c Anh, O.P.

Varsava (RVA News 18-06-2024) - Chua nhat, ngay 16 thang Sau nam 2024, hang chuc ngan ngi Ba Lan a tuan hanh tai 10 thanh pho e benh vc s song va gia nh, ng trc nhng d luat va bien phap do chnh phu ang e trnh tai quoc hoi, nham ni long pha thai va cac trat t luan ly va xa hoi.

Cac cuoc tuan hanh nay nam trong chng trnh tuan hanh "Hiep nhat benh vc s song, gia nh va to quoc", dien ra tai hn 50 thanh pho toan quoc Ba Lan, t thang T en thang Mi nam 2024, va c Hoi ong Giam muc Ba Lan khuyen khch cac tn hu tham gia.

Ong Kwasniak, ieu hp vien cuoc tuan hanh, noi rang: "Chung toi muon bay to s chong oi nhng hanh ong lam thng ton quyen song cua con ngi t khi mi thu thai cho en luc chet t nhien".

Chua nhat va qua, cuoc tuan hanh a dien ra tai thu o Varsava, thanh pho Cracovia, Danzica va nhieu thanh pho nho hn. Tai thu o, cuoc tuan hanh bat au vi thanh le luc 11 gi 30, tai nha th thanh n Aleksandra Quang trng Ba Thanh Gia: oan ngi a dng lai trc tru s quoc hoi va phu thu tng, roi ket thuc trc tng ai Thong che Jozef Pilsudski khu vc Belvedere. Tren ng i, ho anh mot qua chuong ten la "Tieng noi cua thai nhi cha sinh", e thc tnh lng tam cua cac ai bieu quoc hoi, cac thng ngh s, thanh phan chnh phu, thu tng va tong thong.

Ong Kwasniak noi rang: "Chung toi tien ti cac dinh th chnh quyen e bay to lo lang cua chung toi v nhng hoat ong ang tan cong trat t xa hoi va luan ly, ong thi keu goi chnh quyen hay t bo nhng loai hanh ong ay va hay ton trong cac nguyen tac xuat phat t c tin Kito va nen van minh Latinh".

Ong noi them rang: S phan oi khong phai ch lien quan en bon d luat a c e trnh quoc hoi, ni rong viec cho pha thai ti tuan le th mi hai. Trung tam bao ve s song va gia nh con chong lai nhng toan tnh phu nhan nguyen tac giao duc con cai t pha cha me, theo lng tam cua ho".

c cha Tadeusz Wojda, Tong giam muc Giao phan Danzica, Chu tch Hoi ong Giam muc Ba Lan, cung la c quan bao tr cac cuoc tuan hanh, tuyen bo rang: "Chung toi a chuan b va gi mot th muc vu ti cac tn hu e benh vc s song. Chung toi biet rang Giao hoi bao ve s song ngay t au, nh mot hong an ln lao cua Thien Chua va c cac to chc benh vc, ke ca hien phap cua Cong hoa Ba Lan, Hien chng Lien hiep Au chau ve cac quyen can ban, Tuyen ngon quoc te nhan quyen". Th cua cac giam muc a c oc tai cac nha th, hom Chua nhat, ngay 16 thang Sau va qua.

(Vatican News 16-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page