c Hong y Zuppi vieng tham

nha thng nhi ong Bethlehem

 

c Hong y Zuppi vieng tham nha thng nhi ong Bethlehem.

G. Tran c Anh, O.P.

Bethlehem (RVA News 18-06-2024) - Hom 14 thang Sau va qua, c Hong y Matteo Zuppi, Chu tch Hoi ong Giam muc Y, a vieng tham nha thng Bethlehem, la benh vien nhi ong duy nhat tai vung Cisjordani, hay la "B Tay" cua ngi Palestine, va ngai nhan thay rang "s au kho cua cac tre em tai ay that la khong the chap nhan noi va keu goi nhng ngi ln hay suy ngh lai".

c Hong y Zuppi hng dan phai oan 160 tn hu t Tong giao phan Bologna cua ngai, thc hien cuoc hanh hng "hoa bnh va lien i" tai Thanh a.

Benh vien nhi ong nay cua Giao hoi Cong giao, hoat ong lien tuc t 71 nam nay trong mot vung co hn 410,000 ngi tre di 18 tuoi sinh song. Chien tranh tai Gaza hien nay cang gay kho khan cho cac gia nh can a con cai b benh cua ho en ay cha tr, v t Gaza en nha thng Bethlehem, ho phai qua hang tram tram kiem soat cua Israel. Trong ba thang au tien cua chien tranh, 700 tre em Palestine khong c san soc cung v ly do o.

Ba Shireen Khamis, thuoc van phong thong tin cua benh vien nhi ong Bethlehem cho biet chien tranh cang lam gia tang nhng van e kinh te rat kho khan cho dan a phng: khong co du khach va cac tn hu hanh hng, nhieu gia nh khong co cong an viec lam va khong the c cha tr. Nhng benh vien nay van tiep tuc thi hanh phan vu cua mnh e san soc cac em benh nhan. Hoi gia thang Ba va qua, co mot oan 68 em benh nhan t Gaza. Cac em c on tiep trong mot trung tam cha tr chuyen mon va hien nay ang c to chc "SOS-Lang tre em" theo doi va san soc, con viec cha tr th c uy thac cho benh vien nhi ong Bethlehem.

c Hong y Zuppi c n tu giam oc Aleya Kattakayam, thuoc dong c Me Maria Be Th (Maria Bambina), ang quan tr benh vien nhi ong Bethlehem, hng dan vieng tham cac khu vc trong nha thng, chao tham cac em benh nhan va cha me, trao oi vi cac bac s va y ta. Tuyen bo sau cuoc vieng tham, c Hong y noi: "Chung ta trong mot ni ma au kho cua rat nhieu tre em c cha tr. Nhng khong luon luon c nh vay. Chung ta phai khi hanh t ay e giup hieu ieu hu ch cho cac em nho nhat, nhng em mong manh nhat e cac em co the co tat ca nhng g cac em can".

c Hong y cung ke rang mot so cac em benh nhan t Gaza a c on tiep va cha tr tai cac nha thng Y. Toi a nghe t ho nhng chuyen kinh khung, nh cac cuoc phau thuat ma khong co thuoc me... Khi nhn cac em, chung ta hieu mnh phai lam g. "Oan ghet, bao lc, khong biet hieu au kho cua ngi khac va ch ngh en mnh, o la tat ca nhng ieu tao them bao lc va cac nan nhan vo toi nh cac tre em".

(Sir 15-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page