S iep Ngay The gii Ngi ngheo

lan th 8 nam 2024

"Ke ngheo va m mieng cau khan

la Chua lang tai nghe" (Hc 21, 5)

 

S iep Ngay The gii Ngi ngheo lan th 8 nam 2024 - "Ke ngheo va m mieng cau khan la Chua lang tai nghe" (Hc 21, 5).

Vatican News

Vatican (Vatican News 13-06-2024) - Ngay The gii Ngi ngheo lan VIII c c hanh vao ngay 17 thang 11 nam 2024. S iep cua c Thanh Cha cho Ngay nay co ta e: "Ke ngheo va m mieng cau khan la Chua lang tai nghe" (Hc 21,5), c chia thanh 10 oan, va c c Thanh Cha ky vao ngay 13 thang 6 nam 2024.

 

S iep cua c Thanh Cha

Nhan Ngay The gii Ngi ngheo

lan th 8 - Chua Nhat 33 Thng nien

Ngay 17.11.2024

"Ke ngheo va m mieng cau khan la Chua lang tai nghe" (Hc 21, 5)

 

Anh ch em than men,

1. Ke ngheo va m mieng cau khan la Chua lang tai nghe (Hc 21,5). Trong nam danh cho viec cau nguyen, hng ti Nam Thanh Thng le 2025, hn bao gi het, cach the hien s khon ngoan theo Kinh Thanh nay thch hp e giup chung ta chuan b cho Ngay The gii Ngi ngheo lan th VIII, se c c hanh vao ngay 17 thang 11. Niem hy vong Kito giao cung bao ham s chac chan rang li cau nguyen cua chung ta vn en s hien dien cua Thien Chua; khong ch nh bat ky li cau nguyen nao nhng la li cau nguyen cua ngi ngheo! Chung ta hay suy niem nhng Li nay va "oc" nhng Li nay tren nhng khuon mat va cau chuyen cua nhng ngi ngheo ma chung ta gap hang ngay, e li cau nguyen tr thanh mot cach hiep thong va chia se au kho cua ho.

2. Sach Huan ca ma chung ta ang noi en, khong c nhieu ngi biet en, va xng ang c kham pha v s phong phu cua cac chu e ma sach e cap, ac biet la ve moi quan he cua con ngi vi Thien Chua va the gii. Tac gia Ben Xira la mot thay day, mot ky luc cua Gierusalem, co le a viet vao the ky th hai trc Cong nguyen. Ong la mot ngi khon ngoan, bat nguon t truyen thong Israel, giang day trong nhieu lnh vc cua i song con ngi: t cong viec en gia nh, t i song xa hoi en giao duc gii tre; ong chu y en cac van e lien quan en c tin vao Thien Chua va viec tuan gi Le Luat. Tac gia giai quyet nhng van e kho khan ve t do, s d va cong ly cua Thien Chua, nhng van e cung rat lien quan en chung ta ngay nay. c linh hng bi Than Kh, Ben Xira tm cach ch ra cho moi ngi con ng bc theo e song mot cuoc song khon ngoan va xng ang trc Thien Chua va anh ch em chung ta.

3. Mot trong nhng chu e ma tac gia thieng lieng nay quan tam ac biet la cau nguyen. Ong lam nh vay vi long nhiet thanh tuyet vi, v ong noi len kinh nghiem ca nhan cua chnh mnh. Thc te, khong co bai viet nao ve cau nguyen co the hu hieu va sinh hoa trai neu li cau nguyen nay khong bat au t nhng ngi song trc s hien dien cua Thien Chua moi ngay va lang nghe Li Ngi. Ben Xira tuyen bo rang ong a tm kiem s khon ngoan t khi con tre: "Thi con tre, trc khi bon ba ay o, toi a cong nhien tm kiem c khon ngoan khi dang li cau nguyen" (Hc51,13).

4. Trong cuoc hanh trnh nay, ong kham pha ra mot trong nhng chan ly nen tang cua mac khai, o la ngi ngheo co mot v tr ac biet trong trai tim Thien Chua, en mc, trc au kho cua ho, Thien Chua "thieu kien nhan" cho en khi Ngi thc hien cong ly cho ho: "Li nguyen cua ngi ngheo vt ngan may tham. Li nguyen cha ti ch, ho cha an long. Ho se khong ri i bao lau ang Toi Cao cha oai nhn, cha xet x cho ngi chnh trc va thi hanh cong ly" (Hc35,17-18). Thien Chua biet nhng au kho cua con cai Ngi, bi v Ngi la mot ngi Cha quan tam va an can en tat ca. La Cha, Ngi cham soc cho nhng ai thieu thon nhat: ngi ngheo, ngi b gat ra ben le xa hoi, ngi au kho, ngi b lang quen... Khong ai b loai tr khoi trai tim cua Ngi, v trc mat Ngi, tat ca chung ta eu ngheo va thieu thon. Tat ca chung ta eu la nhng ngi an xin, v neu khong co Chua, chung ta se chang la g ca. Chung ta tham ch se khong co s song neu Chua khong ban cho chung ta. Tuy nhien, biet bao lan chung ta song nh the chung ta la chu cuoc song hoac nh the chung ta phai chiem hu cuoc song! Nao trang the gian oi hoi chung ta tr thanh ai o, tao ten tuoi cho chnh mnh bang bat c gia nao, pha v cac quy tac xa hoi e at c s giau co. That la mot ao tng ang buon! Hanh phuc khong co c bang cach cha ap len quyen va pham gia cua ngi khac.

Bao lc do chien tranh gay ra cho thay ro s kieu ngao cua nhng ngi t coi mnh la co quyen lc trc moi ngi, nhng lai ngheo nan trc mat Thien Chua. Biet bao ngi b ban cung hoa bi chnh sach vu trang oc ac nay, biet bao nan nhan vo toi! Tuy nhien, chung ta khong the lui bc. Cac mon e Chua biet rang moi "ngi be mon" nay eu mang hnh anh Con Thien Chua, va tnh lien i cua chung ta va dau ch bac ai Kito giao phai cham en moi ngi. "Moi ca nhan va moi cong oan Kito c keu goi tr thanh mot dung cu cua Thien Chua cho viec giai phong va thang tien ngi ngheo, va giup ho tr nen thanh vien ay u cua xa hoi. Viec nay oi chung ta phai m long va cham chu lang nghe tieng keu cua ngi ngheo va en cu giup ho" (Tong huan Evangelii Gaudium, 187).

5. Trong nam danh cho cau nguyen nay, chung ta can bien li cau nguyen cua ngi ngheo thanh cua mnh va cau nguyen vi ho. o la mot thach o chung ta phai on nhan va la mot hoat ong muc vu can c nuoi dng. Thc te, "s ky th toi te nhat ma ngi ngheo phai chu la thieu s cham soc thieng lieng. a so ngi ngheo co mot s m long ac biet vi c tin; ho can Thien Chua va chung ta khong the khong cong hien cho ho tnh ban, s chuc lanh, li noi, viec c hanh cac b tch va mot hanh trnh ln len va trng thanh trong c tin. Chon la u tien cua chung ta v ngi ngheo phai chu yeu tr thanh mot s cham soc ton giao ac biet va u tien cho ho" (Tong huan Evangelii Gaudium,200).

Tat ca nhng ieu nay oi hoi mot trai tim khiem nhng, co can am e tr thanh mot ngi an xin. Mot trai tim san sang nhan ra mnh la ngi ngheo va thieu thon. Thc te, co mot moi tng quan gia ngheo oi, khiem nhng va tin tng. Ngi ngheo thc s la nhng ngi khiem nhng, nh Thanh Giam muc Augustino noi: "Ngi ngheo khong co g e t hao, ngi giau phai chien au vi s kieu hanh cua mnh. V vay, hay nghe toi: thc s ngheo kho, ao c, khiem nhng" (Bai giang 14, 4). Ngi khiem nhng khong co g e khoe khoang va khong oi hoi ieu g, ho biet ho khong the da vao chnh mnh, nhng ho tin tng chac chan rang ho co the keu goi tnh yeu thng xot Thien Chua, trc mat Ngi nh ngi con hoang ang tr ve nha, an nan e on nhan vong tay cua cha mnh (Lc 15, 11-24). Ngi ngheo, khong co g e da vao, nhan c sc manh t Thien Chua va at tron niem tin tng ni Ngi. That vay, s khiem nhng tao ra niem tin rang Thien Chua se khong bao gi bo ri chung ta hoac bo mac chung ta ma khong ap li.

6. oi vi nhng ngi ngheo song trong cac thanh pho chung ta va la mot phan cua cong oan chung ta, toi noi: ng anh mat s tin chac nay! Thien Chua quan tam en tng ngi trong anh ch em va gan gui vi anh ch em. Ngi khong quen anh ch em va cung khong bao gi co the quen anh ch em. Tat ca chung ta eu trai qua kinh nghiem ve viec cau nguyen nhng dng nh khong c ap li. oi khi chung ta cau xin c giai thoat khoi noi khon cung lam cho chung ta au kho va nhuc nha, va dng nh Thien Chua khong nghe tieng keu cua chung ta. Nhng s im lang cua Chua khong co ngha la Ngi khong chu y en nhng au kho cua chung ta; ung hn, ieu nay cha ng mot li yeu cau phai c on nhan vi long tin tng, pho thac chnh mnh cho Chua va y muon cua Ngi. Mot lan na, sach Huan ca chng thc cho ieu nay: "S xet x cua Thien Chua se u ai ngi ngheo" (21, 5). Do o, t ngheo kho, bai ca cua niem hy vong ch thc nhat co the tuon chay. Chung ta hay nh rang "Khi ma i song noi tam cua chung ta b troi chat trong nhng li ch va nhng moi quan tam rieng cua no, th khong con cho cho ngi khac, khong con cho cho ngi ngheo. Tieng noi cua Thien Chua khong con c nghe thay, niem vui an bnh cua tnh yeu cua Ngi khong con c cam thay, va c muon lam ieu thien b phai m. [#] ay khong phai la i song trong Than Kh bat nguon t trai tim cua Chua Kito Phuc Sinh" (Tong Huan Evangelii Gaudium, 2).

7. Ngay The gii Ngi ngheo gi ay a tr thanh mot s kien cho moi cong oan Giao hoi. Khong c anh gia thap c hoi muc vu nay, v no thach o moi tn hu lang nghe li cau nguyen cua ngi ngheo, y thc c s hien dien va nhu cau cua ho. ay la mot c hoi thch hp e thc hien cac sang kien giup ngi ngheo mot cach cu the, va cung e ghi nhan va ho tr nhieu tnh nguyen vien ang tan tam cong hien cho nhng ngi thieu thon nhat. Chung ta phai ta n Chua v nhng ngi san sang lang nghe va ho tr nhng ngi ngheo nhat. o la cac linh muc, nhng ngi thanh hien, giao dan, bang chng ta cua mnh, len tieng ap lai li cau nguyen cua nhng ngi hng ve Chua. Do o, s im lang nay b pha v moi khi mot anh ch em thieu thon c chao on va on nhan. Ngi ngheo van con nhieu ieu e day chung ta, bi v trong mot nen van hoa at s giau co len hang au va thng hy sinh pham gia cua con ngi tren ban th cua cai vat chat, ho bi ngc dong, nhan manh rang ieu thiet yeu cho cuoc song la mot cai g o khac.

Do o, li cau nguyen c xac minh bang long bac ai ch thc c the hien qua s gap g va gan gui. Neu li cau nguyen khong c chuyen thanh hanh ong cu the, th ieu o la vo ch; that vay, "c tin khong co hanh ong th qua la c tin chet" (Gc 2, 26). Tuy nhien, bac ai ma khong cau nguyen co nguy c tr thanh hoat ong t thien sm can kiet. "Neu khong trung thanh cau nguyen hang ngay, hanh ong cua chung ta se trong rong, mat i linh hon sau sac, va ch con la mot hoat ong n thuan" (Bien c XVI, Giao ly, 25/04/2012). Chung ta phai tranh cam do nay va luon luon canh thc vi sc manh va s kien tr en t Chua Thanh Than, ang ban s song.

8. Trong boi canh nay, that ep khi nh lai chng ta ma Me Teresa Calcutta e lai cho chung ta, mot phu n a trao ban chnh mnh cho ngi ngheo. Me thng nhac lai rang chnh t cau nguyen ma Me a co c sc manh va c tin chos vu phuc vu nhng ngi be mon nhat. Ngay 26/10/1985, phat bieu tai ai hoi ong Lien Hiep Quoc, khi cho moi ngi xem chuoi Man Coi ma Me luon cam tren tay, Me noi: "Toi ch la mot n tu ngheo cau nguyen. Khi toi cau nguyen, Chua Giesu at tnh yeu cua Ngi trong trai tim toi va toi i trao no cho tat ca nhng ngi ngheo ma toi gap tren ng. Hay cau nguyen, va quy v se nhan thay nhng ngi ngheo xung quanh quy v. Co le cung tang trong toa nha chung c cua quy v. Co le ngay ca trong nha cua quy v cung co nhng ngi ang ch i tnh yeu cua quy v. Hay cau nguyen, va mat quy v se c m ra va trai tim quy v se tran ngap tnh yeu".

Va lam sao chung ta co the quen ay, tai thanh pho Roma, Thanh Benedetto Giuseppe Labre (1748-1783), thi hai ngai an ngh va c ton knh trong nha th giao x Thanh Maria ai Monti. La mot ngi hanh hng t Phap en Roma, b nhieu tu vien t choi, ngai a trai qua nhng nam cuoi i ngheo kho gia nhng ngi ngheo, danh hang gi ong ho e cau nguyen trc Thanh The, vi chuoi Man Coi, oc Kinh Phung vu, oc Tan c va theo gng Chua Kito. Tham ch khong co mot can phong nho e , ngai co thoi quen ngu trong mot goc cua ong o nat cua au trng Colosseo, nh mot "ke lang thang cua Thien Chua", lam cho cuoc i cua thanh nhan tr thanh mot li cau nguyen khong ngng dang len Chua.

9. Tren hanh trnh hng ti Nam Thanh, toi keu goi moi ngi hay tr thanh mot ngi hanh hng cua hy vong, at ra nhng dau ch hu hnh cho mot tng lai tot ep hn. Chung ta ng quen tran trong "nhng chi tiet nho be cua tnh yeu" (Tong huan Gaudete et Exsultate, 145): dng lai, en gan hn, chu y mot chut, mot nu ci, mot s au yem, mot li an ui... Nhng c ch nay can s dan than hang ngay, thng kn ao va im lang, nhng c cung co bang li cau nguyen. Vao thi iem nay, khi bai ca hy vong dng nh nhng cho cho tieng on ao cua vu kh, tieng keu cua rat nhieu ngi vo toi b thng va s im lang cua vo so nan nhan cua chien tranh, chung ta hay dang li cau xin hoa bnh len Thien Chua. Chung ta thieu hoa bnh va chung ta dang tay ra e on nhan hoa bnh nh mot hong an quy gia va ong thi dan than det hoa bnh tr lai trong cuoc song hang ngay.

10. Chung ta c keu goi trong moi hoan canh tr thanh ban cua ngi ngheo, theo bc chan Chua Giesu, ang au tien the hien tnh lien i vi nhng ngi be mon nhat. Xin Me Thien Chua, c Maria Rat Thanh nang chung ta tren hanh trnh nay, ang khi hien ra tai Banneux a e lai cho chung ta s iep khong the quen: "Ta la Trinh N cua ngi ngheo". Chung ta pho thac ni Me, ngi c Thien Chua oai nhn v s kho ngheo khiem nhng cua Me, qua viec thc thi nhng ieu v ai bang s vang phuc cua Me, chung ta pho thac li cau nguyen cua chung ta, xac tn rang li cau nguyen ay se len ti tri cao va c lang nghe.

Roma, en th thanh Gioan Laterano, ngay 13 thang 6 nam 2024, Le nh thanh Anton Padova.

Phanxico

 

Nguon: vaticannews.va/vi

(Nguon: Hoi ong Giam Muc Viet Nam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page