Chua Thanh Linh lam cho

Kinh thanh sinh ong va hu hieu

 

Tiep kien chung cua c Thanh cha: Chua Thanh Linh lam cho Kinh thanh sinh ong va hu hieu.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-06-2024) - Trong buoi Tiep kien chung, luc gan 9 gi sang, th T, ngay 12 thang Sau nam 2024, a co gan 20,000 tn hu hanh hng en tham d vi c Thanh cha Phanxico.

c Thanh cha a danh mi phut, i xe tien qua cac loi i e chao tham moi ngi, roi len buc them en th, m au buoi tiep kien vi dau thanh gia va li chao phung vu, trc khi moi ngi lang nghe Li Chua, trch t th th hai cua thanh Phero tong o:

"[Anh em], trc het hay biet ieu nay: khong co li ngon s nao ta c t tien giai thch, v khong bao gi co mot li ngon s nao en t y muon pham nhan, nhng do Thanh Linh thuc ay, mot vai ngi mi noi t Thien Chua".

Bai huan giao

Trong bai huan giao tiep o, c Thanh cha tiep tuc loat bai ve "Thanh Than va Hon The. Chua Thanh Linh hng dan Dan Chua gap g Chua Giesu la niem hy vong cua chung ta". Bai th ba nay co ta e: "Toan the Kinh thanh c Thien Chua linh hng". Biet tnh thng cua Thien Chua qua Li Chua.

M au bai giao ly, c Thanh cha noi:

Anh ch em than men, chao anh ch em!

Chung ta tiep tuc giao ly ve Chua Thanh Linh, ang hng dan Giao hoi tien ve Chua Kito la niem hy vong cua chung ta. Lan trc, chung ta a chiem ngam hoat ong cua Chua Thanh Linh trong viec tao dng; hom nay, chung ta xem hoat ong ay trong mac khai, ma Kinh thanh la bang chng c Thien Chua linh hng va co the gia.

Vai tro cua Thanh Linh trong Kinh thanh

Th th hai gi ong Timothe khang nh rang "Toan the Kinh thanh do Thien Chua linh hng" (3,16). Va mot cho khac trong Tan c noi rang: "c Thanh Linh thuc ay, nhng ngi ay noi t Thien Chua" (2Pr 1,21). o la ao ly ve viec Thien Chua mac khai trong Kinh thanh, ao ly ma chung ta oc trong kinh Tin knh, khi chung ta tuyen xng rang Thanh Linh "a noi qua cac ngon s".

Chua Thanh Linh, linh hng Kinh thanh, cung la ang giai thch va lam cho Kinh thanh ngan i sinh ong va tch cc. T cho c linh hng, Chua lam cho Kinh thanh tr thanh nguon linh hng. Hien che Dei Verbum, Li Chua, cua Cong ong chung Vatican II, day rang: "Cac Sach thanh c Thien Chua linh hng va c soan ra mot lan cho tat ca, thong truyen mot cach bat bien li cua chnh Thien Chua va lam vang doi tieng noi cua Thanh Linh trong nhng li cua cac ngon s va tong o" (n.21). Theo cach o, Chua Thanh Linh trong Giao hoi tiep tuc hoat ong cua ang Phuc Sinh sau khi song lai, "m tam tr cho cac mon e hieu Kinh thanh" (Xc Lc 24,45).

Li Chua soi sang

Thc vay, co the xay ra la mot cho nao o trong Kinh thanh, chung ta a oc bao nhieu lan ma khong ac biet xuc ong, mot hom, chung ta oc oan ay trong bau khong kh c tin va cau nguyen, va luc ay van ban o ot nhien c soi sang, noi vi chung ta, chieu roi anh sang tren mot van e chung ta ang song, lam cho y Thien Chua ro rang cho chung ta, trong mot hoan canh nao o. S thay oi ay la do s soi sang cua Chua Thanh Linh? Nhng li Kinh thanh, di tac ong cua Thanh Linh, tr nen sang ngi, va trong nhng trng hp ay, ta ong cham cu the ieu a c th gi tn hu Do thai khang nh thc s: "Li Chua sinh ong, hu hieu va sac hn moi gm hai li; (...) phan nh nhng tam tnh va t tng cua tam hon" (4,12).

Giao hoi c nuoi dng bang Li Chua

Giao hoi nuoi dng mnh bang cach oc Kinh thanh di s hng dan cua Thanh Linh, ang a linh hng Sach thanh. Ni trung tam cua Kinh thanh, nh mot ngon en pha soi chieu, co bien co Chua Kito chu chet va song lai, Ngi chu toan y nh cu o, thc hien tat ca nhng hnh bong va li ngon s, to lo moi mau nhiem an nau va cong hien cha khoa ch thc e oc tron Kinh thanh. Sach Khai huyen mo ta tat ca nhng ieu ay bang hnh anh Chien Con ap v an cua sach "c viet ben trong va ben ngoai, nhng c ong bang bay an" (xc 5,1-9), ngha la Kinh thanh Cu c. Giao hoi Hien The cua Chua Kito, la ngi giai thch the gia van ban c linh hng, ngi trung gian cong bo chnh thc. V Giao hoi co n Thanh Linh, nen Giao hoi la "cot tru va la s nang chan ly" (1 Tm 3,15). Nhiem vu cua Giao hoi la giup cac tn hu va nhng ngi tm kiem chan ly giai thch ung an cac van ban Kinh thanh.

Lectio divina

c Thanh cha noi them rang: Mot cach oc Li Chua theo linh ao, la thc hanh Lectio divina, oc va suy gam Li Chua. Phng phap nay he tai danh mot thi gian trong ngay e oc va suy niem mot oan Kinh thanh. Nhng viec oc mot cach tot nhat Kinh thanh chnh la oc chung trong phung vu va ac biet trong thanh le. Tai o, chung ta thay nh mot bien co hoac mot giao huan, c ban trong Cu c, tm c s vien man trong Tin mng cua Chua Kito. Bai giang phai giup chuyen Li Chua, t sach en cuoc song. Trong so bao nhieu li Thien Chua ma moi ngay chung ta nghe trong thanh le hoac trong Phung vu cac Gi kinh, luon co mot muc tieu ac biet oi vi chung ta. c on nhan trong tam hon, Li Chua co the soi sang ngay cua chung ta va linh hoat kinh nguyen cua chung ta. Van e ay la ng e Li Chua ri trong khoang trong rong!

Ket luan

Sau cung, c Thanh cha noi: "Chung ta ket luan vi mot t tng co the giup chung ta yeu men Li Chua. Nh mot so ban nhac, Kinh thanh cung co mot not nen tang thap tung t au en cuoi, va not nhac nay la tnh yeu Thien Chua. Thanh Augustino nhan xet rang: "Toan the Kinh thanh ch ke lai tnh thng cua Thien Chua" (De catechizandis rudibus, I, 8,4: PL 40, 319). Va thanh Gregorio Ca nh ngha Kinh thanh "la mot la th cua Thien Chua toan nang gi Hien the cua Ngai, va nhan nhu "hay hoc, nhan biet con tim Thien Chua trong nhng Li cua Chua" (Registrum Epistolarum, V, 46, ed Ewald-Hartmann, pp. 345-346). Cong ong chung Vatican II day rang: "Vi mac khai nay, Thien Chua vo hnh, trong tnh yeu thng bao la cua Ngai, noi vi con ngi nh vi nhng ngi ban va trao oi vi ho e mi goi va on nhan ho vao trong tnh hiep thong vi Ngai" (Dei Verbum, 2).

"Xin Chua Thanh Linh, ang a linh hng Thanh kinh va gi ay soi sang bang Kinh thanh, giup chung con on nhan tnh thng nay cua Thien Chua trong nhng tnh trang cu the cua i song chung con."

Chao tham va keu goi

Bai giao ly bang tieng Y cua c Thanh cha c lan lt tom y bang cac th tieng khac nhau, kem theo nhng li chao tham va nhan nhu cua ngai.

c Thanh cha ac biet chao tham cac tn hu en t Paris va Lucon, cung nh cac hoc sinh t nhieu trng Phap, va noi rang: "Chung ta hay cau xin Chua Thanh Linh m tam tr e chung ta hieu Kinh thanh, hau kn muc trong o va chiem ngam ton nhan Chua Giesu Phuc Sinh va e Kinh thanh soi sang hanh ong cua chung ta trong the gii".

Khi chao cac nhom noi tieng Anh, ngai ac biet nhac en cac tn hu en t Anh quoc, Trung Quoc, An o, Indonesia, Philippines va My.

Vi cac tn hu Ba Lan, ngai nhan nhu rang "To quoc cua anh ch em, t bao the ky la nc Kito giao, va c goi la Ba Lan luon trung thanh, Polonia semper fidelis. Tuy nhien, trung thanh vi Chua Kito va Giao hoi cua Ngi khong the nh sc manh loai ngi, nhng nh sc manh cua Chua Thanh Linh. Anh ch em hay lang nghe Li Chua va e cho mnh c Li Chua soi sang hau biet phan biet s that va gian doi, t do va no le. Anh ch em hay trung thanh vi Thien Chua."

Sau cung, khi chao bang tieng Y, c Thanh cha nhac en phai oan Giao phan Frosinone mien nam Roma, do c cha Ambrogio Spreafico hng dan hanh hng, nhan dp ky niem 1,500 nam qua i cua thanh Giao hoang Ormisda, bon mang cua thanh Frosinone.

Ngai cung chao tham nhieu nhom khac, trc khi chao cac ban tre, cac benh nhan, ngi cao tuoi va cac oi tan hon, ong thi noi them rang: "Ngai mai, ngay 13 thang Sau, chung ta knh nh thanh Anton Padua, linh muc Tien s Hoi thanh. c g tam gng cua nha giang thuyet noi bat nay, cung la bon mang cua ngi ngheo va nhng ngi au kho, khi len ni moi ngi c muon tiep tuc hanh trnh c tin va noi gng cuoc song cua thanh nhan, nh o tr thanh nhng chng nhan ang tin cay cua Tin mng".

Sau cung, c Thanh cha mi goi cac tn hu cau nguyen cho hoa bnh tai Ucraina, Israel va Palestine, Myanmar va bao nhieu nc khac. Ngai noi: "Ngay nay, chung ta can hoa bnh, chien tranh luon luon la mot that bai, ngay t ngay au tien".

Buoi Tiep kien chung ket thuc vi kinh Lay Cha va phep lanh cua c Thanh cha.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page