c Thanh cha

se len tieng tai Hoi ngh G7

 

c Thanh cha se len tieng tai Hoi ngh G7.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-06-2024) - Tra th Sau, ngay 14 thang Sau nam 2024, c Thanh cha Phanxico se bay ti lang Egnazia mien nam Y, e phat bieu tai cuoc gap g cac v lanh ao khoi bay cng quoc, quen goi la G7, theo li mi cua ba Thu tng Y, Giorgia Meloni, trong t cach la Chu tch khoi G7 theo lt.

Hoi ngh nay bat au t th Nam, ngay 13 thang Sau va keo dai en ngay 15 thang Sau nam 2024.

Hoi cuoi thang T nam 2024, ba Meloni a gay ngac nhien khi thong bao c Thanh cha Phanxico se la v Giao hoang au tien tham d Hoi ngh G7. Ba xac tn rang s hien dien cua ngai co the gop phan quan trong trong viec tm ra mot khuon kho luan ly ao c va van hoa cho viec s dung tr tue nhan tao.

c Hong y Parolin, Quoc vu khanh Toa Thanh, cho biet c Thanh cha se noi ve viec ap dung tr tue nhan tao oi vi vo kh. Va theo d kien, co the se co nhng cuoc gap g song phng gia ngai vi cac lanh tu cac nc: My, Anh, Phap, c, Canada, va Nhat Ban, ac biet la Tong thong Volodymyr Zelensky, tham d vi t cach khach mi.

Ky thuat mi, tr tue nhan tao, e ra mot so van e luan ly ao c trong nhieu lanh vc, ieu ma c Thanh cha va Toa Thanh a nhieu lan nhan manh va a e ngh mot hiep c quoc te e ieu hanh s phat trien va s dung tr tue nhan tao. Hoi nam 2020, Han lam vien Toa Thanh ve S song a cong bo mot van kien, ta e: "Roma keu goi luan ly ao c ve tr tue nhan tao", noi ve s ton trong cac nguyen tac luan ly trong viec s dung ky thuat mi nay. Nhng nhan vat ky vao van kien cam ket ton trong cac nguyen tac, nh minh bach, bao gom, trach nhiem, vo t va bao ve cac d kien.

Theo d kien, c Thanh cha se ap trc thang t Vatican en lang Egnazia, luc 12 gi tra, th Sau, ngay 14 thang Sau nam 2024, va se tr ve Vatican luc 8 gi 30 toi cung ngay.

Lang nay goi la "Borgo Egnazia" ven bien, la ni ngh mat noi tieng, cach Roma 500 cay so ve hng ong nam, va san bay quoc te gan nhat la Bari, cach o khoang 80 cay so. Tien thue phong mot em tai ay, vao mua t khach nhat, la t 430 Euro tr len. Trong hai tuan gan ay, gia phong tang len 1,350 Euro mot em.

(KAP, tong hp 11-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page