c Thanh cha vieng tham

Toa th chnh Roma

 

c Thanh cha vieng tham Toa th chnh Roma.

G. Tran c Anh, O.P.

Roma (RVA News 11-06-2024) - Sang th Hai, ngay 10 thang Sau nam 2024, c Thanh cha Phanxico a vieng tham Toa th chnh Roma, gap g chnh quyen, co vo s cong tac trong viec chuan b va on tiep trong Nam Thanh 2025, cung nh khch le cac hoat ong giup dan ngheo.

Cach ay nam nam, ngay 25 thang Ba nam 2019, di thi ba Virginia Raggi lam Th trng, c Thanh cha cung a vieng tham Toa th chnh Roma, nhan ky niem ung mi nam mot v Giao hoang en vieng tham trung tam hanh chanh cua thanh Roma.

c Thanh cha en ay luc 9 gi sang, va sau khi hoi kien vi ong Th trng, ngai chao tham cac thanh vien Van phong Th trng, trc i ky vao So vang cua Toa th chnh, roi tai sanh ng Giulio Cesare, c Thanh cha gap cac co van, phu ta, cac quan chc khac cua thanh pho.

Dien van cua c Thanh cha

Trong dien van trc ong Th trng va Hoi ong thanh Roma, sau khi gi lai 2,800 nam lch s cua thanh nay, cung nh moi quan he gia giao quyen va chnh quyen tai ay, vai tro cua thanh nay hien nay, ke ca ve phng dien ton giao, c Thanh cha e cao s cong tac cua chnh quyen thanh Roma vi Toa Thanh, ac biet trong vien tng Nam Thanh 2025 ang en gan. c Thanh cha noi: "Bien co nay co tnh cach ton giao, mot cuoc hanh hng cau nguyen va thong hoi e c hoa giai tron ven hn vi Chua, nh long thng xot cua Ngi. Nhng bien co nay khong the khong co s can d cua thanh pho, ve phng dien quan tam va nhng cong viec can thiet e on tiep bao nhieu tn hu hanh hng en vieng Roma, them vao so cac du khach en ngng mo kho tang nghe thuat v ai va bao nhieu vet tch cua cac the ky qua kh. V the, ca Nam Thanh sap ti cung co the co mot anh hng tch cc ti dung mao cua chnh thanh pho, cai thien trang tr va lam cho cac dch vu cong cong hieu qua hn, khong nhng tai khu vc trung tam, nhng con tao ieu kien thuan li cho s xch lai gan nhau gia trung tam va cac vung ngoai o".

c Thanh cha noi tiep: "Khong the nao ngh rang tat ca nhng ieu ay co the dien ra trong trat t va an ninh ma khong co s cong tac tch cc va quang ai cua chnh quyen thanh Roma va quoc gia. Toi nong nhiet cam n chnh quyen thanh nay ang quang ai dan than trong viec chuan b cho Roma on tiep cac tn hu hanh hng, nhan dp Nam Thanh sap ti, va chnh quyen Y, v s san sang hoan toan e Nam Thanh c thanh cong tot ep, ong thi khang nh y ch cong tac than hu, von la ac iem nhng moi tng quan gia Y va Toa Thanh".

c Thanh cha cung nhac en viec phuc vu cua Roma trong lanh vc t thien, oi vi nhng ngi ngheo, nhng ngi can c giup va ngi di dan. Ngai noi: "Roma, thanh pho co tinh than ai ong. Tinh than nay muon phuc vu bac ai, on tiep va hieu khach. c g cac tn hu hanh hng, du khach, di dan, nhng ngi trong tnh trang kho khan ln, nhng ngi ngheo, ngi n oc, cac benh nhan, tu nhan, nhng ngi b gat ra ngoai le, se la nhng chng nhan chan thc nhat ve tinh than nay. c g ho co the lam chng cho chnh quyen ve iem nay, khi at mnh phuc vu tat ca moi ngi, khi s dung quyen bnh hp phap cua mnh e ap ng nhng oi hoi cua cong dan, ac biet nhng ngi yeu the nhat, nhng ngi rot cung".

Sau khi bat tay chao tat ca cac thanh vien cung nh cac v phu ta th trng, c Thanh cha tien ra bao ln Toa th chnh e chao tham dan chung, ng quang trng.

(Sala Stampa 10-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page