c Thanh cha ho tr

hoi ngh cu tr khan cap cho dan chung Gaza

 

c Thanh cha ho tr hoi ngh cu tr khan cap cho dan chung Gaza.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-06-2024) - c Thanh cha Phanxico ho tr hoi ngh quoc te, ngay 11 thang Sau nam 2024 Giordani, ve viec cu tr khan cap cho dan chung Gaza, tiep tuc chu tham canh chien tranh, vi cac cuoc tan cong cua Israel.

Len tieng trong buoi oc kinh Truyen tin, tra Chua nhat, ngay 09 thang Sau nam 2024, tai Quang trng thanh Phero, c Thanh cha noi: "Ngay kia, tc la ngay 11 thang Sau, tai Giordani, se dien ra hoi ngh quoc te ve tnh trang nhan ao Gaza, do Quoc vng Giordani, Tong thong Ai Cap va ong Tong th ky Lien Hiep Quoc trieu tap. Trong khi toi cam n cac v v sang kien quan trong nay, toi khch le cong ong quoc te hanh ong khan cap, bang moi phng the, e cu giup dan chung tai Gaza ang kiet que v chien tranh. Cac pham vat cu tr nhan ao phai co the c a ti nhng ngi ang can, va khong ai co the can tr".

Hoi ngh nay dien ra gan Bien Chet va nham muc ch xac nh cac phng the e ay manh s ap ng cua cong ong quoc te oi vi tham trang nhan ao Gaza, va s dan than e co mot cau tra li tap the co phoi hp oi vi tnh hnh.

Trong khi o, khong quan Ai Cap a thc hien nhieu chuyen bay tha o cu tr xuong mien bac Gaza. Viec chuyen ch o cu tr vao Gaza b bao vay ngay cang tr thanh nhng thach o ln, t sau khi ca ai Rafah gia Ai Cap va Gaza b ong lai. Trc ay, cac o cu tr van c ch qua ca ai nay.

Hom th Sau, ngay 07 thang Sau nam 2024, To chc Nhi ong quoc te, Unicef, cho biet chien cuoc tiep dien va nhng han che Gaza ang ngan chan nhieu gia nh khong ap ng c nhu cau lng thc cua con cai. Theo to chc nay, chn phan mi cac tre em Gaza ang b suy dinh dng tram trong.

Cuoc xung ot gia Israel va Hamas Gaza a keo dai hn tam thang, t sau cuoc tan cong khung bo cua Hamas vao lanh tho Israel, giet hai khoang 1,200 ngi va bat coc khoang 250 ngi, vao ngay 07 thang Mi nam 2023.

Ba bac s Anne Aly, Bo trng cua Australia ve giao duc tre th va gii tre, ai dien nc nay tham d Hoi ngh Giordani. Tuyen bo nhan hoi ngh nay, ba noi: "Tnh trang nhan ao Gaza that la the tham! Hn mot trieu ngi Palestine ang oi pho vi tnh trang bat an ve lng thc mc o tham khoc, va khoang mot trieu 700 ngan ngi phai di tan nhieu lan. Phan ln viec phan phat cac o cu tr nhan ao eu gap kho khan rat nhieu. S tham d cua chung toi tai hoi ngh nay muon nhan manh no lc ngoai giao cua Australia nham cham dt cuoc chien hien nay va ap ng cuoc khung hoang ve nhan ao".

(Vatican News, Bo ngoai giao Uc, 9-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page