c Thanh cha tiep kien

ai hoi cua Bo Giao s

 

c Thanh cha tiep kien ai hoi cua Bo Giao s.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-06-2024) - Trong buoi tiep kien sang ngay 06 thang Sau nam 2024, danh cho cac tham d vien khoa hop toan the cua Bo Giao s, c Thanh cha Phanxico khuyen khch sang kien cua Bo tang cng cac mang lien ket e chong lai hien tng qua nhieu linh muc n oc, va ong thi ay manh viec thng huan cho cac linh muc.

Thc vay, trong ai hoi lan nay, di quyen chu toa cua c Hong y Tong trng Lazaro Du Hng Thc (You Heung-sik), ngi Han Quoc, va vi s tham d cua hn mi hong y va giam muc thanh vien, cung vi nhieu linh muc co van va chuyen gia quoc te, co ba van e c ac biet ban ti la viec thng huan cho cac linh muc, tnh trang n goi linh muc sa sut va cac pho te vnh vien.

M au bai huan du trong dp nay, c Thanh cha cho biet trong nhng nam qua, ngai nhieu lan lu y va canh giac chong nan giao s tr cung nh tinh than the tuc len loi vao hang giao s, nhng ngai nhan rang: "Toi biet ro ai a so cac linh muc rat quang ai xa than, vi tinh than c tin, cho thien ch Dan Thanh cua Thien Chua, mang vac bao nhieu ganh nang va ng au vi nhng thach o muc vu va tinh than nhieu khi khong de dang".

Tiep en, c Thanh cha nhan manh tam quan trong cua viec huan luyen trng ky cua linh muc, ng trc nhng chuyen bien mau le cua the gii, vi nhng van nan va thach o luon mi me va phc tap can ap ng. V the, "chung ta khong the nuoi ao tng, ngh rang viec huan luyen chung vien la u at nen tang chac chan mot lan cho tat ca. Chung ta can cung co, tang cng va phat trien nhng g chung ta a nhan c trong chung vien..."

Trong chieu hng nay, c Thanh cha neu nhan xet: qua nhieu linh muc phai song n oc, khong c ong hanh, khong co cam thc mnh thuoc ve mot nhom hay cong oan, von la ieu co the giup , nh chiec phao tren bien b giao ong manh ve i song ca nhan cung nh muc vu. c Thanh cha noi: "V the, det len mot mang li vng manh cac moi lien he huynh e la nhiem vu u tien cua viec thng huan: lien he gia cac giam muc, cac linh muc vi nhau, cac cong oan oi vi muc t cua mnh, cac tu s nam n, cac hiep hoi, cac phong trao: ieu thiet yeu la cac linh muc cam thay nh ang " nha mnh".

c Thanh cha khuyen khch sang kien cua Bo Giao s bat au ket det mot mang the gii. Ngai noi: "Toi khch le anh em hay lam tat ca nhng g co the e lan song nay c tiep tuc va mang lai nhng hoa trai tren toan the gii. Anh em hay co gang, trong tinh than sang tao, e mang li nay c cung co va cong hien s nang cho cac linh muc. Anh em co mot vai tro chu yeu oi vi van e nay!".

c Thanh cha cung nhac en s sa sut n goi linh muc, - cung nh n goi song i hon nhan trong xa hoi i - va noi rang: "Chung ta khong the cam chu oi vi tnh trang nhieu ngi tre khong con y nh quyet liet hien dang ca cuoc i cua mnh. Trai lai, chung ta phai cung nhau suy t va chu y en nhng dau hieu cua Chua Thanh Linh". Trong lanh vc nay, c Thanh cha khuyen khch phuc hoi sc sinh ong cua Hoi Giao hoang co vo n goi, vi nhng the thc thch hp vi thi nay".

Sau cung, ve chc pho te vnh vien, c Thanh cha lap lai li keu goi c a ra hoi cuoi Thng Hoi ong Giam muc nam ngoai, o la tham nh ve s thc thi s vu pho te vnh vien, sau Cong ong chung Vatican II". Trong chieu hng nay, ngai keu goi ac biet chu y en viec phuc vu bac ai va ngi ngheo trong s vu cua pho te vnh vien.

(Sala Stampa 6-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page