c Thanh cha gi thuoc

tr giup khan cap en Ucraina

 

c Thanh cha gi thuoc tr giup khan cap en Ucraina.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-06-2024) - c Thanh cha Phanxico, qua Bo Bac ai cua ngai, a gi giup Ucraina so thuoc khan cap tr gia 100,000 Euro, nh mot dau ch s gan gui cu the cua ngai vi dan chung ang tiep tuc chu au kho v chien tranh.

So thuoc nay, Bo Bac ai a nhan c qua mot ai s quan canh Toa Thanh va chuyen ti Ucraina, hom th Bay, ngay 01 thang Sau nam 2024.

T au chien tranh hoi thang Hai nam 2022 en nay, c Thanh cha a bieu lo s gan gui va lien i vi nhan dan Ucraina qua nhng giup cu the, t viec mua cac may phat ien cho en viec gi cac thc pham, nh s hoat ong tch cc va sang kien cua c Hong y Bo trng Konrad Krajewski, ngi Ba Lan.

Bo Bac ai tiep tuc, nhan danh c Thanh cha, san soc nhng ngi ngoai le xa hoi. Trong tuan nay, khoang nam mi ngi bui i, khong co gia c va cung khong c he thong y te quoc gia san soc, c Bo Bac ai cua Toa Thanh giup kham benh, cac phu n cung c giup nga benh, qua chan y vien "Me Thng Xot" va benh xa Santa Marta. Th T, ngay 18 thang T nam 2024, mot benh xa lu ong cua hoi Kommen Italia, giup phu n phong benh ung th nhu hoa, cung vi Nha thng Agostino Gemelli va benh vien ao Tiberia a giup bon mi phu n trong lanh vc nay.

(Vatican News 3-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page