Them mot giao phan My

tuyen bo pha san

 

Them mot giao phan My tuyen bo pha san.

G. Tran c Anh, O.P.

Fresno (RVA News 05-06-2024) - Them mot giao phan My phai khai pha san, do nhng vu kien nhng vu giao s lam dung tnh duc tre v thanh nien trong qua kh.

o la Giao phan Fresno, giao phan th sau tai bang California, nai en bien phap nay, sau khi ngh vien tieu bang m ca trong vong ba nam, e nan nhan cac vu lam dung xay ra trong qua kh va het thi hieu, e to giac cac vu o, nay cung co the nap n kien. Giao phan Fresno phai ng au vi 154 vu kien oi tien boi thng. Tren toan bang California, co khoang 3,000 vu kien chong cac to chc Cong giao.

Trong th gi giao phan thuoc quyen, c cha Joseph Brennan, Giam muc Giao phan Fresno, cho biet sau khi ban hoi vi cac chuyen gia va co van cua giao phan, ngai quyet nh nop n tuyen bo pha san, va xin c bao ve, chieu theo chng 11 cua luat lien bang ve pha san.

c cha cho biet bien phap nay giup cac trng Cong giao, cac giao x va to chc cua giao phan tiep tuc hoat ong va e so tien cua giao phan khong b can ngay, sau mot vai vu kien au tien. Vi bien phap nay, giao phan van tiep tuc chng trnh bao ve cac tre em chong nan lam dung.

Toa an ve pha san se quan ly tai san cua giao phan, va sau khi chi cho cac nhu cau chnh ang cua giao phan, so tien con lai mi c chia cho cac nan nhan cac vu lam dung.

Vi quyet nh tren ay, Giao phan Fresno i theo con ng cua nam giao phan bang California, va la giao phan Cong giao th 39 My khai pha san. Cho en nay, a co 24 trng hp ket thuc. Tren toan nc My, co 198 giao phan.

S kien nhieu giao phan My tuyen bo pha san cung co the anh hng ti cac giao phan cac nc ngheo. V du, so tien lac quyen trong Ngay The gii Truyen giao, von danh e tr giup Giao hoi tai cac x truyen giao, se b cat bt hoac khong c danh vao cac muc ch nguyen thuy cua cuoc lac quyen ay. Thc te la so tien ong gop cua Giao hoi Cong giao My cho cac Hoi Giao hoang truyen giao trong nhieu nam gan ay giam sut nhieu so vi trc kia.

(Tong hp 3-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page