Tiep tuc co nhng chia re

trong Chnh thong giao

 

Tiep tuc co nhng chia re trong Chnh thong giao.

G. Tran c Anh, O.P.

Istanbul (RVA News 02-06-2024) - Toa Thng phu Chnh thong Nga tuyen bo ngng hiep thong vi nam giam muc Chnh thong, tai Bulgari, sau khi cac v nay ong the thanh le vi hai giam muc a b Chnh thong Nga coi la ly giao.

Quan he gia Chnh thong Nga va Chnh thong Bulgari von a b ran nt v chien tranh Ucraina.

Hom 30 thang Nam nam 2024, Thanh Hoi ong, tc la c quan ieu hanh Giao hoi Chnh thong Nga (KOK) a quyet nh cat t s hiep thong vi Hang giao pham Chnh Thong Bulgaro, nh trang mang "Chnh thong Thi bao" (Orthodox Times) a tin.

Quyet nh nay la mot phan ng cua Chnh thong Nga oi vi thanh le chung ngay 20 thang Nam nam 2024 tai Istanbul. Tho Nh Ky, gia cac giam muc Chnh thong Bulgari vi hai giam muc Chnh Thong Ucraina b Nga coi la ly giao, va di quyen chu toa cua c Thng phu Bartolomaios I, Giao chu Chnh thong Constantinople. Toa Thng Phu Chnh Thong Nga cung trach c c Thng phu Bartolomaios "tiep tuc co bien hanh ao sau s chia re trong Chnh Thong giao".

c Thng phu Bartolomaios la Giao chu danh d cua toan Chnh thong giao. Ngai ng au nhng khong co quyen g tren mi tam Giao hoi Chnh thong khac. Hoi au nam 2019, ngai cong nhan Giao hoi Chnh thong Ucraina c quyen oc lap (Autokephalie), tach ri khoi Giao hoi Chnh thong Nga.

Tai Ucraina, co hai Giao hoi Chnh thong: mot la Chnh thong Ucraina oc lap (UOK) va mot Giao hoi Chnh Thong thuoc Chnh thong Nga (OKU). Cong ong the gii khong co lap trng chung ve van e nay. Sau khi c Thng phu Bartolomaios cong nhan quyen t lap cua Chnh thong Ucraina, s hiep thong gia Chnh thong Mascva va Constantinople cung b cat t.

(KAP 31-5-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page